Drept civil. Familia (Marieta Avram)

Drept civil. Familia (Marieta Avram)
-10%
Preț: 67,50 lei
75,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: General

DESCRIERE

Lucrarea prezinta in detaliu dispozitiile din noul Cod civil cuprinse in Cartea a II-a„Despre familie”, organizand informatia dupa structura reglementarii intrate in vigoare la 1 octombrie 2011 si luand in considerare modificarile la zi ale legislatiei in domeniu.

Sunt examinate institutiile clasice ale dreptului civil al familiei– casatoria, rudenia, filiatia, adoptia, obligatia de intretinere–, dar si institutii noi, precum logodna si autoritatea parinteasca. In acest sens, este de subliniat analiza extensiva a regimurilor matrimoniale, element de noutate pe planul raporturilor patrimoniale dintre soti si de o importanta practica deosebita. Reglementarea actuala este explicata prin comparatie cu cea anterioara, evidentiindu-se atat avantajele, cat si posibilele probleme care pot aparea sau au aparut deja in practica prin aplicarea acestor norme. Totodata, se fac conexiuni cu alte institutii de drept civil care au legatura cu materia analizata, precum bunurile, obligatiile sau succesiunile. De asemenea, avand in vedere recenta intrare in vigoare a noului Cod de procedura civila, sunt relevate judicios si normele de procedura pertinente domeniului analizat.

Cartea se adreseaza in primul rand studentilor, dar poate fi utila tuturor celor preocupati de domeniul raporturilor de familie.

Autoarea este titulara cursurilor de Dreptul familiei, Regimuri matrimoniale la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si a facut parte din Comisia de redactare a Proiectului noului Cod civil.Cuprins

TITLUL I. INTRODUCERE IN DREPTUL CIVIL AL FAMILIEI ________________ 1
Sectiunea 1. Familia. Drept si sociologie ____________________________ 1
Sectiunea a 2-a. Notiunea de familie in sens sociologic ________________ 2
2. 1. Definitia sociologica a familiei _______________________________ 2
2. 2. Tipuri de familii __________________________________________ 3
2. 3. Functiile familiei __________________________________________ 3
Sectiunea a 3-a. Notiunea de familie in sens juridic ____________________ 5
3. 1. Cadrul legislativ general ___________________________________ 5
3. 1. 1. Reglementarea relatiilor de familie din perspectiva
dreptului national __________________________________________ 5
3. 1. 2. Notiunea de„viata de familie” din perspectiva Constitutiei
si a dreptului european al drepturilor omului _____________________ 5
3. 2. Notiunea de familie din perspectiva reglementarilor interne ________ 8
3. 2. 1. Polivalenta juridica a notiunii de familie ____________________ 8
3. 2. 2. Notiunea de familie potrivit Codului civil ___________________ 8
3. 2. 3. Definitii legale speciale ale familiei ______________________ 10
Sectiunea a 4-a. Obiectul dreptului civil al familiei. Principii. Evolutia
reglementarii _________________________________________________ 11
4. 1. Obiectul de reglementare _________________________________ 11
4. 2. Principiile dreptului familiei ________________________________ 12
4. 2. 1. Consideratii generale _________________________________ 12
4. 2. 2. Principiul egalitatii sexelor _____________________________ 12
4. 2. 3. Principiul monogamiei ________________________________ 13
4. 2. 4. Principiul liberului consimtamant la casatorie ______________ 13
4. 2. 5. Principiul ocrotirii casatoriei si familiei ____________________ 14
4. 2. 6. Principiul respectarii interesului superior al copilului _________ 14
4. 2. 7. Principiul egalitatii in drepturi intre copilul din afara
casatoriei si copilul adoptat cu cel din casatorie _________________ 15
4. 2. 8. Principiul solidaritatii familiale __________________________ 16
4. 3. Familia– institutie a dreptului civil. Tendinte legislative
de evolutie ________________________________________________ 16
4. 3. 1. Familia– institutie a dreptului civil _______________________ 16
4. 3. 2. Tendinte actuale de evolutie a reglementarii _______________ 17
TITLUL II. CASATORIA ____________________________________________ 21
Capitolul I. Regimul general al casatoriei ___________________________ 21
Sectiunea 1. Notiune, caractere si natura juridica ____________________ 21
1. 1. Notiune _______________________________________________ 21
1. 2. Caracterele juridice ale casatoriei ca act juridic ________________ 21
1. 3. Natura juridica a casatoriei ________________________________ 23
1. 3. 1. Casatoria– contract? _________________________________ 23
VIII Drept civil. Familia
1. 3. 2. Casatoria– act statutar? ______________________________ 24
1. 3. 3. Concluzii __________________________________________ 25
Sectiunea a 2-a. Libertatea matrimoniala ___________________________ 27
2. 1. Continutul libertatii matrimoniale ____________________________ 27
2. 2. Dreptul persoanei de a se casatori. Limite legale si
conventionale (clauzele de celibat) _____________________________ 27
2. 2. 1. Dreptul fundamental al persoanei de a se casatori. Limite
legale __________________________________________________ 27
2. 2. 2. Limite conventionale. Clauzele de celibat _________________ 28
2. 3. Dreptul de a-si alege liber viitorul sot ________________________ 29
2. 4. Dreptul de a nu se casatori ________________________________ 30
2. 4. 1. Contractul de curtaj matrimonial ________________________ 30
2. 4. 2. Logodna ___________________________________________ 31
2. 4. 2. 1. Notiune ________________________________________ 31
2. 4. 2. 2. Natura juridica __________________________________ 31
2. 4. 2. 3. Dovada ________________________________________ 32
2. 4. 2. 4. Ruperea (denuntarea) logodnei in mod unilateral.
Efecte _______________________________________________ 32
2. 4. 2. 5. Jurisprudenta C. E. D. O. ___________________________ 35
2. 4. 2. 6. Legislatie comparata _____________________________ 35
2. 4. 2. 7. Reglementarea logodnei in Codul civil ________________ 35
Capitolul II. Incheierea casatoriei _________________________________ 38
Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei ____________ 38
1. 1. Ratiunea reglementarii. Clasificare __________________________ 38
1. 2. Conditii de fond pozitive __________________________________ 38
1. 2. 1. Diferenta de sex _____________________________________ 38
1. 2. 1. 1. Conditia diferentei de sex __________________________ 38
1. 2. 1. 2. Implicatiile juridice ale transsexualismului _____________ 41
1. 2. 2. Varsta matrimoniala (capacitatea matrimoniala) ____________ 43
1. 2. 2. 1. Continutul capacitatii matrimoniale ___________________ 43
1. 2. 2. 2. Analiza conditiilor speciale pentru casatoria minorului ____ 46
1. 2. 3. Comunicarea reciproca a starii sanatatii __________________ 52
1. 2. 4. Consimtamantul la casatorie ___________________________ 53
1. 2. 4. 1. Reglementare ___________________________________ 53
1. 2. 4. 2. Conditiile de validitate ale consimtamantului la
casatorie _____________________________________________ 53
1. 3. Conditii de fond negative (impedimentele la casatorie) ___________ 55
1. 3. 1. Notiune. Reglementare _______________________________ 55
1. 3. 2. Clasificare _________________________________________ 56
1. 3. 3. Analiza impedimentelor la casatorie _____________________ 56
1. 3. 3. 1. Existenta unei casatorii a unuia dintre soti _____________ 56
1. 3. 3. 2. Rudenia _______________________________________ 57
1. 3. 3. 3. Tutela _________________________________________ 58
1. 3. 3. 4. Alienatia, debilitatea mintala si lipsa vremelnica
a facultatilor mintale _____________________________________ 59
Cuprins IX
Sectiunea a 2-a. Conditiile de forma ale casatoriei ___________________ 60
2. 1. Ratiunea reglementarii ___________________________________ 60
2. 2. Clasificare _____________________________________________ 60
2. 3. Formalitati premergatoare casatoriei _________________________ 61
2. 3. 1. Enumerare _________________________________________ 61
2. 3. 2. Declaratia de casatorie _______________________________ 61
2. 3. 2. 1. Continut si reglementare __________________________ 61
2. 3. 2. 2. Declaratia cu privire la nume _______________________ 61
2. 3. 2. 3. Declaratia cu privire la regimul matrimonial ales ________ 62
2. 3. 2. 4. Declaratia parintilor sau, dupa caz, a tutorelui __________ 63
2. 3. 2. 5. Inregistrarea si efectele declaratiei de casatorie.
