TVA national vs. intracomunitar (Cazuri si necazuri)

TVA national vs. intracomunitar (Cazuri si necazuri)
-25%
Preț: 26,18 lei
34,90 lei (-24,99%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013

DESCRIERE

Lucrarea de fata urmareste o evaluare a referentialului normativ in domeniul taxei pe valoarea adaugata, accentul fiind pus, deopotriva, pe prezentarea aspectelor esentiale, cu incidenta relevanta in practica de zi cu zi, precum si pe decriptarea unor aspecte legislative controversate si, pe cale de consecinta, supuse unor interpretari arbitrare si neuniforme. Datorita caracterului exhaustiv al subiectului supus analizei, este de la sine inteles ca abordarea noastra nu putea fi decat una selectiva, desi temele expuse nu sunt prezentate singular, ci de o maniera corelata si integrata intr-o succesiune logica, avand in vedere inclusiv modificarile si noutatile din domeniu publicate in Monitorul Oficial pana la data de 31 decembrie 2012 si aplicabile de la 1 ianuarie 2013. Spatii generoase din prezenta lucrare sunt dedicate„marjei de eroare” din actuala legislatie in materie de TVA, constienti fiind ca– din dorinta de a se situa pe o pozitie dominanta– acestea pot conduce la demersuri abuzive, fie din partea contribuabililor, fie din partea organelor fiscale.


Prefata... XI
Aprecieri introductive... XXI
Capitolul I. Unde ne aflam: cadrul legislativ in domeniu... 1

Sectiunea 1. Inregistrarea normala in scopuri
de TVA si posibilitatea renuntarii la aceasta calitate:
cand si cum?... 1
1. Inregistrarea normala in scopuri de TVA... 1
2. Inregistrarea unei persoane impozabile
cu sediul fix in Romania... 3
3. Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor
straine ce desfasoara activitati in sfera
TVA in Romania... 4
3. 1. Institutia reprezentantului fiscal -
procedura de inregistrare... 4
3. 2. Alte aspecte relevante privind activitatile
economice desfasurate in Romania de
persoane impozabile straine... 6
4. Renuntarea la calitatea de
platitor de TVA: cand si cum?... 6
Sectiunea a 2-a. Ce specific au obligatiile de inregistrare in
scopuri de TVA in cazul tranzactiilor intracomunitare?... 9
1. Procedura inscrierii in Registrul
operatorilor intracomunitari... 11
2. Solutionarea cererii de inregistrare... 12
3. Radierea din Registrul operatorilor
intracomunitari... 13
Sectiunea a 3-a. Implicatiile si riscurile fiscale
ca urmare a neinregistrarii in Registrul operatorilor
intracomunitari... 14

