Contractele civile - In contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila - Oliviu Puie

Contractele civile - In contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila - Oliviu Puie
-15%
Preț: 55,25 lei
65,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2014
Categoria: General

DESCRIERE

In ambianta controversatei conceptii moniste consacrata de catre noul Cod civil si desavarsita odata cu intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, avand drept consecinta unificarea dispozitiilor legii civile cu cele ale legii comerciale, lucrarea realizeaza o analiza complexa si interdisciplinara a celor mai uzitate contracte civile utilizate in practica si analizate din punct de vedere jurisprudential si doctrinar.

Pentru a se putea realiza o analiza comparativa a dispozitiilor vechiului Cod civil cu cele instituite prin dispozitiile noului Cod civil in materia contractelor civile, lucrarea are in vedere atat doctrina de specialitate si jurisprudenta din perioada de incidenta a vechiului Cod civil, cat si doctrina de specialitate si jurisprudenta dupa intrarea in vigoare a noului Cod civil.

Dar, o analiza complexa a contractelor civile nu poate avea eficienta deplina doar prin raportare la normele de drept substantial, context in care autorul realizeaza o analiza detaliata a implicatiilor noului Cod de procedura civila si ale noului cadru normativ in materia taxelor judiciare de timbru, in materia contractelor civile abordate de lucrare.

O particularitate a lucrarii este aceea ca este analizata corelatia unor contracte civile cu unele contracte administrative, precum si natura juridica controversata a unor contracte civile prin raportare la dispozitiile actelor normative speciale in materia contractelor administrative.

Prin modul de analiza si conceptie a lucrarii, aceasta constituie un instrument de lucru util si indispensabil pentru magistrati si alti practicieni ai dreptului, cadre didactice universitare si studenti, precum si pentru autoritatile publice.
Cuprins

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII PRELIMINARE. IMPLICATIILE NOULUI COD CIVIL SI ALE
NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA IN MATERIA CONTRACTELOR CIVILE 5

Sectiunea 1. Consideratii preliminare. Conceptia monista adoptata de noul Cod civil
prin unificarea dispozitiilor legii civile cu cele ale legii comerciale 5
Sectiunea 2. Necesitatea distinctiei dintre actele juridice civile si cele comerciale in
materia dreptului comertului international 10
Sectiunea 3. Aspecte cu caracter general privitoare la determinarea competentei materiale
a instantelor de judecata in solutionarea litigiilor derivate din contracte civile, prin
raportare la valoarea obiectului cererii introductive de instanta reglementata prin noul
Cod de procedura civila 12
Sectiunea 4. Aspecte cu caracter general privitoare la determinarea competentei teritoriale a instantelor de judecata in solutionarea litigiilor derivate din contracte
civile, prin raportare la prevederile noului Cod de procedura civila 15
CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE 18
Sectiunea 1. Notiune. Reglementare. Caractere juridice 18
1.1. Notiune. Reglementare 18
1.2. Reglementari contabile in materia contractului de vanzare-cumparare 19
1.3. Caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare 19
Sectiunea 2. Conditiile de validitate ale contractului de vanzare-cumparare 21
2.1. Conditiile de validitate intrinseci ale contractului de vanzare-cumparare 21
2.1.1. Reglementare 21
2.1.2. Capacitatea de a contracta - regula. Incapacitatile de a contracta - exceptia 21
2.1.2.1. Capacitatea de a contracta - regula 21
2.1.2.2. Incapacitatile de a contracta - exceptia 23
2.1.3. Consimtamantulla incheierea contractului de vanzare-cumparare 31
2.1.4. Obiectul contractului de vanzare-cumparare 32
2.1.4.1. Reglementare. Gonsideratii generale 32
2.1.4.2. Lucrul vandut si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul
vandut 33
2.1.4.3. Pretul 41
2.1.5. Cauza in contractul de vanzare-cumparare 46
2.1.5.1. Reglementare 46
2.1.5.2. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cauza in contractul de
vanzare-cumparare 47
2.2. Conditiile de validitate extrinseci ale contractului de vanzare-cumparare 49
2.2.1. Reglementare 49
2.2.2. Actele juridice intre vii incheiate pentru instrainarea prin vanzare a unui bun, precum si vanzarea unei mosteniri, pentru a putea fi inscrise in Cartea funciara
trebuie incheiate in forma autentica 50
2.2.3. Formalitati necesare pentru dobandirea dreptului de proprietate in baza
unei hotarari arbitrale 55
Contractele civile in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila 1559
2.2.4. Obligativitatea inscrierii drepturilor reale asupra imobilelor prin vanzare in Cartea funciara - conditie pentru dobandirea dreptului de proprietate asupra
acestora 56
2.2.5. Autorizarea prealabila in privinta vanzarii unor bunuri 60