Reinnoirea declaratiei de casatorie _________________________ 63
2. 3. 3. Publicitatea declaratiei de casatorie _____________________ 64
2. 3. 4. Opozitia la casatorie _________________________________ 64
2. 4. Formalitati privind celebrarea casatoriei ______________________ 66
2. 4. 1. Continut si reglementare ______________________________ 66
2. 4. 2. Competenta ofiterului de stare civila _____________________ 66
2. 4. 3. Locul celebrarii casatoriei _____________________________ 67
2. 4. 4. Prezenta personala a sotilor. Publicitatea efectiva
prin prezenta martorilor ____________________________________ 68
2. 4. 5. Publicitatea virtuala a casatoriei ________________________ 68
2. 4. 6. Limba celebrarii casatoriei _____________________________ 68
2. 5. Momentul incheierii casatoriei ______________________________ 68
2. 6. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei _____________________ 69
2. 7. Proba casatoriei ________________________________________ 70
Capitolul III. Statutul general al persoanei casatorite _________________ 72
Sectiunea 1. Complexitatea efectelor casatoriei _____________________ 72
Sectiunea a 2-a. Statutul personal al sotilor _________________________ 72
2. 1. Reglementare __________________________________________ 72
2. 2. Obligatiile personale reciproce ale sotilor _____________________ 73
2. 2. 1. Precizari preliminare _________________________________ 73
2. 2. 2. Obligatia de sprijin moral reciproc _______________________ 73
2. 2. 3. Obligatia de respect reciproc ___________________________ 73
2. 2. 4. Obligatia de fidelitate _________________________________ 74
2. 2. 5. Obligatia de a locui impreuna (obligatia de coabitare) ________ 74
2. 2. 6. Indatoririle conjugale (debitum conjugale) _________________ 76
2. 2. 7. Obligatia de a purta numele comun ______________________ 76
2. 2. 8. Aspecte ale independentei reciproce a sotilor ______________ 77
2. 2. 9. Cetatenia sotilor _____________________________________ 78
Sectiunea a 3-a. Statutul patrimonial al sotilor _______________________ 78
Sectiunea a 4-a. Efectele casatoriei cu privire la capacitatea de
exercitiu ____________________________________________________ 79
Capitolul IV. Desfiintarea casatoriei _______________________________ 80
Sectiunea 1. Cazurile de nulitate (desfiintare) a casatoriei ______________ 80
1. 1. Reglementare __________________________________________ 80
1. 2. Clasificare _____________________________________________ 80
X Drept civil. Familia
1. 3. Nulitati absolute ale casatoriei. Regim juridic __________________ 80
1. 3. 1. Nulitati absolute care sanctioneaza incalcarea
unor conditii de fond pozitive ________________________________ 80
1. 3. 1. 1. Reglementare ___________________________________ 80
1. 3. 1. 2. Lipsa diferentierii de sex ___________________________ 80
1. 3. 1. 3. Lipsa consimtamantului ___________________________ 81
1. 3. 1. 4. Incalcarea dispozitiilor legale privind varsta
matrimoniala __________________________________________ 81
1. 3. 1. 5. Fictivitatea casatoriei _____________________________ 81
1. 3. 2. Nulitati absolute care sanctioneaza incalcarea
unor conditii de fond negative (impedimente) ___________________ 89
1. 3. 2. 1. Incheierea casatoriei de catre o persoana casatorita
(art. 293 coroborat cu art. 273 C. civ., anterior, art. 5 C. fam) _____ 89
1. 3. 2. 2. Incheierea casatoriei intre persoane care sunt rude
in gradul prohibit de lege (art. 293 coroborat cu art. 274 C. civ.,
anterior, art. 6 C. fam.) __________________________________ 90
1. 3. 2. 3. Casatoria incheiata de alienatul mintal sau debilul
mintal (art. 293 coroborat cu art. 276 C. civ., anterior, art. 19
coroborat cu art. 9 C. fam) ________________________________ 90
1. 3. 3. Nulitati absolute care sanctioneaza incalcarea unor
formalitati la celebrarea casatoriei ____________________________ 91
1. 3. 3. 1. Precizare prealabila ______________________________ 91
1. 3. 3. 2. Incalcarea competentei materiale a ofiterului de
stare civila ____________________________________________ 92
1. 3. 3. 3. Casatoria incheiata cu incalcarea formalitatilor
prevazute de lege pentru celebrarea acesteia _________________ 92
1. 3. 4. Regimul juridic al nulitatii absolute a casatoriei _____________ 92
1. 3. 4. 1. Caracterizare generala ____________________________ 92
1. 3. 4. 2. Titularul actiunii __________________________________ 92
1. 3. 4. 3. Imprescriptibilitatea actiunii ________________________ 93
1. 3. 4. 4. Posibilitatea acoperirii nulitatii absolute a casatoriei ______ 93
1. 4. Nulitati relative ale casatoriei. Regim juridic ___________________ 94
1. 4. 1. Consideratii generale. Reglementare ____________________ 94
1. 4. 2. Cazurile de nulitate relativa a casatoriei __________________ 94
1. 4. 2. 1. Lipsa incuviintarilor cerute de lege ___________________ 94
1. 4. 2. 2. Viciile de consimtamant ___________________________ 95
1. 4. 2. 3. Lipsa discernamantului ____________________________ 97
1. 4. 2. 4. Tutela _________________________________________ 98
1. 4. 3. Regimul juridic al nulitatii relative a casatoriei ______________ 98
1. 4. 3. 1. Titularul actiunii __________________________________ 98
1. 4. 3. 2. Prescriptibilitatea actiunii __________________________ 99
Sectiunea a 2-a. Aspecte de drept procesual _______________________ 100
2. 1. Caracterul judiciar al nulitatii ______________________________ 100
2. 2. Competenta instantei ___________________________________ 100
2. 3. Hotararea judecatoreasca privind anularea casatoriei __________ 100
Cuprins XI
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii ________________________________ 101
3. 1. Precizari prealabile _____________________________________ 101
3. 2. Efectele retroactive ale nulitatii ____________________________ 101
3. 2. 1. Domenii de aplicare _________________________________ 101
3. 2. 2. Efecte extrapatrimoniale ale nulitatii casatoriei ____________ 101
3. 2. 3. Efecte patrimoniale ale nulitatii casatoriei ________________ 102
3. 3. Exceptii de la efectul retroactiv al nulitatii casatoriei ____________ 102
3. 3. 1. Situatia copiilor nascuti dintr-o casatorie nula sau anulata ___ 102
3. 3. 2. Casatoria putativa __________________________________ 103
3. 3. 2. 1. Definitie _______________________________________ 103
3. 3. 2. 2. Conditiile si dovada bunei-credinte __________________ 104
3. 3. 2. 3. Efectele casatoriei putative ________________________ 104
3. 3. 2. 3. 1. Continut. Domeniu de aplicare _________________ 104
3. 3. 2. 3. 2. Ambii soti au fost de buna-credinta (putativitate
bilaterala) _________________________________________ 106
3. 3. 2. 3. 3. Doar unul dintre soti a fost de buna-credinta
(putativitate unilaterala)_______________________________ 107
Capitolul V. Desfacerea casatoriei _______________________________ 109
Sectiunea 1. Consideratii generale _______________________________ 109
1. 1.„Dreptul” la divort? Natura juridica a divortului ________________ 109
1. 2. Reglementare. Evolutie legislativa _________________________ 110
Sectiunea a 2-a. Cazurile de desfacere a casatoriei _________________ 111
2. 1. Reglementare _________________________________________ 111
2. 2. Divortul prin acordul sotilor _______________________________ 112
2. 2. 1. Evolutia reglementarii divortului prin acordul sotilor _________ 112
2. 2. 2. Conditii generale de valabilitate a acordului sotilor la divort __ 113
2. 2. 3. Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa __________ 114
