Viorel Terzea - Protectia consumatorilor. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Viorel Terzea - Protectia consumatorilor. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene
PRP: 79,00 lei
?
Acesta este Prețul Recomandat de Producător. Prețul de vânzare al produsului este afișat mai jos.
Preț: 67,15 lei
Diferență: 11,85 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2016

DESCRIERE

Cuprins

I. Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive
in contractele incheiate cu consumatorii... 11
1. Clauze abuzive utilizate in contractele incheiate cu consumatorii. Criterii de
apreciere. Examinare din oficiu de catre instanta nationala a caracterului abuziv al
unei clauze de stabilire a instantei competente... 11
2. Contract de imprumut ipotecar. Acte cu putere de lege si norme administrative
nationale. Echilibru contractual... 21
3. Contract de prestari de servicii juridice incheiat intre un avocat si un consumator... 29
4. Notiunea de „consumator”. Contract de credit incheiat de o persoana fizica ce
exercita profesia de avocat. Rambursarea creditului garantat cu un imobil care
apartine cabinetului de avocat al imprumutatului. Imprumutat care are cunostintele
necesare pentru a aprecia caracterul abuziv al unei clauze inainte de
incheierea contractului... 34
5. Clauze „redactate intr-un limbaj clar si inteligibil”. Informatii care trebuie furnizate
de creditor... 39
6. Clauze care definesc obiectul principal al contractului. Controlul jurisdictional al
caracterului lor abuziv. Excludere. Dispozitii nationale mai stricte pentru a asigura
consumatorului un nivel de protectie mai ridicat... 51
7. Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale. Excluderea clauzelor
referitoare la obiectul principal al contractului ori la caracterul adecvat al pretului
sau remuneratiei, in masura in care aceste clauze sunt exprimate in mod clar si
inteligibil. Clauze care contin un „comision de risc” perceput de creditor si care il
autorizeaza pe acesta, in anumite conditii, sa modifice in mod unilateral rata
dobanzii... 58
8. Modificare unilaterala a clauzelor contractului de catre vanzator sau de catre
furnizor. Actiune in incetare formulata in interes public, in numele consumatorilor,
de un organism desemnat de legislatia nationala. Constatarea caracterului
abuziv al clauzei. Efecte juridice... 71
9. Contract de vanzare imobiliara. Clauze abuzive. Criterii de apreciere... 81
10. Contracte de vanzare online incheiate cu consumatori care au resedinta in alte
state membre. Clauze abuzive. Conditii generale care cuprind o clauza privind
alegerea dreptului aplicabil in favoarea dreptului statului membru in care isi are
sediul societatea. Stabilirea legii aplicabile pentru aprecierea caracterului abuziv
al clauzelor acestor conditii generale in cadrul unei actiuni in incetare... 87
11. Contracte incheiate intre vanzatori sau furnizori si consumatori. Conditii generale.
Clauze abuzive. Modificare unilaterala de catre vanzator sau furnizor a pretului
serviciului. Referire la o reglementare imperativa conceputa pentru alta categorie
de consumatori... 103
12. Contract de inchiriere a unei locuinte incheiat intre un profesionist care inchiriaza
spatii locative si un locatar care actioneaza in scop privat. Examinare din oficiu de
catre instanta nationala a caracterului abuziv al unei clauze contractuale. Clauza
penala. Anularea clauzei... 115
6 Protectia consumatorilor – Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene
13. Contracte de credit de consum incheiate in moneda straina. Clauze referitoare la
cursurile de schimb. Diferenta intre cursul de schimb la cumparare, aplicabil
deblocarii imprumutului, si cursul de schimb la vanzare, aplicabil rambursarii
acestuia... 125
14. Contract de credit de consum. Cale de atac jurisdictionala efectiva. Caracter
disproportionat al sumei compensatiei... 139
15. Contract de credit imobiliar. Clauza compromisorie. Caracter abuziv. Actiune a
consumatorului. Necompetenta tribunalului sesizat cu o actiune privind nevaliditatea