2.2.6. Obligativitatea obtinerii certificatului de performanta energetica la incheierea
contractului de vanzare-cumparare 61
Sectiunea 3. Contracte anticipative vanzarii-cumpararii.. 63
3.1. Consideratii generale 63
3.2. Pactul de optiune privind contractul de vanzare 63
3.3. Promisiunea unilaterala de vanzare sau de cumparare 65
3.4. Promisiunea bilaterala de vanzare si de cumparare. Privire speciala asupra antecontractului de vanzare-cumparare asupra unui teren. Aspecte privitoare la executarea silita a antecontractelor de vanzare-cumparare in contextul noului Cod
civil si al noului
Cod de procedura civila 68
3.4.1. Reglementarea antecontractului de vanzare-cumparare in contextul noului Cod civil. Privire speciala asupra antecontractului de vanzare-cumparare asupra
unui teren 68
3.4.2. Forma antecontractului de vanzare-cumparare 72
3.4.3. Aspecte privitoare la executarea silita a antecontractelor de vanzare-cumparare
in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila. Practica judiciara
in materia executarii silite a antecontractelor de vanzare-cumparare 74
3.4.4. Publicitatea antecontractului de vanzare-cumparare 78
3.4.5. Cazuri de aplicabilitate a antecontractului de vanzare-cumparare in materia
edificarii de locuinte 80
Sectiunea 4. Dreptul de preemptiune 82
4.1. Notiune. Reglementare 82
4.2. Reglementari cu caracter general ale dreptului de preemptiune instituite prin noul Cod civil, noul Cod de procedura civila si prin unele acte normative speciale in
materia vanzarii de imobile 83
4.3. Dreptul de preemptiune in cazul vanzarii-cumpararii de terenuri agricole situate in extravilan, in contextul Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintare a Agentiei Domeniilor
Statului 88
4.4. Dreptul de preemptiune la cumpararea terenurilor din fondul forestier 89
4.4.1. Dreptul de preemptiune la cumpararea terenurilor din fondul forestier
aflate in proprietate privata 89
4.4.2. Dreptul de preemptiune la cumpararea de catre stat a terenurilor care urmeaza
sa devina terenuri cu destinatie forestiera in proprietatea publica a statului.. 92
4.5. Dreptul de preemptiune la cumpararea terenurilor arendate 93
4.6. Dreptul de preemptiune conferit societatilor/organizatiilor cooperative la cumpararea unor imobile aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-
teritoriale 93
Sectiunea 5. Efectele contractului de vanzare-cumparare 94
5.1. Consideratii generale 94
5.2. Interpretarea clauzelor contractului de vanzare-cumparare si calificarea vanzarii.. 95
5.3. Obligatiile vanzatorului.. 96
5.3.1. Transmiterea proprietatii bunului sau, dupa caz, a dreptului vandut., 96
Oliviu Puie
5.3.2. Obligatia de predarea a lucrului vandut., 99
5.3.2.1. Notiune 99
5.3.2.2. Predarea lucrului vandut 99
5.3.2.3. Locul predarii bunului vandut 101
5.3.2.4. Momentul predarii bunului vandut l02
5.3.2.5. Starea bunului vandut 102
5.3.2.6. Reguli speciale privind obligatia de predare a bunurilor imobile
vandute 1 02
5.3.2.7. Obligatia de conformitate, aferenta livrarii produsului 103
5.3.2.8. Sanctiunea nerespectarii obligatiei de predare a bunului vandut de
catre vanzator 1 04
5.3.3. Garantarea cumparatorului contra evictiunii si a viciilor lucrului.. l04
5.3.3.1. Garantarea contra evictiunii 104
5.3.3.2. Garantia cumparatorului contra viciilor lucrului vandut., 112
5.3.4. Obligatia de garantie a vanzatorului pentru buna functionare 116
5.3.5. Garantia pentru neconformitatea produsului vandut prevazuta de Legea
nr. 449/2003 116
5.3.6. Raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, in conditiile Legii nr. 240/2004, ale altor ac e normative speciale,
precum si ale dreptului comunitar 117
5.4. Obligatiile cumparatorului 123
5.4.1. Reglementare 123
5.4.2. Plata pretului 124
5.4.3. Luarea in primire a lucrului vandut 128
5.4.4. Obligatia de suportare a cheltuielilor vanzarii.. 129
Sectiunea 6. Riscul in contractul de vanzare-cumparare 129
6.1. Reglementarea riscului in contractele translative de proprietate in contextul
dispozitiilor instituite prin noul Cod civil 129
6.2. Impreviziunea, forta majora si cazul fortuit in contextul noului Cod civil.. 131
6.2.1 Impreviziunea in acceptiunea noului Cod civil 131
6.2.2. Forta majora 133
6.2.3. Cazul fortuit 134
6.2.4. Problema distinctiei dintre forta majora si cazul fortuit 134
Sectiunea 7. Varietati de vanzare reglementate prin dispozitiile noului Cod civil.. 135
7.1. Vanzarea bunurilor de gen 135
7.2. Vanzarea in bloc 136
7.3. Vanzarea pe incercate 136
7.4. Vanzarea pe gustate 137
7.5. Vanzarea unei mosteniri. 138
7.5.1. Reglementare. Sfera de reglementare 138
7.5.2. Efectele contractului de vanzare-cumparare a unei mosteniri.. 138
7.5.2.1. Obligatiile vanzatorului 138
7.5.2.2. Obligatiile cumparatorului 139
7.5.2.3. Formalitati de publicitate a vanzarii unei mosteniri 139
7.6. Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii 140
7.7. Vanzarea cu optiune de rascumparare 140
