Protectia consumatorilor in procedura de arbitraj

Protectia consumatorilor in procedura de arbitraj
-25%
Preț: 149,25 lei
199,00 lei (-25%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2012

DESCRIERE

Lucrarea abordeaza pozitia consumatorului in diferite faze procesuale, ingerintele instantelor publice in procedurile de arbitraj legate de protectia consumatorului, anumite parti ale procedurilor si punerea in aplicare a sentintelor de arbitraj date in litigiile relatiilor cu consumatorii, atat in plan intern, cat si in plan international.

In contextul lucrarii, sunt analizate in detaliu o multime de hotarari interne si straine. Nu este ocolita nici analiza amanuntita a dreptului european si jurisprudenta CJUE.

Cartea se adreseaza tuturor celor care intra in contact cu promovarea drepturilor consumatorului sau se preocupa, in general, de procedura de arbitraj. Ea va fi apreciata de avocati si arbitri, dar si in domeniul justitiei in materie civila in sens larg.


Cuprins
Despre autor  VII
Multumiri . IX
Abrevieri . XXIII
Capitolul I. Introducere . 1
I.1. Obiectul lucrarii .... 1
I.2. Diversele abordari nationale si experiente in dezbaterea conflictelor
din litigiile relatiilor cu consumatorii . 1
I.3. Aspectele pozitive si negative ale procedurilor judiciare si ale
celor de arbitraj in litigiile cu consumatorii, procesul corect
si efectivitatea dezbaterilor unor litigii .... 2
I.4. Importanta protectiei consumatorilor pentru baza mecanismului
de solutionare a conflictelor  5
I.5. Riscul abuzarii protectiei speciale de catre consumator ... 8
Capitolul II. Delimitarea terminologica si conceptuala a litigiilor din
relatiile cu consumatorii in legatura cu procedura de arbitraj  10
II.1. Prevederi privind protectia consumatorului ... 10
II.2. Procedura de arbitraj ... 11
II.3 Ordinea publica si interesul public ... 12
II.3.1. Inconsecventa de aplicare a doua concepte calitativ diferite .... 12
II.3.2. Ordinea publica (ordre public) .... 13
a) Ordinea publica nationala si internationala in sistemele de drept .. 13
b) Ordinea publica in procedura de arbitraj .... 15
II.3.3. Interesul public ... 16
a) Baza nationala pentru delimitarea istorica a interesului public  16
b) Geneza si constituirea interesului public  18
c) Delimitarea notiunii de interes public .... 21
II.3.4. Ordinea publica si interesul public in dreptul UE . 24
a) Conceptia autonoma a ordinii publice si a interesului public;
exceptia de la libertatile garantate de dreptul primar al UE  24
b) Libera circulatie a persoanelor si protectia securitatii .... 26
c) Accesul la informatii .... 35
d) Protectia consumatorului ... 37
II.3.5. Interesul public, normele de aplicare imediata si comparatia
cu ordinea publica .... 40
XII Protectia consumatorilor in procedura de arbitraj
II.4. Problematici comune ale protectiei consumatorului si procedurii
de arbitraj  44
II.5. Amploarea problematicii protectiei consumatorului  46
II.5.1. Partea contractanta slaba si consumatorul mediu . 46
II.5.2. Drepturile revendicate in litigiile relatiilor cu consumatorii  49
II.5.3. Contractul cu consumatorii  50
a) Contractul cu consumatorii (contractul incheiat de consumator)  50
b) Consumatorul si agentul economic ... 55
c) Consumatorul mediu (legatura cu continutul principal si
ulterior al contractului si cu contractele de arbitraj) . 56
d) Multilateralitatea criteriilor de apreciere a contractului cu
consumatorul . 59
II.6. Solutionarea problematicii consumatorilor .... 61
II.7. Procedura de arbitraj in conflictele cu consumatorii  65
