Drept penal. Partea generala - Editia a III-a, actualizata cu modificarile la zi ale Codului penal - Viorel Pasca

Drept penal. Partea generala - Editia a III-a, actualizata cu modificarile la zi ale Codului penal - Viorel Pasca
-15%
Preț: 64,60 lei
76,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2014
Categoria: General

DESCRIERE

Intrarea in vigoare a noului Cod penal si dispozitiile tranzitorii privind punerea sa in aplicare au pus in mod acut in fata practicienilor dreptului penal o multitudine de probleme ce se cer a fi clarificate prin interpretarea unitara a noilor prevederi legale.

Institutii fundamentale ale dreptului penal precum aplicarea legii penale in timp si spatiu, infractiunea si formele ei, cauzele justificative si cele care inlatura imputabilitatea, formele unitatii si pluralitatii de infractiuni, pluralitatea de faptuitori si formele ei, noile forme de individualizare a pedepselor, confiscarea extinsa, prescriptia raspunderii penale sunt prezentate in contextul problemelor deja ridicate in practica instantelor de judecata, fapt care face cartea utila atat studentilor, cat si practicienilor dreptului, pentru pregatirea continua a acestora, avand in vedere multiplele probleme pe care le implica aplicarea acestor institutii, carora autorul a cautat sa le dea un raspuns.


Cuprins
ABREVIERI 5
CAPITOLUL 1. TEORIA GENERALA A DREPTULUI PENAL 7
 1. Infractiunea si reactia sociala impotriva ei.. 7
1. Origini si perspective 7
2. Formele fenomenului infractional. 8
3. Combaterea infractionalitatii. Politici penale 9
4. Incriminare-dezincriminare 10
 2. Dreptul penal si stiinta dreptului penal... 12
5. Dreptul penal ca subsistem al sistemului juridic national.. 12
6. Denotatii 12
7. Definitia dreptului penal 13
8. Caracterele dreptului penal 14
9. Stiinta dreptului penal 16
 3. Izvoarele dreptului penal 17
10. Notiune 17
11. Izvoare interne. Legea penala. Notiune 18
12. Categorii de legi penale 18
13. Constitutia Romaniei si constitutionalitatea legii penale 18
14. Codul penal 20
15. Legi penale complementare 21
16. Legi speciale penale si legi nepenale care contin dispozitii penale 21
17. Legi penale permanente si legi penale temporare 22
18. Legi penale ordinare si legi penale exceptionale 22
19. Ordonantele Guvernului 23
20. Decretele prezidentiale 24
21. Cutuma. Reciprocitatea 24
22. Jurisprudenta 25
23. Deciziile Inaltei Curti de Casatie si Justitie 26
24. Deciziile Curtii Constitutionale si raportul lor cu deciziile Inaltei Curti
de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii 27
25. Izvoare externe. Tratatele si conventiile internationale 28
26. Deciziile Curtii Europene a Drepturilor Omului 29
27. Legislatia nationala si dreptul Uniunii Europene 30
 4. Principiile dreptului penal 32
28. Constitutionalizarea si internationalizarea unor principii ale dreptului
penal 32
29. Principiul legalitatii incriminarilor si pedepselor. 33
30. Principiul egalitatii in fata legii 37
31. Principiul raspunderii penale subiective (nulla poena sine culpa) 38
612
Drept penal. Partea generala
32. Principiul raspunderii penale personale (pentru fapta proprie) 39
33. Principiul proportionalizarii si al individualizarii sanctiunilor penale 40
34. Principiul unicitatii raspunderii penale (non bis in idem) 41
5. Norma penala si interpretarea ei 42
35. Norma penala. Notiune si caracteristici 42
36. Structura normei penale de incriminare 43
37. Categorii de norme penale 45
38. Norme penale generale si norme penale speciale ~ 45
39. Norme imperative si norme permisive .46
40. Norme penale complete si norme penale divizate 46
41. Norme punitive si norme stimulative .48
42. Interpretarea normelor penale. Notiunea, felurile si scopul interpretarii
normei penale 48
43. Metode de interpretare a normelor penale. Evolutia si sensul notiunii de