7.8. Vanzarea cu arvuna 140
7.9. Vanzarea de drepturi litigioase si retractullitigios 142
7.10. Vanzarea in regim duty-free 144
Contractele civile in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila 1561
Sectiunea 8. Regimul juridic al vanzarii locuintelor, spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si al terenurilor aferente acestora, dobandite in conditiile Decretului-Lege nr. 61/1990, ale Legii nr. 85/1992, republicata, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondul unitatilor economice si
bugetare de stat si a altor acte normative speciale 145
Sectiunea 9. Vanzarea locuintelor trecute in proprietatea statului in perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989, in contextul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea
situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinta trecute in proprietatea
statului 157
Sectiunea 10. Reguli speciale in materia vanzarii silite asupra imobilelor instituite Il in dispozitiile noului Cod de procedura civila. Aspecte privitoare la inscrierile in Cartea funciara a actelor de executare silita si a dreptului de proprietate dobandit prin
vanzare silita 160
10.1 Reglementarea vanzarii silite in contextul noului Cod de procedura civila. Imobile
care pot face obiectul vanzarii silite 160
10.2. Procedura urmaririi silite a imobilelor in vederea valorificarii acestora prin
vanzare silita 161
10.3. Notarea in Cartea funciara a urmaririi imobilului.. 162
10.4. Procesul-verbal de situatie 162
10.5. Deschiderea Cartii funciare in ipoteza in care imobilul urmarit nu este inscris
in Cartea funciara 163
10.6. Declansarea procedurii de vanzare a imobilului urmarit silit.. 163
10.7. Desemnarea adjudecatarului si intocmirea actului de adjudecare 165
10.8. Intabularea dreptului de proprietate si punerea in posesie a adjudecatarului.
Practica judiciara in materie 165
10.9. Efectele adjudecarii 168
10.10. Viciile ascunse si leziunea in cazul vanzarii silite la licitatie a imobilului
urmarit 169
CAPITOLUL III. CONTRACTUL DE DONATIE 172
Sectiunea 1. Definitie. Reglementare 172
Sectiunea 2. Interpretarea contractului de donatie 172
Sectiunea 3. Caracterele contractului de donatie 173
Sectiunea 4. Conditiile de validitate intrinseci ale contractului de donatie 174
4.1. Reglementare. Enumerare 17 4
4.2. Conditii de fond pentru validitatea contractului de donatie 174
4.2.1. Capacitatea in materia contractului de donatie 174
4.2.2. Incapacitati de a dispune prin donatii.. l75
4.2.3. Incapacitati de a primi prin donatie 177
4.2.4. Incapacitati referitoare la donatiile oferite partidelor politice 183
4.2.5. Consimtamantul 183
4.2.6. Obiectul contractului de donatie 185
4.2.7. Achizitionarea de catre stat prin donatie de terenuri care vor fi incluse in
categoria de terenuri forestiere in proprietatea publica a statului.. 186
4.2.8 Cauza in contractul de donatie 187
Sectiunea 5. Conditii de validitate extrinseci ale contractului de donatie 187
5.1. Obligativitatea incheierii contractului de donatie in forma autentica 187
5.2. Opozabilitatea fata de terti a contractului de donatie 188
Sectiunea 6. Substitutiile fideicomisare 190
Oliviu Puie
6.1. Reglementare. Conditii 190
6.2. Efectele substitutiei fideicomisare 191
6.3. Ineficacitatea substitutiei fideicomisare 191
Sectiunea 7. Liberalitati reziduale 192
Sectiunea 8. Revizuirea conditiilor si sarcinilor 193
Sectiunea 9. Principiul irevocabilitatii donatiei 193
9.1. Reglementare 193
9.2. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor 193
Sectiunea 10. Clauze permise In contractul de donatie 194
10.1. Valabilitatea clauzei de reintoarcere conventionala 194
Sectiunea 11. Cazuri legale de revocare a donatiilor 195
11.1. Enumerare 195
11.2. Revocarea pentru ingratitudine 195
11.3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 197
11.4. Revocarea donatiilor dintre soti. 198
Sectiunea 12. Tipuri de donatii. 199
12.1. Reglementare 199
12.2. Donatiile deghizate 199
12.3. Donatiile indirecte 201
12.4. Darul manual. 203
12.5. Donatia reprezentand o cesiune de creanta 205
12.6. Donatiile de organe, celule si tesuturi umane 206
Sectiunea 13. Efectele contractului de donatie 213
13.1. Efectele contractului de donatie Intre parti. Consideratii generale 213
13.2. Obligatiile donatorului. 213
13.3. Obligatiile donatarului 214
CAPITOLUL IV. CONTRACTUL DE SCHIMB 216
Sectiunea 1. Reglementare. Delimitare fata de alte tipuri de contracte 216
Sectiunea 2. Caracterele juridice ale contractului de schimb 218
Sectiunea 3. Schimbul de terenuri agricole 219
3.1. Schimbul de imobile (terenuri) apartinand unitatilor administrativ-teritoriale 219
3.2. Aspecte privitoare la schimbul de terenuri proprietate privata a persoanelor
fizice si a persoanelor juridice de drept privat 227
Sectiunea 4. Schimbul de terenuri forestiere 229
CAPITOLUL V. CONTRACTUL DE LOCATIUNE 231
Sectiunea 1. Reglementare. Definitie. Deosebire fata de alte contracte 231