Cuprins

VI TVA national vs. intracomunitar: cazuri si necazuri
Sectiunea a 4-a. Tranzactiile intracomunitare:
ce intelegem prin livrare si achizitie intracomunitara... 18
1. Notiunea de livrare intracomunitara,
operatiuni asimilate, exigibilitatea TVA,
conditii pentru acordarea scutirii de taxa,
cazuri particulare... 18
2. Notiunea de achizitie intracomunitara,
operatiuni asimilate acestora, categorii
de achizitii intracomunitare neimpozabile in
Romania, locul achizitiei intracomunitare... 26
Sectiunea a 5-a. Cat de„speciale” sunt nontransferurile
si vanzarile la distanta?... 35
1. Nontransferul: definire conceptuala, situatii
practice, registrul nontransferurilor de bunuri,
deosebirea dintre un transfer si un nontransfer... 35
1. Tratamentul contabil al nontransferurilor... 39
2. Cum deosebim nontransferul de transfer... 40
3. Regimul fiscal al vanzarilor la distanta:
plafonul, dreptul de optiune si cazuistica... 40
3. 1. Ce este, pe fond, o vanzare la distanta?... 40
3. 2. Cum se determina locul vanzarilor la distanta?. 41
3. 3. Care este plafonul aplicabil si
cum se determina acesta?... 41
3. 4. Dreptul de optiune privind impozitarea pe
linie de TVA in cazul vanzarilor la distanta... 43
3. 5. Cazuri practice... 43
Sectiunea a 6-a. Obligatiile de raportare in
materie de TVA: de la formularistica aferenta
la aspectele practice... 45
1. Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 300... 46
1. 1. Perioada si termenul de raportare... 46
1. 2. Sumele declarate in decontul de taxa... 47
1. 3. Modalitatea de depunere... 47
2. Decont special de taxa pe valoarea
adaugata cod 301... 48
2. 2. Continutul decontului... 49
2. 3. Modalitatea de depunere... 49
Cuprins VII
3. Declaratie recapitulativa privind
livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare
cod 390 VIES... 49
3. 1. Termenul de raportare... 50
3. 2. Cuprinsul declaratiei recapitulative... 51
3. 3. Modalitatea de depunere... 51
4. Declaratie informativa privind livrarile/
prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul
national de persoanele inregistrate in scopuri
de TVA cod 394... 52
4. 1. Perioada si termenul de raportare... 52
4. 2. Cuprinsul formularului 394... 52
4. 3. Modalitatea de depunere... 53
5. Declaratie privind taxa pe valoarea
adaugata cod 311... 53
5. 1. Cine este obligat sa depuna acest formular?... 54
5. 2. Termenul de raportare... 54
5. 3. Cuprinsul declaratiei de TVA cod 311... 55
5. 4. Modalitatea de depunere... 55
6. Declaratia Intrastat... 56
Sectiunea a 7-a. Cazuri particulare privind
perioada fiscala a taxei in anul 2013... 57
1. Exceptii privind perioada fiscala... 58
2. Situatiile si conditiile in care se poate
folosi o alta perioada fiscala decat luna
sau trimestrul calendaristic... 59
Sectiunea a 8-a. Grupul de TVA: armonizare„originala”... 60
1. Implementarea grupului fiscal unic... 61
2. Obligatiile grupului fiscal unic... 61

Capitolul II. Aspecte controversate cu implicatii
fiscale directe privind TVA la nivel national... 63
Sectiunea 1. TVA in domeniul imobiliar: da sau ba?... 63
1. Tratament fiscal la firma A din Romania... 70
1. 1. Cazul 1. Vanzare-cumparare constructie... 70
1. 2. Cazul 2. Donatie... 72
VIII TVA national vs. intracomunitar: cazuri si necazuri
2. Tratament fiscal la persoana fizica straina
(non-U. E.) rezident in Romania... 74
Sectiunea a 2-a. Limitele de interpretabilitate
in cazul tranzactiilor intracomunitare cu autoturisme
noi si second hand... 74
1. Achizitie intracomunitara de autoturisme
noi efectuata de o persoana impozabila
inregistrata in scopuri de TVA... 75
2. Achizitie intracomunitara de autoturisme
noi efectuata de o persoana juridica neinregistrata
in scopuri de TVA... 76
3. Achizitie intracomunitara de autoturisme
noi efectuata de o persoana fizica... 76
4. Achizitia intracomunitara de autoturisme
ce nu sunt noi, efectuata de o persoana impozabila
inregistrata in scopuri normale de TVA... 77
5. Achizitia intracomunitara de autoturisme
ce nu sunt noi, efectuata de o persoana juridica
neinregistrata in scopuri normale de TVA... 77
6. Achizitia intracomunitara de autoturisme
ce nu sunt noi, efectuata de o persoana fizica... 78
7. Regimul special al bunurilor second-hand
in cadrul achizitiei intracomunitare de autoturisme
ce nu sunt noi... 78
Sectiunea a 3-a. Regula deducerii de
„50%” aferenta achizitiei si utilizarii autoturismelor,
aplicabila de la 1 iulie 2012... 79
1. Ce intelegem prin cheltuieli legate de vehicule?... 80
2. Vehicule care se incadreaza la exceptii... 83
3. Unde se evidentiaza limitarea dreptului
de deducere a TVA?... 86
Sectiunea a 4-a. Plata TVA la incasare: o
„mica pacaleala” sau pantera roz cu dintii ascutiti... 89
1. Cum stam cu directivele europene si ce
a rezultat in legislatia romaneasca?... 89
2. Care este esenta TVA la incasare?... 90
2. 1. Colectare TVA si exigibilitatea TVA... 90
Cuprins IX
2. 2. TVA la achizitie si deducerea TVA... 91
2. 3. Ce este in neregula in actualele reglementari
privind implementarea TVA-ului la incasare?... 92
3. Pentru cine este valabila masura aplicarii
sistemului TVA la incasare si de cand se aplica?... 93
4. Cum ii identificam pe contribuabilii care
aplica sistemul de TVA la incasare?... 95
5. Cand nu se aplica sistemul de TVA
la incasare, chiar daca furnizorul bunurilor sau
serviciilor este o persoana obligata la aplicarea
sistemului de TVA la incasare?... 95
6. Regulile de exigibilitate a TVA-ului.
Determinarea datei incasarii facturii: cazul platilor
partiale, incasarea prin compensare, cesiunea
de creante, alte instrumente de plata... 99
7. Reguli de deducere a TVA-ului. Justificarea
deducerii TVA in cazul operatiunilor supuse
TVA la incasare... 100
8. Reguli aplicabile pentru facturi emise
inainte de intrarea in sistem sau de iesirea
din sistem... 101
Sectiunea a 5-a. Sa ne intoarcem la exigibilitatea
normala a TVA in cazul cesiunilor de creanta si
de parti sociale: mai complicat decat pare…... 104
1. Regimul fiscal al cesiunilor de creanta
in functie de scopul acestora... 104
2. Aspecte fiscale privind cesiunea partilor sociale... 108
Sectiunea a 6-a. Sfera de aplicare a TVA
si garantiile de buna executie... 110
Sectiunea a 7-a. Cum procedam in cazul bunurilor
de natura stocurilor degradate calitativ?... 113
Sectiunea a 8-a. Situatiile care implica ajustarea TVA:
intre conotatiile teoretice si valentele practice... 115
1. Ajustarea pentru servicii si bunuri mobile... 117
2. Ajustarea pentru bunuri de capital... 119
Sectiunea a 9-a. Regimul fiscal al transferului
de active: controverse si solutii... 126
X TVA national vs. intracomunitar: cazuri si necazuri