II.8. Dreptul la protectie juridica versus dreptul la protectia in
justitie si importanta autonomiei  72
II.9. Sarcina instantelor de stat in raport cu procedura de arbitraj
din contractele cu consumatorii . 81
II.9.1. Instantele de apel (verificarea) .... 81
II.9.2. Ingerinta curtilor in faza executorie a sentintelor arbitrale .. 82
II.9.3. Functia de control si sprijin a curtilor
(asa-numita juge d’appui) . 83
Capitolul III. Protectia consumatorului si conflictele cu consumatorii
in regimul de drept al UE . 84
III.1. Modelul restrictiv conform dreptului UE  84
III.2. Drepturile fundamentale ale consumatorului  85
III.3. Directiva nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive in contractele
incheiate cu consumatorii („Directiva”)... 87
III.3.1. Identificarea clauzelor abuzive in activitatea decizionala
a instantelor .. 87
III.3.2. Anexa Directivei .... 88
III.3.3. Aplicarea anexei la Directiva asupra procedurii de arbitraj
in litigiile cu consumatorii .... 92
III.3.4. Raportul dintre curtea de arbitraj si dispozitiile legale .. 93
III.4. Recomandarea CE nr. 98/257/CE din 30 martie 1998 privind
modul de solutionare a litigiilor cu consumatorii .. 101
III.5. Alte surse ale dreptului UE  104
III.5.1. Directiva Parlamentului European si a Consiliului
nr. 98/27/CE, din 19 mai 1998 . 104
III.5.2. Raspunderea pentru defectele produselor  105
III.5.3. Dispozitii in dreptul UE care nu influenteaza procedura
de arbitraj din litigiile in relatiile cu consumatorii . 108
Cuprins XIII
III.6. Conceptul unui drept european unic al contractelor
(cadru contractual) ... 109
III.6.1. Geneza si tendintele de evolutie .... 109
III.6.2. Cartea Verde ... 111
III.6.3. Rezolutia PE din 8 iunie 2011 .. 113
a) Continutul rezolutiei PE .. 113
b) Caracterul juridic al instrumentului dreptului european
al contractelor .. 114
c) Sfera de aplicare a instrumentului optional ... 116
d) Instrumente utilizate in practica  118
e) Importanta rezolutiei .. 120
III.6.4. Influenta proiectului PE asupra procedurii de arbitraj . 122
III.7. Propunerile Comisiei Europene din 29 noiembrie 2011 referitoare
la solutionarea alternativa a conflictelor din relatiile cu consumatorii
si privind conflictele on-line in relatiile cu consumatorii  123
III.7.1. Relatiile juridice ale proiectelor legislative ale Comisiei . 124
III.7.2. Procedura legislativa preconizata .. 126
III.7.3. Comunicatul Comisiei privind solutionarea alternativa a
conflictelor cu consumatorii din piata unica  126
III.7.4. Proiectul directivei privind solutionarea alternativa a
conflictelor cu consumatorii (directiva ADR) ... 131
III.7.5. Aspectele juridice ale proiectului .. 131
III.8. Proiectul regulamentului privind solutionarea on-line a conflictelor
in relatia cu consumatorii („regulamentul privind ODR”) ... 134
III.8.1. Solutiile proiectului de regulament .... 134
III.8.2. Aspectele juridice ale proiectului .. 135
III.8.3. Impactul legislatiei proiectate de UE asupra procedurii
de arbitraj ... 136
III.8.4. Evaluarea proiectelor Comisiei UE .... 138
III.9. Jurisprudenta CJUE in raport cu procedura de arbitraj, cu interpretarea
Directivei si cu alte norme de protectie a consumatorului ... 139
III.9.1. Jurisprudenta CJUE in comparatie mutuala . 139
III.9.2. Hotararea CJUE din dosarul C-168/05, din 26 octombrie 2006,
in cazul Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil
Milenium SL .. 148
a) Concluziile hotararii .... 148
b) Starea de fapt  149
c) Motivatia si concluzia CJUE . 150
d) Nota asupra hotararii ... 153
III.9.3. Hotararea CJUE din dosarul C-240/98, din 27 iunie 2000,
in cazul Océano Grupo Editorial SA . 154