Sectiunea 2. Natura juridica a contractului de locatiune 231
Sectiunea 3. Varietati ale contractului de locatiune 232
Sectiunea 4. Caracterele juridice ale contractului de locatiune 233
Sectiunea 5. Conditiile de validitate ale contractului de locatiune 236
5.1. Capacitatea partilor de a contracta 236
5.2. Consimtamantulla Incheierea contractului de locatiune 238
5.3. Obiectul contractului de locatiune 238
5.3.1. Lucrul (bunul) Inchiriat 238
5.3.2. Chiria 239
5.4. Cauza In contractul de locatiune 239
Sectiunea 6. Efectele contractului de locatiune 239
6.1. Obligatiile locatorului 239
6.2. Obligatiile locatarului 242
Contractele civile in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila 1563
Sectiunea 7. Sublocatiunea si cesiunea contractului de locatiune 245
7.1. Consideratii generale. Contractul de sublocatiune 245
7.2. Cesiunea contractului de locatiune 247
Sectiunea 8. Incetarea contractului de locatiune 248
8.1. Consideratii generale 248
8.2. Cazuri de Incetare a contractului de locatiune 249
8.2.1. Desfiintarea titlului locatorului 249
8.2.2. Instrainarea bunului dat In locatiune 249
8.2.3. Denuntarea unilaterala a contractului de locatiune 251
8.2.4. Expirarea termenului 251
8.2.5. Tacita relocatiune 252
8.2.6. Rezilierea contractului de locatiune 252
8.2.7. Imposibilitatea folosirii bunului 252
Sectiunea 9. Reguli particulare In materia Inchirierii locuintelor 255
9.1. Contractul de Inchiriere a suprafetelor locative 255
9.1.1. Definitie. Reglementare. Caractere juridice 255
9.1.2. Partile contractului de Inchiriere a locuintelor 2 5 7
9.1.3. Incheierea contractului de Inchiriere a locuintelor 259
9.1.4. Continutul contractului de Inchiriere a locuintelor 259
9.1.5. Obiectul contractului de Inchiriere a locuintelor 259
9.1.6. Termenul contractului de Inchiriere a locuintelor 260
9.1.7. Subinchirierea si cesiunea contractului de Inchiriere a locuintelor 262
9.1.8. Schimbul de locuinte 263
9.2. Contractul de Inchiriere a unor locuinte cu destinatie speciala 263
9.2.1. Reglementare 263
9.2.2. Locuinta sociala 264
9.2.3. Locuinta de serviciu 265
9.2.4. Locuinta de interventie 267
9.2.5. Locuinta de necesitate 267
9.2.6. Locuinta de protocol 267
9.3. Solutionarea litigiilor locative care fac obiectul Legii nr. 114/1996 a locuintei.. 268
9.4. Reguli privind atribuirea contractului de Inchiriere In caz de divort prin raportare la
dispozitiile noului Cod civil si a noului Cod de procedura civila 268
9.5. Contractul de Inchiriere cu destinatie de spatiu locativ aflat In proprietatea
publica sau privata a statului 271
9.6. Efectele contractului de Inchiriere a spatiilor cu destinatie de locuinta 273
9.6.1. Obligatiile locatorului 273
9.6.2. Obligatiile chiriasului 273
9.7. Incetarea contractului de Inchiriere a locuintelor 274
9.7.1. Expirarea termenului stipulat prin contract 274
9.7.2. Denuntarea unilaterala a contractului 274
9.7.3. Rezilierea contractului de Inchiriere a locuintelor 275
9.7.4. Evacuarea chiriasului. Instanta competenta cu solutionarea cererii de
evacuare a chiriasului In contextul noului Cod de procedura civila. Aspecte privitoare la stabilirea taxelor judiciare de timbru In cazul acestor cereri In
contextul Ordonantei de urgenta nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 275
9.7.5. Decesul chiriasului 279
Sectiunea 10. Contractul de Inchiriere a terenurilor proprietate privata 280
10.1. Reglementarea dreptului de Inchiriere a terenurilor proprietate privata apartinand persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat si a persoanelor juridice de drept
public (statul sau unitatilor administrativ-teritoriale) 280
Oliviu Puie
10.2. Inscrierea In Cartea funciara a dreptului la Inchiriere 281
Sectiunea 11. Contractul de arendare 282
11.1. Reglementare. Definitie 282
11.2. Caracterele juridice ale contractului de arendare 283
11.3. Forma contractului de arendare 283
11.4. Conditiile de validitate ale contractului de arendare 286
11.4.1. Capacitatea de a contracta 286
11.4.1.a. Arendatorul 286
11.4.1.b. Arendasul 287
11.4.2. Obiectul contractului de arendare 287
11.4.2.a. Bunul arendat 287
11.4.2.b. Arenda 288
11.5. Termenul arendarii 289
11.6. Reinnoirea arendarii.. 289
11.7. Riscul In contractul de arendare 289
11.8. Obligatiile partilor 293
11.8.1. Obligatiile arendatorului 293
11.8.2. Obligatiile arendasului 293
11.9. Sanctiunea neexecutarii obligatiilor 294
11.10. Incetarea contractului 294
11.11. Efectele Instrainarii bunurilor arendate Intre vii.. 295
11.12. Dreptul de preemptiune al arendasului 295
11.13. Renta viagera agricola In cazul arendarii terenurilor agricole din extravilanul
localitatilor 295
CAPITOLUL VI. CONTRACTUL DE MANDAT 297
Sectiunea 1. Notiune. Reglementare 297
Sectiunea 2. Deosebirea dintre contractul de mandat si alte contracte 298
Sectiunea 3. Caracterele juridice ale contractului de mandat.. 298
Sectiunea 4. Formele mandatului. Delimitare 299
