Tratat teoretic si practic de drept al muncii. Editia a III-a, revazuta si adaugita

Tratat teoretic si practic de drept al muncii. Editia a III-a, revazuta si adaugita
-15%
Preț: 102,00 lei
120,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2014
Categoria: General

DESCRIERE

Intr-o lume care a fost si este dintotdeauna a muncii, analiza reglementarilor legale in acest domeniu este esentiala. Si aceasta cu atat mai mult cu cat, pe plan intern, cat si la nivelul Uniunii Europene si al Organizatiei Internationale a Muncii se produc schimbari calitative care au ca efect nu numai demolarea partiala a unor norme din trecut, ci si aparitia unor concepte teoretice si a unor institutii juridice noi.

Este greu de afirmat categoric ca dreptul muncii reprezinta cea mai dinamica ramura a dreptului, dar, fara indoiala, in mod frecvent, legislatia muncii este marcata de transformari rapide, incorporand atat vointa statala, cat si pe cea a partenerilor sociali.

Modificarile substantiale ale legislatiei muncii care au intervenit in anul 2011– extrem de controversate– se afla in plin proces de confruntare cu practica sociala, de sedimentare critica, de formulare a unor propuneri de lege ferenda.

Tinand seama de aceste realitati, de procesul remodelarii legislatiei muncii, o lucrare stiintifica, teoretica si practica, de drept al muncii, este oricand binevenita si real utila pentru specialisti, si nu numai pentru ei.Cuprins