a) Concluziile hotararii .... 154
b) Starea de fapt  154
c) Motivarea si concluziile hotararii CJUE ... 155
XIV Protectia consumatorilor in procedura de arbitraj
III.9.4. Hotararea CJUE din dosarul C-473/00, din 21 noiembrie
2002, in cazul Cofidis SA v. Jean-Louis Fredout (Cofidis) ... 158
a) Concluziile hotararii .... 158
b) Starea de fapt  159
c) Argumentele si concluziile CJUE ... 160
d) Judecarea fondului problemei .... 161
III.9.5. Hotararea CJUE din dosarul C-40/08, din 6 octombrie 2009
in cazul Telecomunicaciones SL v. Cristine Rodriguez
Nogueira (Asturcom)  164
a) Concluzia hotararii . 164
b) Starea de fapt  165
c) Motivele si concluziile hotararii CJUE  167
III.9.6. Hotararea CJUE din dosarul C-243/08, din 4 iunie 2009, in cazul
Pannon GSM Zrt v. Sustikné Győrfi Erzsébet (Pannon GSM) .. 172
a) Concluziile hotararii .... 172
b) Starea de fapt  172
c) Argumentarea CJUE.... 174
aa) Primul aspect: cercetarea din oficiu a caracterului abuziv
(si fara existenta unei actiuni revendicative) .... 174
bb) Al doilea aspect: cercetarea caracterului abuziv in
considerentul unor informatii de fapt si de drept suficiente . 175
cc) Al treilea aspect: circumstante hotaratoare pentru judecarea
caracterului (ne)abuziv si a (dez)echilibrului ... 177
d) Functia instructiva a arbitrilor privind caracterul abuziv al
intelegerilor in contract ... 178
III.9.7. Rezolutia CJUE din dosarul C-76/10, din 16 noiembrie 2010
in cazul Pohotovost, s.r.o., v. Iveta Korckovska (Pohotovost) .. 180
a) Rezumat ... 180
b) Starea de fapt si de drept .. 181
c) Forma hotararii CJUE . 183
d) Admisibilitatea procedurii privind intrebarea preliminara . 183
e) Argumentarea CJUE ... 184
aa) Prima problema: informatii din contract referitoare
la costurile anuale totale ale creditelor ... 184
bb) A doua problema: lit. a) . 186
cc) A doua problema: lit. b) si c) ... 188
dd) A treia problema: Judecarea caracterului abuziv al
contractului in procedura de executare a unei sentinte
de arbitraj straine . 189
III.9.8. Hotararea CJUE din dosarul C-137/08 din 9 noiembrie 2010,
in cazul VB Pénzügyi Lízing Zrt. v. Ferenc Schneider: caracterul
abuziv al clauzei prorogatorii ... 190
a) Concluziile CJUE ... 190
Cuprins XV
b) Starea de fapt si de drept .. 190
c) Procedura privind intrebarile preliminare .. 191
d) Concluziile si motivarile CJUE .. 192
aa) Concluziile privind a treia intrebare initiala: informarea
ministrului justitiei ... 192
bb) Prima si a doua intrebare suplimentara: competenta CJUE
de interpretare a notiunii„intelegere abuziva” si datoria
instantei nationale de a concretiza aceasta ... 193
cc) A treia intrebare suplimentara: obligatia de verificare a
instantei ex officio  194
III.10. Conditiile impuse statelor membre UE  195
Capitolul IV. Procedurile de arbitraj in litigiile cu consumatorii
din anumite state ... 196
IV.1. Austria . 196
IV.1.1. Principiile si sursele de protectie a consumatorului
(baza material-juridica) .. 196
IV.1.2. Procedura de arbitraj in litigiile cu consumatorii ... 197
IV.2. Belgia .. 202
IV.2.1. Principii si resurse  202
IV.2.2. Procedura de arbitraj . 203
IV.2.3. Medierea .... 203
IV.3. Bulgaria .... 204
IV.3.1. Procedura de arbitraj . 204
IV.3.2. Medierea .... 207
IV.4. Canada . 208
IV.4.1. Modul de abordare din unele provincii ... 208
IV.4.2. Modul de abordare federal .. 209
IV.4.3. Jurisprudenta– hotararea Curtii supreme de justitie din
Canada nr. 31067 din 13 iulie 2007, din cazul Dumoulin
et Union des consommateurs v. Dell Computer Corp . 209
a) Fundamentarea concluziei  209
b) Starea de fapt si de drept .. 212