4.1. Formele mandatului 299
4.2. Delimitarea mandatului cu reprezentare de mandatul fara reprezentare 299
4.3. Delimitarea mandatului cu/fara reprezentare de contractele de intermediere 300
Sectiunea 5. Mandatul cu reprezentare 302
5.1. Definitie. Reglementare 302
5.2. Formele reprezentarii 302
5.3. Conditiile de validitate ale contractului de mandat 304
5.3.1. Capacitatea 304
5.3.2. Consimtamantul 311
5.3.3. Obiectul, durata si Intinderea contractului de mandat.. 312
5.4. Forma si dovada mandatului 314
Sectiunea 6. Efectele contractului de mandat cu reprezentare 315
6.1. Obligatiile mandatarului.. 315
6.2. Obligatiile mandantului 316
6.3. Raporturile juridice Intre mandant si terti.. 317
6.4. Raporturile dintre mandatar si tert 318
Sectiunea 7. Incetarea contractului de mandat 318
Sectiunea 8. Mandatul conventional cu reprezentare, mandatul judiciar si mandatul
tacit pentru exercitarea drepturilor patrimoniale ale sotilor 320
Contractele civile in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila 1565
Sectiunea 9. Reguli ale mandatului in materia obligatiilor si raspunderilor administratorilor
societatilor constituite in temeiul Legii nr. 31j1990 a societatilor 321
Sectiunea 10. Mandatul special cu reprezentare in cazul unor contracte administrative 323
Sectiunea 11. Mandatul fara reprezentare 327
CAPITOLUL VII. CONTRACTUL DE FURNIZARE IN CONTEXTUL NOULUI COD CIVIL
SI A UNOR ACTE NORMATIVE SPECIALE 329
Sectiunea 1. Reglementare 329
Sectiunea 2. Varietati ale contractului de furnizare reglementate prin acte normative
speciale 330
2.1. Contractul de furnizarejprestare a serviciilor de utilitate publica 330
2.1.1. Contractul de furnizarejprestare - modalitate de contractare a serviciilor
de utilitate publica 330
2.1.2. Natura juridica a contractului de furnizarejprestare a serviciilor de utilitate
publica 338
2.1.3. Solutionarea litigiilor derivate din contractul de furnizarej'prestare a serviciilor de utilitate publica. Implicatiile noului Cod civil si a Noului Cod de procedura civila in materia solutionarii litigiilor derivate din contractul de furnizarejprestare si, cu precadere in cazul contractelor de furnizarejprestare a
serviciilor de utilitate publica 340
2.2. Contractul de distributie exclusiva - varietate a contractului de furnizare 344
CAPITOLUL VIII. CONTRACTUL DE ANTREPRIZA 346
Sectiunea 1. Notiune 346
Sectiunea 2. Caracterele juridice ale contractului de antrepriza 348
Sectiunea 3. Delimitarea contractului de antrepriza de alte tipuri de contracte 349
3.1. Consideratii preliminare 349
3.2. Delimitarea contractului de antrepriza de contractul de vanzare-cumparare 350
3.3. Delimitarea contractului de antrepriza de contractul de munca 351
3.4. Delimitarea contractului de ant epriza de contractul de locatiune 351
3.5. Delimitarea contractului de antrepriza de contractul de mandat 352
3.6. Delimitarea contractului de antrepriza fata de contractul de depozit.. 352
Sectiunea 4. Conditiile de validitate ale contractului de antrepriza 352
4.1. Reglementare 352
4.2. Capacitatea partilor 353
4.3. Obiectul contractului de antrepriza 353
Sectiunea 5. Efectele contractului de antrepriza 356
5.1. Obligatiile antreprenorului 356
5.1.1. Obligatia de a executa lucrarea. Sanctiunea aplicabila pentru ne executarea
obligatiei antreprenorului de a executa lucrarea 356
5.1.2. Obligatia de informare si de securitate a beneficiarului 359
5.1.3. Obligatia antreprenorului de a permite beneficiarului controlul executarii
lucrarilor 360
5.1.4. Obligatia antreprenorului de a preda lucrarea executata 360
5.1.5. Obligatia de garantie a antreprenorului pentru viciile lucrarii si pentru
calitatile convenite ale lucrarii. 361
5.2. Obligatiile beneficiarului (clientului) 362
5.2.1. Obligatia de a lua masurile necesare 362
5.2.2. Obligatia de plata a pretului convenit 362
Oliviu Puie
5.2.3. Obligatia beneficiarului de a efectua receptia lucrarii si de a prelua lucrarea 367
5.2.4. Obligatia de ridica in termen bunurile 368
5.3. Problema riscului in contractul de antrepriza 369
Sectiunea 6. Incetarea contractului de antrepriza 370
6.1. Reglementare 370
6.2. Decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a executa contractul 371
6.3. Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila antreprenorului.. 371
6.4. Rezolutiunea sau rezilierea contractului imputabila beneficiarului 371
6.5. Aspecte de drept international privat in materia contractului de antrepriza 371
Sectiunea 7. Reguli speciale privind antrepriza de constructii 375
7.1. Notiune. Reguli aplicabile 375
7.2. Obligatia beneficiarului constructiei ca anterior obtinerii autorizatiei de construire si a incheierii contractului de antrepriza sa obtina certificatul de
performanta energetica 376
7.3. Obligatia beneficiarului constructiei de a obtine, certificatul de urbanism, avizele necesare impuse prin certificatul de urbanism si autorizatia de construire.