2. 2. 3. 1. Fundament ____________________________________ 114
2. 2. 3. 2. Conditii de admisibilitate __________________________ 115
2. 2. 3. 3. Intinderea acordului de vointa al sotilor ______________ 115
2. 2. 3. 4. Procedura _____________________________________ 115
2. 2. 3. 5. Mentiunea in actul de casatorie ____________________ 116
2. 2. 4. Divortul prin acordul sotilor prin procedura notariala ________ 116
2. 2. 4. 1. Fundament ____________________________________ 116
2. 2. 4. 2. Conditii de admisibilitate __________________________ 116
2. 2. 4. 3. Intinderea acordului sotilor ________________________ 116
2. 2. 4. 4. Procedura _____________________________________ 117
2. 2. 4. 5. Mentiunea in actul de casatorie ____________________ 117
2. 2. 5. Refuzul ofiterului de stare civila sau al notarului public ______ 117
2. 2. 6. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara ______________ 118
2. 2. 6. 1. Reglementare __________________________________ 118
2. 2. 6. 2. Conditii de admisibilitate __________________________ 118
2. 2. 6. 3. Intinderea acordului de divort ______________________ 118
2. 2. 6. 4. Procedura _____________________________________ 119
2. 3. Divortul judiciar bazat pe culpa ____________________________ 120
2. 3. 1. Reglementare______________________________________ 120
XII Drept civil. Familia
2. 3. 2. Divortul pentru motive temeinice bazat pe art. 373 lit. b) _____ 121
2. 3. 2. 1. Conditii _______________________________________ 121
2. 3. 2. 2. Notiunea de motive temeinice _____________________ 121
2. 3. 2. 3. Rolul culpei ____________________________________ 122
2. 3. 2. 4. Continuarea actiunii de divort ______________________ 124
2. 3. 3. Divortul pentru separarea in fapt indelungata _____________ 125
2. 3. 3. 1. Conditii _______________________________________ 125
2. 3. 3. 2. Stabilirea culpei reclamantului _____________________ 126
2. 3. 4. Concursul intre cazurile de divort bazat pe culpa __________ 126
2. 4. Divortul judiciar din cauza starii sanatatii unui sot ______________ 129
Sectiunea a 3-a. Aspecte comune privind procedura judiciara
a divortului _________________________________________________ 130
3. 1. Instanta competenta (art. 914 NCPC) _______________________ 130
3. 2. Cererea de divort (art. 915 NCPC) _________________________ 130
3. 3. Cererea reconventionala (art. 916 NCPC) ___________________ 131
3. 4. Calitatea procesuala activa (art. 917 NCPC) _________________ 131
3. 5. Cereri accesorii si incidentale (art. 918 NCPC) ________________ 131
3. 6. Masuri vremelnice (art. 919 NCPC) ________________________ 132
3. 7. Prezenta personala a partilor (art. 920 NCPC) ________________ 132
3. 8. Absenta reclamantului (art. 921 NCPC) _____________________ 132
3. 9. Citarea paratului (art. 922 NCPC) __________________________ 132
3. 10. Renuntarea la judecata (art. 923 NCPC) ___________________ 132
3. 11. Impacarea sotilor (art. 924 NCPC) ________________________ 133
3. 12. Decesul unuia dintre soti (art. 925 NCPC) __________________ 133
3. 13. Nemotivarea hotararii (art. 926 NCPC) _____________________ 133
3. 14. Cai de atac. Publicitatea hotararii (art. 927 NCPC) ____________ 133
Sectiunea a 4-a. Efectele divortului ______________________________ 134
4. 1. Precizari prealabile _____________________________________ 134
4. 2. Data desfacerii casatoriei ________________________________ 134
4. 3. Efectele culpei la desfacerea casatoriei _____________________ 135
4. 4. Efectele extrapatrimoniale ale divortului _____________________ 136
4. 4. 1. Precizari prealabile _________________________________ 136
4. 4. 2. Efecte cu privire la relatiile personale dintre soti ___________ 136
4. 4. 2. 1. Obligatiile reciproce ale sotilor _____________________ 136
4. 4. 2. 2. Numele sotilor __________________________________ 136
4. 4. 2. 3. Capacitatea de exercitiu __________________________ 138
4. 5. Efectele patrimoniale ale divortului _________________________ 138
4. 5. 1. Incetarea regimului matrimonial ________________________ 138
4. 5. 2. Efectele divortului asupra locuintei familiei _______________ 139
4. 5. 2. 1. Evolutia reglementarii ____________________________ 139
4. 5. 2. 2. Solutiile legislative din Codul civil ___________________ 140
4. 5. 3. Dreptul la despagubiri (art. 388 C. civ.) __________________ 143
4. 5. 3. 1. Noutatea reglementarii ___________________________ 143
4. 5. 3. 2. Delimitari ______________________________________ 143
4. 5. 3. 3. Conditiile raspunderii ____________________________ 143
4. 5. 3. 4. Solutionarea cererii prin hotararea de divort ___________ 144
Cuprins XIII
4. 5. 4. Prestatia compensatorie (art. 390-395 C. civ.) _____________ 144
4. 5. 4. 1. Noutatea reglementarii ___________________________ 144
4. 5. 4. 2. Conditiile prestatiei compensatorii __________________ 145
4. 5. 4. 3. Stabilirea prestatiei compensatorii odata cu divortul ____ 146
4. 5. 4. 4. Criteriile de stabilire a prestatiei compensatorii ________ 146
4. 5. 4. 5. Forma prestatiei compensatorii ____________________ 147
4. 5. 4. 6. Garantii pentru executarea rentei ___________________ 148
4. 5. 4. 7. Modificarea prestatiei compensatorii ________________ 148
4. 5. 4. 8. Incetarea prestatiei compensatorii __________________ 148
4. 5. 5. Obligatia de intretinere _______________________________ 149
4. 5. 6. Dreptul la mostenire _________________________________ 149
4. 6. Efectele divortului cu privire la relatiile dintre parinti si copii ______ 149
4. 6. 1. Reglementarea anterioara Codului civil __________________ 149
4. 6. 2. Efectele divortului in raporturile dintre parinti si copiii lor
minori, potrivit Codului civil ________________________________ 150
4. 6. 2. 1. Obligatia instantei de a hotari asupra raporturilor
dintre parintii divortati si copiii lor minori ____________________ 150
4. 6. 2. 2. Modalitatile de exercitare a autoritatii parintesti de
catre parintii divortati ___________________________________ 157
4. 6. 2. 3. Stabilirea locuintei copilului ________________________ 160
4. 6. 2. 4. Drepturile parintelui separat de copil ________________ 162
4. 6. 2. 5. Stabilirea contributiei parintilor _____________________ 164
4. 6. 2. 6. Modificarea masurilor luate cu privire la copil __________ 165
TITLUL III. DREPTUL COMUN AL REGIMURILOR MATRIMONIALE _______ 167
Capitolul I. Introducere in dreptul regimurilor matrimoniale __________ 167
Sectiunea 1. Notiunea de regim matrimonial _______________________ 167
1. 1. Preliminarii ___________________________________________ 167
1. 2. Notiune si reglementare _________________________________ 167
Sectiunea a 2-a. Fundamentul regimului matrimonial_________________ 168
Sectiunea a 3-a. Natura juridica a regimului matrimonial ______________ 169
3. 1. Regimul matrimonial– modalitate a patrimoniului ______________ 169
3. 2. Importanta determinarii naturii juridice a regimului matrimonial ___ 170
Sectiunea a 4-a. Principiile regimurilor matrimoniale _________________ 171
4. 1. Principiul egalitatii in drepturi dintre soti _____________________ 171
4. 2. Principiul libertatii alegerii si a modificarii regimului matrimonial ___ 172
4. 2. 1. Libertatea alegerii regimului matrimonial _________________ 172
4. 2. 2. Libertatea modificarii regimului matrimonial _______________ 172
4. 3. Principiul subordonarii regimului matrimonial scopului casatoriei __ 173
Sectiunea a 5-a. Clasificarea regimurilor matrimoniale _______________ 173
Sectiunea a 6-a. Reperele temporale ale regimului matrimonial ________ 174
