Contractele civile in noul Cod civil. Editia a IV-a revazuta si adaugita - Contine teste grila conform noului Cod civil - Dumitru C. Florescu

Contractele civile in noul Cod civil. Editia a IV-a revazuta si adaugita - Contine teste grila conform noului Cod civil - Dumitru C. Florescu
-15%
Preț: 51,00 lei
60,00 lei (-15%)
Disponibilitate: IN STOC
Timp procesare: 1 - 2 zile lucratoare
Anul publicării: 2014
Categoria: Procedura

DESCRIERE

Cursul„Contractele civile” abordeaza cu claritate institutiile fundamentale ale contractelor civile si constituie o interpretare a prevederilor noului Cod civil, prin raportarea acestora la actuala legislatie, dar si prin trimiteri la literatura de specialitate, la opinii generate de noul cod.

Demersul autorului a fost fundamentat pe analiza noilor prevederi, prezentarea individuala a reglementarilor fiecarui contract civil, precum si pe introducerea unor modele de contracte civile in ultimul capitol. Pentru a veni in intampinarea cititorilor, cursul este prevazut cu un sistem de teste grila, in conformitate cu noul Cod civil.

Prin aceasta maniera de prezentare, cartea permite cititorului aprofundarea contractelor civile, dobandind astfel un preview al institutiilor dreptului civil, in lumina noului Cod civil.

Lucrarea„Contractele civile” vine atat in sprijinul practicienilor dreptului, cat si al celor care se pregatesc pentru examenele de an sau de licenta ori al celor care vor sustine admiterea sau definitivatul in profesii juridice.


