Drept penal. Partea generala. Raspunderea penala si sanctiunile de drept penal (Hotca)

Drept penal. Partea generala. Raspunderea penala si sanctiunile de drept penal (Hotca)
-15%
Preț: 42,42 lei
49,90 lei (-14,99%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: General

DESCRIERE

In prima parte a acestei lucrari, cititorii vor gasi informatii utile despre doua institutii fundamentale ale Dreptului penal: Raspunderea penala si Sanctiunile de drept penal. Fiecareia dintre cele doua institutii ii este rezervat cate un titlu.
Cel care va parcurge continutul cartii va ramane cu o imagine de ansamblu asupra normelor juridice care reglementeaza pedepsele, minoritatea, masurile de siguranta si cauzele care inlatura raspunderea penala, executarea pedepsei si consecintele condamnarii.

Partea a doua a lucrarii este destinata unor teste grila, care acopera intreaga materie a Dreptului penal– Partea generala, si prezentarii comparative a dispozitiilor generale din Codul penal in vigoare si din noul Cod penal.
Prin informatiile pe care le contine, cartea se adreseaza studentilor din invatamantul juridic, practicienilor si teoreticienilor care activeaza in domeniul dreptului, precum si oricaror persoane interesate de fenomenul dreptului penal.


Cuprins
Abrevieri... XI
Titlul I. Raspunderea penala... 1
Capitolul I. Aspecte generale privind raspunderea penala... 1
Sectiunea 1. Notiunea raspunderii penale... 1
Sectiunea a 2-a. Principiile raspunderii penale... 2
1. Precizari prealabile... 2
2. Scurte consideratii privind principiile raspunderii penale... 2
Sectiunea a 3-a. Cauzele care exclud (inlatura) raspunderea penala... 4
Sectiunea a 4-a. Inlocuirea raspunderii penale... 5
1. Conditii... 5
2. Sanctiunile cu caracter administrativ... 5
Capitolul II. Analiza cauzelor care inlatura raspunderea penala... 6
Sectiunea 1. Amnistia... 6
1. Notiune si caracterizare... 6
2. Felurile amnistiei... 6
3. Efectele amnistiei... 7
Sectiunea a 2-a. Prescriptia raspunderii penale... 11
1. Notiune si caracterizare... 11
2. Termenele de prescriptie a raspunderii penale... 12
3. Intreruperea cursului termenului prescriptiei... 13
4. Suspendarea termenului prescriptiei... 13
5. Efectele prescriptiei... 14
Sectiunea a 3-a. Lipsa plangerii prealabile... 14
1. Notiune si caracterizare... 14
2. Conditiile plangerii prealabile si lipsa acesteia... 15
Sectiunea a 4-a. Retragerea plangerii prealabile... 19
1. Notiune si caracterizare... 19
2. Conditiile retragerii plangerii prealabile... 19
Sectiunea a 5-a. Impacarea partilor... 20
1. Notiune si caracterizare... 20
2. Conditiile impacarii partilor... 21
Titlul II. Sanctiunile de drept penal... 22
Capitolul I. Generalitati privind sanctiunile de drept penal... 22
Sectiunea 1. Notiunea de sanctiune de drept penal... 22
Sectiunea a 2-a. Felurile sanctiunilor de drept penal... 24
1. Precizari prealabile... 24
2. Prezentarea unor categorii de sanctiuni de drept penal... 24
VI Drept penal. Partea generala
Sectiunea a 3-a. Caracterele sanctiunilor de drept penal... 25
1. Precizari prealabile... 25
2. Prezentarea caracterelor sanctiunilor de drept penal... 25
Sectiunea a 4-a. Principiile sanctiunilor de drept penal... 26
1. Principiul legalitatii sanctiunilor de drept penal... 26
2. Principiul stabilirii unor sanctiuni de drept penal compatibile
cu morala si conceptia juridica a societatii... 26
3. Principiul individualizarii (personalizarii) sanctiunilor
de drept penal... 27
4. Principiul personalitatii sanctiunilor penale... 28
Capitolul II. Pedepsele... 30
Sectiunea 1. Notiunea, functiile si scopul pedepsei... 30
1. Notiune... 30
2. Functiile pedepsei... 31