Capitolul II. Conventia matrimoniala ______________________________ 177
Sectiunea 1. Notiune _________________________________________ 177
Sectiunea a 2-a. Originea conventiei matrimoniale __________________ 177
Sectiunea a 3-a. Natura juridica a conventiei matrimoniale. Caractere
juridice ____________________________________________________ 178
XIV Drept civil. Familia
Sectiunea a 4-a. Delimitarea conventiei matrimoniale de alte institutii ____ 180
4. 1. Delimitarea conventiei matrimoniale de casatorie ______________ 180
4. 2. Delimitarea conventiei matrimoniale de logodna _______________ 181
4. 3. Delimitarea conventiei matrimoniale de contractul de curtaj
matrimonial _______________________________________________ 181
Sectiunea a 5-a. Incheierea conventiei matrimoniale _________________ 181
5. 1. Conditiile de fond ale conventiei matrimoniale ________________ 181
5. 1. 1. Capacitatea _______________________________________ 181
5. 1. 2. Consimtamantul ____________________________________ 182
5. 1. 3. Obiectul __________________________________________ 183
5. 1. 3. 1. Limite generale _________________________________ 183
5. 1. 3. 2. Limite speciale _________________________________ 184
5. 1. 4. Cauza ___________________________________________ 185
5. 1. 5. Data incheierii conventiei matrimoniale __________________ 185
5. 1. 5. 1. Incheierea conventiei matrimoniale inainte de
casatorie ____________________________________________ 185
5. 1. 5. 2. Incheierea conventiei matrimoniale in timpul
casatoriei ____________________________________________ 186
5. 2. Conditii de forma _______________________________________ 186
Sectiunea a 6-a. Desfiintarea si ineficacitatea conventiei matrimoniale ___ 187
6. 1. Nulitatea conventiei matrimoniale __________________________ 187
6. 1. 1. Cauzele de nulitate. Regim juridic ______________________ 187
6. 1. 1. 1. Nulitatea absoluta _______________________________ 187
6. 1. 1. 2. Nulitatea relativa ________________________________ 188
6. 1. 2. Efectele nulitatii ____________________________________ 190
6. 2. Caducitatea conventiei matrimoniale _______________________ 191
Sectiunea a 7-a. Formalitati de publicitate. Opozabilitatea conventiei
matrimoniale ________________________________________________ 192
7. 1. Ratiunea reglementarii formalitatilor de publicitate. Clasificare ____ 192
7. 2. Obiectul publicitatii _____________________________________ 192
7. 3. Formalitati generale de publicitate__________________________ 193
7. 3. 1. Mecanisme de publicitate ____________________________ 193
7. 3. 1. 1. Mentiunea pe actul de casatorie ____________________ 193
7. 3. 1. 2. Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale
(RNNRM) ____________________________________________ 194
7. 3. 1. 3. Efecte. Concursul intre formalitatile de publicitate ______ 195
7. 3. 1. 4. Consultarea registrelor ___________________________ 195
7. 4. Formalitati speciale de publicitate __________________________ 196
7. 5. Sanctiunea neindeplinirii formalitatilor de publicitate ___________ 198
7. 5. 1. Inopozabilitatea ____________________________________ 198
7. 5. 2. Simulatia. Inopozabilitatea conventiei matrimoniale
secrete ________________________________________________ 198
Sectiunea a 8-a. Efectele conventiei matrimoniale ___________________ 199
Capitolul III. Regimul primar imperativ ____________________________ 201
Sectiunea 1. Notiune. Natura juridica si trasaturi ____________________ 201
1. 1. Notiune ______________________________________________ 201
Cuprins XV
1. 2. Natura juridica si trasaturi ________________________________ 202
Sectiunea a 2-a. Regimul primar imperativ in situatia de pace
conjugala __________________________________________________ 202
2. 1. Interdependenta vietii familiale (coeziunea patrimoniala
a cuplului) ________________________________________________ 202
2. 1. 1. Locuinta familiei ____________________________________ 202
2. 1. 1. 1. Notiune _______________________________________ 202
2. 1. 1. 2. Drepturile sotilor asupra locuintei comune ____________ 203
2. 1. 1. 3. Regimul juridic al locuintei familiei __________________ 204
2. 1. 2. Bunurile mobile care servesc locuintei familiei _____________ 210
2. 1. 3. Cheltuielile casatoriei ________________________________ 211
2. 1. 3. 1. Notiune _______________________________________ 211
2. 1. 3. 2. Continutul si executarea obligatiei de a suporta
cheltuielile casatoriei ___________________________________ 212
2. 2. Independenta economica si sociala reciproca a sotilor __________ 213
2. 2. 1. Independenta profesionala ___________________________ 213
2. 2. 1. 1. Libertatea fiecarui sot de a exercita o profesie _________ 213
2. 2. 1. 2. Libertatea fiecarui sot de a dispune de veniturile
obtinute din exercitarea profesiei __________________________ 213
2. 2. 1. 3. Participarea unuia dintre soti la exercitarea profesiei
de catre celalalt sot ____________________________________ 214
2. 2. 2. Independenta patrimoniala a sotilor _____________________ 215
2. 2. 2. 1. Incheierea de acte juridice ________________________ 215
2. 2. 2. 2. Depozitele bancare. Independenta fiecaruia dintre soti __ 215
2. 2. 2. 3. Dreptul la informare _____________________________ 222
Sectiunea a 3-a. Adaptarea regimului matrimonial in situatia de criza ____ 222
3. 1. Ratiunea reglementarii __________________________________ 222
3. 2. Extinderea judiciara a puterilor unuia dintre soti _______________ 223
3. 2. 1. Notiune __________________________________________ 223
3. 2. 2. Natura juridica _____________________________________ 223
3. 2. 3. Cauzele __________________________________________ 223
3. 2. 4. Campul de aplicare a reprezentarii judiciare ______________ 224
3. 2. 5. Intinderea reprezentarii ______________________________ 225
3. 2. 6. Efectele reprezentarii ________________________________ 225
3. 2. 7. Incetarea mandatului judiciar __________________________ 225
3. 3. Limitarea judiciara a puterilor unuia dintre soti ________________ 226
3. 3. 1. Notiune. Reglementare ______________________________ 226
3. 3. 2. Natura masurii _____________________________________ 226
3. 3. 3. Conditiile masurii ___________________________________ 227
3. 3. 4. Caracterele masurii _________________________________ 227
3. 3. 5. Efecte. Sanctiuni ___________________________________ 227
TITLUL IV. REGIMURI MATRIMONIALE SECUNDARE __________________ 229
Capitolul I. Regimul comunitatii legale ____________________________ 229
Sectiunea 1. Consideratii prealabile ______________________________ 229
Sectiunea a 2-a. Caracterizare generala __________________________ 229
XVI Drept civil. Familia
2. 1. Principiile regimului comunitatii legale _______________________ 229
2. 2. Trasaturile comunitatii legale _____________________________ 230
2. 2. 1. Un regim de comunitate partiala _______________________ 230
2. 2. 2. Un regim legal _____________________________________ 231
2. 2. 3. Un regim alternativ regimurilor conventionale _____________ 232
2. 2. 4. Un regim imperativ __________________________________ 232
2. 2. 5. Un regim mutabil ___________________________________ 233
Sectiunea a 3-a. Structura (compozitia) patrimoniului fiecarui sot _______ 233
3. 1. Precizari prealabile _____________________________________ 233
3. 2. Bunurile comune ale sotilor _______________________________ 233
3. 2. 1. Calificare. Criteriile generale de determinare a bunurilor
comune _______________________________________________ 233
