Constitutia Romaniei. Actualizata 19 aprilie 2013

Constitutia Romaniei. Actualizata 19 aprilie 2013
-10%
Preț: 7,20 lei
8,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: Constitutional

DESCRIERE

Constitutia Romaniei. Actualizata 19 aprilie 2013Constitutia din 1991 reprezinta cadrul legislativ de baza pentru organizarea si functionarea statului si societatii romanesti pe baze democratice. Potrivit art. 1 alin. (5),„in Romania, respectarea ei este obligatorie”; de aceea, lucrarea se adreseaza nu numai specialistilor in drept, ci tuturor cetatenilor romani, in vederea unei corecte cunoasteri a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale.

Editia de fata prezinta textul Constitutiei revizuit prin Legea nr. 429/2003 si republicat in Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, cele mai multe articolele fiind insotite de trimiteri la legislatia speciala conexa.Tabla de materii

Titlul I. Principii generale 9
Articolul 1. Statul roman 9
Articolul 2. Suveranitatea 9
Articolul 3. Teritoriul 9
Articolul 4. Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni 10
Articolul 5. Cetatenia 10
Articolul 6. Dreptul la identitate 10
Articolul 7. Romanii din strainatate 11
Articolul 8. Pluralismul si partidele politice 11
Articolul 9. Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale 11
Articolul 10. Relatii internationale 11
Articolul 11. Dreptul international si dreptul intern 12
Articolul 12. Simboluri nationale 12
Articolul 13. Limba oficiala 12
Articolul 14. Capitala 12
Titlul II. Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale 13
Capitolul I. Dispozitii comune 13
Articolul 15. Universalitatea 13
Articolul 16. Egalitatea in drepturi 13
Articolul 17. Cetatenii romani in strainatate 13
Articolul 18. Cetatenii straini si apatrizii 14
Articolul 19. Extradarea si expulzarea 14
Articolul 20. Tratatele internationale privind drepturile omului 14
Articolul 21. Accesul liber la justitie 15
Capitolul II. Drepturile si libertatile fundamentale 15
Articolul 22. Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica 15
Articolul 23. Libertatea individuala 16
Articolul 24. Dreptul la aparare 17
Articolul 25. Libera circulatie 17
Articolul 26. Viata intima, familiala si privata 17
Articolul 27. Inviolabilitatea domiciliului 18
Tabla de materii• 4
Articolul 28. Secretul corespondentei 18
Articolul 29. Libertatea constiintei 19
Articolul 30. Libertatea de exprimare 19
Articolul 31. Dreptul la informatie 20
Articolul 32. Dreptul la invatatura 20
Articolul 33. Accesul la cultura 21
Articolul 34. Dreptul la ocrotirea sanatatii 22
Articolul 35. Dreptul la mediu sanatos 22
Articolul 36. Dreptul de vot 22
Articolul 37. Dreptul de a fi ales 23
Articolul 38. Dreptul de a fi ales in Parlamentul European 23
Articolul 39. Libertatea intrunirilor 23
Articolul 40. Dreptul de asociere 23
Articolul 41. Munca si protectia sociala a muncii 24
Articolul 42. Interzicerea muncii fortate 25
Articolul 43. Dreptul la greva 25
Articolul 44. Dreptul de proprietate privata 25
Articolul 45. Libertatea economica 26
Articolul 46. Dreptul la mostenire 27
Articolul 47. Nivelul de trai 27
Articolul 48. Familia 27
Articolul 49. Protectia copiilor si a tinerilor 28
Articolul 50. Protectia persoanelor cu handicap 28
Articolul 51. Dreptul de petitionare 29
Articolul 52. Dreptul persoanei vatamate
de o autoritate publica
29
Articolul 53. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau
al unor libertati
30
Capitolul III. Indatoririle fundamentale 30
Articolul 54. Fidelitatea fata de tara 30
Articolul 55. Apararea tarii 30
Articolul 56. Contributii financiare 30
Articolul 57. Exercitarea drepturilor si a libertatilor 31
Capitolul IV. Avocatul Poporului 31
Articolul 58. Numirea si rolul 31
5• Tabla de materii
Articolul 59. Exercitarea atributiilor 31
Articolul 60. Raportul in fata Parlamentului 32
Titlul III. Autoritatile publice 33
Capitolul I. Parlamentul 33
