Contabilitate financiara in conformitate cu reglementarile contabile romanesti si directivele europene. Teorie, teste de autoevaluare, teste grila, probleme

Contabilitate financiara in conformitate cu reglementarile contabile romanesti si directivele europene. Teorie, teste de autoevaluare, teste grila, probleme
-5%
Preț: 66,50 lei
70,00 lei (-5%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Tratate

DESCRIERE

Prin continutul sau, aceasta lucrare aduce in discutie idei, concepte, intrebari si solutii privind organizarea si conducerea contabilitatii, in contextul actual in care diverse sisteme de contabilitate incearca sa se armonizeze in vederea gasirii unui limbaj contabil universal inteles si acceptat de majoritatea utilizatorilor de informatii economice. In acest sens, s-a acordat o atentie sporita sublinierii modului cum informatiile furnizate de contabilitatea financiara sunt utilizate pentru obtinerea unei imagini cat mai fidele asupra averii unei entitati, a pozitiei financiare, precum si a performantelor sale financiare.

      In elaborarea lucrarii s-a avut in vedere contextul economic actual, care reclama armonizarea normelor si practicilor de contabilitate, in conformitate cu Directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate, in scopul elaborarii unor situatii financiare care sa reflecte cat mai fidel realitatea si sa fie recunoscute de cat mai multi utilizatori. Subiectele teoretice si practice aduse in discutie au urmarit rezolvarea unor probleme de natura contabila cu implicatii fiscale, in vederea clarificarii unor raspunsuri pe care specialistii din domeniul economic si le pun in mod frecvent.

      La elaborarea acestei lucrari s-a urmarit prezentarea notiunilor teoretice si practice de contabilitate financiara, in conformitate cu actele normative aparute in ultima perioada, reprezentate de OMFP nr. 3055/2009, OMFP nr. 2869/ 2010, OUG nr.37/2011 etc., astfel incat masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestionarea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor unei entitati sa respecte cerintele legislatiei in vigoare.


Cuprins
Cuvant inainte ........... 15
Capitolul 1. Sfera de actiune a contabilitatii in cadrul entitatii .....
1.1. Definirea rolului si locului contabilitatii financiare ...
1.2. Armonizarea contabilitatii romanesti in conformitate cu directivele
europene .............
1.3. Obiectivele contabilitatii .
1.4. Obiectul contabilitatii financiare in cadrul entitatii ...
1.5. Metoda contabilitatii ........
1.5.1. Principiile teoretice fundamentale ....
1.5.1.1. Principiul dublei reprezentari ............
1.5.1.2. Principiul dublei inregistrari
1.5.1.3. Principiul inregistrarii sintetice si analitice ......
1.5.1.4. Principiul inregistrarii cronologice si sistematice .........
1.5.2. Principiile contabile generale .............
1.5.2.1. Principiul continuitatii activitatii .......
1.5.2.2. Principiul permanentei metodelor ......
1.5.2.3. Principiul prudentei .............
1.5.2.4. Principiul independentei exercitiului .
1.5.2.5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ
si de datorii ............
1.5.2.6. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere ..........
1.5.2.7. Principiul necompensarii .....
1.5.2.8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului .
1.5.2.9. Principiul pragului de semnificatie .....
1.5.3. Procedeele metodei contabilitatii .......
1.5.4. Formele de inregistrare utilizate in contabilitate............
1.5.4.1. Forma de contabilitate„Maestru-sah”
1.5.4.2. Forma de contabilitate pe jurnale .......
1.5.4.3. Forma de contabilitate informatizata ..
1.6. Caracteristicile calitative ale informatiilor financiare
1.7. Tipuri de informatii oferite de contabilitate .
1.8. Normalizarea contabilitatii romanesti, ca rezultat al procesului
de armonizare .....
1.9. Planul de conturi general– instrument de lucru si de normalizare
a contabilitatii ....