unui contract de adeziune de a judeca cererea avand ca obiect constatarea
caracterului abuziv al unor clauze contractuale cuprinse in acelasi contract... 156
16. Contract de imprumut ipotecar incheiat cu o banca. Clauza care prevede competenta
exclusiva a unui tribunal arbitral. Informatii privind procedura arbitrajului
furnizate de banca cu ocazia incheierii contractului... 164
17. Contracte de ipoteca. Clauze privind dobanzile moratorii. Clauze abuzive. Procedura
de executare ipotecara. Moderarea cuantumului dobanzilor. Competentele
instantei nationale... 170
18. Contracte de ipoteca. Clauza „prag”. Analiza clauzei in vederea invalidarii acesteia.
Procedura colectiva. Actiune in incetare. Suspendarea procedurii individuale
avand acelasi obiect... 178
19. Garantarea creantei printr-o garantie constituita asupra unui bun imobiliar.
Posibilitatea executarii acestei garantii printr-o vanzare la licitatie... 185
20. Contracte de fideiusiune si de garantie imobiliara incheiate cu o institutie de
credit de persoane fizice care actioneaza in scopuri ce nu intra in cadrul activitatii
lor profesionale si care nu au un raport de natura functionala cu societatea
pentru care garanteaza... 197
21. Contract de asigurare. Clauza care urmareste sa garanteze acoperirea platii
ratelor unui contract de imprumut imobiliar. Incapacitate totala de munca a
imprumutatului. Excludere de la beneficiul acestei garantii in caz de aptitudine
recunoscuta de a exercita o activitate remunerata sau neremunerata... 202
22. Actiune in incetare formulata de o asociatie regionala pentru protectia
consumatorilor. Instanta competenta teritorial. Imposibilitate de a exercita o cale
de atac impotriva unei decizii de declinare de competenta pronuntate in prima
instanta. Autonomie procedurala a statelor membre... 210
23. Contract de imprumut ipotecar. Competentele instantei nationale de fond. Clauze
abuzive. Criterii de apreciere... 219
24. Clauza arbitrala abuziva. Hotarare arbitrala care a dobandit autoritate de lucru
judecat. Executare silita. Competenta instantei nationale de executare de a
invoca din oficiu nulitatea clauzei arbitrale abuzive... 232
25. Clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii. Efecte juridice ale unei
clauze abuzive. Competenta si obligatia instantei nationale de a analiza din oficiu
caracterul abuziv al unei clauze de stabilire a instantei competente. Criterii de
apreciere... 240
26. Posibilitatea instantei nationale de a examina din oficiu caracterul eventual
abuziv al anumitor clauze... 247
Cuprins 7
27. Examinare din oficiu de catre instanta nationala a caracterului abuziv al unei
clauze. Obligatia instantei nationale care a constatat din oficiu caracterul abuziv al
unei clauze de a invita partile sa isi prezinte observatiile inainte de a stabili
consecintele unei asemenea constatari... 262
28. Clauzele abuzive care figureaza in contractele incheiate cu consumatorii. Examinare
din oficiu de catre instanta nationala a caracterului abuziv al unei clauze contractuale.
Consecintele care trebuie stabilite de instanta nationala din constatarea
caracterului abuziv al clauzei... 269
29. Competenta instantei nationale de executare de a invoca din oficiu nulitatea
clauzei abuzive. Principiul autoritatii de lucru judecat. Principiul efectivitatii. Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Protectie jurisdictionala... 277
30. Clauza abuziva privind dobanda moratorie. Procedura de somatie de plata.
Competenta instantei nationale... 286
31. Contract de imprumut ipotecar. Incetarea utilizarii unor clauze abuzive. Mijloace
adecvate si eficiente. Recunoastere de datorie. Act notarial. Aplicarea formulei
executorii de catre un notar. Titlu executoriu. Obligatiile notarului. Examinari din
oficiu ale clauzelor abuzive... 302
32. Executare silita a unei hotarari arbitrale. Cerere de interventie intr-o procedura
de executare. Asociatie pentru protectia consumatorilor. Legislatie nationala care
nu permite o astfel de interventie. Autonomie procesuala a statelor membre... 312