Sanctiuni aplicabile pentru executarea constructiei fara autorizatie de construire 377
7.3.1. Consideratii generale. Dreptul de executie a lucrarilor de constructii.. 377
7.3.2. Certificatul de urbanism si avizele impuse prin certificatul de urbanism in
vederea emiterii autorizatiei de construire 378
7.3.2.1. Certificatul de urbanism. Natura juridica a certificatului de urbanism.
Posibilitatea contestarii certificatului de urbanism 378
7.3.2.2. Avize impuse prin certificatul de urbanism in vederea emiterii
autorizatiei de construire si autoritatile competente cu emiterea acestor avize 381
7.3.3. Necesitatea respectarii prevederilor instituite prin noul Cod civil
referitoare la distanta minima dintre constructii. 389
7.3.4. Autorizatia de construire in baza careia antreprenorul poate incepe executarea lucrarilor de constructii. Practica judiciara in materia autorizatiilor de
construire cu incidenta in materia contractului de antrepriza de constructii 390
7.3.4.1. Autorizatia de construire in baza careia antreprenorul poate incepe
executarea lucrarilor de constructii 390
7.3.4.2. Practica judiciara in materia autorizatiilor de construire cu incidenta in
materia contractului de antrepriza de constructii.. 391
7.3.5. Sanctiuni pentru executarea lucrarilor de constructii fara autorizatie de
construire 394
7.4. Obligatii ale beneficiarului si emitentului autorizatiei de construire dupa
obtinerea autorizatiei de construire 395
7.4.1. Anuntarea inceperii lucrarilor de construire autorizate 395
7.4.2. Amplasarea la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei.. 396
7.4.3. Urmarirea executiei lucrarilor de constructii 396
7.4.4. Anuntarea finalizarii lucrarilor de constructii autorizate 397
7.4.5. Efectuarea receptiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente 397
7.4.6. Obligatia de a solicita"Autorizatia de securitate la incendiu" ..401
7.4.7. Regularizarea taxelor si cotelor locale 401
7.4.8. Declararea constructiei in vederea impunerii 402
7.4.9. Intocmirea cartii tehnice a constructiei.. 403
7.4.10. Urmarirea comportarii in exploata re a constructiei.. 403
7.4.11. Alte obligatii ale proprietarilor, administratorilor si utilizatorilor constructiilor
dupa executarea constructiilor 404
7.5. Obligatii si raspunderi ale antreprenorului (executantului) in contractul de
antrepriza pentru lucrari de constructii 405
Contractele civile in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila 1567
Sectiunea 8. Contractul de subantrepriza 408
Sectiunea 9. Raspunderea in antrepriza de constructii.. 410
Sectiunea 10. Actiunea directa a lucratorilor 413
CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE SOCIETATE 420
Sectiunea 1. Consideratii generale. Reglementarea societatilor in contextul legislativ
actual 420
Sectiunea 2. Caracterele juridice ale contractului de societate 423
Sectiunea 3. Conditiile de validitate intrinseci ale contractului de societate 426
3.1. Consideratii generale 426
3.2. Dobandirea calitatii de asociat 426
3.3. Aportul sotilor la constituirea societatilor 428
3.4. Obiectul contractului de societate 435
3.5. Constituirea capitalului social al societatilor care fac obiectul contractului de
societate. Patrimoniul societatii. Distinctia dintre patrimoniul societatii si capitalul
social 435
3.5.1. Capitalul social al societatilor constituite in temeiul noului Cod civil prin raportare la capitalul social al societatilor constituite in temeiul Legii nr. 31/
1990 a societatilor 435
3.5.2. Sanctiuni aplicabile pentru incalcarea dispozitiilor legale privitoare la capitalul social al societatilor. Necorelarea unor texte legislative privitoare la sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii dispozitiilor legale referitoare la capitalul
social al societatilor. Propuneri de lege ferenda 439
3.5.3. Patrimoniul societatii, patrimoniul asociatilor si capitalul social. Deosebiri
si efecte juridice 443
3.5.4. Fondul de comert si patrimoniul societatii 445
3.6. Necesitatea indeplinirii formalitatilor de publicitate prevazute de lege in cazul
transferurilor asupra bunurilor aportate 44 7
Sectiunea 4. Conditiile de validitate extrinseci ale contractului de societate 449
Sectiunea 5. Domeniul de aplicabilitate a societatilor simple 450
Sectiunea 6. Dobandirea personalitatii juridice 451