1.10. Teste de autoevaluare .....
Capitolul 2. Contabilitatea capitalurilor
6 Contabilitate financiara
2.1. Notiuni generale si delimitari privind capitalurile entitatii ......
2.2. Contabilitatea capitalului social .....
2.2.1. Notiuni generale .....
2.2.2. Documente de evidenta a capitalului social .....
2.2.3. Evaluarea capitalului social si exemple ...........
2.2.4. Conturile de capitaluri .........
2.2.5. Exemple privind conturile de capitaluri ...........
2.2.6. Exemple privind cresterea capitalului social ...
2.2.7. Exemple privind micsorarea capitalului social
2.3. Contabilitatea primelor de capital ..
2.3.1. Notiuni generale si delimitari privind primele de capital ............
2.3.2. Exemple privind primele de capital ...
2.4. Contabilitatea rezervelor din reevaluare .......
2.4.1. Notiuni generale si delimitari privind rezervele din reevaluare ...
2.4.2. Exemple privind rezervele din reevaluare .......
2.5. Contabilitatea rezervelor ..
2.5.1. Notiuni generale si delimitari privind rezervele ............
2.5.2. Exemple privind rezervele ...
2.6. Contabilitatea actiunilor proprii .....
2.6.1. Notiuni generale si delimitari privind actiunile proprii .
2.6.2. Exemple privind actiunile proprii ......
2.7. Contabilitatea rezultatului reportat .
2.7.1. Notiuni generale si particularitati privind rezultatul reportat .......
2.7.2. Exemple privind rezultatul reportat ...
2.8. Contabilitatea rezultatului exercitiului .........
2.8.1. Notiuni generale si particularitati privind rezultatul exercitiului .
2.8.2. Exemple privind rezultatul exercitiului ...........
2.9. Contabilitatea provizioanelor .........
2.9.1. Notiuni generale si delimitari privind provizioanele .....
2.9.2. Exemple privind provizioanele ..........
2.10. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate .............
2.10.1. Notiuni generale, delimitari privind imprumuturile si datoriile
asimilate si conturile folosite .........
2.10.2. Contabilitatea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni ......
2.10.2.1. Particularitati privind imprumuturile din emisiuni
de obligatiuni ....
2.10.2.2. Exemple privind imprumuturile din emisiuni
de obligatiuni ....
2.10.3. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung .......
2.10.3.1. Particularitati privind creditele bancare pe termen lung .........
2.10.3.2. Exemple privind creditele bancare pe termen lung ...
2.10.4. Contabilitatea datoriilor diverse pe termen lung ........
2.10.4.1. Notiuni generale si delimitari privind datoriile diverse pe termen lung ............
2.10.4.2. Exemple privind datoriile diverse pe termen lung ...
Cuprins
7
2.11. Teste de autoevaluare si teste grila .............
2.12. Probleme de rezolvat ......
Capitolul 3. Contabilitatea imobilizarilor ............
3.1. Notiuni generale si delimitari privind imobilizarile ...
3.2. Documentele de evidenta a imobilizarilor ....
3.3. Recunoasterea si evaluarea imobilizarilor ....
3.4. Contabilitatea imobilizarilor necorporale .....
3.4.1. Definitii si delimitari privind imobilizarile necorporale
3.4.2. Evaluarea si recunoasterea imobilizarilor necorporale ..
3.4.3. Prezentarea conturilor de imobilizari necorporale .........
3.4.4. Amortizarea imobilizarilor necorporale ...........
3.4.5. Exemple privind imobilizarile necorporale ......
3.5. Contabilitatea imobilizarilor corporale .........
3.5.1. Definitii si delimitari privind imobilizarile corporale ....
3.5.2. Evaluarea, recunoasterea si reevaluarea imobilizarilor corporale
3.5.2.1. Evaluarea initiala ....
3.5.2.2. Evaluarea la data bilantului ..
3.5.2.3. Reevaluarea imobilizarilor corporale si exemple ...........
3.5.3. Scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale ..........
3.5.4. Prezentarea conturilor de imobilizari corporale .............
3.5.5. Amortizarea imobilizarilor corporale .
3.5.6. Exemple privind imobilizarile corporale..........
3.6. Contabilitatea imobilizarilor in curs de executie ........
3.6.1. Notiuni generale si prezentarea conturilor de imobilizari
in curs de executie .
3.6.2. Exemple privind imobilizarile in curs de executie .........
3.7. Contabilitatea imobilizarilor financiare ........
3.7.1. Notiuni generale, recunoasterea si evaluarea imobilizarilor
financiare .
