Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului (Colectia - Praxis)

Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului (Colectia - Praxis)
-15%
Preț: 42,42 lei
49,90 lei (-14,99%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Conceptia care a stat la baza elaborarii acestei lucrari are in vedere o metoda de analiza comparativa a institutiilor si notiunilor, tranzitorie de la reglementarea vechiului Cod civil la cea a noului Cod civil, analiza care evidentiaza diferentele de reglementare sau doar de nuanta intre institutii. In acelasi timp, confruntarea noului Cod civil cu sursele sale intelectuale de sorginte europeana, nord-americana si nu numai este un fapt ce are menirea de a ne arata cat datoreaza noua reglementare postmodernismului juridic contemporan in materia exceptiilor de la principiul relativitatii efectelor contractului.
Identificarea elementelor cu caracter de noutate legislativa este realizata atat prin raportare la ideile si solutiile dezvoltate in timp de doctrina si jurisprudenta, cat si prin prezentarea parerilor autorului si comentarii cu intentia de a explica eventualele implicatii si probleme pe care noile reglementari le-ar putea ridica practicii judiciare.
Pe parcursul intregii lucrari sunt impletite aspectele teoretice cu cele practice, astfel incat lucrarea infaptuita sa ofere o imagine cat mai clara asupra exceptiilor de la res inter alios acta, o succesiune logica si un aspect de continuitate, pornind de la lamurirea notiunilor de contract, efecte, relativitate, exceptii si terminand cu prezentarea si analiza a doua exceptii reale si doua aparente de la principiul relativitatii efectelor contractului.


Cuprins
Cuvant-inainte ......................................................................... XIII
Abrevieri ................................................................................. XVII
Titlul I. Temeiurile principiului relativitatii efectelor
contractului si domeniul sau de aplicare: parti, terti,
categorii intermediare ................................................................ 1
Capitolul I. Aspecte introductive ............................................. 1
Sectiunea 1. Vechiul si noul Cod civil roman ........................ 1
Sectiunea a 2-a. Definitia contractului ................................... 7
Sectiunea a 3-a. Originile istorice ale principiului
relativitatii efectelor contractului ...................................... 12
Capitolul II. Reglementarea, notiunea si fundamentul
principiului relativitatii efectelor contractului .................. 14
Sectiunea 1. Reglementarea principiului ............................. 14
Sectiunea a 2-a. Notiunea principiului ................................. 18
Sectiunea a 3-a. Fundamentul principiului .......................... 24
Capitolul III. Intelesul unor notiuni in legatura cu
relativitatea efectelor contractului ..................................... 38
Sectiunea 1. Paralelism intre contract si conventie .............. 38
Sectiunea a 2-a. Distinctia dintre contract si obligatie ......... 42
Sectiunea a 3-a. Distinctia dintre contract si alte
acorduri de vointe ............................................................. 43
Sectiunea a 4-a. Semnificatia sintagmelor„n-au efecte”
si„decat” .......................................................................... 51
Sectiunea a 5-a. Delimitarea efectelor relative ale
contractelor ....................................................................... 52
1. Efectele obligatorii/efectele obligationale
si efectele obligationale/efectele neobligationale ...... 53
2. Efectele relative ale contractului/efectele
relative ale obligatiei ................................................. 54
3. Efectele directe/efectele indirecte .............................. 57
Sectiunea a 6-a. Opozabilitatea contractului ........................ 58
Exceptii VI de la principiul relativitatii efectelor contractului
Capitolul IV. Domeniul de aplicare a principiului
relativitatii efectelor contractului: parti, terti,
categorii intermediare ......................................................... 70
Sectiunea 1. Determinarea notiunilor de parti,
terti si avanzi-cauza .......................................................... 70
1. Partile contractului .................................................... 72
2. Tertii .......................................................................... 83
3. Avanzii-cauza ............................................................ 94
3.1. Succesorii universali si succesorii
cu titlu universal .................................................. 97