c) Argumentarile partilor si concluziile juridice ale curtii . 212
IV.5. Republica Ceha ... 219
IV.5.1. Prevederi referitoare la procedura de arbitraj .... 219
a) Baza juridica si importanta procedurii de arbitraj in
Republica Ceha  219
b) Amendamentul legii de protectie a consumatorului (reglementare
in vigoare in Republica Ceha incepand cu 1 aprilie 2012) ... 221
aa) Conceptul amendamentului RozŘ. 221
bb) Contractul de arbitraj incheiat de catre consumator
(contractul de arbitraj pentru litigiile cu consumatorii) ... 224
XVI Protectia consumatorilor in procedura de arbitraj
cc) Independenta si neutralitatea arbitrului ... 226
IV.5.2. Protectia de drept material a consumatorului .... 227
a) Sursele si principiile protectiei consumatorului din
reglementarea in vigoare (Codul civil) .... 227
b) Consecintele caracterului abuziv al intelegerilor din
contractele cu consumatorii . 230
c) Proiectul noului Cod civil (NOZ) .... 235
IV.5.3. Jurisprudenta ... 246
a) Sentinta Curtii Constitutionale a RC din dosarul
IV.US 2157/08, din 24 septembrie 2008 .. 246
aa) Opinia juridica a Curtii Constitutionale .. 246
bb) Starea de drept si de fapt 247
cc) Evaluarea sentintei Curtii Constitutionale.... 248
b) Sentinta US RC din dosarul I US 3227/07, din 8 martie 2011 .... 248
aa) Importanta si concluziile hotararii  248
bb) Starea de fapt si de drept si hotararea instantelor de
judecata in actiunea in anulare a sentintei de arbitraj . 257
cc) Hotararea de fond a Curtii Constitutionale .. 260
dd) Legatura hotararii cu protectia consumatorului  262
c) Decizia Curtii Supreme a Republicii Cehia din dosarul II.US
3057/10, din 5 octombrie 2011 . 264
aa) Concluziile Curtii Constitutionale. 264
bb) Despre starea de fapt si hotararile instantelor publice  269
cc) Recursul in casatie, concluziile si motivarile hotararii
Curtii Constitutionale .... 272
d) Incheierea Curtii Constitutionale a Republicii Cehe din dosarul
II. US 2164/10, din 1 noiembrie 2011: raportul dintre protectia
autonomiei de negociere a contractelor de arbitraj si protectia
parti contractante mai slabe (protectia consumatorului) ... 278
aa) Concluziile Curtii Constitutionale. 278
bb) Starea de fapt si de drept  280
cc) Actiunea in casatie, incheierile si motivatiile hotararii
Curtii Constitutionale .... 281
1. Rezultatul procesului .. 281
2. Autonomia contractuala si protectia consumatorului ... 281
3. Interpretarea euroconforma a legii privind protectia
consumatorului  282
4. Contradictii interne de argumentare a rezolutiei in privinta
caracterului procedurii de arbitraj si contradictia evidenta
cu o alta jurisprudenta a Curtii Constitutionale . 284
5. Proportionalitatea drepturilor fundamentale din
contractele de consum si conditia transparentei  287
6. Cerinta apelului  288
Cuprins XVII
7. Dreptul la un judecator conform legii si regulile
numirii arbitrului .. 290
e) Sentinta Curtii Supreme a RC din dosarul 23 Cdo 1201/2009,
din 29 iunie 2010 .. 294
aa) Concluziile Curtii Supreme . 294
bb) Starea de fapt si de drept  299
cc) Hotararile tribunalului de prima instanta si ale
curtii de apel ... 300
dd) Concluziile si motivarea curtii de apel si a urmatoarei
hotarari a Curtii Supreme ... 303
f) Decizia NE RC din dosarul 31 Cdo 1945/2010, din 11 mai 2011:
clauza de arbitraj vatamatoare pentru partea contractanta„mai
slaba”; curtile de arbitraj permanent versus arbitrii„ad hoc”  305
aa) Concluziile Curtii Supreme . 305
bb) Starea de fapt si de drept si hotararea tribunalelor
de prima instanta si de apel  307
cc) Apelul ... 308