CUPRINS
Lista de abrevieri 5
Consideratiuni generale 7
TITLULI
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE 9
Capitolul 1. Notiuni generale, definitia si caracterele juridice ale contractului
de vanzare-cumparare 9
Sectiunea I Notiuni generale 9
Sectiunea a II-a. Definitia vanzarii 9
Sectiunea a III-a. Caractere juridice 10
Capitolul II. Conditiile de validitate ale contractului de vanzare-cumparare 15
Sectiunea I Consimtamantul partilor 15
 1. Consimtamantul 15
 2. Promisiunea unilaterala de vanzare sau promisiunea unilaterala
de cumparare 20
 3. Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare 21
 4. Pactul de optiune privind contractul de vanzare-cumparare 24
 5. Dreptul de preemtiune 26
Sectiunea a II-a. Capacitatea partilor 29
 1. Notiuni generale 29
 2. Incapacitati speciale de a cumpara 30
 3. Incapacitati speciale de a vinde 31
Sectiunea a III-a. Obiectul contractului 32
 1. Bunul vandut 33
 2. Pretul. Conditii 42
Sectiunea a IV-a. Cauza contractului de vanzare-cumparare .46
Sectiunea a V-a. Sanctiunea neindeplinirii conditiilor legale privind valabilitatea
contractului de vanzare-cumparare 48
 l. Nulitatea contractului de vanzare-cumparare .48
 2. Cauzele de nulitate ale contractului de vanzare-cumparare .49
 3. Efectele nulitatii contractului de vanzare-cumparare 5 O
 4. Validarea contractului de vanzare-cumparare 51
Sectiunea a VI-a. Publicitatea dobandirii drepturilor reale imobiliare 51
 l. Publicitatea bunurilor imobile 51
 2. Publicitatea bunurilor mobile 54
Sectiunea a VII-a. Efectele contractului de vanzare-cumparare 54
 1. Obligatiile vanzatorului 55
 2. Obligatiile cumparatorului 72
Sectiunea a VIII-a. Sanctiunea neexecutarii obligatiilor partilor in contractul de
vanzare-cumparare 77
448
CONTRACTELE CIVILE
Capitolul III. Varietati de vanzare-cumparare 79
 1. Vanzarea locuintelor proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale 79
 2. Vanzarea-cumpararea imobi1iara 80
 3. Vanzarea-cumpararea terenurilor agricole 83
 4. Vanzarea cu gramada 86
 5. Vanzarea dupa greutate, numar sau masura 86
 6. Vanzarea pe incercate 87
 7. Vanzarea cu arvuna 88
 8. Vanzarea cu optiune de rascumparare 91
 9. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii 92
 10. V anzarea mostenirii 92
 11. Vanzarea de drepturi litigioase 93
 12. Vanzarea la licitatie 95
TITLUL II ~
CONTRACTUL DE SCHIMB 113
 1. Definitie si caractere juridice 113
 2. Reguli specifice aplicabile contractului de schimb 114
 3. Reguli speciale privind schimbul unor imobi1e 116
TITLUL III
CONTRACTUL DE REPORT 118
TITLUL IV
CONTRACTUL DE DONATIE 120
Capitolul 1. Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate
ale contractului de donatie 120
Sectiunea I Notiunea si caracterele juridice ale contractului de donatie 120
 1. Notiune 120
 2. Caracterele juridice ale donatiei 121
Sectiunea a II-a. Conditiile de validitate ale contractului de donatie 123
 1. Capacitatea parti1or 123
 2. Consimtamantul partilor 126
 3. Obiectul contraotu1ui de donatie 127
 4. Cauza 128
 5. Forma solemna a donatiei 128
 6. Principiul irevocabi1itatii donatii1or 129
Sectiunea a III-a. Efectele contractului de donatie 134
 1. Obligatiile donatoru1ui 134
 2. Obligatiile donataru1ui 136
 3. Opozabi1itatea fata de terti a efectelor donatiei 136
Sectiunea a IV-a. Donatii deghizate, donatii prin interpunere de persoana,
donatii indirecte si daruri manua1e 13 7
 1. Donatii1e deghizate 137
 2. Donatii1e prin interpunere de persoana 138
 3. Donatii1e indirecte 139
 4. Darurile manuale 139
Cuprins
449
Sectiunea a V-a. Raportul si reductiunea donatiei 141
 1. Raportul donatiilor 141
 2. Reductiunea donatiilor 142
TITLUL V
CONTRACTUL DE LOCATIUNE 152
Capitolul 1. Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate ale
contractului de locatiune 152
Sectiunea 1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de locatiune 152
 l. Notiunea contractului de locatiune 152
 2. Caracterele juridice ale contractului de locatiune 153
 3. Conditiile de validitate ale contractului de locatiune 153
Sectiunea a II-a. Efectele contractului de locatiune 156
 1. Obligatiile locatorului 156
 2. Obligatiile locatarului 159
Sectiunea a III-a. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune 162
Sectiunea a IV-a. Incetarea contractului de locatiune 163
 l. Rezilierea conventionala a contractului de locatiune 164
 2. Denuntarea unilaterala a contractului de locatiune 164
 3. Expirarea termenului locatiunii 164
 4. Desfiintarea titlului locatorului 165
 5. Instrainarea bunului dat in locatiune 166
 6. Imposibilitatea folosirii bunului 167
 7. Rezilierea pentru neexecutarea ob~atiilor 167
TITLUL VI
CONTRACTUL DE INCHIRIERE A LOCUINTEI 172
Capitolul 1. Consideratiuni generale 172
Sectiunea 1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de inchiriere a