Abrevieri 5
Capitolul 1. DREPTUL MUNCII CA RAMURA DE DREPT 7
1. Preliminarii 7
2. Notiunea si obiectul dreptului muncii. 13
2.1. Munca si caracteristicile ei 13
2.2. Munca prestata In afara unor raporturi juridice de munca 14
2.3. Activitatile independente. Profesiunile liberale 15
A). Persoanele fizice si Intreprinderile familiale care desfasoara activitati
economice In mod independent. 15
B). Profesiunile libere (Iiberale) 16
2.4. Munca prestata In cadrul unor raporturi juridice de munca 21
2.4.1. Raporturile de munca (de serviciu) ale functionarilor publici. 21
2.4.2. Raporturile de munca ale persoanelor care detin demnitati publice 27
2.4.3. Raporturile de munca ale magistratilor. 28
2.4.4. Raporturile de munca ale membrilor cooperatori. 32
2.4.5. Raporturile de munca ale soldatilor si gradatilor profesionisti 34
2.4.6. Raporturile de munca ale preotilor 36
2.4.7. Raporturile de munca ale salariatilor 36
2.5. Dreptul roman al muncii - prezent si viitor. 37
A). Consideratii generale 37
B). Reformarea dreptului muncii 40
a) Dreptul muncii si dreptul profesional 40
b) Abstractizarea dreptului muncii 42
c) Dreptul privat al muncii si dreptul public al muncii 42
d) Dreptul monist al muncii 43
C). Concluzii 43
D). Autonomia dreptului muncii 46
E). Flexisecuritatea si reglementarile legale 50
3. Izvoarele dreptului muncii. 54
3.1. Izvoarele comune 54
A). Actele normative 54
B). Jurisprudenta (practica judiciara) 55
C). Uzantele 57
3.2. Izvoarele specifice 57
A). Regulamentul de organizare si functionare 58
B). Regulamentul intern 59
C). Contractul colectiv de munca 63
D). Instructiunile referitoare la securitatea si sanatatea In munca 63
3.3. Izvoarele internationale 63
A). Reglementari ale Organizatiei Internationale a Muncii 64
980
TRATAT TEORETIC SI PRACTIC DE DREPT AL MUNCII
B). Reglementari ale Consiliului Europei 67
C). Reglementari ale Uniunii Europene 68
D). Corelatii Intre normele O.I.M. si normele Uniunii Europene 73
E) Raportul dintre dreptul national si dreptul Uniunii Europene (sub aspectul
deciziilor Curtii Constitutionale) 73
F). Conceptul de lucrator 74
4. Principiile fundamentale ale dreptului muncii 76
4.1. Sistemul consacrarii legale 76
4.2. Repere esentiale 77
A). Neinqradirea dreptului la munca 79
B). Egalitatea de tratament fata de toti salariatii si angajatorii 83
C). Garantarea negocierii colective si individuale 85
D). Protectia multilaterala a salariatilor 85
E). Respectarea bunei-credinte 86
F). Stimularea pregatirii si perfectionarii profesionale 88
G). Garantarea asocierii libere a salariatilor si a angajatorilor pentru
apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale,
economice si sociale 88
H). Garantarea dreptului la greva 89
5. Dreptul muncii si alte ramuri de drept 89
5.1. Dreptul muncii - drept comun pentru anumite raporturi de munca
neintemeiate pe contractul individual de munca 89
5.2. Corelatia dreptului muncii cu dreptul constitutional 90
5.3. Corelatia dreptului muncii cu dreptul civil si procesual civil 90
5.4. Corelatia dreptului muncii cu dreptul securitatii sociale 97
5.5. Corelatia dreptului muncii cu dreptul administrativ 99
5.6. Corelatia dreptului muncii cu dreptul afacerilor. 100
5.7. Corelatia dreptului muncii cu dreptul penal si dreptul procesual penal.
Dreptul penal al muncii 100
Capitolul al II-lea. DIALOGUL SOCIAL 102
1. Notiune 102
2. Organizatiile sindicale 108
2.1. Dreptul sindical. Notiunea de organizatii sindicale 108
2.2. Principii. 111
2.3. Trasaturi 115
2.4. Categorii de persoane care nu se pot constitui In sindicate 116
2.5. Personalitatea juridica 118
2.6. Protectia speciala a persoanelor alese In conducerea organizatiilor
sindicale 120
2.7. Atributiile organizatiilor sindicale In domeniul raporturilor juridice de
munca 124
2.8. Repere orientative rezultate din experienta internationala 127
3. Reprezentantii salariatilor 130
3.1. Organizare 130
3.2. Atributii 131
4. Comitetul european de Intreprindere 133
4.1. Premise 133
4.2. Obiective si domeniu de aplicare 134
4.3. Grupul special de negociere 135
4.4. Negocierea si continutul acordului scris 135
CUPRINS
981
4.5. Constituirea ex lege a comitetului european de intreprindere. Competenta
