Drept civil. Partea generala. Persoanele. Editia a 2-a (Carmen Tamara Ungureanu)

Drept civil. Partea generala. Persoanele. Editia a 2-a (Carmen Tamara Ungureanu)
-10%
Preț: 53,10 lei
59,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: General

DESCRIERE

Drept civil. Partea generala. Persoanele. Editia a 2-a (Carmen Tamara Ungureanu)


Prezenta lucrare trateaza institutii clasice ale dreptului civil specifice primului an de studiu din invatamantul universitar, prezentate comparativ cu reglementarea anterioara si adaptate in functie de modificarile legislative intervenite ulterior intrarii in vigoare a noului Cod civil si a noului Cod de procedura civila.

Astfel, sunt reliefate modificarile aduse Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civila sau O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. De asemenea, lucrarea are in vedere faptul ca unele materii, precum admisibilitatea si administrarea probelor, sunt tratate in prezent exclusiv si unitar de noul Cod de procedura civila.

In plus fata de editia anterioara, lucrarea cuprinde un numar de 263 de grile cu maxim doua variante de raspuns, care se adreseaza in primul rand studentilor care se pregatesc pentru examenele de an si de licenta, dar si tuturor celor care doresc sa sustina examenul de admitere sau de definitivat in profesiile juridice.CUPRINS
CUVANT INAINTE VII
ABREVIERI IX
CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1
SECTIUNEA I. DEFINITIA DREPTULUI CIVIL 1
SECTIUNEA A II-A. DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL 3
1. Criterii de delimitare 3
1. Obiectul de reglementare 3
2. Metoda de reglementare 4
3. Caracterul normelor juridice (al regulilor de drept) 4
4. Natura sanctiunilor 6
5. Calitatea subiectelor 6
6. Principiile proprii ale ramurii 7
6.1. Principiul proprietatii 8
6.2. Principiul egalitatii in fata legii civile 9
6.3. Principiul imbinarii intereselor personale cu interesele generale 9
6.4. Principiul garantarii si ocrotirii drepturilor subiective civile 10
SECTIUNEA A III-A. IZVOARELE DREPTULUI CIVIL 10
1. Notiune 10
2. Clasificare 11
2.1. Izvoare formale 11
2.2. Izvoare neformale 16
SECTIUNEA A IV-A. APLICAREA NORMEI JURIDICE CIVILE 19
1. Aplicarea normei juridice civile in timp 20
1. Principiul neretroactivitatii 21
2. Principiul aplicarii imediate a normei juridice civile noi 24
2. Aplicarea normei juridice civile in spatiu 25
3. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor 26
SECTIUNEA A V-A. INTERPRETAREA NORMELOR JURIDICE CIVILE 27
1. Necesitatea interpretarii 27
2. Clasificare 28
2.1. In raport de persoana care face interpretarea si de
forta juridica a interpretarii 28
2.2. In raport de metodele folosite la interpretarea
normelor juridice civile 29
2.3. In raport de rezultatul la care se ajunge prin interpretare 34
CAPITOLUL II. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 38
SECTIUNEA I. DEFINITIA, CARACTERELE SI IZVOARELE
RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 38
1. Definitie 38
2. Caractere 38
3. Izvoare 38
SECTIUNEA A II-A. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 41
1. Subiectele raportului juridic civil 41
1. Notiune 41
2. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil 41
3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil 43
4. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil 46
5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil 52
5.1. Notiune 52
5.2. Persoana fizica 53
5.3. Persoana juridica 79
2. Continutul raportului juridic civil 83
1. Notiune 83