metode de interpretare 50
44. Metoda literala 51
45. Metoda interpretarii analogice 52
46. Interpretarea teleologica 53
47. Rezultatele si limitele interpretarii 54
6. Raportul juridic penal si faptele penale 55
48. Raportul juridic penal. Feluri si caracteristici 55
49. Structura raporturilor juridice penale 57
50. Subiectii raporturilor juridice penale 57
51. Continutul raporturilor juridice penale. Drepturile penale subiective 59
52. Obiectul raporturilor juridice Renale 61
53. Nasterea si durata raporturilor juridice penale 62
54. Raportul penal si raportul procesual penal... 63
7. Faptele juridice penale 64
55. Notiunea de fapte juridice si clasificarea lor. 64
8. Codurile penale romane 65
56. Codul penal de la 1864 si evolutia legislatiei si a stiintei penale pana la
unificarea legislativa in cadrul Romaniei Mari 65
57. Unificarea legislativa, Codul penal Carol al II-lea si evolutia legislatiei
penale pana in 1968 67
58. Codul penal din 1968 si evolutia ulterioara a legislatiei penale 70
59. Codul penal din 2009 71
CAPITOLUL II. APLICAREA LEGII PENALE IN TIMP SI SPATIU 73
 1. Spatiul, timpul si efectele lor asupra aplicarii dreptului 73
60. Extraactivitatea si extrateritorialitatea legii penale 73
2. Aplicarea legii penale romane in timp 73
61. Principiile care guverneaza aplicarea legii penale in timp 73
62. Principiul activitatii legii penale. Enuntare si semnificatii 74
63. Intrarea in vigoare a legii 75
64. Iesirea din vigoare a legii 77
Cuprins
613
65. Situatia normelor juridice incomplete 80
66. Inaplicabilitatea legii penale 81
67. Determinarea momentului savarsirii infractiunii 82
68. Concursul de legi penale 84
69. Principiul neretroactivitatii legii penale 86
70. Retroactivitatea legii de dezincriminare 87
71. Retroactivitatea legii interpretative 90
72. Abandonarea retroactivitatii legii care prevede masuri de siguranta sau
masuri educative 91
73. Ultraactivitatea legii penale 91
74. Sunt ordonantele de urgenta legi extraordinare? 93
75. Aplicarea legii mai favorabile. Succesiunea legilor penale si teoriile
privind rezolvarea situatiilor tranzitorii 94
76. Aplicarea legii mai favorabile faptelor in curs de judecata 95
77. Aplicarea legii mai favorabile intre indivizibilitatea legii penale mai
favorabile si aplicarea ei divizata, pe institutii autonome 101
78. Aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile dupa judecarea
definitiva a cauzei 113
79. Mai este posibila aplicarea facultativa a legii mai favorabile? 118
3. Aplicarea legii penale in spatiu 119
80. Sisteme de aplicare a legii penale in spatiu 119
81. Aplicarea in spatiu a legii penale romane S) tratatele internationale 121
82. Teritorialitatea legii penale 121
83. Situatia fortelor armate straine aflate pe teritoriul national 125
84. Situatia navelor si aeronavelor. 126
85. Imunitatile si inviolabilitatile prevazute in dreptul intern 127
86. Imunitati prevazute de dreptul international. Imunitatile diplomatice l30
87. Personalitatea legii penale 131
88. Realitatea legii penale 134
89. Universalitatea legii penale l36
90. Extradarea. Notiune. Caracterizare l37
91. Preeminenta dreptului international in materia extradarii l38
92. Sisteme de acordare a extradarii 139
93. Conditii privind persoanele extradabile l39
94. Conditii privitoare la infractiunile pentru care poate fi admisa extradarea 142
95. Infractiuni exceptate de la extradare 142
96. Conditii privind actiunea penala 143
97. Mandatul european de arestare 144
CAPITOLUL II. TEORIA GENERALA A INFRACTIUNII 145
 1. Aspecte generale 145
98. Infractiunea - fenomen social si juridic 145
99. Intre definirea legala si definirea doctrinara a infractiunii 145
100. Definitia infractiunii in actualul Cod penal... 148
2. Trasaturile caracteristice ale infractiunii 149
614
Drept penal. Partea generala