si fu nctionarea sa 136
4.6. Protectia reprezentantilor salariatilor 138
4.7. Sanctionarea contraventionala 138
5. Organizatiile patronale 139
5.1. Organizare 139
5.2. Atributiile organizatiilor patronale in domeniul raporturilor juridice de
munca 143
6. Consiliul Economic si Social. 144
6.1. Notiune 144
6.2. Compunere 145
6.3. Domenii si atributii 145
6.3.1. Domeniile de specialitate 145
6.3.2. Atributiile Consiliului Economic si Social 146
7. Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social 148
Capitolul al III-lea. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 149
1. Notiune. Calitatea de izvor de drepL 149
1.1. Cadrul international 149
1.2. Cadrul national 151
1.3. Notiune 152
1.4. Natura juridica 155
2. Reprezentarea partilor. 157
3. Negocierea colectiva (obligatorie si neobligatorie), durata contractului colectiv,
obiectul si procedura negocierii colective 161
3.1. Obligativitatea negocierii colective la nivel de unitate 161
3.2. Durata contractului colectiv de munca si momentul in care intervine
negocierea colectiva 164
3.3. Obiectul negocierii colective 165
3.4. Procedura negocierii colective 167
4. Forma si inregistrarea contractelor colective de munca 169
5. Nulitatea contractului colectiv de munca 173
6. Efectele contractelor colective de munca. Extinderea efectelor contractelor
colective de la nivel de sector 174
7. Conceptul de contract colectiv de munca aplicabil 178
8. Executarea si interpretarea contractului colectiv de munca 178
9. Modificarea contractului colectiv de munca 181
10. Suspendarea contractului colectiv de munca 182
11. Incetarea contractului colectiv de munca 182
12. Partile si reprezentarea acestora in sectorul bugetar 184
13. Dinamica clauzelor contractelor colective de munca 185
14. Acordurile colective din cadrul autoritatilor si institutiilor publice 189
15. Alte tipuri de acorduri, conventii sau intelegeri din sfera dialogului social. 192
Capitolul al IV-lea. PIATA MUNCII. SOMAJUL. FORMAREA PROFESIONALA
SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA 194
1. Piata muncii 194
2. Formarea profesionaIa 199
2.1. Formarea profesionala prin sistemul de educatie (de invatamant) 200
2.2. Formarea profesionala in afara sistemului de invatamant 204
982
TRATAT TEORETIC SI PRACTIC DE DREPT AL MUNCII
2.2.1. Formarea profesionala realizata in baza Ordonantei Guvernului
nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor 206
2.2.2. Formarea profesionala organizata de angajator. Acte aditionale si
contracte speciale 208
2.2.2.1. Acte aditionale referitoare la formarea profesionala 208
2.2.2.2. Contracte speciale din sfera invatarii formale (contractul de
calificare profesionala; contractul de adaptare profesionala;
contractul de ucenicie la locul de munca) 208
2.2.3. Formarea profesionala a personalului din invatamant.. 209
2.2.4. Formarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca 209
2.3. Formarea profesionala a functionarilor publici 211
2.4. Recunoasterea calificarilor profesionale in cadrul Uniunii Europene 212
3. Stimularea ocuparii fortei de munca 214
3.1. Informarea si consilierea profesionala 214
3.2. Medierea muncii 214
3.3. Actul administrativ individual de repartizare in munca 215
3.4. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente
sau pentru initierea unei afaceri 216
3.5. Completarea veniturilor salariale - factor stimulativ 216
3.6. Cresterea mobilitatii fortei de munca 217
3.7. Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor. 217
A). Subventionarea partiala a locurilor de munca 218
B). Acordarea de credite 219
C). Acordarea de fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru
somaj 220
D). Alte inlesniri 220
3.8. Promovarea pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala.
Contractul de solidaritate 220
3.9. Stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor (in perioadele de
vacanta) 222
Capitolul al V-lea. Contractul individual de munca 224
1. Formarea contractului individual de munca 224
1.1. Notiune 224
1.1.1. Trasaturi comune cu cele ale contractelor civile 228
1.1.2. Trasaturi specifice 230
1.1.3. Repere internationale 233
1.1.4. Concluzii. Contractul de munca si contractele civile 234