2. Clasificarea drepturilor subiective civile 84
2.1. Drepturile absolute si drepturile relative 84
2.2. Drepturile patrimoniale si drepturile personale nepatrimoniale 85
2.3. Drepturi principale si drepturi accesorii 86
2.4. Drepturi simple si drepturi afectate de modalitati 90
3. Recunoasterea, exercitarea si apararea drepturilor subiective civile 91
4. Clasificarea obligatiilor civile 96
4.1. Obligatii care se nasc din acte juridice sau din fapte juridice 96
4.2. Obligatii civile in functie de obiectul lor 98
4.3. Obligatii perfecte si obligatii imperfecte 100
4.4. Obligatii obisnuite, reale si opozabile tertilor 100
4.5. Obligatii simple si obligatii complexe 101
XIV CUPRINS
3. Obiectul raportului juridic civil 102
1. Definitie 102
2. Clasificarea bunurilor 103
2.1. Dupa calitatea titularului din al carui patrimoniu fac parte 104
2.2. Dupa posibilitatea de a face obiectul unor acte juridice civile 104
2.3. Dupa natura bunurilor si calificarea data lor de lege 105
2.4. Dupa modul in care sunt determinate 108
2.5. Dupa cum se pot sau nu se pot schimba unele cu altele 109
2.6. Dupa cum intrebuintarea bunurilor conduce sau nu
la consumarea substantei lor 110
2.7. Dupa posibilitatea impartirii bunurilor, fara a li se
schimba destinatia 111
2.8. Dupa corelatia dintre bunuri 112
2.9. Dupa cum bunurile sunt producatoare de fructe sau nu 112
CAPITOLUL III. ACTUL JURIDIC CIVIL 114
SECTIUNEA I. NOTIUNE 114
SECTIUNEA A II-A. CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 115
1. Dupa numarul partilor 115
2. Dupa scopul urmarit la incheierea lor 117
3. Dupa momentul in care isi produc efectele 119
4. Dupa modul lor de formare 119
5. Dupa efectele pe care le produc 121
6. Dupa importanta actului juridic in raport cu un bun
sau cu un patrimoniu 121
7. Dupa rolul recunoscut de lege vointei partilor in
determinarea continutului actelor juridice 123
8. Dupa corelatia dintre ele 123
9. Dupa posibilitatea incadrarii lor juridice in unul din tipurile
de acte juridice reglementate expres de lege 124
10. Dupa modul de incheiere a actelor juridice civile 125
11. Dupa modul lor de executare 125
SECTIUNEA A III-A. CONDITIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL 127
1. Definitie si clasificare 127
2. Conditiile de formare si de validitate a actului juridic 128
1. Capacitatea 128
CUPRINS XV
2. Consimtamantul 129
2.1. Definitie 129
2.2. Legatura dintre consimtamant si vointa juridica 129
2.3. Corelatia dintre vointa interna si vointa declarata 130
2.4. Conditiile de valabilitate a consimtamantului 131
2.5. Viciile de consimtamant 136
3. Obiectul actului juridic civil 154
3.1. Notiune 154
3.2. Conditii de validitate generale 154
3.3. Conditii de validitate speciale 157
4. Cauza actului juridic civil 160
4.1. Notiune 160
4.2. Elementele cauzei 160
4.3. Conditii de validitate 161
5. Forma actului juridic civil 163
5.1. Principiul autonomiei de vointa 163
5.2. Notiunea de forma a actului juridic civil si felurile ei 163
3. Conditiile de eficacitate a actului juridic civil.
Modalitatile actului juridic civil 168
1. Termenul 169
1.1. Notiune 169
1.2. Clasificare 170
1.3. Efectele termenului 172
2. Conditia 173
2.1. Notiune 173
2.2. Clasificare 173
2.3. Reguli cu privire la realizarea sau nerealizarea conditiei 175
2.4. Efectele conditiei 176
2.5. Diferente intre termen si conditie 178
3. Sarcina 178
3.1. Notiune 178
3.2. Clasificare 178
3.3. Efectele neexecutarii sarcinii 179
SECTIUNEA A IV-A. INTERPRETAREA ACTULUI JURIDIC CIVIL 180
1. Notiune 180
2. Reguli de interpretare 180