Sectiunea 1. Organizare si functionare 33
Articolul 61. Rolul si structura 33
Articolul 62. Alegerea Camerelor 33
Articolul 63. Durata mandatului 33
Articolul 64. Organizarea interna 34
Articolul 65. Sedintele Camerelor 34
Articolul 66. Sesiuni 35
Articolul 67. Actele juridice si cvorumul legal 35
Articolul 68. Caracterul public al sedintelor 35
Sectiunea a 2-a. Statutul deputatilor si al senatorilor 35
Articolul 69. Mandatul reprezentativ 35
Articolul 70. Mandatul deputatilor si al senatorilor 36
Articolul 71. Incompatibilitati 36
Articolul 72. Imunitatea parlamentara 36
Sectiunea a 3-a. Legiferarea 37
Articolul 73. Categorii de legi 37
Articolul 74. Initiativa legislativa 38
Articolul 75. Sesizarea Camerelor 38
Articolul 76. Adoptarea legilor si a hotararilor 39
Articolul 77. Promulgarea legii 39
Articolul 78. Intrarea in vigoare a legii 39
Articolul 79. Consiliul Legislativ 40
Capitolul II. Presedintele Romaniei 40
Articolul 80. Rolul Presedintelui 40
Articolul 81. Alegerea Presedintelui 40
Articolul 82. Validarea mandatului si depunerea juramantului 41
Articolul 83. Durata mandatului 41
Articolul 84. Incompatibilitati si imunitati 41
Articolul 85. Numirea Guvernului 41
Articolul 86. Consultarea Guvernului 42
Tabla de materii• 6
Articolul 87. Participarea la sedintele Guvernului 42
Articolul 88. Mesaje 42
Articolul 89. Dizolvarea Parlamentului 42
Articolul 90. Referendumul 42
Articolul 91. Atributii in domeniul politicii externe 42
Articolul 92. Atributii in domeniul apararii 43
Articolul 93. Masuri exceptionale 43
Articolul 94. Alte atributii 44
Articolul 95. Suspendarea din functie 44
Articolul 96. Punerea sub acuzare 44
Articolul 97. Vacanta functiei 45
Articolul 98. Interimatul functiei 45
Articolul 99. Raspunderea presedintelui interimar 45
Articolul 100. Actele Presedintelui 45
Articolul 101. Indemnizatia si celelalte drepturi 46
Capitolul III. Guvernul 46
Articolul 102. Rolul si structura 46
Articolul 103. Investitura 46
Articolul 104. Juramantul de credinta 46
Articolul 105. Incompatibilitati 47
Articolul 106. Incetarea functiei de membru al Guvernului 47
Articolul 107. Primul-ministru 47
Articolul 108. Actele Guvernului 48
Articolul 109. Raspunderea membrilor Guvernului 48
Articolul 110. Incetarea mandatului 48
Capitolul IV. Raporturile Parlamentului cu Guvernul 49
Articolul 111. Informarea Parlamentului 49
Articolul 112. Intrebari, interpelari si motiuni simple 49
Articolul 113. Motiunea de cenzura 49
Articolul 114. Angajarea raspunderii Guvernului 50
Articolul 115. Delegarea legislativa 50
Capitolul V. Administratia publica 51
Sectiunea 1. Administratia publica centrala de specialitate 51
Articolul 116. Structura 51
Articolul 117. Infiintarea 51
7• Tabla de materii
Articolul 118. Fortele armate 52
Articolul 119. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii 52
Sectiunea a 2-a. Administratia publica locala 53
Articolul 120. Principii de baza 53
Articolul 121. Autoritati comunale si orasenesti 53
Articolul 122. Consiliul judetean 53
Articolul 123. Prefectul 54
Capitolul VI. Autoritatea judecatoreasca 54
Sectiunea 1. Instantele judecatoresti 54
Articolul 124. Infaptuirea justitiei 54
Articolul 125. Statutul judecatorilor 54
Articolul 126. Instantele judecatoresti 55
Articolul 127. Caracterul public al dezbaterilor 55
Articolul 128. Folosirea limbii materne si a interpretului
in justitie
56
Articolul 129. Folosirea cailor de atac 56
Articolul 130. Politia instantelor 56
Sectiunea a 2-a. Ministerul Public 56
Articolul 131. Rolul Ministerului Public 56
Articolul 132. Statutul procurorilor 57
Sectiunea a 3-a. Consiliul Superior al Magistraturii 57
Articolul 133. Rolul si structura 57
Articolul 134. Atributii 58
Titlul IV. Economia si finantele publice 59
Articolul 135. Economia 59
Articolul 136. Proprietatea 59
Articolul 137. Sistemul financiar 60
Articolul 138. Bugetul public national 60
Articolul 139. Impozite, taxe si alte contributii 60