3. 2. 2. Notiunea de bunuri __________________________________ 235
3. 2. 3. Notiunea de dobandire _______________________________ 236
3. 2. 4. Conditia dobandirii bunurilor in timpul comunitatii legale _____ 238
3. 2. 5. Data dobandirii bunurilor _____________________________ 239
3. 2. 5. 1. Cazul in care un sot dobandeste un drept de creanta
care il indreptateste sa pretinda transmiterea dreptului de
proprietate asupra unui lucru _____________________________ 239
3. 2. 5. 2. Cazul bunurilor dobandite cu plata pretului in rate ______ 241
3. 2. 5. 3. Cazul bunurilor dobandite prin actele juridice afectate
de modalitati, respectiv termen si conditie ___________________ 242
3. 3. Bunurile proprii ale sotilor ________________________________ 242
3. 3. 1. Precizari privind categoriile de bunuri proprii ______________ 242
3. 3. 2. Categoriile de bunuri proprii prevazute de Codul civil _______ 243
3. 3. 3. Bunurile dobandite in afara regimului comunitatii legale _____ 243
3. 3. 4. Bunurile dobandite in timpul casatoriei prin mostenire,
legat sau donatie, daca dispunatorul nu a prevazut expres ca
ele vor fi comune [art. 340 lit. a) C. civ.] _______________________ 244
3. 3. 4. 1. Mostenirea ____________________________________ 244
3. 3. 4. 2. Legatul _______________________________________ 244
3. 3. 4. 3. Donatiile ______________________________________ 244
3. 3. 4. 4. Exceptia potrivit careia dispunatorul poate sa prevada
ca bunul sa devina comun _______________________________ 245
3. 3. 4. 5. Natura juridica a darurilor de nunta si a donatiilor
facute, cu acest prilej, de parintii unuia dintre soti _____________ 246
3. 3. 5. Bunurile de uz personal [art. 340 lit. b) C. civ.] ____________ 247
3. 3. 6. Bunurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti,
daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte
din comunitatea legala [art. 340 lit. c) C. civ.] __________________ 248
3. 3. 7. Drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra
propriilor creatii si asupra semnelor distinctive inregistrate
[art. 340 lit. d) C. civ.] _____________________________________ 249
3. 3. 8. Bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa,
manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice,
Cuprins XVII
proiectele de inventii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri
[art. 340 lit. e) C. civ.] _____________________________________ 249
3. 3. 8. 1. Premiile si recompensele _________________________ 249
3. 3. 8. 2. Manuscrisele stiintifice, literare, schitele sau proiectele
artistice, proiectele de inventii si inovatii ____________________ 250
3. 3. 9. Indemnizatia de asigurare sau despagubirea pentru
prejudiciul material sau moral adus unuia dintre soti
[art. 340 lit. f) C. civ.] _____________________________________ 250
3. 3. 9. 1. Indemnizatia de asigurare ________________________ 250
3. 3. 9. 2. Despagubirea pentru pagube pricinuite persoanei ______ 250
3. 3. 10. Valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu
sau bunul in care a trecut aceasta valoare [art. 340 lit. g) C. civ.] ___ 251
3. 3. 11. Fructele bunurilor proprii [art. 340 lit. h) C. civ.] ___________ 253
3. 4. Calificarea anumitor categorii de bunuri _____________________ 253
3. 4. 1. Natura juridica a salariului ____________________________ 253
3. 4. 2. Sumele economisite si depuse la banca _________________ 255
3. 4. 3. Constructiile efectuate de soti sau de unul dintre acestia ____ 255
3. 4. 4. Sporul valorii imobilului bun propriu al unuia dintre soti ______ 260
3. 5. Dovada bunurilor _______________________________________ 260
3. 5. 1. Dovada bunurilor comune ____________________________ 260
3. 5. 2. Dovada bunurilor proprii ______________________________ 261
3. 6. Pasivul matrimonial _____________________________________ 262
3. 6. 1. Datoriile sotilor _____________________________________ 262
3. 6. 1. 1. Calificarea datoriilor sotilor ________________________ 262
3. 6. 1. 2. Categoriile de datorii comune potrivit Codului civil ______ 262
3. 6. 1. 3. Obligatiile nascute in legatura cu conservarea,
administrarea sau dobandirea bunurilor comune [art. 351 lit. a)
C. civ.] ______________________________________________ 263
3. 6. 1. 4. Obligatiile contractate de soti impreuna [art. 351 lit. b)
C. civ.] ______________________________________________ 263
3. 6. 1. 5. Obligatiile asumate de oricare dintre soti pentru
acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei [art. 351 lit. c)
C. civ.] ______________________________________________ 264
3. 6. 1. 6. Repararea prejudiciului cauzat prin insusirea, de catre
unul dintre soti, a bunurilor apartinand unui tert, in masura
in care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale sotilor
[art. 351 lit. d) C. civ.] ___________________________________ 264
3. 6. 2. Regimul juridic al datoriilor sotilor ______________________ 265
3. 6. 2. 1. Reguli specifice ________________________________ 265
3. 6. 2. 2. Regimul juridic al datoriilor personale ________________ 265
3. 6. 2. 3. Regimul juridic al datoriilor comune _________________ 265
Sectiunea a 4-a. Functionarea regimului comunitatii legale ____________ 266
4. 1. Consideratii generale privind gestiunea bunurilor comune _______ 266
4. 2. Gestiunea bunurilor comune potrivit Codului civil ______________ 269
4. 2. 1. Aspecte generale ___________________________________ 269
4. 2. 2. Mecanismul gestiunii paralele _________________________ 270
XVIII Drept civil. Familia
4. 2. 2. 1. Domeniul de aplicare ____________________________ 270
4. 2. 2. 2. Raspunderea pentru actele care prejudiciaza
comunitatea __________________________________________ 272
4. 2. 3. Mecanismul gestiunii comune (cogestiunii) _______________ 275
4. 2. 3. 1. Domeniul de aplicare ____________________________ 275
4. 2. 3. 2. Modalitatile de exprimare a consimtamantului _________ 280
4. 2. 3. 3. Sanctiuni ______________________________________ 281
4. 2. 3. 4. Aspecte privind exercitiul actiunilor in justitie cu
privire la bunurile comune _______________________________ 284
4. 2. 4. Gestiunea exclusiva _________________________________ 287
4. 3. Gestiunea bunurilor proprii _______________________________ 288
4. 4. Regimul comunitatii legale a sotilor– paradigma proprietatii
devalmase _______________________________________________ 289
4. 4. 1. Proprietatea devalmasa in conceptia Codului civil __________ 289
4. 4. 2. Regimul juridic al bunurilor dobandite de concubini versus
comunitatea legala a sotilor ________________________________ 290
4. 4. 2. 1. Natura juridica a bunurilor dobandite in timpul
concubinajului ________________________________________ 290
4. 4. 2. 2. Aplicarea mecanismelor de gestiune a bunurilor
comune ale sotilor in cazul proprietatii devalmase ____________ 293
Sectiunea a 5-a. Partajul bunurilor comune in timpul casatoriei _________ 294
5. 1. Precizari prealabile. Reglementare _________________________ 294
5. 2. Partajul bunurilor comune in timpul casatoriei la cererea unuia
dintre soti ________________________________________________ 295
5. 2. 1. Reglementare. Cazuri si conditii _______________________ 295
5. 2. 2. Efectele partajului in timpul casatoriei. Mentinerea
comunitatii _____________________________________________ 297
5. 3. Imparteala bunurilor comune in timpul casatoriei la cererea
creditorilor unuia dintre soti __________________________________ 298
5. 3. 1. Conditii ___________________________________________ 298
5. 3. 2. Efectele admiterii actiunii _____________________________ 298