3.7.2. Deprecierea imobilizarilor financiare.
3.7.3. Prezentarea conturilor de imobilizari financiare ............
3.7.4. Exemple privind imobilizarile financiare .........
3.8. Contabilitatea operatiunilor de leasing si exemple .....
3.9. Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare
a imobilizarilor ...
3.9.1. Notiuni generale, delimitari privind ajustarile pentru deprecierea
sau pierderea de valoare a imobilizarilor si conturile folosite .....
3.9.2. Exemple privind ajustarile pentru deprecierea sau pierderea de valoare
a imobilizarilor .......
3.10. Teste de autoevaluare si teste grila .............
3.11. Probleme de rezolvat ......
Capitolul 4. Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie .......
8 Contabilitate financiara
4.1. Notiuni generale si delimitari privind stocurile si productia in curs
de executie..........
4.2. Recunoasterea si evaluarea stocurilor si productiei in curs de executie .
4.2.1. Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu ..
4.2.2. Evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune ......
4.2.3. Evaluarea stocurilor la inventariere si la inchiderea exercitiului
financiar ...
4.3. Metode de organizare a contabilitatii stocurilor .........
4.4. Documentele folosite pentru evidenta stocurilor ........
4.5. Metode de organizare a contabilitatii analitice a stocurilor ......
4.6. Inregistrarea stocurilor si productiei in curs de executie in contabilitate .............
4.6.1. Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile
si materialelor de natura obiectelor de inventar .............
4.6.1.1. Notiuni generale si delimitari privind materiile prime,
materialele consumabile si materialele de natura obiectelor
de inventar
4.6.1.2. Prezentarea conturilor de materii prime, materiale consumabile
si materiale de natura obiectelor de inventar....
4.6.1.3. Exemple privind materiile prime, materialele consumabile
si materialele de natura obiectelor de inventar .
4.6.2. Contabilitatea stocurilor in curs de aprovizionare .........
4.6.2.1. Prezentarea conturilor de stocuri in curs de aprovizionare ...........
4.6.2.2. Exemple privind stocurile in curs de aprovizionare .......
4.6.3. Contabilitatea marfurilor .....
4.6.3.1. Notiuni generale privind marfurile si conturile folosite .
4.6.3.2. Exemple privind marfurile ...
4.6.4. Contabilitatea stocurilor aflate la terti .............
4.6.4.1. Notiuni generale privind stocurilor aflate la terti si conturile
folosite......
4.6.4.2. Exemple privind stocurile aflate la terti ...........
4.6.5. Contabilitatea animalelor ....
4.6.5.1. Notiuni generale privind animalele si conturile folosite
4.6.5.2. Exemple privind animalele ...
4.6.6. Contabilitatea stocurilor fabricate si productiei in curs de executie ..........
4.6.6.1. Notiuni generale, delimitari privind stocurile fabricate
si productia in curs de executie si conturile folosite.......
4.6.6.2. Exemple privind stocurile fabricate si productia in curs
de executie .............
4.6.7. Contabilitatea ambalajelor ...
4.6.7.1. Notiuni generale, delimitari privind ambalajele si conturile
folosite......
4.6.7.2. Exemple privind ambalajele .
4.6.7.3. Contabilitatea ambalajelor care circula pe principiul restituirii
Cuprins
9
si exemple .
4.7. Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs
de executie .........
4.7.1. Notiuni generale, delimitari privind ajustarile pentru deprecierea
stocurilor si productiei in curs de executie si conturile folosite..
4.7.2. Exemplu privind ajustarile pentru deprecierea stocurilor si productiei
in curs de executie
4.8. Teste de autoevaluare si teste grila .
4.9. Probleme de rezolvat ........
Capitolul 5. Contabilitatea decontarilor cu tertii
5.1. Notiuni generale privind decontarile cu tertii .............
5.2. Contabilitatea decontarilor privind creantele comerciale ale entitatii ....
5.2.1. Notiuni generale, delimitari privind creantele comerciale
si documentele folosite
5.2.2. Evaluarea creantelor comerciale ........
5.2.3. Contabilitatea creantelor comerciale ..
5.2.3.1. Conturile folosite pentru evidenta creantelor comerciale .............
5.2.3.2. Contabilitatea decontarilor cu clientii si exemple ..........
5.2.3.3. Contabilitatea decontarilor prin efecte comerciale de primit
si exemple
5.2.3.4. Contabilitatea decontarii creantelor cu intocmirea ulterioara
a facturii si exemplu .............