SECTIUNEA A V-A. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL 182
1. Notiune 182
XVI CUPRINS
2. Principiile efectelor actului juridic 182
2.1. Principiul fortei obligatorii 183
2.2. Principiul irevocabilitatii 185
2.3. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil 186
SECTIUNEA A VI-A. REPREZENTAREA IN ACTELE JURIDICE CIVILE 194
1. Notiune 194
2. Clasificare 194
2.1. Reprezentarea legala, conventionala si judiciara 194
2.2. Reprezentarea generala si speciala 196
3. Forma imputernicirii reprezentarii 197
4. Conditiile reprezentarii 197
4.1. Imputernicirea de a reprezenta 197
4.2. Intentia de a reprezenta 199
4.3. Vointa valabila a reprezentantului 200
5. Efectele reprezentarii 200
6. Incetarea reprezentarii 201
SECTIUNEA A VII-A. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL 202
1. Definitie si functii 202
1. Definitie 202
2. Functiile nulitatii 202
2. Clasificarea nulitatilor 203
1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa 203
1.1. Regimul juridic al nulitatii absolute 204
1.2. Regimul juridic al nulitatii relative 205
1.3. Confirmarea 206
2. Nulitatea totala si nulitatea partiala 207
3. Nulitatea expresa si nulitatea virtuala 208
4. Nulitatea de fond si nulitatea de forma 208
5. Nulitatea de drept si nulitatea judiciara 209
6. Nulitatea amiabila si nulitatea judiciara 209
3. Cauzele de nulitate 210
4. Efectele nulitatii 211
1. Principiile efectelor nulitatii 211
1.1. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 211
1.2. Principiul repunerii partilor in situatia anterioara
(restitutio in integrum) 212
CUPRINS XVII
1.3. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii
actului initial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis) 215
2. Principii care inlatura nulitatea 218
2.1. Principiul conversiunii actului juridic 218
2.2. Principiul validitatii aparentei in drept 220
2.3. Principiul raspunderii civile delictuale 220
5. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic 221
1. Rezolutiunea 221
2. Rezilierea 221
3. Revocarea 222
4. Reductiunea 222
5. Caducitatea 222
6. Inopozabilitatea 223
7. Clauzele considerate nescrise 223
CAPITOLUL IV. DOVADA DREPTURILOR CIVILE (PROBELE) 225
SECTIUNEA I. NOTIUNEA, OBIECTUL, SARCINA SI IMPORTANTA PROBEI.
REGULI DE ADMISIBILITATE 225
1. Notiune 225
2. Obiectul probei 227
3. Sarcina probei 228
4. Importanta probei 229
5. Reguli de admisibilitate 229
SECTIUNEA A II-A. MIJLOACELE DE PROBA 229
1. Inscrisurile 230
1. Notiune si clasificare 230
2. Inscrisul autentic 232
3. Inscrisul sub semnatura privata 234
3.1. Notiune 234
3.2. Formalitatea multiplului exemplar 235
3.3. Formalitatea„bun si aprobat” 237
3.4. Forta probanta 238
3.5. Data 238
3.6. Inscrisuri asimilate de lege inscrisului sub semnatura privata 239
3.7. Inscrisul in forma electronica 239
4. Inscrisurile nepreconstituite 240
4.1. Mentiunile facute de creditor pe titlul de creanta 241
XVIII CUPRINS
4.2. Registrele si hartiile domestice 241
4.3. Registrele profesionistilor 242
4.4. Scrisorile 242
2. Marturia (proba cu martori) 243
1. Notiune. Trasaturi 243
2. Admisibilitatea probei cu martori 244
2.1. Interdictia de a se dovedi cu martori existenta actelor juridice
al caror obiect are o valoare mai mare de 250 lei 244
2.2. Interdictia de a se dovedi cu martori impotriva si peste
cuprinsul unui inscris. 245
2.3. Exceptii 245
3. Prezumtiile 246
1. Notiune 246
2. Clasificarea prezumtiilor 247
2.1. Prezumtiile legale 247
2.2. Prezumtiile judiciare 249
4. Marturisirea 250