locuintei. Sediul reglementarii 172
 1. Notiune 172
 2. Caractere juridioe 172
 3. Sediul reglementarii 173
 4. Domeniul de ap,1icare 173
Capitolul II. Incheierea contractului de inchiriere 174
 l. Clauzele contractului de inchiriere 174
 2. Partile contractante 175
 3. Forma contractului de inchiriere 176
 4. Obiectul contractului de inchiriere 178
 5. Durata inchirierii 180
Capitolul III. Efectele contractului de inchiriere 183
Sectiunea 1. Obligatiile locatorului 183
Sectiunea a II-a. Obligatiile chiriasului 184
Capitolul IV. Contractul de subinchiriere 186
450
CONTRACTELE CIVILE
Capitolul V. Schimbul de locuinte inchiriate 188
Sectiunea 1. Schimbul voluntar de locuinte inchiriate 188
Sectiunea a II-a. Schimbul obligatoriu de locuinte 188
Capitolul VI. Incetarea contractului de inchiriere 190
Capitolul VII. Solutionarea litigiilor locative 194
Capitolul VIII. Locuinte cu destinatie speciaIa 197
Sectiunea 1. Locuinta sociala 197
Sectiunea a II-a. Locuinta de serviciu si locuinta de interventie 198
Sectiunea a III-a. Locuinta de necesitate 199
Sectiunea a IV-a. Locuinta de protocol 200
TITLUL VII
CONTRACTUL DE ARENDARE 205
Capitolul 1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de arendare 205
Sectiunea 1. Notiune 205
Sectiunea a II-a. Caracterele juridice ale contractului de arendare 205
Capitolul II. Conditiile de validitate ale contractului de arendare 207
Sectiunea 1. Partile contractante. Capacitate 207
 1. Arendator poate fi proprietarul, uzufructuarul sau un alt detinator legal de
bunuri agricole 207
 2. Arendas poate fi orice persoana fizica sau persoana juridica 207
Sectiunea a II-a. Consimtamantul 208
Sectiunea a III-a. Obiectul contractului de arendare 209
 1. Bunurile agricole care pot fi arendate 209
 2. Arenda 209
Sectiunea a IV-a. Cauza contractului de arendare 21 O
Sectiunea a V-a. Forma contractului de arendare 210
Sectiunea a VI-a. Durata arendarii 210
Capitolul III. Efectele contractului de arendare 211
Sectiunea 1. Obligatiile partilor 211
 1. Obligatiile arendatorului 211
 2. Obligatiile arendasului 211
 3. Riscurile in contractul de arendare 213
Capitolul IV. Incetarea contractului de arendare 215
TITLUL VIII
CONTRACTUL DE ANTREPRIZA 219
Sectiunea 1. Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate ale
contractului de antrepriza 219
 1. Notiunea contractului de antrepriza 219
 '2. Raporturile intre contractul de antrepriza si alte contracte 219
 3. Caractere juridice 220
 4. Riscurile in contractul de antrepriza 221
 5. Subantrepriza 222
 6. Actiunea directa a lucratorilor 222
Cuprins
451
Sectiunea a II-a. Efectele contractului de antrepriza 223
 1. Obligatiile beneficiarului 223
 2. Obligatiile antreprenorului 225
Sectiunea a III-a. Incetarea contractului de antrepriza 227
Sectiunea a IV-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii 228
 1. Notiune 228
 2. Obligatiile executantului si ale proiectantului in contractul de antrepriza
pentru lucrari de constructii. Calitatea in constructii 228
 3. Obligatiile beneficiarului in contractul de antrepriza pentru lucrari
de constructii 230
 4. Constructia de locuinte 232
TITLUL IX
CONTRACTUL DE MANDAT 237
Capitolul 1. Notiuni generale. Conditii de valabilitate ale mandatului 237
Sectiunea 1. Notiune. Conditii de valabilitate 237
 1. Notiune 237
 2. Caracterele juridice ale mandatului 239
 3. Mandatul cu reprezentare si mandatul fara reprezentare 240
 4. Forma mandatului cu reprezentare 240
 5. Proba mandatului 243
 6. Partile in contractul de mandat 244
 7. Obiectul mandatului si intinderea acesuiia 245
Sectiunea a II-a. Efectele contractului de mandat.. 246
 l. Efectele contractului de mandat intre parti 246
 2. Efectele contractului de mandat fata de tertii contractanti 250
Sectiunea a III-a. Incetarea contractului de mandat.. 253
 1. Revocarea mandatului 253
 2. Renuntarea la mandat 254
 3. Moartea mandantului sau a mandatarului 255
 4. Incapacitatea mandantului sau a mandatarului 255
 5. Falimentul mandantului sau al mandatarului 256
 6. Efectele incetarii mandatului 256
Capitolul II. Mandatul fara reprezentare (contractul de interpunere
de persoana) 257
Capitolul III. Contractul de asistenta juridica 259
 l. Notiuni generale privind statutul avocatului 259
 2. Contractu de asistenta juridica 263
 3. Efectele contractului de asistenta juridica 265
 4. Incetarea contractului de asistenta juridica 269
 5. Asistenta judiciara 270
TITLUL X
CONTRACTELE REALE 281
Capitolul 1. Contractul de imprumut de folosinta (comodatul) 282
Sectiunea 1. Notiune si caractere juridice 282
 1. Notiune 282
452
CONTRACTELE CIVILE
 2. Caractere juridice 282
 3. Deosebiri intre comodat si alte contracte 283
Sectiunea a II-a. Conditii de validitate 283
Sectiunea a III-a. Efectele contractului de imprumut de folosinta 285