1.2. Capacitatea juridica a persoanei fizice care se incadreaza in munca 235
1.3. Situatii de incompatibilitate legala (de incapacitati speciale) de a incheia
un anumit contract individual de munca 240
1.4. Capacitatea juridica a angajatorului. 243
A). Angajatorul persoana juridica 244
B). Angajatorul persoana fizica 248
1.5. Consimtamantul partilor la incheierea contractului individual de munca.
Obligatia de informare (reciproca) 250
1.5.1. Consimtamantul partilor 250
1.5.2. Obligatia de informare a viitorului salariaUsalariatului 252
1.5.3. Obligatia de informare a angajatorului 258
1.5.4. Juramantul 259
CUPRINS
983
1.6. Cauza si obiectul contractului individual de munca 259
A). Cauza contractului individual de munca 259
B). Obiectul contractului individual de munca 260
1.7. Forma scrisa a contractului individual de munca - cerinta legala ad
validitatem 261
1.8. Inregistrarea contractului individual de munca. Registrul general de
evidenta a salariatilor 266
1.9. Conditiile prealabile incheierii contractului individual de munca 268
1.9.1. Examenul medical 268
1.9.2. Stagiul 274
1.9.3. Avizul (acordarea increderii)/autorizarea/atestarea 282
1.9.4. Angajamentul scris de pastrare a secretului de stat sau de serviciu 284
1.10. Verificarea pregatirii si a aptitudinilor profesionale 285
1.10.1. Concursul. 288
1.1 0.2. Examenul 292
1.10.3. Proba practica 292
1.10.4. Perioada de proba - clauza de dezicere 292
1.11. Cond itiile de vechime in mu nca 302
1.12. Declararea averii si a intereselor 304
1.13. Documentele necesare pentru incheierea contractului individual de
munca 305
1.13.1. Documente necesare la angajarea salariatului cetatean roman 305
1.13.2. Angajarea in munca a cetatenilor straini 306
1.13.3. Modelul-cadru al contractului individual de munca 309
2. Nulitatea contractului individual de munca 310
2.1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa 31 O
2.2. Efectele nulitatii (specifice fata de cele din dreptul comun) 312
3. Continutul contractului individual de munca 314
3.1. Drepturile si obligatiile partilor 314
3.2. Stabilirea de catre angajator a obiectivelor de performanta individuala si a
criteriilor de evaluare a realizarii acestora 320
3.3. Structura (partea legala, partea conventionaIa) 323
3.4. Clauze esentiale 325
A). Durata 325
B). Locul muncii 325
1. Notiune 325
2. Munca la domiciliu 326
3. Tele-munca 328
C). Felul muncii 329
1. Notiune 329
2. Fisa postului 330
D). Conditiile de munca 332
E). Salariul 333
F). Timpul de munca si timpul de odihna 333
3.5. Clauze specifice 334
3.5.1. Clauze specifice prevazute de Codul muncii. 334
3.5.1.1. Clauza cu privire la formarea profesionala 334
3.5.1.2. Clauza de neconcurenta 337
3.5.1.2.1. Fidelitatea (loialitatea) 337
3.5.1.2.2. Neconcurenta 340
3.5.1.3. Clauza de mobilitate (sub aspectul locului muncii) 352
3.5.1.4. Clauza (obligatia) de confidentialitate 354
984
TRATAT TEORETIC SI PRACTIC DE DREPT AL MUNCII
3.5.2. Clauze specifice neprevazute de Codul muncii. 355
A). Clauza de exclusivitate partiaIa 355
B). Clauza de clientela 356
C) Clauza de obiectiv 356
D). Clauze privind drepturile de proprietate intelectuala 357
E). Clauza de domiciliu/resedinta 358
F). Clauza de folosinta a unor bunuri 359
G). Clauza de constiinta 359
H). Clauza de stabilitate 360
1). Clauza de prelungire 361
J). Clauza de risc 362
K). Clauza de restrictie In timpul liber 362
L). Clauza de delegare de atributii 363
M). Clauza de indexare 365
N). Clauza de compensare In caz de concediere 365
O). Clauza de informare 366
P). Clauza de rezerva 366
R). Clauza de monitorizare 366
3.5.3. Clauze abuzive 368
3.5.4. Acte aditionale 369
4. Interpretarea clauzelor contractului individual de munca 370
5. Executarea contractului individual de munca 371
5.1. Repere principale 371
5.2. Informarea si consultarea salariatilor 372
5.3. Atestarea pe post 376
5.4. Avansarea (promovarea) 378
5.4.1. In sectorul bugetar 379
5.4.2. In sectorul privat 381
6. Modificarea contractului individual de munca 381
6.1. Notiune 381
6.2. Delegarea 383
6.2.1. Conditii 383
6.2.2. Efecte 384
6.3. Detasarea 385
6.3.1. Conditii 385
6.3.2. Efecte 386
6.4. Drepturile banesti care se acorda In cazul delegarii sau detasarii 388