dd) Hotararea si motivarea instantei de casatie .. 309
g) Decizia Curtii Supreme a RC din dosarul 30 Cdo 4415/2010,
din 27 iulie 2011 ... 311
aa) Concluziile Curtii Supreme . 311
bb) Starea de fapt si de drept  312
cc) Obiectul procesului din fata NS RC ... 314
dd) Motivarea hotararii ... 314
IV.6. Germania: abordarea prietenoasa a procedurilor de arbitraj
in litigiile relatiilor cu consumatorii .. 315
IV.6.1. Controlul legal al conditiilor contractuale .... 315
IV.6.2. Aplicarea toleranta a Directivei si prevederile nationale
referitoare la procedurile de arbitraj .. 317
IV.6.3. Jurisprudenta ... 319
a) Sentinta Curtii Federale Supreme (curtii supreme)
din dosarul III ZR 265/03, din 13 ianuarie 2005  319
aa) Concluziile curtii .. 319
bb) Starea de fapt si de drept  322
cc) Motivarea hotararii .... 323
b) Hotararea Curtii Federale Supreme (curtii supreme) din
dosarul III.ZR 164/06, din data de 1 martie 2007: limitarea
dreptului de numire a arbitrului nu determina nulitatea
contractului de arbitraj .... 328
aa) Concluziile curtii .. 328
bb) Starea de fapt si de drept  330
cc) Motivarea hotararii .... 331
XVIII Protectia consumatorilor in procedura de arbitraj
c) Hotararea Curtii Federale Supreme (curtii supreme) din dosarul
XI 349/08, din 8 iunie 2010 (in cazul M v. N): dreptul aplicabil
contractului de arbitraj si forma contractului de arbitraj ... 332
aa) Concluzia curtii .... 332
bb) Starea de fapt si de drept  333
cc) Argumentarea Curtii . 333
d) Hotararea Curtii de Stat din Krefeld din dosarul 6O186/95,
din 29 aprilie 1996 (in cazul Richard Zellner v. Phillip
Alexandre Securities and Futures Ltd.) ... 334
e) Hotararea BGH din dosarul XI ZR 349/08, din 8 iunie 2010:
clauzele de arbitraj in contractele dintre un consumator si
comerciantul strain cu valori mobiliare ... 336
aa) Concluziile curtii .. 336
bb) Starea de fapt si de drept si hotararile tribunalelor
de prima si a doua instanta . 337
cc) Hotararea si argumentele BGH  338
f) Hotararea BGH din dosarul III ZR 16/11, din 19 mai 2011
(in cazul C. v. D.): nerespectarea conditiei de forma si
imposibilitatea validarii contractului de arbitraj  340
aa) Concluzia curtii .... 340
bb) Starea de fapt si de drept  340
cc) Argumentarea curtii .. 340
IV.7. Danemarca  341
IV.8. Spania . 342
IV.8.1. Abordarea spaniola a procedurilor de arbitraj din litigiile
relatiilor cu consumatorii .... 342
IV.8.2. Jurisprudenta– hotararea Curtii de Apel din Madrid din
dosarul 28079370102010100498, din 12 noiembrie 2010
(in cazul Juan Pedro v. Metrovacesa S.A.): principiul
bunei-credinte apara consumatorul si agentul economic . 346
a) Rationamentul juridic al curtii .... 346
b) Starea de fapt si de drept si alte concluzii ale curtii . 346
c) Observatie asupra hotararii .... 347
IV.9. Estonia . 348
IV.10. Franta . 349
IV.10.1. Controlul legalitatii conditiilor contractuale ... 349
IV.10.2. Procedura de arbitraj in litigiile cu consumatorii . 352
IV.11. Regatul UNIT ... 356
IV.11.1. Sursele si principiile de protectie a consumatorului .. 356
IV.11.2. Procedura de arbitraj in litigiile cu consumatorii . 356
IV.11.3. Jurisprudenta . 358
a) Hotararea din cazul Zealender&Zealander v. Laing Homes
Limited din anul 1999  358
Cuprins XIX
b) Hotarari din cauzele Picardi v. Cuniberti din anul 2002,
Westminster Building Company Limited v. Beckingham
din anul 2004 si Allen Wilson Shopfitters and Builders
v. Buckingham din anul 2005: importanta informatiilor
oferite consumatorului .... 359
IV.12. Croatia .... 360
IV.13. Ungaria ... 361
IV.14. Elvetia  364
IV.15. Italia ... 365
IV.16. Lituania ... 367
IV.17. Letonia .... 367
