Drept civil. Proprietatea intelectuala (Curs universitar)

Drept civil. Proprietatea intelectuala (Curs universitar)
-15%
Preț: 42,42 lei
49,90 lei (-14,99%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: General

DESCRIERE

Intrarea in vigoare a Noului Cod civil a determinat o regandire si o reasezare a proprietatii intelectuale in cadrul dreptului civil. Noile reglementari din domeniul civil au un impact direct asupra relatiilor sociale reglementate de norma de proprietate intelectuala, fie ea de drept civil de autor, fie de proprietate industriala. Analiza initiala a relatiilor de proprietate intelectuala (pe care autoarea a facut-o in cartile publicate deja de editura C.H. Beck) este completata si intregita prin prezentul curs din noua perspectiva a dreptului civil asupra studiului, perspectiva conferita de aparitia Noului Cod civil. Lucrarea contine referiri si la aspectele noi de ordin procesual astfel cum apar ele reglementate in Noul Cod de procedura civila.
Abordarea este inedita prin aceea ca proprietatea intelectuala nu mai este analizata ca ramura de drept distincta, ci ca un domeniu al dreptului civil. Lucrarea raspunde astfel necesitatii de actualizare a studiului domeniului proprietatii intelectuale prin prisma noii codificari civile impletite cu prevederile legilor speciale din domeniu.


Cuprins
Prefata...................................................................................................................... XV
Argument ............................................................................................................. XVII
Abrevieri ............................................................................................................... XIX
Partea I. Proprietatea intelectuala. Dreptul de autor ............................................. 1
Titlul I. Raportul juridic civil de drept de autor ............................................... 1
Capitolul I. Notiunea proprietatii intelectuale. Dreptul civil de autor ....... 1
Sectiunea 1. Consideratii generale .............................................................. 1
Sectiunea a 2-a. Izvoarele dreptului de autor .............................................. 6
Sectiunea a 3-a. Raportul dintre proprietatea intelectuala
de autor, domeniu al dreptului civil si alte ramuri de drept ................. 9
Sectiunea a 4-a. Necesitatea si importanta dreptului civil de autor .......... 12
Capitolul II. Subiectul dreptului de autor .................................................. 14
Sectiunea 1. Consideratii generale ............................................................ 14
Sectiunea a 2-a. Terminologie (subiect, proprietar, posesor) ................... 19
Sectiunea a 3-a. Mijloace de proba a raportului juridic civil de drept
de autor. Masuri de garantie si protectie procesuala in cadrul
procesului civil ................................................................................... 21
Sectiunea a 4-a. Raportul dintre autorul operei si terti ............................. 24
Sectiunea a 5-a. Pluralitatea de subiecte in raporturile juridice
de autor in cazul operei comune si al operei colective ....................... 26
1. Pluralitatea de subiecte in cazul operei comune ....................... 26
2. Pluralitatea de subiecte in cazul operelor colective .................. 29
Sectiunea a 6-a. Categorii de autori ocrotite prin dispozitii
exprese ale legii .................................................................................. 31
1. Artistii interpreti sau executanti ................................................ 31
2. Producatorii de inregistrari sonore si audiovizuale ................... 33
3. Autorii unei opere audiovizuale ................................................ 33
4. Regizorul si producatorul operei audiovizuale ......................... 36
5. Organismele de radiodifuziune ................................................. 36
6. Producatorii de programe de calculator, fabricantii
bazelor de date, utilizatorul legitim al unei baze de date .......... 38
Sectiunea a 7-a. Organismele de gestiune colectiva a dreptului de
autor si a drepturilor conexe ............................................................... 39
Sectiunea a 8-a. Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor ....................... 47
Capitolul III. Obiectul dreptului de autor. Categorii de opere
protejate de lege .................................................................................... 50
Sectiunea 1. Notiunea de obiect al dreptului de autor .............................. 50
Sectiunea a 2-a. Opera originala si opera derivata.................................... 56
VIII Proprietatea intelectuala. Dreptul de autor
Sectiunea a 3-a. Opera singulara, opera comuna si opera colectiva ......... 57
Sectiunea a 4-a. Opera de comanda si opera creata la propria
initiativa a autorului ........................................................................... 57
Sectiunea a 5-a. Opera cinematografica si alte opere audiovizuale .......... 58
Sectiunea a 6-a. Opera de arta plastica, de arhitectura si fotografica.
Portretul. Corespondenta adresata unei persoane ............................... 61
Sectiunea a 7-a. Operele artistilor interpreti sau executanti si
operele producatorilor de inregistrari sonore si audiovizuale ............ 63
Sectiunea a 8-a. Titlurile ca obiect al dreptului de autor.