6.5. Detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii
Europene 390
6.6. Detasarea In cadrul prestarii de servicii transnationale 391
6.7. Alte cazuri de modificare unilaterala (temporara) a locului sau/si a felului
muncii 395
6.8. Impreviziunea 399
6.9. Transferul 399
7. Suspendarea contractului individual de munca 401
7.1. Clasificare 401
7.2. Concursul de cauze de suspendare 415
7.3. Efecte 415
8. Incetarea contractului individual de munca 416
1. Incetarea contractului individual de munca In situatii reglementate de Codul
muncii 417
8.1. Incetarea de drept 417
8.2. Incetarea prin acordul partilor 424
CUPRINS
985
8.3. Concedierea 426
8.3.1. Cadrul international 426
8.3.2. Notiune 428
8.3.3. Interdictii permanente 428
8.3.4. Interdictii temporare 429
8.3.5. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului 435
8.3.5.1. Art. 61 lit. a) - Concedierea disciplinara 436
8.3.5.2. Art. 61 lit. b) - Concedierea In cazul arestarii preventive a
salariatului mai mult de 30 de zile, In conditiile Codului de
procedura penala 438
8.3.5.3. Art. 61 lit. c) - Concedierea pentru motive medicale (pentru
inaptitudine fizica si/sau psihica) 440
8.3.5.4. Art. 61 lit. d) - Concedierea pentru necorespundere
profesionaIa 441
8.3.6. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului 446
8.3.6.1. Concedierea individuala 446
8.3.6.1.1. Sediul materiei 446
8.3.6.1.2. Sfera de aplicare 447
8.3.6.1.3. Eventualitatea abuzului de drept 454
8.3.6.2. Concedierea colectiva 455
8.3.6.2.1. Regimul de drept comun 455
A). Cadrul juridic 455
B). Conditii 457
C). Sfera de aplicare 459
D). Informarea, consultarea salariatilor si procedura concedierilor
colective 460
E). Masuri pentru reducerea concedierilor. Ordinea de prioritati
(negociata) privind reducerea de personal 465
F). Platile compensatorii. Cuantumul si sursa lor 467
G). Sanctiuni 468
8.3.6.2.2. Regimuri speciale 469
8.3.6.2.3. Concluzii 470
8.3.6.3. Jurisprudenta, In materie, a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 471
8.3.7. Clasificarea cazurilor de concediere a salariatilor. Deosebiri. Efecte In cazul concedierii neimputabile (acordarea unui preaviz; oferirea unui alt loc de munca vacant; plata unor compensatii; dreptul la
indemnizatia de somaj; continuitatea vechimii In munca) .472
8.3.8. Procedura concedierii salariatilor. Decizia de concediere (cerintele de continut obligatorii In toate cazurile; cerintele de continut obligatorii
numai In anumite cazuri) 478
8.3.9. Revocarea sau anularea deciziei de concediere. Plata de
despagubiri. Reintegrarea, la cerere, In munca .487
8.3.10. Protectia drepturilor salariatilor In cazul transferului Intreprinderii, al
unitatii sau al unor parti ale acestora 497
8.3.10.1. Cadrul U.E 497
8.3.10.2. Cadrul intern 498
8.3.10.3. Jurisprudenta, In materie, a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene 499
8.3.10.4. Mentinerea drepturilor salariatilor 500
8.3.10.5. Interdictia concedierii individuale sau colective 501
8.3.10.6. Schimbarea conditiilor de munca si efectele lor. 502
986
TRATAT TEORETIC SI PRACTIC DE DREPT AL MUNCII
8.3.10.7. Situatia contractului colectiv de munca 503
8.3.10.8. Regimul juridic aplicabil reprezentantilor salariatilor.
Consultarea si informarea lor 504
8.3.10.9. Raspunderea juridica 505
8.3.10.10. Practica judiciara In materie 505
8.4. Demisia 506
II. Incetarea contractului individual de munca In situatii nereglementate de
Codul muncii 513
1. In cazul insolventei angajatorului 513
2. In cazul optiunii salariatului pentru plata pensiei (atunci cand opereaza interdictia legala de a se cumula pensia neta cu veniturile salariale In
sectorul public) 515
3. In cazul impreviziunii 515
9. Contractul individual de munca pe durata determinata 515
9.1. Cadrul general. 515
9.2. Ipoteze legale 517
9.3. Durata maxima 523
9.4. Regimul juridic aplicabil salariatilor 524
9.5. Obligatii speciale pentru angajatori 526
9.6. Consecinte ale nerespectarii cadrului legal 527
9.7. Concluzii. 528
10. Contractul individual de munca Incheiat cu un angajator - agent de munca
temporara (munca prin agent de munca temporara) 529
11. Contractul individual de munca cu timp partial. 535
11.1. Notiune 535