Articolul 140. Curtea de Conturi 61
Articolul 141. Consiliul Economic si Social 62
Titlul V. Curtea Constitutionala 63
Articolul 142. Structura 63
Articolul 143. Conditii pentru numire 63
Articolul 144. Incompatibilitati 63
Tabla de materii• 8
Articolul 145. Independenta si inamovibilitatea 63
Articolul 146. Atributii 63
Articolul 147. Deciziile Curtii Constitutionale 64
Titlul VI. Integrarea euroatlantica 66
Articolul 148. Integrarea in Uniunea Europeana 66
Articolul 149. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord 67
Titlul VII. Revizuirea Constitutiei 68
Articolul 150. Initiativa revizuirii 68
Articolul 151. Procedura de revizuire 68
Articolul 152. Limitele revizuirii 68
Titlul VIII. Dispozitii finale si tranzitorii 70
Articolul 153. Intrarea in vigoare 70
Articolul 154. Conflictul temporal de legi 70
Articolul 155. Dispozitii tranzitorii 70
Articolul 156. Republicarea Constitutiei 719• I. Principii generale
Titlul I. Principii generale
Articolul 1. Statul roman
(1) Romania este stat national, suveran si independent, unitar
si indivizibil.
(2) Forma de guvernamant a statului roman este republica.
(3) Romania este stat de drept, democratic si social, in care
demnitatea
omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare
a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta
valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului
roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.
(4) Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului
puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul
democratiei constitutionale.
(5) In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si
a legilor este obligatorie.
Articolul 2. Suveranitatea
(1) Suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o
exercita
prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri
libere,
periodice si corecte, precum si prin referendum.
(2) Nici un grup si nici o persoana nu pot exercita suveranitatea
in nume propriu.
Articolul 3. Teritoriul
(1) Teritoriul Romaniei este inalienabil.
(2) Frontierele tarii sunt consfintite prin lege organica, cu respectarea
principiilor si a celorlalte norme general admise ale dreptului
international.
(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, in comune,
orase si judete. In conditiile legii, unele orase sunt declarate
municipii.
(4) Pe teritoriul statului roman nu pot fi stramutate sau colonizate
populatii straine.
Nota. A se vedea si:  O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a
Romaniei (M. Of. nr. 352 din 30 iunie 2001);  Legea nr. 17/1990 privind
I. Principii generale• 10
regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei
contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, republicata (M. Of.
nr. 765 din 21 octombrie 2002).
Articolul 4. Unitatea poporului si egalitatea intre cetateni
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului roman si solidaritatea
cetatenilor sai.
(2) Romania este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor
sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica,
de limba, de religie,
de sex, de opinie, de apartenenta politica,
de
avere sau de origine sociala.
Nota. A se vedea si:  O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata (M. Of. nr. 99 din 8 februarie
2007);  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament
intre femei si barbati, republicata (M. Of. nr. 150 din 1 martie 2007).
Articolul 5. Cetatenia
(1) Cetatenia romana se dobandeste, se pastreaza sau se pierde
in conditiile prevazute de legea organica.
(2) Cetatenia romana nu poate fi retrasa aceluia care a
dobandit-o prin nastere.
Nota. A se vedea si Legea nr. 21/1991 a cetateniei romane, republicata
(M. Of. nr. 576 din 13 august 2010).
Articolul 6. Dreptul la identitate
(1) Statul recunoaste si garanteaza persoanelor apartinand
minoritatilor
nationale dreptul la pastrarea, la dezvoltarea si la
exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase.