3. Scopul pedepsei... 35
Sectiunea a 2-a. Categoriile si limitele generale ale pedepselor... 37
1. Felurile pedepselor aplicabile persoanei fizice... 37
2. Felurile pedepselor aplicabile persoanelor juridice... 37
Sectiunea a 3-a. Pedepsele principale aplicabile persoanelor fizice... 38
1. Detentiunea pe viata... 38
2. Inchisoarea... 39
3. Amenda... 39
Sectiunea a 4-a. Pedeapsa principala aplicabila persoanei juridice... 41
Sectiunea a 5-a. Pedepsele complementare si accesorii... 41
1. Pedepsele complementare in cazul persoanei fizice... 41
1. 1. Precizari introductive... 41
1. 2. Drepturile ce formeaza obiectul pedepsei complementare a
interzicerii unor drepturi... 41
1. 3. Aplicarea si executarea pedepsei complementare a interzicerii unor
drepturi... 43
1. 4. Degradarea militara... 46
2. Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice... 46
1. 1. Precizari prealabile... 46
1. 2. Dizolvarea persoanei juridice... 46
1. 3. Suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei
juridice... 49
1. 4. Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe
o durata de la 3 luni la 3 ani... 50
1. 5. Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice
pe o durata de la unu la trei ani... 51
1. 6. Afisarea hotararii de condamnare sau difuzarea ei... 52
3. Pedepsele accesorii... 53
Capitolul III. Individualizarea pedepselor... 56
Sectiunea 1. Concept, mijloace si criterii de individualizare a pedepsei... 56
1. Conceptul individualizarii pedepsei... 56
Cuprins VII
1. 1. Notiunea individualizarii pedepsei... 56
1. 2. Formele individualizarii pedepsei... 56
1. 2. 1. Aspecte introductive... 56
1. 2. 2. Individualizarea legala... 57
1. 2. 3. Individualizarea judiciara (judecatoreasca)... 58
1. 2. 4. Individualizarea administrativa... 58
2. Mijloacele si criteriile generale de individualizare judiciara
a pedepsei... 59
2. 1. Mijloacele de individualizare a pedepsei... 59
2. 2. Criteriile de individualizare a pedepsei... 59
2. 2. 1. Continutul dispozitiilor legale... 59
2. 2. 2. Categoriile si limitele generale si speciale ale pedepselor... 60
2. 2. 3. Persoana faptuitorului... 60
2. 2. 4. Gravitatea faptei savarsite... 62
2. 2. 5. Cauzele de agravare si atenuare a raspunderii... 63
2. 2. 6. Alte criterii de individualizare a pedepselor... 64
Sectiunea a 2-a. Circumstantele atenuante si agravante... 65
1. Circumstantele atenuante... 65
1. 1. Circumstantele atenuante legale... 65
1. 1. 1. Precizari prealabile... 65
1. 1. 2. Provocarea... 66
1. 1. 3. Depasirea limitelor legitimei aparari si ale starii
de necesitate... 71
1. 2. Circumstantele atenuante judiciare... 72
1. 2. 1. Precizari prealabile... 72
1. 2. 2. Circumstantele atenuante judiciare prevazute de lege... 72
2. Circumstantele agravante... 74
2. 1. Circumstantele agravante legale... 74
2. 1. 1. Precizari prealabile... 74
2. 1. 2. Analiza circumstantelor agravante legale... 75
3. Efectele circumstantelor... 77
3. 1. Efectele circumstantelor atenuante... 77
3. 2. Efectele circumstantelor agravante... 79
4. Concursul intre cauzele de atenuare si de agravare... 80
Sectiunea a 3-a. Individualizarea judiciara a executarii pedepselor... 80
1. Formele individualizarii judiciare a executarii pedepsei... 80
2. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei... 82
2. 1. Notiune... 82
2. 2. Conditiile suspendarii conditionate a executarii pedepsei... 83
2. 3. Termenul de incercare... 86
2. 4. Efectele suspendarii conditionate a executarii pedepsei... 87
2. 5. Anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei... 88
2. 6. Revocarea suspendarii conditionate... 88
2. 7. Cazuri speciale de suspendare conditionata