101. Enuntarea trasaturilor caracteristice ale infractiunii 149
102. Fapta prevazuta de legea penala (tipicitatea) 149
103. Caracterul nejustificat al faptei (antijuridicitatea) 151
104. Caracterul imputabi1 al faptei 152
105. Vinovatia ca trasatura caracteristica a infractiunii 154
106. Teorii privind vinovatia 155
107. Factorii vinovatiei 156
108. Formele legale ale vinovatiei ~ 157
109. Vinovatia sub forma intentiei 157
110. Vinovatia sub forma cu1pei 160
111. Vinovatia sub forma praeterintentiei 164
 3. Clasificarea infractiuni1or 164
112. Clasificarea dupa gravitatea infractiunii 164
113. Clasificare dupa latura obiectiva a infractiuni 165
114. Clasificarea in raport cu forma de vinovatie 166
115. Clasificari in legatura cu subiectul infractiunii 166
116. Clasificari in raport cu conditiile procedura1e 166
117. Infractiuni politice si de drept comun 166
118. Infractiunile de terorism 167
119. Infractiunile de presa 168
120. Criminalitatea organizata 168
4. Continutul constitutiv generic al infractiunii 168
121. Notiune. Elemente constitutive 168
122. Clasificarea continuturi1or de infractiune 170
123. Conditii privitoare la obiectul infractiunii 171
124. Obiectul juridic al infractiunii 172
125. Obiectul material al infractiunii 173
126. Persoana fizica - subiect activ al infractiunii 174
127. Tipuri de infractori si modele de reactie sociala impotriva lor 177
128. Persoana juridica, subiect activ al infractiunii. Sfera persoanelor
juridice care raspund pena1 178
129. Infractiunile care pot antrena raspunderea persoanei juridice 181
130. Persoanele fizice care pot antrena raspunderea persoanei juridice 182
131. Raspunderea penala a persoanei juridice si raspunderea persoanei fizice 183
132. Subiectul pasiv al infractiunii. Notiune 185
133. Conditiile speciale privind subiectul pasiv al infractiunii 186
134. Categorii de subiecti pasivi ai infractiunii 187
135. Latura obiectiva a infractiunii. Notiunea si elementele componente 188
136. Fapta (Elementul material) 188
13 7. Urmarea socialmente periculoasa 191
138. Raportul cauza1 194
139. Teorii privind raportul de cauza1itate 195
140. Locul, timpul, mijloacele si modul de savarsire - elemente
circumstantia1e ale laturii obiective a infractiunii 197
141. Latura subiectiva a infractiunii. Notiune si structura 197
Cuprins
615
142. Dovedirea vinovatiei 198
143. Mobi1u1 si scopul infractiunii 199
5. Cauzele justificative 200
144. Notiune si efecte 200
145. Legitima aparare 202
146. Starea de necesitate 207
147. Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei ob1igatii 212
148. Consimtamantul persoanei vatamate ~ 216
6. Cauzele de neimputabi1itate 219
149. Notiune si efecte 219
150. Constrangerea fizica 222
151. Constrangerea mora1a 225
152. Excesul neimputabi1 231
153. Minoritatea faptuitoru1ui 235
154. Iresponsabi1itatea 242
155. Intoxicatia 251
156. Eroarea 260
157. Cazul fortuit 274
 7. Formele infractiunii intentionate 284
158. Fazele realizarii actiunii infractiona1e. Iter criminis 284
159. Formele infractiunii intentionate 285
160. Faza actelor preparatorii 286
161. Forma infractiunii - fapt tentat. Tentativa 288
162. Conditiile de existenta a tentativei 289
163. Delimitarea tentativei de actul preparator 289
164. Pozitia doctrinei si practicii judiciare a instantelor romane 291
165 . Formele tentativei 292
166. Tentativa intrerupta (imperfecta) si tentativa terminata (perfecta) 292
167. Tentativa proprie si tentativa improprie 293
168. Tentativa absolut improprie si infractiunea putativa 295
169. Infractiuni la care tentativa nu este posibi1a 295
170. Incriminarea si sanctionarea tentativei 299
171. Cazurile de nepedepsire a tentativei 301
172. Desistarea 302
173. Impiedicarea producerii rezultatului 303
174. Sanctionarea actelor de executare calificate 305