Opera publicitara ................................................................................ 66
Sectiunea a 9-a. Categorii de opere protejate in mod expres de lege ....... 68
1. Programele pentru calculator si bazele de date ......................... 68
Sectiunea a 10-a. Creatii ce nu fac obiectul dreptului de autor ................ 69
Capitolul IV. Continutul dreptului civil de autor. Drepturile morale ..... 70
Capitolul V. Continutul dreptului civil de autor. Drepturile
patrimoniale de autor ........................................................................... 78
Sectiunea 1. Notiune ................................................................................. 78
Sectiunea a 2-a. Dreptul de valorificare a operei prin aducerea
ei la cunostinta publica ....................................................................... 81
1. Aducerea operei la cunostinta publica ...................................... 83
Sectiunea a 3-a. Drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti
sau executanti. Dreptul la remuneratia echitabila. Dreptul la
remuneratia compensatorie pentru copia privata ................................ 86
1. Remuneratia unica echitabila .................................................... 87
2. Remuneratia compensatorie pentru copia privata ..................... 87
Sectiunea a 4-a. Drepturile producatorilor de inregistrari sonore ............. 92
Sectiunea a 5-a. Drepturile organismelor de radiodifuziune
si de televiziune .................................................................................. 93
Sectiunea a 6-a. Dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza
traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta
transformare a operei prin care se obtine o opera derivata ............... 100
Sectiunea a 7-a. Dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza
inchirierea originalului si a copiilor operelor ................................... 100
Sectiunea a 8-a. Drepturile sui generis ale fabricantilor bazelor
de date .............................................................................................. 103
Sectiunea a 9-a. Drepturi patrimoniale de autor derivate
din specificul operei ......................................................................... 104
1. Dreptul de suita ....................................................................... 104
2. Drepturi patrimoniale asupra programelor pentru
calculator ................................................................................ 106
Capitolul VI. Limitele exercitarii dreptului de autor .............................. 107
Sectiunea 1. Notiune ............................................................................... 107
Sectiunea a 2-a. Limite pentru utilizarea operei ..................................... 107
Sectiunea a 3-a. Limite pentru transformarea unei opere ....................... 111
Sectiunea a 4-a. Limite pentru reproducerea sau comunicarea
publica a operei ................................................................................ 112
Cuprins IX
Sectiunea a 5-a. Categorii de autorizatii necesare in situatia limitarii
exercitarii dreptului de autor. Dreptul de citare ............................... 113
Capitolul VII. Durata protectiei dreptului de autor ................................ 114
Titlu II. Transmiterea drepturilor de autor ................................................ 116
Capitolul I. Transferul drepturilor de autor pe calea devolutiunii
legale si testamentare ......................................................................... 116
Capitolul II. Transmiterea drepturilor de autor prin acte intre vii ....... 120
Capitolul III. Contractul de munca cu clauza de comanda
a unei opere ......................................................................................... 122
Titlu III. Contracte speciale reglementate de Legea privind dreptul
de autor si drepturile conexe ...................................................................... 123
Capitolul I. Contractul de editare a unei opere ........................................ 123
Capitolul II. Contractul de reprezentare teatrala sau de
executie muzicala ................................................................................ 126
Capitolul III. Contractul de inchiriere a unei opere ................................ 128
Capitolul IV. Contractul de reproducere a unei opere de arta ............... 130
Capitolul V. Imprumutul public ................................................................ 131
Capitolul VI. Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale
de autor................................................................................................ 133
Sectiunea 1. Contractul de cesiune exclusiva ......................................... 134
Sectiunea a 2-a. Contractul de cesiune neexclusiva ............................... 135
Capitolul VII. Contractul de adaptare ...................................................... 139
Capitolul VIII. Contractul de comanda a unei opere viitoare ................ 140
Capitolul IX. Contractul de productie audiovizuala ................................ 143
Capitolul X. Contractul de utilizare a unui program
pentru calculator ................................................................................ 144
Capitolul XI. Contractul de folosire in film a unei opere ........................ 145
Capitolul XII. Concluzii ............................................................................. 146
Partea a-II-a. Proprietatea intelectuala. Proprietatea industriala ................... 147
Titlu I. Notiuni introductive ............................................................................ 147
Capitolul I. Definitie. Terminologie. Natura juridica .............................. 147
Capitolul II. Componentele dreptului de proprietate industriala.