3.2. Succesorii cu titlu particular .............................. 105
3.3. Creditorii chirografari ........................................ 114
Sectiunea a 2-a. Grupurile de contracte si principiul
relativitatii efectelor contractului .................................... 123
Capitolul V. Exceptii de la principiul relativitatii
efectelor contractului: definitie si clasificare ................... 130
Sectiunea 1. Definitia notiunii de exceptie de la
principiul relativitatii efectelor contractului ................... 130
Sectiunea a 2-a. Clasificarea exceptiilor de la
principiul relativitatii efectelor contractului ................... 133
Titlul II. Exceptii reale de la principiul relativitatii
efectelor contractului .............................................................. 137
Capitolul I. Contractul in favoarea unei terte persoane
sau stipulatia pentru altul ................................................. 137
Sectiunea 1. Reglementarea stipulatiei pentru altul in
legislatia nationala si legislatiile altor state .................... 137
1. Reglementarea stipulatiei pentru altul
in dreptul roman ...................................................... 137
2. Reglementarea stipulatiei pentru altul in
legislatiile altor state ................................................ 138
2.1. Reglementarea stipulatiei pentru altul
in dreptul italian ................................................. 138
2.2. Reglementarea stipulatiei pentru altul
in dreptul german ............................................... 139
2.3. Reglementarea stipulatiei pentru altul
in dreptul elvetian .............................................. 140
Cuprins VII
2.4. Reglementarea stipulatiei pentru altul in dreptul
canadian (Codul civil al Provinciei Québec) ..... 141
2.5. Reglementarea stipulatiei pentru altul
in dreptul francez ............................................... 142
Sectiunea a 2-a. Definitia notiunii ...................................... 143
Sectiunea a 3-a. Valabilitatea stipulatiei pentru altul ......... 149
Sectiunea a 4-a. Natura juridica si mecanismul
stipulatiei pentru altul ..................................................... 152
1. Teoria dublului contract sau teoria ofertei ............... 153
2. Teoria gestiunii de afaceri ....................................... 156
3. Teoria angajamentului unilateral al promitentului ..... 157
4. Teoria reprezentarii ................................................. 160
5. Teoria tripartita a raportului juridic ......................... 160
6. Teoria dreptului direct ............................................. 161
Sectiunea a 5-a. Conditiile de validitate si eficacitate
ale stipulatiei pentru altul ............................................... 163
1. Consideratii introductive ......................................... 163
2. Conditiile de fond ale stipulatiei pentru altul .......... 165
3. Conditiile de forma ale stipulatiei pentru altul ........ 166
4. Conditiile speciale ale stipulatiei pentru altul .......... 167
4.1. Tertul beneficiar sa fie determinat sau,
cel putin, determinabil ........................................ 168
4.2. Tertul beneficiar al stipulatiei trebuie sa
existe la momentul la care promitentul trebuie
sa isi execute prestatia ........................................ 169
4.3. Vointa de a stipula pentru altul .......................... 170
4.4. Ce se intampla cu stipulatia pentru altul in
eventualitatea nerespectarii conditiilor sale
speciale de validitate? ........................................ 172
4.5. Care va fi destinul stipulatiei pentru altul in
contextul noului criteriu (dinamic) de analiza si
stabilire a categoriei de parti ale contractului? ... 173
5. Acceptarea sau refuzul stipulatiei pentru altul
de catre tertul beneficiar .......................................... 175
Sectiunea a 6-a. Efectele stipulatiei pentru altul ................ 181
1. Efectele stipulatiei pentru altul in raporturile
dintre stipulant si promitent ..................................... 183
Exceptii VIII de la principiul relativitatii efectelor contractului
2. Efectele stipulatiei pentru altul in raporturile
dintre promitent si tertul beneficiar ......................... 188
3. Efectele stipulatiei pentru altul in raporturile
dintre stipulant si tertul beneficiar ........................... 192
Sectiunea a 7-a. Unele aplicatii practice ale stipulatiei
pentru altul reglementate expres de legislatia romana
in vigoare ........................................................................ 193
1. Stipulatia pentru altul in materia contractului
de renta viagera ....................................................... 194