5.2.3.5. Contabilitatea avansurilor primite de la clienti si exemplu ..........
5.3. Contabilitatea decontarilor privind datoriile comerciale ale entitatii .....
5.3.1. Notiuni generale, delimitari privind datoriile fata de furnizori
si documentele folosite ........
5.3.2. Evaluarea datoriilor comerciale .........
5.3.3. Contabilitatea datoriilor comerciale ...
5.3.3.1. Conturile folosite pentru evidenta datoriilor comerciale
5.3.3.2. Contabilitatea decontarilor cu furnizorii si exemple ......
5.3.3.3. Contabilitatea decontarilor cu furnizorii prin efecte comerciale
de plata si exemple .
5.3.3.4. Contabilitatea decontarii datoriilor cu primirea ulterioara
a facturii si exemple .............
5.3.3.5. Contabilitatea avansurilor acordate furnizorilor si exemplu ........
5.4. Contabilitatea decontarilor entitatii cu personalul si cu bugetele de asigurari
si protectie sociala ............
5.4.1. Notiuni generale privind salarizarea personalului .........
5.4.2. Tratamente contabile privind decontarile cu salariatii conforme
cu Standardele Internationale de Contabilitate
5.4.3. Decontarile privind salariile si conturile folosite ...........
5.4.4. Modul de calcul al drepturilor salariale ...........
5.4.5. Stabilirea venitului din salarii care se va impozita ........
10 Contabilitate financiara
5.4.6. Decontarile cu asigurarile si protectia sociala si conturile folosite ............
5.4.7. Exemple privind decontarile cu personalul si cu bugetele de asigurari
si protectie sociala .
5.4.8. Decontarea altor drepturi banesti cuvenite personalului, conturile
folosite si exemple .
5.4.9. Plata salariatilor in situatia insolventei angajatorului ....
5.5. Contabilitatea decontarilor entitatii cu bugetul statului ............
5.5.1. Notiuni generale, delimitari privind datoriile si creantele cu bugetul
statului si conturile folosite .
5.5.2. Contabilitatea impozitului pe profit ...
5.5.2.1. Contribuabilii si sfera de cuprindere a impozitului pe profit ........
5.5.2.2. Contribuabilii care beneficiaza de scutiri de la plata impozitului
pe profit ....
5.5.2.3. Modul de calcul al profitului impozabil si al impozitului
pe profit ....
5.5.2.4. Inregistrarea in contabilitate a impozitului pe profit ......
5.5.2.5. Exemple privind calculul impozitului pe profit
5.5.3. Contabilitatea impozitului pe veniturile microintreprinderilor ....
5.5.3.1. Contribuabilii care platesc impozitul pe veniturile
microintreprinderilor ............
5.5.3.2. Inregistrarea in contabilitate a impozitului pe veniturile
microintreprinderilor ............
5.5.3.3. Exemple privind calculul impozitului pe veniturile
microintreprinderilor ............
5.5.4. Contabilitatea decontarilor privind taxa pe valoarea adaugata ....
5.5.4.1. Notiuni generale privind taxa pe valoarea adaugata, operatiuni
impozabile si neimpozabile ..
5.5.4.2. Cote de TVA utilizate ...........
5.5.4.3. Operatiuni scutite de la plata TVA care dau dreptul
la deducere .............
5.5.4.4. Operatiuni scutite de la plata TVA, efectuate in interiorul tarii,
fara drept de deducere ..........
5.5.4.5. Operatiuni scutite, pentru care nu se datoreaza TVA
catre vama
5.5.4.6. Regimuri speciale de scutire .
5.5.4.7. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata ...........
5.5.4.8. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata ......
5.5.4.9. Regimul deducerilor .............
5.5.4.10. Modul de calcul si de regularizare a taxei pe valoarea
adaugata..
5.5.4.11. Documentele utilizate pentru inregistrarea taxei pe valoarea
adaugata .
5.5.4.12. Conturile folosite pentru evidenta decontarilor
Cuprins
11
privind TVA .........