(2) Masurile de protectie luate de stat pentru pastrarea,
dezvoltarea si exprimarea identitatii persoanelor apartinand
minoritatilor nationale trebuie sa fie conforme cu principiile de
egalitate si de nediscriminare in raport cu ceilalti cetateni romani.
Nota. A se vedea si:  Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor
nationale, incheiata la Strasbourg la 1 februarie 1995, ratificata prin Legea
nr. 33/1995 (M. Of. nr. 82 din 4 mai 1995);  Carta europeana a limbilor
regionale sau minoritare, adoptata la Strasbourg la 5 noiembrie 1992,
ratificata prin Legea nr. 282/2007 (M. Of. nr. 752 din 6 noiembrie 2007);
 Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
rasiala, adoptata si deschisa spre semnare de Adunarea generala
Art. 4-6
11• I. Principii generale
a Natiunilor Unite prin Rezolutia 2106 (XX) din 21 decembrie 1965, intrata
in vigoare la 4 ianuarie 1969, la care Romania a aderat prin Decretul
nr. 345/1970 (B. Of. nr. 92 din 28 iulie 1970).
Articolul 7. Romanii din strainatate
Statul sprijina intarirea legaturilor cu romanii din afara frontierelor
tarii si actioneaza pentru pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii
lor etnice, culturale, lingvistice si religioase, cu respectarea
legislatiei
statului ai carui cetateni sunt.
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat
romanilor de pretutindeni, republicata (M. Of. nr. 261 din 22 aprilie 2009);
 Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in
strainatate, republicata (M. Of. nr. 291 din 5 mai 2009).
Articolul 8. Pluralismul si partidele politice
(1) Pluralismul in societatea romaneasca este o conditie si o
garantie a democratiei constitutionale.
(2) Partidele politice se constituie si isi desfasoara activitatea
in conditiile
legii. Ele contribuie la definirea si la exprimarea
vointei politice a cetatenilor,
respectand suveranitatea nationala,
integritatea teritoriala, ordinea de drept si principiile democratiei.
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, republicata
(M. Of. nr. 550 din 6 august 2012);  Legea nr. 334/2006 privind finantarea
activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata (M. Of.
nr. 510 din 22 iulie 2010).
Articolul 9. Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale
Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie
si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, in conditiile legii.
Ele contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor
profesionale,
economice si sociale ale membrilor lor.
Nota. A se vedea si Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicata
(M. Of. nr. 625 din 31 august 2012).
Articolul 10. Relatii internationale
Romania intretine si dezvolta relatii pasnice cu toate statele si,
in acest cadru, relatii de buna vecinatate, intemeiate pe principiile
si pe celelalte norme general admise ale dreptului international.
Art. 7-10
I. Principii generale• 12
Articolul 11. Dreptul international si dreptul intern
(1) Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu bunacredinta
obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din
dreptul intern.
(3) In cazul in care un tratat la care Romania urmeaza sa devina
parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate
avea loc numai dupa revizuirea Constitutiei.
Nota. A se vedea si Legea nr. 590/2003 privind tratatele (M. Of. nr. 23 din
12 ianuarie 2004).
Articolul 12. Simboluri nationale
(1) Drapelul Romaniei este tricolor; culorile sunt asezate vertical,
in ordinea urmatoare incepand de la lance: albastru, galben, rosu.
(2) Ziua nationala a Romaniei este 1 Decembrie.
(3) Imnul national al Romaniei este„Desteapta-te romane”.
(4) Stema tarii si sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul
statului (M. Of. nr. 236 din 24 septembrie 1992);  Legea nr. 75/1994 privind
arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea
sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice
(M. Of. nr. 237 din 26 august 1994);  H.G. nr. 687/1993 privind folosirea si
expunerea stemei Romaniei (M. Of. nr. 295 din 17 decembrie 1993).
Articolul 13. Limba oficiala
In Romania, limba oficiala este limba romana.
Articolul 14. Capitala
Capitala Romaniei este municipiul Bucuresti.
Art. 11-14
13• II. Drepturile, libertatile, indatoririle fundamentale
Titlul II. Drepturile, libertatile
si indatoririle fundamentale
Capitolul I. Dispozitii comune
Articolul 15. Universalitatea
(1) Cetatenii beneficiaza de drepturile si de libertatile consacrate
prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale
sau contraventionale mai favorabile.