2. Stipulatia pentru altul in materia contractului
de asigurare ............................................................. 196
3. Stipulatia pentru altul in materia contractului
de transport de bunuri .............................................. 198
Capitolul II. Actiunea directa .............................................. 200
Sectiunea 1. Definitia notiunii ........................................... 200
Sectiunea a 2-a. Unele aplicatii practice ale actiunii
directe ............................................................................. 205
1. Actiunea directa in materia contractului
de antrepriza ............................................................ 205
2. Actiunea directa in materia contractului de mandat .... 209
3. Actiunea directa a creditorilor privilegiati, ipotecari
si gajisti asupra indemnizatiei de asigurare acordate
sau a despagubirilor datorate, dupa caz, in ipoteza
pieirii sau distrugerii bunului asupra caruia poarta
dreptul, adica privilegiul, ipoteca sau gajul
prevazute de art. 2330 NCC .................................... 213
4. Actiunea directa a victimei care a suferit un
prejudiciu, impotriva asiguratorului de raspundere
civila auto prevazuta de art. 2224 NCC si art. 54
din Legea nr. 136/1995 ............................................ 215
5. Actiunea directa a proprietarului impotriva
asiguratorului locatarului in materia contractului
de asigurare incheiat de locatar in baza art. 1822
alin. (1) coroborat cu art. 2226 NCC ....................... 218
6. Actiunea directa a beneficiarului impotriva
reprezentantului administratorului pentru prejudiciile
suferite, prevazuta de art. 830 alin. (2) NCC ........... 219
Cuprins IX
Sectiunea a 3-a. Natura juridica a actiunii directe .............. 222
1. Actiunea directa si cesiunea de creanta ................... 222
2. Actiunea directa si privilegiul ................................. 224
3. Actiunea directa si gestiunea de afaceri .................. 226
4. Actiunea directa si imbogatirea fara justa cauza ..... 228
5. Actiunea directa si reprezentarea ............................. 231
6. Actiunea directa si delegatia .................................... 232
7. Actiunea directa si stipulatia pentru altul ................ 233
Sectiunea a 4-a. Actiunea directa si relativitatea efectelor
contractului ..................................................................... 235
Titlul III. Exceptii aparente de la principiul relativitatii
efectelor contractului .............................................................. 241
Capitolul I. Promisiunea faptei altuia (conventia
de porte-fort) ...................................................................... 241
Sectiunea 1. Reglementarea promisiunii faptei altuia
in legislatiile altor state si in legislatia nationala ............ 241
1. Reglementarea promisiunii faptei altuia
in legislatiile altor state ............................................ 241
1.1. Reglementarea promisiunii faptei altuia
in dreptul elvetian ............................................... 241
1.2. Reglementarea promisiunii faptei altuia
in dreptul canadian ............................................. 241
1.3. Reglementarea promisiunii faptei altuia
in dreptul italian ................................................. 242
1.4. Reglementarea promisiunii faptei altuia
in dreptul algerian .............................................. 242
1.5. Reglementarea promisiunii faptei altuia
in dreptul senegalez ............................................ 242
1.6. Reglementarea promisiunii faptei altuia
in dreptul francez ............................................... 243
1.7. Reglementarea promisiunii faptei altuia
in dreptul american (Codul civil al Statului
Louisiana-USA) ................................................. 243
2. Reglementarea promisiunii faptei altuia
in legislatia nationala ............................................... 244
Sectiunea a 2-a. Definitia notiunii ...................................... 244
Exceptii X de la principiul relativitatii efectelor contractului
Sectiunea a 3-a. Caracterele juridice ale promisiunii
faptei altuia ..................................................................... 253
Sectiunea a 4-a. Unele aplicatii practice ale promisiunii
faptei altuia ..................................................................... 255
1. Promisiunea faptei altuia in materia contractului
de mandat ................................................................ 255
2. Promisiunea faptei altuia in materia proprietatii
comune pe cote-parti ............................................... 256
3. Promisiunea faptei altuia in materia incapabililor ... 259