11.2. Trecerea la program de lucru cu norma Intreaga 540
12. Contractul de ucenicie la locul de munca 542
12.1. Consideratii introductive 542
12.2. Notiune 543
12.3. Subiecte 546
12.4. Regim juridic 548
12.5. Natura juridica a conflictelor dintre parti 552
12.6. Propuneri de lege ferenda 552
12.7. Corelatii cu contractul de calificare 553
13. Contractul de Imbarcare (de angajare) al navigatorilor. 554
13.1. Notiune 554
13.2. Mecanismul juridic 555
13.3. Natura juridica 556
14. Contractul individual de munca al zilierilor 558
15. Cumulul de functii 562
15.1. Notiune 562
15.2. Incompatibilitati. Limitari. 563
15.3. Alegerea functiei de baza. Programul de lucru. Alte efecte 564
15.4. Norme specifice pentru cumulul de functii (de salarii) In sectorul public 566
15.5. Cumulul salariului cu o parte din suma cuvenita cu titlu de indemnizatie
de somaj 567
15.6. Cumulul pensiei cu salariul 567
15.6.1. Reguli de drept comun 567
15.6.2. Norme specifice pentru sectorul public 568
15.7. Situatii speciale 570
CUPRINS
987
Capitolul al VI-lea. TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA 572
1. Timpul de munca 572
1.1. Notiune 572
1.2. Durata normala a timpului de munca 572
1.3. Durata redusa a timpului de munca 578
1.4. Munca de noapte 578
1.4.1. Regimul de drept comun 578
1.4.2. Norme specifice pentru sectorul public 58O
1.5. Munca suplimentara 580
1.5.1. Regimul de drept comun 580
1.5.2. Norme specifice pentru sectorul public 583
1.6. Norma de munca 585
1.7. Forme specifice de organizare a timpului de munca 586
1.8. Timpul de munca si negocierea colectiva sau/si individuala 587
2. Timpul de odihna 587
2.1. Notiune 587
2.2. Forme 588
2.2.1. Pauza de masa 588
2.2.2. Repausul zilnic 588
2.2.3. Repausul saptamanal 589
2.2.4. Zilele de sarbatoare legala si alte zile In care, potrivit legii, nu se
lucreaza 589
2.2.4.1. Regimul de drept comun 589
2.2.4.2. Norme specifice pentru sectorul public 591
2.2.5. Concediul anual de odihna 591
A). Concediile de odihna de baza 591
B). Concediile de odihna suplimentare 594
C). Programarea concediilor de odihna 595
D).lndemnizatia pentru concediul de odihna 596
E). Intreruperea concediului de odihna poate avea loc: 598
F). Concediul de odihna In cazul transferului 598
2.2.6. Zile libere pIatite 60O
2.2.7. Concediile fara plata 601
2.2.8. Concediile pentru formare profesionaIa 602
3. Concluzii 603
Capitolul al VII-lea. SALARIZAREA 608
1. Sistemul de salarizare 608
1.1. Notiune 608
1.2. Repere istorice 611
1.3. Coordonate 614
1.4. Principii. 617
1.5. Elemente (componente) 621
1.6. Formele de salarizare si modul de stabilire a salariilor 625
1.6.1. Formele de salarizare 625
1.6.2. Modul de stabilire a salariilor 626
1.6.3. Legea-cadru a salarizarii unitare a personalului platit din fonduri
publice si legile anuale 632
2. Salariul de baza minim brut pe tara garantat In plata 637
3. Indexarea, Inghetarea si reducerea salariilor 639
3.1. Indexarea legaIa 639
988
TRATAT TEORETIC SI PRACTIC DE DREPT AL MUNCII
3.2. !ndexarea conventionaIa 639
3.3. Inghetarea salariilor 640
3.4. Reducerea salariilor 640
A). Reducerea salariilor In sectorul privat.. 640
B). Reducerea salariilor In sectorul public 641
4. Cerinte fundamentale 645
5. Modul de plata a salariilor 645
6. Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale 650
7. Retinerile din salariu (si din fondul de salarii) 654
8. Tichetele de masa 656
9. Tichetele cadou si tichetele de cresa 658
10. Tichetele de vacanta 660
11. Casele de ajutor reciproc 661
12. Salariul, veniturile salariale si alte venituri ale salariatilor 662
12.1. Corelatii 662
12.2. Venituri care nu intra In categoria veniturilor salariale (cota-parte din
profit, dividendele, bacsisul) 663
13. Practica judiciara In materie 664
14. Cesiunea drepturilor salariale si contractul de credit bancar 667
Capitolul al VIII-lea. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA 668
1. Cadrul juridic 668
1.1. Cadrul international 668
1.2. Cadrul intern 672
2. Notiune. Trasaturi caracteristice 675
2.1. Notiunea de securitate si sanatate In munca 675
2.2. Trasaturi caracteristice 676
3. Scopul reglementarilor legale si domeniul lor de aplicare 677
4. Obligatiile angajatorului 678