IV.17.1. Reglementarile privind procedura de arbitraj din Letonia .. 367
IV.17.2. Jurisprudenta– hotararea Curtii Constitutionale letone
in dosarul 2004-10-01, din 17 ianuarie 2005 .. 369
IV.18. Mexic  370
IV.19. Olanda .... 370
IV.20. Norvegia . 372
IV.20.1. Procedura de arbitraj .... 372
IV.20.2. Medierea .. 373
IV.21. Polonia .... 373
IV.21.1. Traditia protectiei consumatorului in Polonia . 373
IV.21.2. Conditiile procedurilor de arbitraj din litigiile
cu consumatorii .. 375
IV.22. Portugalia  378
IV.23. Rusia .. 379
IV.24. Slovacia .. 379
IV.24.1. Sursele si principiile de protectie a consumatorului .. 379
IV.24.2. Procedura de arbitraj in litigiile cu consumatorii . 380
IV.24.3. Jurisprudenta– decizia Curtii Regionale din Prešov
din dosarul 17CoE/99/2010, din 15 februarie 2011 .. 384
a) Concluziile curtii .... 384
b) Starea de fapt si de drept si motivarile hotararii tribunalului
de prima instanta ... 386
c) Hotararea si argumentele curtii de apel  391
d) Observatie asupra hotararii ... 393
IV.25. Suedia  395
IV.25.1. Sursele si principiile protectiei consumatorului ... 395
IV.25.2. Procedura de arbitraj in litigiile cu consumatorii . 396
IV.26. Statele Unite ale Americii  396
IV.26.1. Promovarea procedurii de arbitraj in litigiile in raport
cu consumatorii .. 396
IV.26.2. Restrictia procedurii de arbitraj in litigiile cu consumatorii .... 406
IV.26.3. Proiectul noii reglementari federale in SUA ... 409
XX Protectia consumatorilor in procedura de arbitraj
IV.26.4. Executarea sentintelor de arbitraj date in SUA in litigiile
relatiilor cu consumatorii, din alte state  410
IV.26.5. Jurisprudenta . 411
a) Hotararea Curtii Supreme a Statelor Unite ale Americii
nr. 82-500, din 23 ianuarie 1984 (in cazul Southland Corp.
et al. v. Keating et al.); 465 U.S. 1 (1984): protectia
speciala acordata francizatilor ... 411
aa) Principalele incheieri ale hotararii  411
bb) Starea de fapt si de drept  414
cc) Argumentatiile partilor si concluziile juridice ale Curtii.. 415
dd) Observatii asupra hotararii .. 418
b) Hotararea Curtii Supreme a Statelor Unite ale Americii nr.
93-1001, din 18 ianuarie 1995 (in cazul Terminix v. Dobson) .... 421
aa) Principalele concluzii ale curtii  421
bb) Starea de fapt si de drept  422
cc) Argumentarea partilor si concluziile juridice ale curtii .... 423
c) Hotararea Court of Appeal of California nr. A068753,
din 3 noiembrie 1998 (in cazul Badie v. Bank of America) ... 426
aa) Concluziile curtii .. 426
bb) Starea de fapt si de drept  428
cc) Argumentatiile partilor si concluziile juridice ale curtii .. 429
d) Hotararea United States Court of Appeals, Sixth Circuit
nr. 98-028 30/99-3854, din 8 septembrie 2000 (in cazul
James D. Stout; Shirley A. Brown v. J.D. Byrider, a/k/a
Docherty Motors, Inc.; T& J Acceptance Corporation,
d/b/a Carnow Acceptance Company) . 433
aa) Concluziile curtii .. 433
bb) Starea de fapt si de drept  433
cc) Argumentatia curtii ... 435
e) Hotararea Supreme Court of Arkansas nr. 1981594,
din 15 septembrie 2000 (in cazul Alabama Catalog Sales
v. Harris): competenta pentru dezbaterea valabilitatii
contractelor de arbitraj .... 436
aa) Concluzia curtii .... 436
bb) Starea de fapt si de drept  436
f) Hotararea Supreme Court of Arkansas, nr. 99-1398, din 21
septembrie 2000 (in cazul ShowMeTheMoney v. Williams):
conditia reciprocitatii clauzelor de arbitraj ... 437
aa) Concluzia curtii .... 437
bb) Starea de fapt si de drept  437
cc) Argumentatia curtii ... 438
g) Hotararea Curtii supreme a SUA in dosarul 09-893,
din 11 aprilie 2011 (in cazul Vincent Concepcion et al.