 1. Obligatiile comodatarului 285
 2. Obligatiile comodantului 289
Sectiunea a IV-a. Incetarea contractului de imprumut de folosinta (comodat) 290
Capitolul II. Imprumutul de consumatie (mutuum) 293
Sectiunea 1. Notiune si caractere juridice 293
 1. Notiune 293
 2. Caractere juridice 293
Sectiunea a II-a. Conditiile de validitate ale imprumutului de consumatie 294
 l. Capacitatea de a contracta 295
 2. Consimtamantul partilor 295
 3. Cauza contractului trebuie sa fie licita si morala 295
 4. Obiectul contractului de imprumut de consumatie 295
 5. Predarea bunului imprumutat 296
 6. Transferul dreptului de proprietate 296
Sectiunea a III-a. Efectele contractului de imprumut de consumatie 297
 1. Obligatiile imprumutatului 297
 2. Obligatiile imprumutatorului 301
Sectiunea a IV-a. Incetarea imprumutului de consumatie 302
Sectiunea a V-a. Contractul de imprumut bancar (de credit bancar) 303
Capitolul III. Contractul de depozit 307
Sectiunea 1. Notiunea, caracterele juridice si felurile contractului de depozit... 307
 l. Notiunea contractului de depozit 307
 2. Caracterele juridice ale contractului de depozit... 307
 3. Felurile depozitului 308
Sectiunea a II-a. Depozitul obisnuit (voluntar) 309
 1. Conditii de validitate 309
 2. Efectele contractului de depozit voluntar 310
Sectiunea a III-a. Depozitul necesar 316
Sectiunea a IV-a. Depozitul hotelier 317
Sectiunea a V-a. Depozitul neregulat 319
 l. Depozitul neregulat de drept comun 319
 2. Depozitul bancar, forma a depozitului neregulat... 320
Sectiunea a VI-a. Depozitul - sechestru 324
 1. Sechestrul conventional 324
 2. Sechestrul judiciar 325
TITLUL XI
CONTRACTUL DE SOCIETATE 330
Sectiunea 1. Notiunea si conditiile de validitate ale contractului de societate 330
 1. Notiunea contractului de societate 330
 2. Conditiile de validitate ale contractului de societate sunt... 330
Cuprins
453
Sectiunea a II-a. Clasificarea societatilor dupa forma lor 331
Sectiunea a III-a. Societatea simpla 332
 1. Caracterele juridice ale contractului de societate simpla 332
 2. Incheierea contractului de societate 333
 3. Aportul social 334
 4. Patrimoniul social 335
Sectiunea a IV-a. Raporturile dintre asociati si societate 336
 1. Asociatii sunt obligati sa actioneze in raporturile dintre ei cu
buna-credinta si pentru indeplinirea scopului societatii 336
 2. Hotararile privind societatea si administrarea acesteia 337
 3. Repartizarea beneficiilor si a pierderilor 339
 4. Raporturile asociatilor cu tertii 339
 5. Pierderea calitatii de asociat 340
Sectiunea a V-a. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii 340
TITLUL XII
CONTRACTELE ALEATORII 346
Capitolul 1. Notiunea. Elementele si felurile contractelor aleatorii 346
 1. Notiunea 346
 2. Elementul aleatoriu (sansa) 347
 3 . Feluri de contracte aleatorii 347
Capitolul II. Contractul de renta viagera 349
Sectiunea 1. Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate
ale contractului de renta viagera 349
 l. Notiunea contractului de renta viagera 349
 2. Caracterele juridice ale contractului de renta viagera 349
 3. Conditiile de validitate ale contractului de renta viagera 352
Sectiunea a II-a. Efectele contractului de renta viagera 353
 1. Obligatiile debirentierului 353
 2. Obligatiile credirentierului 354
 3. Rezolutiunea contractului de renta viagera la cererea credirentierului 355
Capitolul III. Contractul de intretinere 358
Sectiunea 1. Notiunea, caracterele juridice si conditiile de validitate ale
contractului de intretinere 358
 1. Notiune 358
 2. Caracterele juridice ale contractului de intretinere 358
 3. Conditiile de validitate ale contractului de intretinere 361
 4. Delimita ea contractului de intretinere fata de alte contracte 361
Sectiunea a il-a. Efectele contractului de intretinere 363
 l. Obligatiile creditorului intretinerii (intretinutul) 363
 2. Obligatiile debitorului intretinerii (intretinatorul) 363
Sectiunea a III-a. Incetarea contractului de intretinere 365
Capitolul N. Contractul de joc sau de pariu 371
 1. Notiune 371
 2. Definirea si clasificarea jocurilor de noroc 372
 3. Forma si efectele contractului de joc 375
454
CONTRACTELE CIVILE
TITLUL XIII
CONTRACTUL DE TRANZACTIE 379
Sectiunea 1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de tranzactie 379
 l. Notiune. Felurile tranzactiei 379
 2. Caracterele juridice ale contractului de tranzactie 380
Sectiunea a II-a. Conditii de validitate 381
Sectiunea a III-a. Nulitatea contractului de tranzactie 383
Sectiunea a IV-a. Efectele tranzactiei 384
TITLUL XIV
MODELE DE CONTRACTE CIVILE 388
Raspunsuri la testele grila 438
Bibliografie 443Data aparitiei: Octombrie 2014
Autor: Dumitru C. Florescu
Format: Academic
Pagini: 456

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.0463 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.