175. Infractiunea fapt consumat. Infractiunea fapt epuizat 306
8. Unitatea si pluralitatea de infractiuni 308
176. Unitatea de infractiuni. Notiune 308
177. Unitatea naturala de infractiune si formele ei. Notiune 308
178. Infractiunea simp1a 308
179. Infractiunea continua 309
180. Infractiunea deviata 311
181. Unitatea legala de infractiune. Notiune si forme 312
182. Infractiunea continuata 312
616
Drept penal. Partea generala
183. Infractiunea complexa 317
184. Infractiunea progresiva 320
185. Infractiunea de obicei 322
186. Pluralitatea de infractiuni. Notiune si forme 323
187. Concursul de infractiuni. Definitie si forme 323
188. Conditiile de forma ale concursului de infractiuni 324
189. Concursul real de infractiuni 325
190. Concursul ideal 327
191. Concursul ideal de infractiuni si concursul de norme juridice 329
192. Sisteme de sanctionare a concursului de infractiuni 329
193. Sanctionare a concursului de infractiuni potrivit actualului Cod penal 330
194. Descoperire ulterioara a concursului de infractiuni 331
195. Recidivismul si recidiva. Definitie 333
196. Termenii recidivei 334
197. Conditiile generale ale recidivei 335
198. Formele recidivei 340
199. Condamnari care nu atrag starea de recidiva 342
200. Recidiva postcondamnatorie 343
201. Recidiva postexecutorie 344
202. Recidiva internationala 346
203. Sanctionarea recidivei 347
204. Descoperirea ulterioara a starii de recidiva 350
205. Pluralitatea intermediara 352
206. Pedepsele complementare, pedepsele accesorii si masurile de siguranta
in caz de pluralitate de infractiuni 354
9. Pluralitatea de infractori 355
207. Aspecte generale privind pluralitatea de infractori 355
208. Participatia penala. Notiune, forme, natura juridica 357
209. Conditiile participatiei penale 359
210. Formele participatiei proprii (perfecte) 362
211. Autoratul 362
212. Coautoratul. 364
213. Infractiuni la care coautoratul nu este posibil 367
214. Instigarea. efinitie si conditii 368
215 . Formele ins ti garii 371
216. Complicitatea. Definitie si conditii 372
217. Formele complicitatii 374
218 . Forme speciale de participatie penala 376
219. Pedeapsa in caz de participatie proprie 378
220. Circumstantele reale si personale. Modul de rasfrangere asupra
participantilor 380
221. Impiedicarea de catre participant a savarsirii infractiunii 382
222. Participatia improprie 384
Cuprins
617
CAPITOLUL IV. RASPUNDEREA PENALA 387
 1. Notiune, caracteristici, conditii de tragere la raspundere penala 387
223. Notiunea de raspundere penala 387
224. Raspundere penala si responsabilitate 389
225. Caracteristicile raspunderii penale 390
226. Conditiile raspunderii penale 391
2. Cauze care inlatura raspunderea penala 392
227. Natura juridica si clasificarea cauzelor care inlatura raspunderea penala 392
228. Efectele cauzelor care inlatura raspunderea penala 393
229. Amnistia antecondamnatorie 394
230. Prescriptia raspunderii penale 398
231. Lipsa plangerii prealabile 409
232. Retragerea plangerii prealabile 413
233. Impacarea partilor 415
234. Cauzele de nepedepsire 419
 3. Depenalizarea faptei si inlocuirea raspunderii penale .419
235. Depenalizarea. Notiune si tendinte .419
236. Renuntarea la urmarirea penala 421
237. Renuntarea la aplicarea pedepsei 425
CAPITOLUL V. SISTEMUL SANCTIUNILOR RENALE 430
 1. Sistemul sanctiunilor penale 430
238. Notiunea de sistem al sanctiunilor penale 430
2. Pedepsele. Notiune. Caracteristici. Functii 431
239. Notiune 431
240. Caracterele pedepsei 433
241. Scopul pedepsei 434
242. Functiile pedepsei 434
243. Felurile pedepselor 438
244. Pedeapsa cu moartea in cadrul dreptului penal romanesc 440
3. Pedepsele aplicabile persoanei fizice .441
245. Detentiunea pe viata 441
246. Inchisoarea 445
247. Regimurile de executare a pedepselor 446
248. Calculul duratei pedepselor privative de libertate 449