5.5.4.13. Exemple privind taxa pe valoarea adaugata ...
5.5.5. Contabilitatea decontarilor privind impozitului pe veniturile de natura
salariilor ...
5.5.5.1. Notiuni generale si modul de calcul al impozitului pe veniturile
de natura salariilor ..
5.5.5.2. Inregistrarea in contabilitate a impozitului pe venituri de natura
salariilor si exemplu .............
5.5.6. Contabilitatea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate ..........
5.5.6.1. Notiuni generale si delimitari privind alte impozite, taxe
si varsaminte asimilate .........
5.5.6.2. Conturile folosite pentru evidenta altor impozite, taxe
si varsaminte asimilate .........
5.5.6.3. Exemple privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate .......
5.5.7. Contabilitatea subventiilor ...
5.5.7.1. Notiuni generale si delimitari privind subventiile ..........
5.5.7.2. Conturile folosite pentru evidenta subventiilor
5.5.7.3. Exemple privind subventiile .
5.6. Contabilitatea decontarilor in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii .
5.6.1. Notiuni generale privind decontarile in cadrul grupului si conturile
folosite .....
5.6.2. Decontarile in cadrul grupului, conturile folosite si exemple ......
5.6.3. Decontarile cu actionarii/asociatii, conturile folosite si exemple
5.6.4. Decontari din operatii in participatie, conturile folosite si exemple ..........
5.7. Contabilitatea decontarilor cu debitorii si creditorii diversi, conturile folosite
si exemple ..........
5.8. Contabilitatea operatiunilor de regularizare, conturile folosite si exemple ..........
5.9. Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea creantelor ...........
5.9.1. Notiuni generale, delimitari privind ajustarile pentru deprecierea
creantelor si conturile folosite ...........
5.9.2. Exemplu privind ajustarile pentru deprecierea creantelor ...........
5.10. Teste de autoevaluare si teste grila .............
5.11. Probleme de rezolvat ......
Capitolul 6. Contabilitatea trezoreriei ....
6.1. Rolul trezoreriei in cadrul entitatii .
6.2. Delimitari si structuri care alcatuiesc trezoreria entitatii ..........
6.3. Documentele de plata / incasare .....
6.4. Contabilitatea investitiilor pe termen scurt ...
6.4.1. Evaluarea investitiilor pe termen scurt ............
6.4.2. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor pe termen scurt .........
6.4.2.1. Contabilitatea actiunilor detinute la entitatile afiliate
si exemple .
6.4.2.2. Contabilitatea altor investitii pe termen scurt si exemple .............
12 Contabilitate financiara
6.4.2.3. Contabilitatea obligatiunilor si exemple ...........
6.5. Contabilitatea disponibilitatilor aflate in conturi la banci ........
6.5.1. Notiuni generale, forme de decontare si conturi utilizate ............
6.5.2. Contabilitatea valorilor de incasat si exemple .
6.5.3. Contabilitatea disponibilitatilor aflate la banci si exemple ..........
6.5.4. Contabilitatea dobanzilor privind disponibilitatile banesti si exemple ......
6.5.5. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt si exemple ......
6.6. Contabilitatea disponibilitatilor in numerar si a altor valori .....
6.6.1. Notiuni generale si conturile folosite .
6.6.2. Contabilitatea numerarului si exemple ............
6.6.3. Contabilitatea altor valori de trezorerie si exemple .......
6.7. Contabilitatea viramentelor interne si exemple ..........
6.8. Contabilitatea acreditivelor si avansurilor de trezorerie ...........
6.8.1. Notiuni generale si conturile folosite .
6.8.2. Contabilitatea acreditivelor si exemple ............
6.8.3. Contabilitatea avansurilor de trezorerie si exemple .......
6.9. Contabilitatea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor
de trezorerie........
6.9.1. Notiuni generale, delimitari privind ajustarile pentru pierderea
de valoare a conturilor de trezorerie si conturile folosite ............
6.9.2. Exemple privind ajustarile pentru pierderea de valoare a conturilor
de trezorerie ...........
6.10. Teste de autoevaluare si teste grila .............
6.11. Probleme de rezolvat ......
Capitolul 7. Contabilitatea financiara a cheltuielilor si veniturilor .............