Natura juridica a drepturilor de proprietate industriala ................... 152
Capitolul III. Izvoarele dreptului de proprietate industriala ................. 154
Sectiunea 1. Izvoare interne ale dreptului de proprietate industriala ..... 154
X Proprietatea intelectuala. Dreptul de autor
Sectiunea a 2-a. Izvoare internationale ale dreptului de proprietate
industriala ......................................................................................... 155
Capitolul IV. Raportul dintre dreptul de proprietate industriala
si alte ramuri de drept ........................................................................ 157
Sectiunea 1. Raportul cu dreptul civil .................................................... 157
Sectiunea a 2-a. Legatura dintre dreptul de proprietate industriala
si fostul drept comercial ................................................................... 157
Sectiunea a 3-a. Legatura dintre proprietatea industriala si
dreptul administrativ ........................................................................ 158
Sectiunea a 4-a. Legatura dintre proprietatea industriala
si dreptul muncii ............................................................................... 159
Capitolul V. Necesitatea si importanta dreptului de
proprietate industriala ....................................................................... 160
Titlu II. Obiectul dreptului de proprietate industriala ................................. 161
Capitolul I. Protectia semnelor distinctive ................................................ 161
Sectiunea 1. Protectia marcilor si indicatiilor geografice ....................... 161
1. Aspecte introductive. Cadru legislativ. Definitii.
Natura juridica ........................................................................ 161
2. Functiile marcilor .................................................................... 164
3. Semne distinctive care fac obiectul protectiei.
Clasificarea marcilor ............................................................... 165
4. Semne distinctive constitutive ale marcii ................................ 168
4.1. Cuvinte si desene……………… ..............................…..168
4.2. Elemente figurative si semne tridimensionale……………169
4.3. Culori…………… ................................................................ 170
5. Conditii de fond cerute unui semn distinctiv pentru
obtinerea protectiei ca marca .................................................. 170
Sectiunea a 2-a. Subiectul protectiei marcii ........................................... 172
Sectiunea a 3-a. Continutul protectiei marcii. Drepturi si obligatii
nascute din protejarea unei marci ..................................................... 172
1. Drepturi subiective conferite de marca inregistrata ................ 172
2. Obligatiile titularului protectiei marcii ................................... 174
Sectiunea a 4-a. Modalitati de acordare a protectiei marcii. Conditia
protectiei. Procedura de acordare a protectiei .................................. 174
1. Nasterea drepturilor subiective conferite de marca
inregistrata. Procedura inregistrarii marcii ............................. 174
2. Procedura de inregistrare a marcii .......................................... 175
Sectiunea a 5-a. Durata protectiei marcii. Protectia protectiei.
Stingerea protectiei .......................................................................... 178
1. Durata, reinnoirea si modificarea inregistrarii marcii ............. 178
2. Efectele juridice ale inregistrarii marcii .................................. 179
3. Transmiterea dreptului la marca ............................................. 179
3.1. Contractul de cesiune al marcii ....................................... 180
3.2. Contractul de licenta asupra unei marci ......................... 181
3.3. Contractul de franciza asupra unei marci ........................ 182
Cuprins XI
3.3.1. Reteaua de franciza. Constituirea retelei de franciza 183
3.3.2. Conditii cerute de lege pentru infiintarea
retelei de franciza, pentru francizor .......................... 183
3.3.3. Conditii cerute de lege pentru beneficiar ................. 185
3.3.4. Crearea retelei de franciza ........................................ 185
3.4. Efectele contractului de franciza .................................... 186
3.5. Incetarea contractului de franciza ................................... 190
Sectiunea a 6-a. Protectia indicatiilor geografice ................................... 192
Sectiunea a 7-a. Protectia numelui ca element de distinctivitate
in activitatea profesionistilor ............................................................ 196
Sectiunea a 8-a. Protectia emblemei ....................................................... 198
Sectiunea a 9-a. Protectia numelui de domeniu ...................................... 199
Capitolul II. Protectia creatiilor utilitare ornamentale
(desene si modele industriale) ............................................................ 202
Sectiunea 1. Protectia desenelor si modelelor industriale ....................... 202
1. Definitie, terminologie, importanta protectiei ......................... 202
2. Sediul materiei ........................................................................ 204
3. Conditii de protectie ................................................................ 204
4. Subiectul protectiei ................................................................. 205
Sectiunea a 2-a. Conditii pentru protectia desenelor
si modelelor industriale .................................................................... 206
Sectiunea a 3-a. Inregistrarea si eliberarea titlului de protectie .............. 207
Sectiunea a 4-a. Drepturi si obligatii conferite de certificatul de
inregistrare a desenelor si modelelor ................................................ 211