Cuprins XXI
v. AT&T Mobility LLC): superioritatea scopurilor procedurii
de arbitraj fata de protectia speciala a consumatorilor . 438
aa) Concluziile curtii .. 438
bb) Starea de fapt si de drept  439
cc) Argumentatia curtii ... 440
dd) Evaluarea hotararii .... 441
Capitolul V. Procedura de arbitraj in relatiile cu consumatorii
ca subiect al procedurii in fata instantelor (publice)  442
V.1. Valabilitatea contractelor de arbitraj in contractele cu consumatorii ... 442
V.1.1. Importanta valabilitatii contractelor de arbitraj .. 442
V.1.2. Amploarea notiunii„valabilitatea contractului de arbitraj”
in relatiile cu consumatorii .. 443
V.1.3. Legea aplicabila pentru evaluarea valabilitatii contractului
de arbitraj .... 447
V.1.4. Prevederi speciale privind procedura de arbitraj
si instantele UE . 455
V.1.5. Hotararea din cazul Philip Alexander Securities Futures Ltd
v. Bamberger .... 456
V.1.6. Hotararea din cazul Heifer International Inc. v. Helge
Christiansen et Christiansen Arkitekter KS MAA PAR et al. . 457
V.2. Aplicarea diferitelor regimuri de drept pentru definirea
consumatorului si pentru valabilitatea contractului de arbitraj ... 458
V.2.1. Importanta definitiei consumatorului .. 458
V.2.2. Hotararea din cazul Heifer International Inc. v. Helge
Christiansen et Christiansen Arkitekter KS MAA PAR et al. . 459
V.2.3. Practica internationala  462
V.2.4. Consecintele hotararii asupra nulitatii unui contract
de arbitraj .... 463
V.3. Controverse procedurale si etapele procedurii .. 464
V.3.1. Admiterea sau respingerea competentei prin curtea de arbitraj,
respectiv aplicarea principiului„Kompetenz-Kompetenz” .... 464
V.3.2. Argumentarea consumatorilor impotriva contractelor
de arbitraj .... 468
V.3.3. Costurile procedurii si accesibilitatea protectiei juridice ... 469
V.3.4. Consecintele hotararii privind nulitatea clauzei de arbitraj
in contractul cu consumatorii .... 472
V.3.5. Atacarea sentintelor de arbitraj referitoare la contractele
de consum .... 472
a) Instanta de judecata in procesele legate sau in continuarea
procedurii de arbitraj si cuprinsul material al verificarii
efectuate de instanta de judecata .... 472
XXII Protectia consumatorilor in procedura de arbitraj
b) Argumente importante pentru curtile de justitie in procesele
in legatura cu sau in continuarea unei proceduri de arbitraj .. 475
V.4. Executarea sentintelor de arbitraj date in litigiile relatiilor cu
consumatorii .... 476
V.4.1. Competenta, respectiv autoritatea .. 476
V.4.2. Dispozitii aplicabile la executarea sentintelor de arbitraj .. 477
V.4.3. Executarea sentintelor de arbitraj date in statele cu un nivel
inferior de protectie a consumatorului . 483
V.4.4. Hotararea Curtii supreme austriece (OGH) din dosarul
3 Ob 144/09m, din 22 iulie 2009: incalcarea prevederilor de
protectie a consumatorului nu este o componenta a ordinii
publice internationale, nici a celei UE . 485
a) Importanta hotararii  485
c) Concluziile Curtii austriece ... 487
d) Motivarea hotararii . 488
e) Evaluarea hotararii . 493
V.5. Curtile ca juge d’appui in litigiile relatiilor cu consumatorii:
functia auxiliara a curtii in raport cu procedura de arbitraj ... 495
V.6. Stabilirea arbitrilor .... 495
V.6.1. Numirea si inlocuirea arbitrilor . 495
V.6.2. Recuzarea arbitrilor .... 496
V.7. Propuneri pentru elaborarea masurilor preliminare, inclusiv
elaborarea masurilor care interzic procedura de arbitraj .. 499
Bibliografie ... 501
Index ... 557Data aparitiei: 19 Dec 2012
Nr pagini : 640OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0407 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.