1. Notiunea si caracterul juridic al marturisirii 250
2. Felurile marturisirii 251
3. Interogatoriul 252
5. Expertiza 253
6. Mijloacele materiale de proba 254
7. Cercetarea la fata locului 254
CAPITOLUL V. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA 255
SECTIUNEA I. CONSIDERATII GENERALE 255
1. Notiune 255
2. Sediul materiei 256
3. Caracterul normelor 256
4. Natura juridica 260
5. Functiile prescriptiei extinctive 261
6. Efectul prescriptiei extinctive 261
7. Principiile efectului prescriptiei extinctive 262
SECTIUNEA A II-A. DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 264
1. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale 264
1. Drepturile de creanta 264
2. Drepturile reale accesorii 264
CUPRINS XIX
3. Drepturile reale principale 265
2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale 267
3. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei extinctive 268
1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei 268
2. Actiunea in constatare 269
3. Actiunile mixte 269
4. Dualitatea de actiuni 270
5. Actiuni privind un drept secundar 270
6. Actiuni in repararea unui prejudiciu moral 270
7. Actiuni in restituirea prestatiilor executate in baza unui
act juridic anulat (desfiintat) 271
SECTIUNEA A III-A. TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA 271
1. Notiune 271
2. Clasificare 272
2.1. Termenul general 272
2.2. Termene speciale 272
SECTIUNEA A IV-A. CURSUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 274
1. Inceputul prescriptiei extinctive 274
1. Regula generala 274
2. Reguli speciale 275
2. Suspendarea prescriptiei extinctive 280
1. Notiune 280
2. Cauzele de suspendare 280
3. Efectele suspendarii prescriptiei extinctive 284
3. Intreruperea prescriptiei extinctive 285
1. Notiune 285
2. Cauzele de intrerupere 285
3. Efectele intreruperii prescriptiei extinctive 288
4. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva 289
1. Notiune 289
2. Cauzele de repunere in termen 290
3. Efectul repunerii in termen 291
5. Implinirea prescriptiei extinctive 291
SECTIUNEA A V-A. DELIMITAREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE 292
1. Uzucapiunea (prescriptia achizitiva) 292
2. Termenul extinctiv, ca modalitate a actului juridic civil 293
XX CUPRINS
3. Decaderea 293
CAPITOLUL VI. PERSOANELE 295
SUBCAPITOLUL I. PERSOANA FIZICA 295
SECTIUNEA I. INDIVIDUALIZAREA PERSOANEI FIZICE 295
SUBSECTIUNEA I. NOTIUNE 295
SUBSECTIUNEA II. MIJLOACE DE INDIVIDUALIZARE 296
1. Numele 296
1. Notiune 296
2. Dobandirea (stabilirea) numelui si a prenumelui 297
2.1. Numele si prenumele copilului din casatorie 298
2.2. Numele si prenumele copilului din afara casatoriei 299
2.3. Numele si prenumele copilului nascut din parinti necunoscuti 300
3. Modificarea numelui de familie 301
3.1. Schimbari in filiatia persoanei fizice 301
3.2. Schimbari determinate de institutia adoptiei 302
3.3. Schimbari determinate de institutia casatoriei 303
4. Schimbarea numelui de familie si a prenumelui
pe cale administrativa 305
5. Retranscrierea numelui de familie si a prenumelui 309
6. Alte mijloace de individualizare, asemanatoare numelui 309
6.1. Pseudonimul 309
6.2. Porecla 310
6.3. Codul numeric personal 310
6.4. Identificarea pe baza amprentelor genetice 311
2. Domiciliul 311
1. Notiune 311
2. Caractere juridice 312
3. Felurile domiciliului 313
3.1. Domiciliul de drept comun 313
3.2. Domiciliul legal 313
3.3. Domiciliul ales sau conventional 315
3.4. Domiciliul profesional 316
3.5. Resedinta 316
3. Starea civila 317
1. Notiune 317
CUPRINS XXI