5. 4. Impartirea bunurilor comune pe cale incidentala _______________ 298
Sectiunea a 6-a. Comunitatea legala a sotilor la confluenta legii
societatilor _________________________________________________ 299
6. 1. Precizari prealabile _____________________________________ 299
6. 2. Bunul comun ca aport social ______________________________ 299
6. 2. 1. Reglementare______________________________________ 299
6. 2. 2. Regimul juridic al aportului de bunuri comune in cazul
societatilor cu personalitate juridica __________________________ 300
6. 2. 2. 1. Precizari prealabile ______________________________ 300
6. 2. 2. 2. Conditiile in care un bun comun poate fi adus ca
aport social __________________________________________ 301
6. 3. Natura juridica a titlurilor de valoare ________________________ 302
6. 3. 1. Delimitari conceptuale _______________________________ 302
6. 3. 2. Dobandirea calitatii de asociat sau actionar ______________ 303
6. 3. 2. 1. La constituirea societatii __________________________ 303
Cuprins XIX
6. 3. 2. 2. Ulterior constituirii societatii _______________________ 304
6. 3. 3. Natura si regimul juridic ale titlului de valoare _____________ 306
6. 3. 3. 1. Natura juridica. Controverse si solutii ________________ 306
6. 3. 3. 2. Gestiunea titlurilor de valoare bunuri comune _________ 307
6. 4. Datoriile sotilor ca asociati _______________________________ 308
Sectiunea a 7-a. Incetarea si lichidarea comunitatii __________________ 309
7. 1. Incetarea regimului comunitatii legale _______________________ 309
7. 1. 1. Reglementare______________________________________ 309
7. 1. 2. Cauzele incetarii regimului comunitatii legale _____________ 309
7. 1. 3. Efectele incetarii comunitatii legale _____________________ 310
7. 1. 4. Functionarea comunitatii post-matrimoniale in cazul
divortului ______________________________________________ 311
7. 1. 4. 1. Natura juridica a bunurilor si a datoriilor. Subzistenta
comunitatii ___________________________________________ 311
7. 1. 4. 2. Gestiunea bunurilor comune in cadrul comunitatii
post-matrimoniale _____________________________________ 314
7. 2. Lichidarea comunitatii legale ______________________________ 315
7. 2. 1. Modalitatile de lichidare ______________________________ 315
7. 2. 2. Lichidarea comunitatii. Partajul bunurilor comune __________ 316
7. 2. 3. Partajul bunurilor comune prin hotarare judecatoreasca _____ 317
7. 2. 4. Efectele partajului __________________________________ 321
Capitolul II. Regimuri matrimoniale conventionale __________________ 323
Sectiunea 1. Preliminarii _______________________________________ 323
Sectiunea a 2-a. Regimul comunitatii conventionale _________________ 323
2. 1. Reglementare _________________________________________ 323
2. 2. Clauze referitoare la compozitia comunitatii __________________ 323
2. 2. 1. Comunitatea extinsa ________________________________ 324
2. 2. 2. Comunitatea restransa _______________________________ 324
2. 3. Clauze de modificare a gestiunii bunurilor ___________________ 325
2. 4. Clauze privind lichidarea si partajul comunitatii ________________ 326
2. 4. 1. Preliminarii ________________________________________ 326
2. 4. 2. Clauza de preciput __________________________________ 326
2. 4. 2. 1. Reglementare __________________________________ 326
2. 4. 2. 2. Obiect ________________________________________ 327
2. 4. 2. 3. Beneficiar _____________________________________ 327
2. 4. 2. 4. Caducitatea ___________________________________ 327
2. 4. 2. 5. Efecte ________________________________________ 328
2. 4. 2. 6. Executare _____________________________________ 331
2. 4. 3. Modalitati privind lichidarea comunitatii conventionale ______ 332
Sectiunea a 3-a. Regimul separatiei de bunuri ______________________ 333
3. 1. Caracterizare generala __________________________________ 333
3. 2. Reglementare. Fundament _______________________________ 334
3. 3. Separatia patrimoniilor __________________________________ 335
3. 3. 1. Separatia activului __________________________________ 335
3. 3. 2. Dovada bunurilor ___________________________________ 336
3. 3. 3. Separatia pasivului __________________________________ 337
XX Drept civil. Familia
3. 3. 4. Gestiunea bunurilor _________________________________ 338
3. 3. 5. Lichidarea regimului _________________________________ 338
Sectiunea a 4-a. Regimul participarii la achizitii _____________________ 339
Capitolul III. Modificarea regimului matrimonial secundar ____________ 341
Sectiunea 1. Reglementare ____________________________________ 341
Sectiunea a 2-a. Modificarea conventionala ________________________ 342
2. 1. Delimitari conceptuale ___________________________________ 342
2. 2. Conditii de fond ________________________________________ 342
2. 3. Conditii de forma si masuri de publicitate ____________________ 344
2. 4. Efectele modificarii conventionale a regimului matrimonial _______ 344
Sectiunea a 3-a. Modificarea judiciara a regimului comunitatii __________ 346
3. 1. Reglementare. Conditii __________________________________ 346
3. 2. Efectele schimbarii judiciare a regimului comunitatii ____________ 346
3. 2. 1. Efecte intre soti ____________________________________ 346
3. 2. 2. Efecte fata de terti __________________________________ 347
TITLUL V. RUDENIA SI AFINITATEA ________________________________ 348
Capitolul I. Aspecte generale privind rudenia si afinitatea ____________ 348
Sectiunea 1. Rudenia _________________________________________ 348
1. 1. Definitii ______________________________________________ 348
1. 2. Clasificare ____________________________________________ 348
1. 3. Gradul de rudenie ______________________________________ 349
Sectiunea a 2-a. Afinitatea _____________________________________ 349
Capitolul II. Regimul general al filiatiei ____________________________ 350
Sectiunea 1. Consideratii generale privind institutia filiatiei ____________ 350
1. 1. Precizari preliminare ____________________________________ 350
1. 2. Definitia filiatiei ________________________________________ 350
1. 3. Clasificare ____________________________________________ 350
1. 3. 1. Filiatia fata de mama si filiatia fata de tata ________________ 351
1. 3. 2. Filiatia din casatorie si filiatia din afara casatoriei __________ 351
Sectiunea a 2-a. Filiatia si statutul civil al persoanei fizice _____________ 352
2. 1. Consideratii generale ___________________________________ 352
2. 2. Dovada filiatiei _________________________________________ 352
2. 3. Posesia de stat (folosirea starii civile) _______________________ 353
2. 3. 1. Notiune si structura _________________________________ 353
2. 3. 2. Efectele posesiei de stat in materia filiatiei _______________ 354
2. 4. Recunoasterea de filiatie– act de stare civila _________________ 355
2. 4. 1. Definitie __________________________________________ 355
2. 4. 2. Natura juridica _____________________________________ 355
2. 4. 3. Caracterele juridice ale recunoasterii de filiatie ca act
juridic _________________________________________________ 355
2. 4. 4. Conditiile de fond ale recunoasterii _____________________ 356
2. 4. 5. Conditiile de forma ale recunoasterii de filiatie _____________ 357
2. 4. 6. Inscrierea recunoasterii de filiatie ______________________ 357
2. 4. 7. Contestarea recunoasterii de filiatie _____________________ 357
2. 4. 8. Nulitatea recunoasterii _______________________________ 358
Cuprins XXI
2. 4. 8. 1. Nulitatea absoluta a recunoasterii___________________ 359