4. Promisiunea faptei altuia in materie comerciala ...... 260
5. Promisiunea faptei altuia in cazul decesului unuia
dintre litiganti .......................................................... 260
Sectiunea a 5-a. Efectele promisiunii faptei altuia ............. 261
1. Efectele promisiunii faptei altuia fata de
promitentul porte-fort .............................................. 264
2. Efectele promisiunii faptei altuia fata de tertul
al carui angajament este promis de porte-fort ......... 268
Sectiunea a 6-a. Natura juridica a promisiunii
faptei altuia ..................................................................... 271
Sectiunea a 7-a. Distinctii intre promisiunea faptei
altuia si alte mecanisme sau operatiuni juridice ............. 274
1. Promisiunea faptei altuia si stipulatia pentru altul ... 274
2. Promisiunea faptei altuia si promisiunea
publica de recompensa ............................................ 276
3. Promisiunea faptei altuia si pactul de optiune ......... 278
4. Promisiunea faptei altuia si promisiunea
de a contracta .......................................................... 280
5. Promisiunea faptei altuia si promisiunea
de bune oficii ........................................................... 284
6. Promisiunea faptei altuia si fideiusiunea ................. 285
7. Promisiunea faptei altuia si reprezentarea
conventionala .......................................................... 288
Capitolul II. Reprezentarea ................................................. 289
Sectiunea 1. Reglementarea reprezentarii in legislatia
nationala si in alte legislatii ............................................ 289
1. Reglementarea reprezentarii in legislatia nationala ..... 289
2. Reglementarea reprezentarii in alte legislatii .......... 293
2.1. Reglementarea reprezentarii in dreptul italian ... 293
Cuprins XI
2.2. Reglementarea reprezentarii in dreptul german .... 294
2.3. Reglementarea reprezentarii in dreptul elvetian .... 294
2.4. Reglementarea reprezentarii in Codul european
al contractelor (proiectul Gandolfi) ................... 295
Sectiunea a 2-a. Definitia notiunii ...................................... 295
Sectiunea a 3-a. Conditiile de validitate ale reprezentarii ..... 304
1. Conditiile generale ale reprezentarii ........................ 304
2. Conditiile specifice ale reprezentarii ....................... 316
2.1. Existenta puterii de a reprezenta ........................ 318
2.2. Existenta intentiei de a reprezenta ..................... 321
2.3. Manifestarea vointei valabile, libere
si neviciate din partea reprezentantului ............. 322
Sectiunea a 4-a. Dovada in materia reprezentarii ............... 328
Sectiunea a 5-a. Incetarea reprezentarii ............................. 332
Sectiunea a 6-a. Clasificarea reprezentarii ......................... 340
1. Reprezentarea generala si reprezentarea speciala .... 340
2. Reprezentarea voluntara si reprezentarea
obligatorie ............................................................... 341
3. Reprezentarea de drept privat si reprezentarea
de drept public ......................................................... 343
4. Reprezentarea perfecta si reprezentarea imperfecta .... 343
5. Reprezentarea legala, reprezentarea judiciara
si reprezentarea conventionala ................................ 345
5.1. Reprezentarea legala .......................................... 346
5.2. Reprezentarea judiciara ...................................... 351
5.3. Reprezentarea conventionala ............................. 360
Sectiunea a 7-a. Efectele reprezentarii ............................... 366
1. Efectele reprezentarii fata de reprezentant .............. 367
2. Efectele reprezentarii fata de reprezentat ................ 370
3. Efectele reprezentarii fata de tertul contractant ....... 372
Sectiunea a 8-a. Contractul cu sine insusi si dubla
reprezentare .................................................................... 373
Sectiunea a 9-a. Ratificarea ................................................ 380
Sectiunea a 10-a. Reprezentarea– exceptie aparenta
de la principiul relativitatii efectelor contractului? ......... 383
Concluzii .................................................................................... 387
Bibliografie selectiva ................................................................. 405
Index ........................................................................................... 427


Anul aparitiei: 2013
Nr. pagini: 448

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.0455 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.