Nota. A se vedea si:  Codul civil– Legea nr. 287/2009, republicata, art. 6
(M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011);  Codul penal, art. 10-16;  Conventia
europeana a drepturilor omului, art. 7;  Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, art. 49.
Articolul 16. Egalitatea in drepturi
(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara
privilegii si fara discriminari.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi
ocupate, in conditiile legii, de persoanele care au cetatenia romana
si domiciliul in tara. Statul roman garanteaza egalitatea de sanse
intre femei si barbati pentru ocuparea acestor functii si demnitati.
(4) In conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana,
cetatenii Uniunii
care indeplinesc cerintele legii organice au dreptul
de a alege si de a fi alesi in autoritatile administratiei publice locale.
Nota. A se vedea si:  O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata (M. Of. nr. 99 din 8 februarie
2007);  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament
intre femei si barbati, republicata (M. Of. nr. 150 din 1 martie 2007);
 Conventia europeana a drepturilor omului, art. 14;  Protocolul nr. 12
aditional la Conventia europeana a drepturilor omului;  Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, art. 20-21.
Articolul 17. Cetatenii romani in strainatate
Cetatenii romani se bucura in strainatate de protectia statului
roman si trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, cu exceptia acelora
ce nu sunt compatibile cu absenta lor din tara.
Art. 8-9
II. Drepturile, libertatile, indatoririle fundamentale• 14
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor
de pretutindeni, republicata (M. Of. nr. 261 din 22 aprilie 2009);  Legea
nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate,
republicata (M. Of. nr. 291 din 5 mai 2009).
Articolul 18. Cetatenii straini si apatrizii
(1) Cetatenii straini si apatrizii care locuiesc in Romania se
bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor, garantata
de Constitutie
si de alte legi.
(2) Dreptul de azil se acorda si se retrage in conditiile legii,
cu respectarea
tratatelor si a conventiilor internationale la care
Romania este parte.
Nota. A se vedea si:  O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor
in Romania, republicata (M. Of. nr. 421 din 5 iunie 2008);  Legea
nr. 122/2006 privind azilul in Romania (M. Of. nr. 428 din 18 mai 2006);
 Conventia europeana a drepturilor omului, art. 16;  Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, art. 18.
Articolul 19. Extradarea si expulzarea
(1) Cetateanul roman nu poate fi extradat sau expulzat din
Romania.
(2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetatenii
romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care
Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate.
(3) Cetatenii straini si apatrizii pot fi extradati numai in baza unei
conventii
internationale sau in conditii de reciprocitate.
(4) Expulzarea sau extradarea se hotaraste de justitie.
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara
internationala in materie penala, republicata (M. Of. nr. 377 din 31 mai 2011);
 Protocolul nr. 4 aditional la Conventia europeana a drepturilor omului,
art. 3-4;  Protocolul nr. 7 aditional la Conventia europeana a drepturilor
omului, art. 1;  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 19.
Articolul 20. Tratatele internationale privind drepturile
omului
(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile
cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia
Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la
care Romania este parte.
Art. 18-20
15• II. Drepturile, libertatile, indatoririle fundamentale
(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si
legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia
cazului
in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai
favorabile.
Nota. A se vedea si:  Declaratia universala a drepturilor omului (semnata
de catre Romania la 14 decembrie 1955);  Conventia pentru apararea
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si Protocoalele sale
aditionale, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994 (M. Of. nr. 135
din 31 mai 1994);  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
(J.O. nr. C 303 din 14 decembrie 2007);  Pactul international cu privire la
drepturile economice, sociale si culturale, ratificat de Romania prin Decretul
nr. 212/1974 (B. Of. nr. 146 din 20 noiembrie 1974);  Pactul international
cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de Romania prin Decretul
nr. 212/1974 (B. Of. nr. 146 din 20 noiembrie 1974).
Articolul 21. Accesul liber la justitie
(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea
drepturilor,
a libertatilor si a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.
(3) Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea
cauzelor intr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara,
republicata, art. 6-7 (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005);  Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 1 (M. Of. nr. 1154 din
7 decembrie 2004);  Conventia europeana a drepturilor omului, art. 6;
 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 47.