33. Procedura de executare ipotecara. Competentele instantei nationale de executare.
Clauze abuzive. Criterii de apreciere... 322
34. Contract de imprumut ipotecar. Clauze abuzive. Procedura de executare ipotecara.
Dreptul la o cale de atac... 335
35. Contract de imprumut ipotecar. Clauze abuzive. Procedura de executare ipotecara.
Dreptul de a formula apel... 346
II. Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de
lege si a actelor administrative ale statelor membre cu privire la raspunderea pentru
produsele cu defect... 356
36. Prejudiciu cauzat unui bun destinat uzului profesional si utilizat in acest scop.
Regim national care permite persoanei prejudiciate sa solicite repararea unui
astfel de prejudiciu in conditiile in care aceasta face numai dovada prejudiciului, a
defectului si a legaturii de cauzalitate. Compatibilitate... 356
37. Regim national care prevede obligatia institutiilor publice de sanatate de a repara
prejudiciile cauzate unui pacient de functionarea defectuoasa a unui echipament
sau a unui produs utilizat in cadrul ingrijirilor acordate, chiar in absenta unei culpe
imputabile institutiilor respective... 361
38. Eroare privind calificarea ca „producator”. Cerere de inlocuire a paratului initial
cu producatorul. Expirarea termenului de prescriptie... 368
III. Directiva 97/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 1997 privind
protectia consumatorilor cu privire la contractele la distanta... 377
39. Exercitarea dreptului de retractare de catre consumator. Despagubire pentru
utilizare care trebuie platita vanzatorului... 377
8 Protectia consumatorilor – Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene
40. Dreptul de retractare. Costuri de expediere a marfurilor imputate consumatorului
... 383
41. Informarea consumatorului. Informatii furnizate sau primite. Suport durabil.
Hiperlink pe site-ul internet al furnizorului. Dreptul de retractare... 391
IV. Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 mai 1999
privind anumite aspecte ale vanzarii de bunuri de consum si garantiile conexe... 400
42. Dreptul vanzatorului, in cazul inlocuirii unui bun neconform, de a solicita
consumatorului o despagubire pentru utilizarea acestui bun. Gratuitatea utilizarii
bunului neconform... 400
43. Inlocuirea bunului cu defect drept unica despagubire. Bun cu defect care a fost
deja instalat de consumator. Obligatia vanzatorului de a ridica bunul cu defect si
de a instala bunul de inlocuire. Disproportie absoluta. Consecinte... 407
44. Vanzare de bunuri de consum si garantiile conexe. Statutul cumparatorului.
Calitatea de consumator. Neconformitatea bunului livrat. Obligatia de a-l informa
pe vanzator. Neconformitate care a devenit aparenta in termen de sase luni de la
livrarea bunului. Sarcina probei... 422
45. Drepturile consumatorului in caz de neconformitate a bunului. Caracter minor al
acestei neconformitati. Excluderea rezolutiunii contractului. Competentele
instantei nationale... 433
V. Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2005
privind practicile comerciale neloiale ale intreprinderilor de pe piata interna fata de
consumatori si de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor
97/7/CE, 98/27/CE si 2002/65/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si a
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European si al Consiliului („Directiva
privind practicile comerciale neloiale”)... 440
46. Domeniu de aplicare ratione personae. Omisiuni inselatoare in reportajele publicitare.
Reglementare a unui stat membru care interzice orice material publicat cu
titlu oneros fara mentiunea „anunt” („Anzeige”). Armonizare completa. Masuri
mai stricte. Libertatea presei... 440
47. Practici comerciale neloiale ale intreprinderilor fata de consumatori. Notiunea
„actiune inselatoare”. Caracter cumulativ al conditiilor enumerate de dispozitia in
cauza... 451
48. Reglementare nationala ce prevede o interdictie de principiu a practicilor comerciale
care conditioneaza oferirea de premii consumatorilor de achizitionarea de