249. Amenda 451
250. Pedepsele complementare 457
251. Interzicerea unuia sau unor drepturi 459
252. Degradarea militara 465
253. Publicarea hotararii definitive de condamnare 466
254. Pedepsele accesorii 467
4. Pedepsele aplicabile persoanei juridice 469
255. Felurile pedepselor aplicabile persoaneijuridice .469
256. Stabilirea amenzii pentru persoana juridica 471
257. Dizolvarea persoanei juridice 473
618
Drept penal. Partea generala
258. Suspendarea activitatii persoanei juridice 475
259. Neaplicarea dizolvarii sau suspendarii activitatii persoanei juridice .476
260. Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice .4 78
261. Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice .4 79
262. Plasarea sub supraveghere judiciara 480
263. Afisarea sau publicarea hotararii de condamnare 481
264. Dispozitii speciale privind raspunderea persoanei juridice 482
5. Masurile educative ~ 483
265. Delincventa juvenila si protectia minorului delincvent 483
266. Evolutia sistemului sanctionator al minorilor in Romania 485
267. Masurile educative si masurile administrative de protectie a minorilor
delincventi care nu raspund penal., 486
268. Masurile educative. Notiune si caracteristici 487
269. Masurile educative neprivative de libertate 489
270. Obligatii ce pot fi impuse minorului .491
271. Modificarea sau incetarea obligatiilor .492
272. Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate 493
273. Masurile educative privative de libertate 493
274. Masurile educative in cazul pluralitatii de infractiuni 496
275. Prescriptia raspunderii penale a minorului si prescriptia executarii
masurilor educative 497
276. Dispozitii speciale privind aplicarea legii penale mai favorabile
minori lor 498
6. Masurile de siguranta 499
277. Natura juridica si scopul masurilor de siguranta .499
278. Precedente legislative 501
279. Clasificarea masurilor de siguranta 502
280. Conditii generale pentru luarea masurilor de siguranta 503
281. Obligarea la tratament medical 506
282. Internarea medicala 508
283. Interzicerea unei functii sau profesii 510
284. Confiscarea speciala 513
285. Confiscarea prin obligarea la plata echivalentului lucrurilor. 523
286. Confiscarea extinsa 526
CAPITOLUL VI. INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR 538
287. Notiunea si formele individualizarii pedepselor 538
 1. Individualizarea judiciara a pedepse lor 540
288. Notiune si caracteristici 540
289. Criteriile generale de individualizare a pedepselor. 542
290. Circumstantele. Notiune si clasificare 543
291. Circumstantele atenuante 545
292. Circumstantele agravante 552
293. Concursul intre cauze de atenuare sau de agravare 557
2. Individualizarea judiciara a executarii pedepsei inchisorii 558
Cuprins
619
294. Amanarea aplicarii pedepsei 558
295. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere 565
3. Forme si situatii de individualizare postcondamnatorie a pedepsei 571
296. Situatii de individualizare poscondamnatorie a pedepsei 571
297. Liberarea conditionata. Notiune 572
298. Liberarea conditionata in conceptia noului Cod penal... 573
4. Serviciile de probatiune si rolul lor 581
299. Organizarea si atributiile serviciilor de probatiune ~ 581
CAPITOLUL VII. CAUZE CARE INLATURA SAU MODIFICA EXECUTAREA PEDEPSEI SI CAUZELE CARE INLATURA
CONSECINTELE CONDAMNARII. 584
 1. Cauze care inlatura sau modifica executarea pedepsei 584
300. Notiunea de cauze care inlatura sau modifica executarea pedepsei 584
3 01. Amnistia postcondamnatorie 584
302. Gratierea 585
303. Prescriptia executarii pedepsei 589
2. Cauzele care inlatura consecintele condamnarii 593
304. Reabilitarea 593
BIBLIOGRAFIE GENERALA 603


Data aparitiei: Octombrie 2014
Format: Academic
Pagini: 620

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0475 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.