2. 4. 8. 2. Nulitatea relativa a recunoasterii ___________________ 359
2. 4. 8. 3. Efecte. Inscrierea mentiunii________________________ 360
2. 4. 9. Recunoasterea fictiva (de complezenta) _________________ 360
2. 5. Actiunile in justitie privind filiatia ___________________________ 361
2. 5. 1. Notiune si clasificare ________________________________ 361
2. 5. 2. Aspecte comune privind actiunile referitoare la filiatie _______ 362
2. 5. 2. 1. Filiatia legal stabilita _____________________________ 362
2. 5. 2. 2. Citarea parintilor si a copilului ______________________ 362
2. 5. 2. 3. Inadmisibilitatea renuntarii ________________________ 362
2. 5. 2. 4. Situatia copilului ________________________________ 362
2. 5. 2. 5. Actiunea formulata in caz de mostenire vacanta _______ 362
2. 5. 2. 6. Regimul juridic al hotararilor in materie de filiatie _______ 362
2. 5. 2. 7. Efectele stabilirii filiatiei asupra unui proces penal ______ 363
Capitolul III. Filiatia fata de mama ________________________________ 364
Sectiunea 1. Temeiul filiatiei fata de mama ________________________ 364
Sectiunea a 2-a. Modurile de stabilire a filiatiei fata de mama __________ 364
2. 1. Stabilirea filiatiei fata de mama prin inregistrarea nasterii
copilului _________________________________________________ 364
2. 1. 1. Procedura inregistrarii nasterii copilului __________________ 364
2. 1. 1. 1. Declaratia de nastere ____________________________ 364
2. 1. 1. 2. Termenul de declarare a nasterii ___________________ 365
2. 1. 2. Dovada filiatiei fata de mama __________________________ 366
2. 2. Stabilirea filiatiei fata de mama prin recunoastere _____________ 366
2. 2. 1. Cazurile in care se poate face recunoasterea filiatiei
fata de mama ___________________________________________ 366
2. 2. 1. 1. Nasterea nu a fost inregistrata in registrul de
stare civila ___________________________________________ 366
2. 2. 1. 2. Copilul a fost inregistrat ca fiind nascut din parinti
necunoscuti __________________________________________ 367
2. 2. 2. Copiii care pot fi recunoscuti __________________________ 368
2. 3. Stabilirea filiatiei fata de mama prin hotarare judecatoreasca _____ 369
2. 3. 1. Cazuri ___________________________________________ 369
2. 3. 2. Titularul actiunii in stabilirea filiatiei fata de mama __________ 369
2. 3. 3. Imprescriptibilitatea actiunii ___________________________ 370
2. 3. 4. Persoana impotriva careia se porneste actiunea ___________ 370
2. 3. 5. Dovada filiatiei fata de mama __________________________ 370
2. 4. Contestarea filiatiei fata de mama __________________________ 370
2. 4. 1. Prezumtia de filiatie _________________________________ 370
2. 4. 1. 1. Prezumtia nu corespunde adevarului biologic _________ 370
2. 4. 1. 2. Inaplicabilitatea prezumtiei de filiatie ________________ 371
2. 4. 1. 3. Mijloace de proba _______________________________ 372
2. 4. 2. Contestarea/nulitatea recunoasterii de maternitate _________ 372
2. 4. 3. Contestarea filiatiei fata de mama stabilite prin hotarare
judecatoreasca _________________________________________ 372
XXII Drept civil. Familia
Capitolul IV. Filiatia fata de tata __________________________________ 373
Sectiunea 1. Notiune si temei ___________________________________ 373
Sectiunea a 2-a. Timpul legal al conceptiunii copilului ________________ 373
2. 1. Importanta problemei ___________________________________ 373
2. 2. Notiune ______________________________________________ 373
2. 3. Forta probanta a prezumtiei timpului legal al conceptiunii
copilului _________________________________________________ 373
Sectiunea a 3-a. Paternitatea copilului din casatorie _________________ 374
3. 1. Prezumtia de paternitate _________________________________ 374
3. 1. 1. Definitie __________________________________________ 374
3. 1. 2. Temeiul prezumtiei de paternitate ______________________ 375
3. 1. 3. Conditiile aplicarii prezumtiei de paternitate ______________ 375
3. 1. 4. Caracterul exclusiv al prezumtiei _______________________ 375
3. 1. 5. Conflicte de paternitate (dubla paternitate) _______________ 375
3. 1. 5. 1. Cazuri ________________________________________ 375
3. 1. 5. 2. Solutii ________________________________________ 376
3. 1. 6. Prezumtia de paternitate si mentiunile din actul de
nastere al copilului _______________________________________ 376
3. 1. 7. Forta prezumtiei de paternitate ________________________ 377
3. 2. Actiunea in tagada paternitatii _____________________________ 378
3. 2. 1. Precizari prealabile _________________________________ 378
3. 2. 2. Cazurile in care se poate tagadui paternitatea ____________ 378
3. 2. 3. Titularii actiunii in tagada paternitatii ____________________ 380
3. 2. 3. 1. Evolutie legislativa ______________________________ 380
3. 2. 3. 2. Sotul mamei ___________________________________ 382
3. 2. 3. 3. Mama copilului _________________________________ 384
3. 2. 3. 4. Copilul ________________________________________ 384
3. 2. 3. 5. Tatal biologic __________________________________ 387
3. 2. 3. 6. Ministerul Public ________________________________ 387
3. 3. Actiunea in contestarea filiatiei fata de tatal din casatorie _______ 388
Sectiunea a 4-a. Filiatia fata de tatal din afara casatoriei ______________ 388
4. 1. Reglementare _________________________________________ 388
4. 2. Stabilirea paternitatii prin recunoastere ______________________ 389
4. 2. 1. Notiune __________________________________________ 389
4. 2. 2. Copiii care pot fi recunoscuti __________________________ 389
4. 2. 3. False conflicte de paternitate __________________________ 390
4. 3. Stabilirea paternitatii prin hotarare judecatoreasca _____________ 390
4. 3. 1. Fundamentul actiunii ________________________________ 390
4. 3. 2. Titularul actiunii ____________________________________ 390
4. 3. 3. Imprescriptibilitatea actiunii ___________________________ 391
4. 3. 4. Persoana impotriva careia se introduce actiunea __________ 392
4. 3. 5. Obiectul actiunii ____________________________________ 392
4. 3. 6. Mijloacele de proba _________________________________ 393
4. 3. 6. 1. Prezumtia de paternitate _________________________ 393
4. 3. 6. 2. Recunoasterea/marturisirea _______________________ 393
4. 3. 6. 3. Expertiza medico-legala a filiatiei ___________________ 394
Cuprins XXIII
4. 3. 6. 4. Dreptul la despagubiri ____________________________ 397
Sectiunea a 5-a. Aspecte comune privind contestarea paternitatii
neconforme cu posesia de stat __________________________________ 397
5. 1. Conditii ______________________________________________ 397
5. 2. Obiectul actiunii ________________________________________ 399
5. 3. Mijloace de proba ______________________________________ 399
Capitolul V. Reproducerea umana asistata medical cu un tert
donator _____________________________________________________ 400
Sectiunea 1. Precizari prealabile ________________________________ 400
Sectiunea a 2-a. Reglementare _________________________________ 400
Sectiunea a 3-a. Regimul filiatiei ________________________________ 401
Sectiunea a 4-a. Consimtamantul _______________________________ 401
Sectiunea a 5-a. Contestarea filiatiei _____________________________ 402
Sectiunea a 6-a. Raspunderea tatalui ____________________________ 402
Sectiunea a 7-a. Confidentialitatea informatiilor _____________________ 403
Sectiunea a 8-a. Raporturile dintre tata si copil _____________________ 403