bunuri sau de servicii... 457
49. Reglementare nationala care interzice ofertele comune catre consumatori... 465
50. Reglementare nationala care interzice anunturile de reduceri de preturi si pe cele
care sugereaza o astfel de reducere... 477
51. Reglementare nationala care interzice in general oferirea spre vanzare sau vanzarea
de bunuri in pierdere... 483
52. Oferte comune care cuprind cel putin un serviciu financiar. Interdictie. Exceptii... 488
53. Reglementare a unui stat membru care prevede o autorizare prealabila pentru
anuntarea soldurilor... 495
Cuprins 9
54. Contract de credit de consum. Mentionarea eronata a dobanzii anuale efective.
Efectele practicilor comerciale neloiale si ale clauzelor abuzive asupra validitatii
globale a contractului... 504
55. Practica ce consta in informarea consumatorului ca a castigat un premiu si care il
obliga sa suporte un cost de orice fel pentru a primi premiul mentionat... 514
56. Reduceri de pret. Marcare sau afisare a pretului de referinta... 526
57. Comunicare comerciala publicata intr-un ziar. Notiunea de invitatie de a cumpara.
Pret de baza. Informatii care trebuie sa figureze intr-o invitatie de a cumpara... 533
58. Anunt publicitar cu indicarea pretului. Notiunile „oferta” si „pret cu toate taxele
incluse”. Obligatia de a include in pretul de vanzare a unui autovehicul costurile
suplimentare obligatorii legate de transportul acestui autovehicul... 545
59. Informatie eronata, furnizata de o intreprindere de telecomunicatii unuia dintre
abonatii sai, care a generat costuri suplimentare pentru acesta. Calificare drept
„practica comerciala inselatoare”... 552
60. Brosura comerciala care contine informatii false. Calificare drept „practica comerciala
inselatoare”. Caz in care nu se poate reprosa profesionistului nicio incalcare a
obligatiei de diligenta... 562
61. Sistem de promovare piramidala. Pertinenta cotizatiei eventuale a consumatorilor,
platita in scopul de a primi o contraprestatie. Interpretarea notiunii „cotizatie”... 571
VI. Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie
2006 privind publicitatea inselatoare si comparativa... 578
62. Notiunea „publicitate”. Inregistrarea si utilizarea unui nume de domeniu.
Utilizarea de metataguri in metadatele unui site internet... 578
63. Notiunile „publicitate inselatoare” si „publicitate comparativa”. Reglementare
nationala care considera publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa
ilegala drept doua fapte ilicite distincte... 587
VII. Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008
privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE
a Consiliului... 594
64. Obligatia de a furniza informatii precontractuale. Obligatia de verificare a bonitatii
imprumutatului. Mijloace de proba... 594
65. Obligatia de verificare precontractuala de catre creditor a bonitatii imprumutatului.
Dispozitie nationala care impune consultarea unei baze de date. Decaderea
din dreptul la dobanzi contractuale in cazul incalcarii unei astfel de obligatii... 604


Prezenta culegere cuprinde o selectie a celor mai reprezentative hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene in materia protectiei consumatorilor.

Sunt prezentate decizii privind caracterul abuziv al unor clauze cuprinse in contractele incheiate cu consumatorii, sanctiunea care intervine in cazul in care se constata existenta unor asemenea clauze, precum si obligatiile autoritatilor in cazul in care se invoca existenta unor clauze abuzive.

De asemenea, sunt evidentiate si hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene referitoare la contractele incheiate la distanta, vanzarea bunurilor de consum, practicile comerciale neloiale, publicitatea inselatoare etc.

Lucrarea este dedicata tuturor persoanelor implicate in solutionarea litigiilor vizand apararea drepturilor consumatorilor.


Data aparitiei: Decembrie 2016
Format: Academic
Pagini: 616

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.1272 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.