Sectiunea a 5-a. Desenele si modelele comunitare ................................. 213
Capitolul III. Protectia creatiilor utilitare industriale– inventia ........... 215
Sectiunea 1. Protectia inventiei prin brevetul de inventie ...................... 215
Sectiunea a 2-a. Subiectul protectiei ....................................................... 216
Sectiunea a 3-a. Obiectul protectiei. Conditii de brevetabilitate ............ 217
Sectiunea a 4-a. Procedura administrativa a obtinerii protectiei ............. 220
1. Constituirea depozitului national reglementar ........................ 220
2. Examinarea preliminara a cererii de brevetare
a unei inventii ......................................................................... 223
3. Examinarea in fond a cererii de brevetare a unei inventii ....... 223
4. Eliberarea brevetului ............................................................... 224
5. Tipuri de brevet de inventie .................................................... 224
Sectiunea a 5-a. Drepturile si obligatiile titularului de brevet ................ 225
Sectiunea a 6-a. Pierderea dreptului asupra brevetului de inventie ........ 227
Sectiunea a 7-a. Transmiterea drepturilor subiective conferite
prin titlul de protectie ....................................................................... 227
1. Contractul de cesiune .............................................................. 228
2. Contractul de licenta ............................................................... 229
3. Aportul in societate al unui brevet .......................................... 230
Capitolul IV. Protectia noilor soiuri de plante ......................................... 231
Capitolul V. Protectia inventiei prin modele de utilitate ......................... 234
XII Proprietatea intelectuala. Dreptul de autor
Sectiunea 1. Definitie, terminologie, sediul materiei .............................. 234
Sectiunea a 2-a. Obiectul protectiei. Conditiile protectiei ...................... 234
Sectiunea a 3-a. Subiectul protectiei ....................................................... 235
Sectiunea a 4-a. Inregistrarea si obtinerea protectiei .............................. 236
1. Cererea de obtinere a modelului de utilitate.
Depozitul national reglementar .............................................. 236
2. Examinarea preliminara si publicarea cererii
de model de utilitate ............................................................... 236
3. Pronuntarea hotararii de inregistrare a modelului
de utilitate ............................................................................... 237
4. Eliberarea certificatului de model de utilitate ......................... 238
5. Drepturi conferite de modelul de utilitate ............................... 238
6. Cereri internationale de protectie prin model de utilitate ........ 239
Capitolul VI. Protectia topografiilor produselor semiconductoare ........ 240
Titlu III. Oficiul de Stat pentru Investitii si Marci ........................................ 243
Capitolul I. Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
in domeniul marcilor si indicatiilor geografice ................................ 244
Capitolul II. Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
in domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale .............. 245
Capitolul III. Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
privind inventiile si modelele de utilitate .......................................... 246
Capitolul IV. Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
privind consilierii in proprietate industriala .................................... 247
Titlu IV. Aspecte de procedura in solutionarea litigiilorde drept
de proprietate industriala ............................................................................. 248
Capitolul I. Aspecte de procedura in solutionarea litigiilor sub
dispozitiile vechiului Cod de procedura civila ................................. 248
Capitolul II. Aspecte particulare ale stabilirii cadrului procesual
in litigiile din materia drepturilor de proprietate intelectuala ....... 252
Sectiunea 1. Pseudonimul, atribut de identificare procesuala................. 252
Capitolul III. Procedura masurilor provizorii in materia drepturilor
de proprietate intelectuala din Noul Cod de procedura civila.
Prezentare generala ............................................................................ 257
Sectiunea 1. Notiunea de drepturi de proprietate intelectuala
si de masuri provizorii procesuale in domeniul drepturilor de
proprietate intelectuala. Sediul materiei. Masuri provizorii care
pot fi dispuse de instanta de judecata in domeniul dreptului de
proprietate intelectuala ..................................................................... 257
Sectiunea a 2-a. Competenta instantei .................................................... 258
Sectiunea a 3-a. Cererea de instituire a masurilor provizorii .................. 259
Sectiunea 4-a. Judecarea cererii de instituire a masurilor provizorii ...... 261
Cuprins XIII
Sectiunea a 5-a. Hotararea judecatoreasca. Tipuri de masuri
provizorii care pot fi luate de instanta. Efecte. Cai de atac .............. 262
Sectiunea a 6-a. Masuri asiguratorii si probe in domeniul protectiei
noilor soiuri de plante ...................................................................... 264
Titlu V. Consilierii in proprietate industriala ................................................ 266
Bibliografie selectiva .............................................................................................. 269


Autor: Prof. univ. dr. Ligia Catuna
Data aparitiei: 18 Mar 2013
Nr pagini : 296OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0431 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.