Capitolul II. Drepturile si libertatile
fundamentale
Articolul 22. Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si
psihica ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa
sau de tratament inuman ori degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisa.
Art. 21-22
II. Drepturile, libertatile, indatoririle fundamentale• 16
Nota. A se vedea si:  Codul de procedura penala, art. 51;  Conventia
europeana a drepturilor omului, art. 2 si art. 3;  Protocolul nr. 6 aditional la
Conventia europeana a drepturilor omului;  Protocolul nr. 13 aditional la
Conventia europeana a drepturilor omului;  Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene, art. 2-4.
Articolul 23. Libertatea individuala
(1) Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile.
(2) Perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane
sunt permise
numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Retinerea nu poate depasi 24 de ore.
(4) Arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in
cursul procesului penal.
(5) In cursul urmaririi penale arestarea preventiva se poate
dispune pentru cel mult 30 de zile si se poate prelungi cu cate cel
mult 30 de zile, fara ca durata totala sa depaseasca un termen
rezonabil, si nu mai mult de 180 de zile.
(6) In faza de judecata instanta este obligata, in conditiile legii,
sa verifice
periodic, si nu mai tarziu de 60 de zile, legalitatea si
temeinicia arestarii preventive si sa dispuna, de indata, punerea
in libertate a inculpatului,
daca temeiurile care au determinat
arestarea preventiva au incetat sau daca instanta constata ca nu
exista temeiuri noi care sa justifice mentinerea privarii de libertate.
(7) Incheierile instantei privind masura arestarii preventive sunt
supuse cailor de atac prevazute de lege.
(8) Celui retinut sau arestat i se aduc de indata la cunostinta,
in limba pe care o intelege, motivele retinerii sau ale arestarii, iar
invinuirea,
in cel mai scurt termen; invinuirea se aduce la cunostinta
numai in prezenta unui avocat, ales sau numit din oficiu.
(9) Punerea in libertate a celui retinut sau arestat este obligatorie,
daca motivele acestor masuri au disparut, precum si in alte
situatii prevazute de lege.
(10) Persoana arestata preventiv are dreptul sa ceara punerea
sa in libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune.
(11) Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de
condamnare,
persoana este considerata nevinovata.
(12) Nici o pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decat in
conditiile si in temeiul legii.
Art. 23
17• II. Drepturile, libertatile, indatoririle fundamentale Art. 24-26
(13) Sanctiunea privativa de libertate nu poate fi decat de
natura penala.
Nota. A se vedea si:  Codul de procedura penala, art. 5, art. 52, art. 100-
106, 136-16010;  Conventia europeana a drepturilor omului, art. 5-7;  Protocolul
nr. 4 la Conventia europeana a drepturilor omului, art. 1;  Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 6, art. 48 si art. 49 alin. (1).
Articolul 24. Dreptul la aparare
(1) Dreptul la aparare este garantat.
(2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de
un avocat, ales sau numit din oficiu.
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara,
republicata, art. 15 (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005);  Codul
de procedura penala, art. 6, art. 171-174;  O.U.G. nr. 51/2008 privind
ajutorul public judiciar in materie civila (M. Of. nr. 327 din 25 aprilie 2008);
 Conventia europeana a drepturilor omului, art. 6 parag. 3;  Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 48 alin. (2).
Articolul 25. Libera circulatie
(1) Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este
garantat. Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept.
(2) Fiecarui cetatean ii este asigurat dreptul de a-si stabili domiciliul
sau resedinta in orice localitate din tara, de a emigra, precum
si de a reveni in tara.
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a
cetatenilor romani in strainatate (M. Of. nr. 682 din 29 iulie 2005);  O.U.G.
nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor
statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European
si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata (M. Of. nr. 774 din
2 noiembrie 2011);  Protocolul nr. 4 aditional la Conventia europeana
a drepturilor omului, art. 2;  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene, art. 45.
Articolul 26. Viata intima, familiala si privata
(1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala
si privata.
(2) Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca
nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele
moravuri.
II. Drepturile, libertatile, indatoririle fundamentale• 18
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date (M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001);  Legea nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sectorul comunicatiilor electronice (M. Of. nr. 1101 din 25 noiembrie 2004);
 Conventia europeana a drepturilor omului, art. 8;  Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, art. 7-8.