Sectiunea 7. Efectele contractului de societate 452
7.1. Consideratii generale 452
7.2. Raspunderea asociatilor fondatori si a primilor administratori 452
7.3. Administrarea societatii 453
7.3.1. Reglementare 453
7.3.2. Numirea administratorilor 453
7.3.3. Limitele si revocarea mandatului de administrator. Clauze care limiteaza
puterile de administrare 454
7.3.4. Raspunderea administratorilor 454
7.3.5. Pluralitatea de administratori 455
7.3.6. Adoptarea deciziilor 455
7.3.7. Drepturile asociatilor care nu sunt administratori 456
7.3.8. Reprezentarea judiciara a societatii 456
7.4. Drepturile si obligatiile asociatilor intre ei 457
7.4.1. Consideratii preliminare 457
7.4.2. Raspunderea asociatilor referitoare la aportul in bunuri 458
7.4.3. Raspunderea asociatilor in cazul aporturilor in bunuri incorporale 460
7.4.4. Raspunderea asociatilor in cazul aporturilor in numerar 461
7.4.5. Raspunderea asociatilor in cazul aporturilor constand in prestatii si cunostinte
specifice 461
Oliviu Puie
7.4.6. Regimul juridic al partilor de interes si transmiterea acestora 462
7.4.7. Participarea la profit si pierderi.. 464
7.4.8. Obligatia de neconcurenta 465
7.4.9. Folosirea bunurilor sociale si a fondurilor comune 465
7.4.10. Distributia platii datoriilor debitorului comun 466
7.4.11. Dreptul asupra cheltuielilor facute pentru societate 466
7.4.12. Hotararile asociatilor 466
7.5. Raspunderea asociatilor fata de terti 468
7.5.1. Raspunderea asociatilor fata de creditorii societatii.. 468
7.5.2. Raspunderea asociatilor aparenti si a asociatilor oculti 469
7.5.3. Interdictia emiterii instrumentelor financiare 469
7.5.4. Obligatiile administratorilor fata de terti 470
Sectiunea 8. Pierderea calitatii de asociat 4 70
8.1. Cazuri generale 470
8.2. Retragerea din societate 470
8.2.1. Cazurile si conditiile retragerii din societate reglementate prin dispozitiile
noului Cod civil 470
8.2.2. Determinarea competentei materiale si a competentei teritoriale a instantelor care solutioneaza cererile formulate de catre asociatul care se retrage impotriva
hotararilor adunarii generale a asociatilor 473
8.3. Excluderea din societate 476
8.4. Drepturile asociatului exclus 478
Sectiunea 9. Incetarea contractului de societate si dizolvarea societatii.. 479
9.1. Consideratii generale 4 79
9.2. Cazurile generale de incetare a contractului de societate ..4 79
9.2.1. Reglementare 479
9.2.2. Realizarea obiectului societatii sau imposibilitatea neindoielnica a realizarii
acestuia 480
9.2.3. Consimtamantul tuturor asociatilor 481
9.2.4. Hotararea instantei, pentru motive legitime si temeinice. Aspecte privitoare
la caile de atac exercitate impotriva hotararilor judecatoresti prin care se
pronunta dizolvarea societatilor in contextul Legii nr. 31/1990 a societatilor, al
dispozitiilor noului Cod civil si al dispozitiilor noului Cod de procedura civila 481
9.2.4.1. Aspecte privitoare la competenta materiala si teritoriala a instantelor
care solutioneaza cererile de dizolvare a societatilor constituite in temeiul
noului Cod civil, prin raportare la dispozitiile Legii nr. 31/1990 si la cele ale
noului Cod de procedura civila 481
9.2.4.2. Aspecte privitoare la exercitarea cailor de atac formulate impotriva hotararilor pronuntate de catre instantele fond in materia dizolvarii
societatilor in contextul noului Cod de procedura civila 482
9.2.5. Implinirea duratei societatii, cu exceptia cazului in care se aplica dispozitiile
art. 1.931 483
9.2.6. Nulitatea societatii 483
9.3. Cazuri speciale de incetare a societatii 485
9.3.1. Pieirea bunurilor subscrise ca aport.. 485
9.3.2. Moartea unui asociat sau incetarea calitatii de subiect de drept a uneia dintre
persoanele juridice asociate 486
9.3.3. Punerea sub interdictie a uneia dintre persoanele fizice asociate sau falimentul
unui asociat 486
Sectiunea 10. Lichidarea societatii. 486
10.1. Consideratii generale. Numirea si revocarea lichidatorului 486
Contractele civile in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila 1569
10.2. Drepturile, obligatiile si raspunderea lichidatorilor 488
10.3. Efectele lichidarii.. 489
10.3.1. Plata datoriilor sociale 489
10.3.2. Restituirea aporturilor si impartirea excedentului ramas in urma lichidarii 490
10.3.3. Imparteala bunurilor sociale 492
Sectiunea 11. Contractul de asociere in participatie 493