a executarii pedepsei... 91
VIII Drept penal. Partea generala
3. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere... 92
4. Executarea pedepsei la locul de munca... 93
5. Liberarea conditionata... 95
5. 1. Notiune si caracterizare... 95
5. 2. Conditiile liberarii conditionate... 96
5. 2. 1. Expunerea conditiilor... 96
5. 2. 2. Analiza diferitelor cazuri de liberare conditionata... 97
5. 3. Procedura liberarii conditionate... 100
5. 4. Efectele liberarii conditionate... 102
5. 5. Revocarea liberarii conditionate pentru savarsirea unei
infractiuni in termenul liberarii conditionate... 102
6. Executarea pedepsei intr-o inchisoare militara... 103
6. 1. Notiune... 103
6. 2. Conditii... 103
6. 3. Efectele executarii pedepsei intr-o inchisoare militara... 104
6. 4. Revocarea... 104
Sectiunea a 4-a. Calculul pedepselor... 104
1. Durata executarii pedepselor... 104
2. Computarea retinerii si a arestarii preventive... 104
3. Computarea privatiunii de libertate executata in afara tarii... 105
Capitolul IV. Minoritatea... 107
Sectiunea 1. Consideratii generale referitoare la sanctiunile
penale aplicabile minorilor... 107
Sectiunea a 2-a. Tratamentul penal al minorilor... 108
Sectiunea a 3-a. Regimul masurilor educative... 109
1. Mustrarea... 109
2. Libertatea supravegheata... 110
3. Internarea intr-un centru de reeducare... 112
4. Internarea intr-un institut medical-educativ... 115
Sectiunea a 4-a. Pedepsele aplicabile infractorilor minori... 117
Capitolul V. Masurile de siguranta... 118
Sectiunea 1. Notiune si enumerare... 118
1. Notiune... 118
2. Enuntare... 119
Sectiunea a 2-a. Regimul masurilor de siguranta... 119
1. Obligarea la tratament medical... 119
2. Internarea medicala... 122
3. Interzicerea unei functii sau profesii... 125
4. Interzicerea de a se afla in anumite localitati... 127
5. Expulzarea... 129
6. Confiscarea speciala... 132
7. Interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada
determinata... 140
8. Confiscarea extinsa... 144
Cuprins IX
Capitolul VI. Cauzele care inlatura executarea pedepsei
si consecintele condamnarii... 161
Sectiunea 1. Prescriptia executarii pedepsei... 161
1. Notiune si caracterizare... 161
2. Termenele de prescriptie a executarii pedepsei... 161
3. Intreruperea cursului termenului de prescriptie... 162
4. Suspendarea cursului termenului prescriptiei
executarii pedepsei... 163
Sectiunea a 2-a. Gratierea... 164
1. Notiune si caracterizare... 164
2. Felurile gratierii... 165
3. Obiectul gratierii... 166
4. Efectele gratierii... 167
Sectiunea a 3-a. Reabilitarea... 170
1. Notiunea si natura reabilitarii... 170
2. Felurile reabilitarii... 172
3. Efectele reabilitarii... 176
4. Anularea reabilitarii judecatoresti... 177
Teste grila... 179
I. Legea penala si limitele ei de aplicare... 179
II. Trasaturile esentiale si continutul infractiunii... 183
III. Formele infractiunii... 188
IV. Pluralitatea de infractori... 191
V. Pluralitatea de infractiuni... 196
VI. Unitatea infractionala... 202
VII. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei... 206
VIII. Categoriile si limitele generale ale pedepselor... 213
IX. Individualizarea pedepselor... 218
X. Raspunderea penala a minorilor... 223
XI. Masurile de siguranta... 227
XII. Raspunderea penala... 230
XIII. Prescriptia executarii pedepsei, gratierea si reabilitarea... 233
Raspunsuri la teste... 237
Scurta prezentare comparativa a Codului penal din 1969
si a noului Cod penal– Partea generala... 241
Bibliografie selectiva... 269


Data aparitiei: 18 Mar 2013
Nr pagini: 288

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0417 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.