Capitolul VI. Situatia legala a copilului ca efect al stabilirii filiatiei _____ 404
Sectiunea 1. Consideratii generale _______________________________ 404
Sectiunea a 2-a. Drepturile si indatoririle parintesti __________________ 404
Sectiunea a 3-a. Numele copilului _______________________________ 405
TITLUL VI. ADOPTIA _____________________________________________ 407
Capitolul 1. Consideratii introductive _____________________________ 407
Sectiunea 1. Reglementare ____________________________________ 407
1. 1. Cadrul legislativ intern ___________________________________ 407
1. 2. Reglementari internationale ______________________________ 408
Sectiunea a 2-a. Notiunea de adoptie ____________________________ 409
Sectiunea a 3-a. Felurile adoptiei ________________________________ 409
3. 1. Adoptia nationala si internationala__________________________ 409
3. 2. Adoptia minorului/adoptia majorului ________________________ 412
Sectiunea a 4-a. Principiile adoptiei ______________________________ 412
Capitolul II. Adoptia interna. Conditiile incuviintarii _________________ 413
Sectiunea 1. Clasificarea conditiilor ______________________________ 413
Sectiunea a 2-a. Conditii privind persoanele care pot fi adoptate _______ 413
2. 1. Interesul superior al copilului ______________________________ 413
2. 2. Varsta adoptatului ______________________________________ 414
2. 3. Consimtamantul parintilor/tutorelui _________________________ 415
2. 4. Consimtamantul copilului ________________________________ 418
2. 5. Inexistenta unei adoptii anterioare__________________________ 418
Sectiunea a 3-a. Conditiile privind persoanele care pot adopta _________ 419
3. 1. Conditiile generale privind adoptatorul ______________________ 419
3. 1. 1. Conditii de fond pozitive privind persoanele care pot
adopta ________________________________________________ 419
3. 1. 1. 1. Capacitatea ___________________________________ 419
3. 1. 1. 2. Aptitudinea morala si materiala de a adopta __________ 419
3. 1. 1. 3. Consimtamantul adoptatorului _____________________ 420
XXIV Drept civil. Familia
3. 1. 1. 4. Consimtamantul sotului adoptatorului ________________ 420
3. 1. 2. Conditii de fond negative _____________________________ 420
3. 1. 2. 1. Aptitudinea psihica a adoptatorului __________________ 420
3. 1. 2. 2. Alte impedimente legale __________________________ 421
3. 2. Conditii privind adoptia de catre o familie ____________________ 421
3. 2. 1. Adoptia de catre doi soti _____________________________ 421
3. 2. 2. Este permisa adoptia de catre doua persoane
necasatorite? ___________________________________________ 421
3. 3. Conditii speciale privind adoptia copilului celuilalt sot/concubin ___ 422
3. 3. 1. Adoptia de catre sotie a copilului din afara casatoriei
recunoscut de sot ________________________________________ 422
3. 3. 2. Adoptia de catre concubin a copilului firesc/adoptiv
al celuilalt concubin ______________________________________ 422
Sectiunea a 4-a. Conditii bilaterale privind adoptatorul si adoptatul ______ 423
4. 1. Diferenta de varsta _____________________________________ 423
4. 2. Impedimentul rezultand din rudenie ________________________ 423
4. 3. Impedimentul intemeiat pe calitatea de sot/fost sot ____________ 423
Capitolul III. Adoptia internationala. Conditiile incuviintarii ___________ 424
Sectiunea 1. Conditia speciala cu privire la persoana adoptatorului _____ 424
Sectiunea a 2-a. Conditia speciala cu privire la persoana adoptatului ____ 424
Capitolul IV. Cadrul institutional al incheierii adoptiei _______________ 426
Capitolul V. Procedura adoptiei interne ___________________________ 427
Sectiunea 1. Etapele procedurii de incheiere a adoptiei interne ________ 427
Sectiunea a 2-a. Atestarea familiei sau persoanei apte sa adopte
(art. 16-25 din lege) __________________________________________ 427
Sectiunea a 3-a. Intocmirea planului individualizat de protectie a
copilului (art. 26-27 din lege) ___________________________________ 428
Sectiunea a 4-a. Deschiderea procedurii adoptiei interne _____________ 428
4. 1. Ratiunea reglementarii. Exceptii ___________________________ 428
4. 2. Conditiile deschiderii procedurii adoptiei _____________________ 429
4. 3. Aspecte de procedura ___________________________________ 430
4. 3. 1. Cererea pentru deschiderea procedurii adoptiei interne _____ 430
4. 3. 2. Judecata cererii pentru deschiderea procedurii adoptiei
interne ________________________________________________ 430
4. 3. 3. Cuprinsul si efectele hotararii judecatoresti prin care
a fost deschisa procedura _________________________________ 430
4. 3. 4. Revizuirea hotararii privind deschiderea procedurii
adoptiei interne _________________________________________ 431
Sectiunea a 5-a. Potrivirea dintre copil si persoana/familia adoptatoare
(art. 36-39 din lege) __________________________________________ 432
Sectiunea a 6-a. Incredintarea copilului in vederea adoptiei interne _____ 433
6. 1. Ratiunea reglementarii. Exceptii ___________________________ 433
6. 2. Conditiile incredintarii ___________________________________ 433
6. 3. Cererea pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei.
Judecata cererii ___________________________________________ 434
6. 4. Durata incredintarii copilului in vederea adoptiei ______________ 434
Cuprins XXV
6. 5. Efectele incredintarii in vederea adoptiei ____________________ 434
6. 6. Urmarirea evolutiei copilului ______________________________ 434
6. 7. Revocarea/prelungirea masurii incredintarii __________________ 435
Sectiunea a 7-a. Incuviintarea adoptiei de catre instanta
judecatoreasca ______________________________________________ 435
7. 1. Competenta ___________________________________________ 435
7. 2. Calitate procesuala activa ________________________________ 435
7. 3. Mijloace de proba ______________________________________ 435
7. 4. Procedura de judecata __________________________________ 436
7. 4. 1. Citarea (art. 49 din lege) _____________________________ 436
7. 4. 2. Luarea consimtamantului la adoptie (art. 50 din lege) _______ 436
Capitolul VI. Procedura adoptiei internationale _____________________ 437
Sectiunea 1. Consideratii prealabile ______________________________ 437
Sectiunea a 2-a. Etapele procedurii ______________________________ 437
Sectiunea a 3-a. Incuviintarea adoptiei internationale de catre
instanta ____________________________________________________ 438
Sectiunea a 4-a. Formalitati ulterioare incuviintarii adoptiei
internationale _______________________________________________ 438
Capitolul VII. Natura juridica a adoptiei ___________________________ 439
Capitolul VIII. Efectele adoptiei __________________________________ 441
Sectiunea 1. Data la care se produc efectele _______________________ 441
Sectiunea a 2-a. Efecte asupra rudeniei civile ______________________ 441
Sectiunea a 3-a. Raporturile dintre adoptator si adoptat. Autoritatea
parinteasca _________________________________________________ 442
Sectiunea a 4-a. Numele de familie al adoptatului ___________________ 442
Sectiunea a 5-a. Informatiile cu privire la adoptie ____________________ 442
Capitolul IX. Incetarea adoptiei __________________________________ 444
Sectiunea 1. Cauzele de incetare _______________________________ 444
Sectiunea a 2-a. Desfacerea adoptiei ____________________________ 444
2. 1. Desfacerea de drept a adoptiei ____________________________ 444

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0477 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.