5. Obligatiile lucratorilor 685
6. Servicii de prevenire si protectie 686
6.1. Organizarea activitatilor de prevenire si protectie 686
6.2. Lucratorii desemnati cu atributii de prevenire si protectie 687
6.3. Serviciile interne de prevenire si protectie 688
6.4. Servicii externe de prevenire si protectie 688
6.5. Cerinte minime de pregatire In domeniul securitatii si sanatatii In munca 689
7. Supravegherea sanatatii (protectia salariatilor prin servicii medicale) 690
8. Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice In domeniul securitatii si
sanatatii In munca 691
9. Comitetul pentru securitate si sanatate In munca 692
10. Instruirea lucratorilor. 695
10.1. Aspecte introductive 695
10.2. Instruirea generala 696
10.3. Instruirea la locul de munca 697
10.4. Instruirea periodica 697
11. Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific 698
11.1. Pericolul grav si iminent de accidentare 698
11.2. Zone cu risc ridicat si specific 699
12. Comunicarea, cercetarea, Inregistrarea si raportarea evenimentelor 699
12.1. Comunicarea evenimentelor 699
12.2. Cercetarea evenimentelor. 700
CUPRINS
989
12.3. Accidentele de munca 702
12.4. Comunicarea, cercetarea si Inregistrarea evenimentelor produse In
afara Romaniei, In care sunt implicati lucratori ai unor angajatori romani .... 706 12.5. Comunicarea si cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul
Romaniei In care sunt implicati cetateni straini aflati In Indeplinirea
atributiilor de serviciu 707
12.6. Bolile profesionale 707
13. Avizarea documentatii lor cu caracter tehnic, de informare si instruire In
domeniul securitatii si sanatatii In munca 709
13.1. Documentatiile 709
13.2. Procedura de avizare 709
14. Masurile speciale In cazul temperaturilor extreme 710
15. Raspunderea juridica 711
15.1. Sanctionarea penala 711
15.2. Sanctionarea contraventionaIa 712
15.3. Sanctionarea disciplinara 715
15.4. Sanctionarea patrimoniala 716
A). Raspunderea angajatorului 716
B). Raspunderea salariatului 717
16. Autoritatile competente si institutiile cu atributii In domeniu 717
17. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 718
18. Regimul de protectie a muncii femeilor, a tinerilor si a persoanelor cu
handicap 720
18.1. Regimul de protectie a muncii femeilor. 720
18.2. Regimul de protectie a muncii tinerilor. 721
18.3. Regimul de protectie a muncii persoanelor cu handicap 724
19. Concluzii 731
Capitolul al IX-lea. INTERDICTIA DISCRIMINARII IN MATERIA
RAPORTURILOR DE MUNCA' 733
1. Cadrul juridic 733
1.1. Cadrul international 733
1.2. Cadrul intern 735
1.3. Corelatia drept intern - drept international. Egalitate. Nediscriminare 737
2. Notiune 738
3. Raspunderea juridica 744
3.1. Norme generale 745
3.1.1. Sanctionarea disciplinara 746
3.1.2. Sanctionarea patrimoniala 746
3.1.3. Sanctionarea contraventionaIa 746
3.2. Norme speciale (derogatorii) 749
4. Jurisprudenta In materie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 751
5. Concluzii 754
Capitolul al X-lea. CONTRACTELE DE MUNCA SI ABUZUL DE DREPT 756
1. Repere esentiale 756
2. Contractul individual de munca si abuzul de drept 760
2.1. Drepturi nesusceptibile de abuz 760
2.2. Abuzul de drept din partea salariatului 761
2.3. Abuzul de drept din partea angajatorului 763
3. Contractul colectiv de munca si abuzul de drept 764
4. Sanctionarea abuzului de drept 766
990
TRATAT TEORETIC SI PRACTIC DE DREPT AL MUNCII
Capitolul al XI-lea. RASPUNDEREA JURIDICA 767
1. Raspunderea disciplinara 767
1.1. Disciplina muncii 767
1.2. Dreptul comun disciplinar. 769
1.2.1. Caracterizarea raspunderii disciplinare 769
1.2.2. Cauzele de neraspundere disciplinara 771
1.2.3. Abaterea disciplinara 774
1.2.4. Sanctiunile disciplinare generale 781
1.2.5. Reguli procedurale (cercetarea disciplinara) 784
1.2.6. Radierea disciplinara 801
1.3. Dreptul special disciplinar 803
1.3.1. Notiune 803
1.3.2. Statutele disciplinare si statutele de personal. Codurile deontologice 803
1.3.3. Reglementari speciale referitoare la abaterea disciplinara. Sanctiuni
disciplinare specifice 807
1.3.4. Reguli procedurale specifice 809
1.4. Probleme speciale. Derogari. 812
1.5. Situatia magistratilor 814
2. Raspunderea patrimoniala 815
2.1. Notiune 815
