Agenda Medicala cuprinde: aparitiile noilor medicamente inregistrate si intrate in uzul curent in ultima perioada, evidentiate cu denumirile comerciale, si monografiile aferente la denumirea comuna internationala (DCI) corespunzatoare; monografii generale, specifice DCI, in ordine alfabetica, aprobate si utilizate oficial in Romania; denumiri comerciale de medicamente ale diversilor producatori corespunzatoare fiecarei DCI; date esentiale necesare informarii rapide asupra unui medicament (DCI, denumire comerciala, producator, indicatii, doze, contraindicatii, reactii adverse, precautii); indicatii asupra modului de prescriere conform Nomenclatorului de Medicamente si produse biologice de uz uman elaborat de Agentia Nationala a Medicamentului; reactualizari de ultima ora privitoare la medicamentele intrate in uz in Romania. In plus, editia prezenta cuprinde o sectiune noua, Clasificarea terapeutica, care cuprinde medicamentele clasate dupa tratamentul in care sunt indicate.

1. Aparitiile noilor medicamente inregistrate in intrate in uzul curent in ultima perioada sunt evidentiate cu denumirile comerciale si monografiile aferente la denumirea comuna internationala (DCI) corespunzatoare.

2. Monografii generale, specifice Denumirii Comune Internationale, in ordine alfabetica aprobate si utilizate oficial in Romania.

3. Denumiri comerciale de medicamente ale diversilor producatori corespunzatoare fiecarei Denumiri Comune Internationale (DCI).

4. Date esentiale necesare informarii rapide asupra unui medicament:
      -Denumire Comuna Internationala
      -Denumirea Comerciala
      -Producator
      -Actiuni farmacologice. Indicatii
      -Doze
      -Contraindicatii
      -Reactii adverse
      -Precautii

5. Indicatii asupra modului de prescriere conform Nomenclatorului de Medicamente si produse biologice de uz uman elaborat de Agentia Nationala de Medicamente.

6. Reactualizari de ultima ora privitoare la medicamentele intrate in uz in Romania (conform informatiilor corelate de pa siteurile www. ann. ro - sectiunea Nomenclatr si www. msf-ddf. ro).

7. Actiunile farmacologice si mecanismele de actiune ale medicamentelor.

Autor colaborator: Dr. Farm. Cornel Chirita (Sef lucrari U. M. F.,, CAROL DAVILA", Facultatea de Farmacie Catedra de Farmacologie si Farmacie Clinica). Farm. Cristina Daniela Marineci
 
agenda_medicala_2012_editie_de_buzunar_editura_medicala.jpgadd_to_cart.jpg
 
 
 
Colegiul Famacistilor din Romania


Colegiul Farmacistilor din Romania – C. F. R., a fost infiintat prin Legea nr. 81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania. O data cu aceasta lege a intrat in vigoare si Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania, precum si Codul de etica si deontologie profesionala a farmacistului. In acest fel, profesia de farmacist a devenit o profesie reglementata, iar Colegiul Farmacistilor s-a infiintat ca ” organizatie profesionala, neguvernamentala, cu personalitate juridica, apolitica si fara scop patrimonial, care reprezinta interesele profesiunii de farmacist, asigura propasirea si pastrarea prestigiului acestei profesiuni in cadrul vietii sociale” ( art. 11 alin. 1). Pentru a-si putea exercita profesia de farmacist, fiecare membru al organizatiei era obligat sa detina Autorizatia de Libera Practica, eliberata de Ministerul Sanatatii.
In anul 2004, Legea nr. 81/1997, a fost modificata in sensul cresterii rolului organizatiei si a reglementarii alegerii conducerii acesteia. Astfel, Legea nr. 81/1997 a devenit Legea nr. 305/2004, conform careia organele de conducere se aleg o data la 4 ani, iar Autorizatia de Libera Practica pe baza careia se putea exercita profesia de farmacist devine Certificat de Membru al C. F. R. si este eliberat de Colegiul Farmacistilor.
Dupa  doar  2 ani,  legislativul a decis, din nou, modificarea Legii nr. 305/2004. Astfel, legea modificata a fost introdusa  in Legea nr. 95/2006 - Legea reformei in domeniul sanatatii.

In prezent, organizarea si functionarea C. F. R. este reglementata prin Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare. Conform Titlului XIV, Capitolul 3 din Legea nr. 95 din 21 aprilie 2006, Colegiul Farmacistilor din Romania este organism profesional, apolitic, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberala, de practica publica autorizata; are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional.
Colegiul Farmacistilor din Romania reprezinta, in momentul de fata, peste 14. 500 de membrii, farmacisti care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei.
Dintre atributiile stabilite prin lege, amintim:
- colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii Publice prin asigurarea controlului aplicarii regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de farmacist, indiferent de forma de exercitare si de unitatea farmaceutica in care se desfasoara;

- apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate; apara onoarea, libertatea si independenta profesionala a farmacistului, precum si dreptul acestuia de decizie in exercitarea actului profesional; asigura respectarea de catre farmacisti a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica;

- colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice in vederea stabilirii si cresterii standardelor de practica profesionala, a asigurarii calitatii actului farmaceutic in unitatile farmaceutice;

- colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii Publice la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a farmacistilor;

- colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional si a tematicii de concurs;

-initiaza, promoveaza, organizeaza si acrediteaza in domeniul sau de competenta forme de educatie farmaceutica continua si de ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai.

Organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, sunt: Adunarea Generala Nationala, Consiliul National, Biroul Executiv si presedintele.

Biroul Executiv si Presedintele asigura reprezentarea Colegiului in relatiile cu tertii si are un rol important in organizarea promovarii solidaritatii, colaborarii si comunicarii permanente intre membrii acesteia.

 

Conform legii, Colegiul Farmacistilor din Romania se organizeaza si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti. Astfel, C. F. R. este reprezentat in teritoriu prin 42 de filiale; intre Colegiul Farmacistilor din Romania si colegiile teritoriale exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara, in conditiile legii.