11.1. Notiune. Reglementare 493
11.2. Reglementari fiscale si contabile in materia contractului de asociere in
participatie 494
11.3. Personalitatea juridica 496
11.4. Regimul aporturilor 496
11.5. Raporturile dintre asociati si fata de terti.. 498
CAPITOLUL X. CONTRACTUL DE TRANSPORT IN CONTEXTUL LEGISLATIV ACTUAL 499
Sectiunea 1. Consideratii preliminare. Reglementari in materia transporturilor 499
Sectiunea 2. Autoritatea Rutiera Romana, denumita ARR 505
Sectiunea 3. Consideratii generale referitoare la contractul de transport reglementat
prin noul Cod civil 509
Sectiunea 4. Caracterele juridice ale contractului de transpor 512
Sectiunea 5. Conditiile de validitate ale contractului de transport 514
5.1. Conditii de fond 514
5.2. Conditii de forma 516
Sectiunea 6. Partile in contractul de transport.. 518
Sectiunea 7. Efectele contractului de transport 518
7.1. Consideratii generale 518
7.2. Drepturile si obligatiile partilor in contractul de transport de bunuri.. 518
7.3. Drepturile si obligatiilor partilor in contractul de transport de persoane si
bagaje 520
Sectiunea 8. Raspunderea juridica in materia contractului de transport 521
8.1. Cazuri de raspundere derivate din contractul de bunuri si din contractul de
persoane si bagaje, potrivit noului Cod civil 521
8.2. Cazuri exoneratoare de raspundere in cazul contractului de transport de bunuri
si a contractului de persoane si bagaje potrivit noului Cod civil 524
Sectiunea 9. Termenul de prescriptie privind dreptul la actiune izvorata din contractul
de transport de bunuri si persoane si bagaje 525
CAPITO L UL XI. CONTRACTUL DE EXPED ITIE 526
Sectiunea 1. Reglementare 526
Sectiunea 2. Deosebiri intre contractul de expeditie si contractul de mandat, precum si
intre contractul de expeditie si contractul de transport.. 526
Sectiunea 3. Caracterele juridice ale contractului de expeditie 527
Sectiunea 4. Efectele contractului de expeditie 528
4.1. Reglementare 528
4.2. Obligatiile si raspunderea comitentului (clientului) 528
4.3. Obligatiile si raspunderea expeditorului. 529
4.4. Actiunile contra expeditorului 530
4.5. Termenul de prescriptie pentru actiunile nascute din contractul de expeditie 530
CAPITOLUL XII 531
Sectiunea 1. Consideratii preliminare 531
Sectiunea 2. Reglementarea asigurarilor si reasigurarilor in Romania 531
Oliviu Puie
Sectiunea 3. Notiune 532
Sectiunea 4. Caracterele juridice ale contractului de asigurare 532
4.1. Consideratii preliminarii 532
4.2. Caracterul consensual. 532
4.3. Caracterul aleatoriu 533
4.4. Caracterul oneros 533
4.5. Caracterul sinalagmatic 533
4.6. Contractul de asigurare - contract cu executare succesiva 534
4.7. Contractul de asigurare - contract de adeziune 534
Sectiunea 5. Conditiile de valabilitate ale contractului de asigurare 535
5.1. Precizari prealabile 535
5.2. Capacitatea de a contracta 535
5.3. Consimtamantul 535
5.4. Obiectul contractului de asigurare 535
5.5. Cauza in contractul de asigurare 535
Sectiunea 6. Partile contractului de asigurare 536
6.1. Enumerare 536
6.2. Asiguratorul 536
6.2.1. Societatile de asigurare si sucursalele acestora 536
6.2.2. Societatile mutuale de asigurare 538
6.2.2.1 Reglementare 538
6.2.2.2. Particularitatile societatilor mutuale de asigurare 539
6.3. Asiguratul 540
6.4. Alte parti implicate in raportul de asigurare 541
6.4.1. Coasiguratorii 541
6.4.2. Reasiguratorii 541
6.4.3. Beneficiarul asigurarii 542
6.4.4. Tertul pagubit. 542
Sectiunea 7. Activitatea de intermediere in asigurari si intermediarii in asigurari.. 542
7.1. Activitatea de intermediere in asigurari 542
7.2. Intermediarii in asigurari.. 543
7.2.1. Reglementare 544
7.2.2. Agentul de asigurare 544
7.2.3. Subagentii 544
7.2.4. Agentul de asigurare subordonat 544
7.2.5. Broker-ul de asigurare 544
7.2.6. Broker in asigurare 545
7.2.7. Asistentii in brokeraj 545
Sectiunea 8. Continutul contractului de asigurare 545
Sectiunea 9. Efectele contractului de asigurare 548
9.1. Consideratii preliminare 548
9.2. Obligatiile asiguratului 548
9.3. Obligatiile asiguratorului 548
Sectiunea 10. Incetarea contractului de asigurare 550
BIBLIOGRAFIE 553


Data aparitiei: Iulie 2014
Format: Academic
Pagini: 590

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0449 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.