2. Continutul starii civile 318
2.1. Calitati privind filiatia persoanei fizice 318
2.2. Calitati privind starea conjugala a persoanei fizice 325
2.3. Sexul 326
2.4. Cetatenia 327
2.5. Varsta 327
3. Sursele starii civile 327
3.1. Faptele de stare civila 328
3.2. Actele juridice de stare civila 331
3.3. Hotararile judecatoresti 334
4. Actele de stare civila (ca inscrisuri) 335
4.1. Notiune 335
4.2. Anularea, modificarea si completarea actelor de stare civila
si ale mentiunilor de pe acestea 335
4.3. Rectificarea actelor de stare civila 336
4.4. Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor
de stare civila 337
5. Inregistrarile de stare civila 337
6. Proba starii civile 339
SECTIUNEA A II-A. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE
PRIN MIJLOACE DE DREPT CIVIL 341
1. Protectia incapabililor 341
1. Protectia minorului 342
1.1. Autoritatea parinteasca 342
1.2. Masuri de protectie speciala a minorului 347
1.3. Tutela 348
1.4. Curatela speciala a minorului 363
2. Protectia persoanelor fizice cu tulburari psihice 364
2.1. Protectia persoanelor cu tulburari psihice,
potrivit Legii nr. 487/2002 364
2.2. Protectia interzisilor judecatoresti 369
2. Protectia unor categorii de persoane capabile. Curatela 376
1. Notiune 376
2. Felurile curatelei 377
3. Cazuri de curatela 377
4. Instanta competenta 378
5. Persoanele care pot fi curator 378
6. Persoanele care pot solicita instituirea curatelei 378
XXII CUPRINS
7. Numirea curatorului 378
8. Capacitatea de exercitiu a celui reprezentat de curator 379
9. Incetarea curatelei 379
SUBCAPITOLUL II. PERSOANA JURIDICA 379
SECTIUNEA I. NOTIUNEA SI ELEMENTELE CONSTITUTIVE
ALE PERSOANEI JURIDICE 379
1. Notiune 379
2. Elementele constitutive ale persoanei juridice 380
2.1. Organizarea proprie, de sine statatoare 380
2.2. Patrimoniul propriu 381
2.3. Scopul propriu 382
SECTIUNEA A II-A. CLASIFICAREA PERSOANELOR JURIDICE 382
1. Persoane juridice de drept public si persoane juridice
de drept privat 382
1.1. Persoanele juridice de drept public 383
1.2. Persoanele juridice de drept privat 384
2. Persoane juridice cu scop patrimonial si fara scop patrimonial 385
3. Persoane juridice romane si persoane juridice straine 385
4. Persoane juridice infiintate prin actul de infiintare al organului
competent si persoane juridice infiintate prin actul de infiintare
al celor care o constituie, autorizat 385
5. Persoane juridice pe durata nedeterminata si persoane juridice
pe durata determinata 385
6. Persoane juridice cu sediul in Romania si persoane juridice
cu sediul in strainatate 386
SECTIUNEA A III-A. IDENTIFICAREA PERSOANEI JURIDICE 386
1. Atributele generale de identificare 386
1. Denumirea 386
2. Sediul 387
3. Nationalitatea 388
4. Contul bancar 388
2. Atributele speciale de identificare 388
1. Codul unic de inregistrare 389
2. Capitalul social 389
3. Firma 389
4. Marca 389

SECTIUNEA A IV-A. REGIMUL PERSOANEI JURIDICE 390
1. Infiintarea persoanei juridice 390
1.1. Moduri de infiintare 390
1.2. Nulitatea persoanei juridice 392
1.3. Functionarea persoanei juridice 394
2. Reorganizarea persoanei juridice 398
2.1. Notiune 398
2.2. Moduri de reorganizare 398
2.3. Opozitia 402
3. Incetarea persoanei juridice 403
3.1. Notiune si moduri de incetare 403
3.2. Dizolvarea persoanei juridice 403
3.3. Desfiintarea persoanei juridice 405

GRILE 407
RASPUNSURI LA GRILE 451
BIBLIOGRAFIE 455
INDEX 463Capitolul I. Notiuni introduc

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0695 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.