2.2. Raspunderea patrimoniala a angajatorului fata de salariatii sai 819
2.3. Raspunderea patrimoniala a salariatilor fata de angajator. Obligatia de
restituire a salariatilor 821
2.3.1. Raspunderea patrimoniala a salariatilor 821
2.3.1.1. Elementele (conditiile) raspunderii 822
2.3.1.2. Situatii speciale 831
2.3.1.3. Cauzele exoneratoare de raspundere patrimoniala 832
2.3.1.4. Raportul dintre raspunderea patrimoniala a salariatilor si alte
forme de raspundere juridica 836
2.3.2. Particularitati ale raspunderii patrimoniale a gestionarilor 837
2.3.3. Obligatia de restituire a salariatilor 840
2.4. Procedura stabilirii raspunderii patrimoniale 842
3. Raspunderea contraventionala 851
4. Raspunderea penala 855
5. Corelatii intre raspunderea administratorilor/directorilor fata de societate
si raspunderea lor in calitate de salariati 860
6. Raspunderea juridica din dreptul muncii si forta majora si cazul fortuit.. 865
Capitolul al XII-lea. INSPECTIA MUNCII... 873
1. Notiu ne 873
2. Organizare 874
3. Obiective. Atributii 874
4. Servicii 878
5. Drepturile si indatoririle inspectorilor de munca 878
6. Sanctiuni 881
7. Litigii. Procedura 882
8. Asociatia Internationala a Inspectiei Muncii 884
9. Concluzii 885
CUPRINS
991
CAPITOLUL AL XIII-LEA. CONFLICTELE DE MUNCA 887
1. Evolutia reglementarilor privind conflictele de munca 887
2. Notiunea de conflict de munca. Clasificare 889
3. Solutionarea conflictelor colective de munca 891
3.1. Partile 891
3.2. Declansarea conflictului colectiv de munca 891
3.3. Concilierea 893
3.4. Medierea si arbitrajul. 896
3.5. Solutionarea diferendelor de catre Consiliul National Tripartit pentru
Dialog Social 898
4. Greva 898
4.1. Notiune 898
4.2. Exercitiul dreptului la greva 902
4.2.1. Conditii 902
4.2.2. Tipuri de greve (de avertisment, propriu-zise, de solidaritate) 905
4.2.3. Libertatea grevei 911
4.2.4. Drepturile si obligatiile grevistilor 911
4.2.5. Demisia In timpul grevei 912
4.3. Situatii speciale. Restrangeri si interdictii 913
4.3.1. Legislatia nationala 913
4.3.2. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene 917
4.4. Suspendarea grevei 918
4.5. Incetarea grevei 919
4.6. Sanctionarea lncalcarii normelor legale 922
4.6.1. Sanctionarea penaIa 922
4.6.2. Sanctionarea reparatorie 923
4.6.3. Sanctionarea disciplinara 926
4.6.4. Sanctionarea contraventionaIa 927
4.6.5. Aspecte speciale 927
4.6.6. Greva si forta majora 928
5. Lock-out-ul 931
6. Solutionarea conflictelor individuale de munca 933
6.1. Categorii 933
6.2. Medierea conflictelor individuale de munca 935
Capitolul al XIV-lea. JURISDICTIA MUNCII 938
1. Scu rt istoric 938
2. Notiune 941
3. Principii 942
4. Partile 944
5. Competenta 946
6. Compunerea instantei 951
7. Termene 952
8. Procedura In fata primei instante 957
9. Motivarea si caracterul hotararilor instantei de fond 960
10. Cai de atac 961
10.1. Caile ordinare de atac 961
10.2. Caile extraordinare de atac 961
11. Executarea hotarari lor judecatoresti 962
12. Reglementari speciale 962
13. Concluzii 963
992
TRATAT TEORETIC SI PRACTIC DE DREPT AL MUNCII
Capitolul al XV-lea. CONTRACTELE DE MUNCA CU ELEMENT
DE EXTRANEITATE 964
1. Reglementari aplicabile cetatenilor romani cu domiciliul In Romania, care
lucreaza In strainatate (In alte state decat cele membre ale U.E.) 964
2. Reglementari pentru resortisantii statelor membre ale Uniunii Europene 965
A). Cadrul juridic 966
B). Dreptul la libera circulatie a lucratorilor 966
C). Exercitarea dreptului la munca 969
D). Drepturile membrilor familiei lucratorului 970
E). Restrictii privind dreptul la libera circulatie a lucratorilor 970
F). Dreptul lucratorului de a ramane pe teritoriul unui stat membru dupa
desfasurarea unei activitati salariate sau a unei activitati independente 971
G). Completari si concretizari. 971
H). Practica In materie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 972
3. Reglementari ale Uniunii Europene pentru resortisantii statelor terte 974
4. Protectia cetatenilor romani cu domiciliul In Romania care lucreaza peste
hotare 975Data aparitiei: Iunie 2014
Format: Academic
Pagini: 990

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0778 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.