Articolul 27. Inviolabilitatea domiciliului
(1) Domiciliul si resedinta sunt inviolabile. Nimeni nu poate
patrunde sau ramane in domiciliul ori in resedinta unei persoane
fara invoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege
pentru urmatoarele situatii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari
judecatoresti;
b) inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau
bunurile unei persoane;
c) apararea securitatii nationale sau a ordinii publice;
d) prevenirea raspandirii unei epidemii.
(3) Perchezitia se dispune de judecator si se efectueaza in
conditiile
si in formele prevazute de lege.
(4) Perchezitiile in timpul noptii sunt interzise, in afara de cazul
infractiunilor
flagrante.
Nota. A se vedea si:  Codul penal, art. 192;  Codul de procedura penala,
art. 100-106;  Conventia europeana a drepturilor omului, art. 8;  Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 7.
Articolul 28. Secretul corespondentei
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al
convorbirilor
telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare
este inviolabil.
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date (M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001);  Legea nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private
in sectorul comunicatiilor electronice (M. Of. nr. 1101 din 25 noiembrie
2004);  Codul penal, art. 195;  Codul de procedura penala, art. 911-916,
art. 98;  Conventia europeana a drepturilor omului, art. 8;  Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 7-8.
Art. 27-28
19• II. Drepturile, libertatile, indatoririle fundamentale
Articolul 29. Libertatea constiintei
(1) Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor
religioase
nu pot fi ingradite sub nici o forma. Nimeni nu poate
fi constrans
sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa,
contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea constiintei este garantata; ea trebuie sa se
manifeste in spirit de toleranta si de respect reciproc.
(3) Cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor
proprii, in conditiile legii.
(4) In relatiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace,
acte sau actiuni de invrajbire religioasa.
(5) Cultele religioase sunt autonome fata de stat si se bucura
de sprijinul acestuia, inclusiv prin inlesnirea asistentei religioase in
armata, in spitale, in penitenciare, in azile si in orfelinate.
(6) Parintii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor
convingeri,
educatia copiilor minori a caror raspundere le revine.
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa
si regimul general al cultelor (M. Of. nr. 11 din 8 ianuarie 2007);  Codul
penal, art. 318;  Conventia europeana a drepturilor omului, art. 9;  Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 10.
Articolul 30. Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor
si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris,
prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in
public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisa.
(3) Libertatea presei implica si libertatea de a infiinta publicatii.
(4) Nici o publicatie nu poate fi suprimata.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare in masa
obligatia
de a face publica sursa finantarii.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea,
onoarea,
viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria
imagine.
(7) Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul
la razboi
de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau
religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la
Art. 29-30
II. Drepturile, libertatile, indatoririle fundamentale• 20
violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor
moravuri.
(8) Raspunderea civila pentru informatia sau pentru creatia
adusa la cunostinta publica revine editorului sau realizatorului,
autorului, organizatorului
manifestarii artistice, proprietarului
mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, in
conditiile legii. Delictele de presa se stabilesc prin lege.
Nota. A se vedea si:  Conventia europeana a drepturilor omului, art. 10;
 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 11.
Articolul 31. Dreptul la informatie
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de
interes public nu poate fi ingradit.
(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt
obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor
publice si asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze masurile de
protectie a tinerilor sau securitatea nationala.
(4) Mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt
obligate
sa asigure informarea corecta a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome.
Ele trebuie sa garanteze grupurilor sociale si politice importante
exercitarea
dreptului la antena. Organizarea acestor servicii si
controlul parlamentar asupra activitatii lor se reglementeaza prin
lege organica.
Nota. A se vedea si:  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile
de interes public (M. Of. nr. 663 din 23 octombrie 2001);  Legea
nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate (M. Of. nr. 248 din
12 aprilie 2002);  Legea nr. 504/2002 a audiovizualului (M. Of. nr. 534
din 22 iulie 2002);  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
art. 11 si art. 42.
Articolul 32. Dreptul la invatatura
(1) Dreptul la invatatura este asigurat prin invatamantul general
obligatoriu,
prin invatamantul liceal si prin cel profesional, prin
invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de
perfectionare.
Art. 31-32Pagini:    80
Format: Carte brosata
Data aparititei:    10 Mai 2013

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.0494 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.