Capitolul III. Partea„nevazuta” a implicatiilor fiscale pe linie de TVA in cazul tranzactiilor
intracomunitare... 131
Sectiunea 1. Situatii particulare de determinare
a taxei, in raport de unele servicii prestate in state
membre si non-U. E.... 131
Sectiunea a 2-a.„Geometria” fiscalitatii:
operatiunile triunghiulare si„derivatele” acestora... 136
Sectiunea a 3-a. Frauda de tip carusel: unde se termina
teoria si incepe„practica baietilor destepti”?... 144
1. Frauda de tip carusel privind TVA„la intrare”... 145
2. Frauda de tip carusel privind TVA„la iesire”... 148
3. Frauda carusel de tip„triunghi”... 149

Capitolul IV. Rambursarea TVA: eterna si fascinanta„dilema”... 151

Sectiunea 1. De unde provin, cand si cum putem
corecta erorile contabile si implicatiile
fiscal-declarative ale acestora?... 151
Sectiunea a 2-a. Specificul inspectiilor fiscale.
Inspectia in materia rambursarilor de TVA.
Situatii particulare... 156
1. Inspectia fiscala: aspecte procedurale
si consecinte... 156
1. 1. Aspecte procedurale premergatoare
inspectiei fiscale... 156
1. 2. Aspecte procedurale privind inspectia fiscala. 159
1. 3. Efectuarea propriu-zisa a inspectiei fiscale... 164
1. 4. Finalizarea inspectiei fiscale... 169
2. Aspecte specifice legate de rambursarea
taxei pe valoarea adaugata... 173
Sectiunea a 3-a. Contribuabilii inactivi si
implicatiile fiscale la nivel de TVA... 191
Capitolul V. Jurisprudenta... 197
Consideratii finale... 244
Bibliografie selectiva... 247


Autor: Patroi Dragos, Cuciureanu Florin, Adrian Benta
Nr. pagini: 272

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.0483 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.