7.1. Delimitari privind cheltuielile si veniturile ..
7.2. Structura cheltuielilor si conturile folosite ...
7.2.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare ........
7.2.1.1. Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile si exemple
7.2.1.2. Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile executate de terti
si exemple
7.2.1.3. Contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate si exemplu .............
7.2.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul si exemple .....
7.2.1.5. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare si exemplu .
7.2.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare si exemplu .........
7.2.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare si exemplu ....
7.2.4. Contabilitatea cheltuielilor privind amortizarile, provizioanele
si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare si exemplu ............
7.2.5. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit/venit
7.2.5.1. Contabilitatea impozitului pe profit si exemplu .............
7.2.5.2. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe venit si exemplu ......
7.3. Structura veniturilor si conturile folosite ......
Cuprins
13
7.3.1. Delimitari si structuri privind veniturile ..........
7.3.2. Contabilitatea veniturilor din exploatare .........
7.3.2.1. Contabilitatea veniturilor aferente cifrei de afaceri nete
si exemple
7.3.2.2. Contabilitatea veniturilor aferente costurilor productiei
in curs de executie si exemple ............
7.3.2.3. Contabilitatea veniturilor din productia de imobilizari
si exemplu
7.3.2.4. Contabilitatea veniturilor din subventii de exploatare
si exemplu
7.3.2.5. Contabilitatea altor venituri din exploatare si exemple ..
7.3.3. Contabilitatea veniturilor financiare si exemple ............
7.3.4. Contabilitatea veniturilor extraordinare si exemplu .......
7.3.5. Contabilitatea veniturilor din provizioane si ajustari pentru depreciere
sau pierdere de valoare si exemple ....
7.3.6. Contabilitatea decontarii veniturilor ..
7.4. Teste de autoevaluare si teste grila .
7.5. Probleme de rezolvat ........
Capitolul 8. Lucrarile de sinteza si raportare contabila efectuate cu ocazia
inchiderii exercitiului financiar .......
8.1. Necesitatea intocmirii lucrarilor de sinteza si raportare contabila..........
8.2. Etapele intocmirii lucrarilor de sinteza si raportare contabila ..
8.2.1. Intocmirea primei balante a conturilor, inainte de inventariere ...
8.2.2. Inventarierea generala a patrimoniului ............
8.2.3. Inregistrarea operatiilor contabile de regularizare .........
8.2.3.1. Regularizarea plusurilor si minusurilor constatate la inventar
si exemple .
8.2.3.2. Operatii privind calculul amortizarilor .............
8.2.3.3. Operatii privind ajustarile pentru deprecieri si exemple
8.2.3.4. Operatii privind provizioanele si exemple........
8.2.3.5. Operatii privind diferentele de curs valutar si exemple ..
8.2.3.6. Operatii privind delimitarea in timp a cheltuielilor
si a veniturilor si exemple ....
8.2.4. Intocmirea balantei conturilor dupa inventariere ...........
8.2.5. Determinarea rezultatului contabil al exercitiului financiar ........
8.2.6. Impozitarea profitului si exemplu ......
8.2.7. Impozitarea veniturilor microintreprinderilor si exemplu ...........
8.2.8. Repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii contabile .....
8.2.8.1. Repartizarea profitului net la entitatile cu capital integral
sau majoritar de stat
8.2.8.2. Repartizarea profitului net la entitatile cu capital majoritar
privat si exemplu ....
8.2.8.3. Acoperirea pierderii contabile ............
14 Contabilitate financiara
8.2.9. Redactarea situatiilor financiare anuale ...........
8.2.9.1. Importanta situatiilor financiare anuale ............
8.2.9.2. Structura si continutul situatiilor financiare anuale ........
8.2.9.3. Auditarea sau verificarea situatiilor financiare anuale ...
8.2.9.4. Aprobarea, semnarea, depunerea si publicarea situatiilor
financiare anuale ...
8.3. Teste de autoevaluare si teste grila .
8.4. Probleme de rezolvat ........
8.5. Corectarea testelor ............
Bibliografie ......Autor: Alexandru Salceanu
Nr. de pagini: 724
Format 17x24 cm
An aparitie 2011

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0463 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.