Codul muncii. Legea dialogului social si 7 legi uzuale. Actualizat la 22 aprilie 2013

Codul muncii. Legea dialogului social si 7 legi uzuale. Actualizat la 22 aprilie 2013
-10%
Preț: 10,80 lei
12,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: Cod

DESCRIERE

Editia de fata cuprinde textul la zi al Codului muncii, republicat, cu modificarile aduse prin Legea privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si cateva legi uzuale, cea mai importanta fiind Legea nr. 62/2011 a dialogului social, actualizata, cu modificarile aduse prin aceeasi lege pentru degrevarea instantelor judecatoresti, in vigoare de la 15 februarie 2013.

De asemenea, contine modelul-cadru privind contractul individual de munca, precum si H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate.
Cuprins general
Codul muncii _______________________________________ 1
Index ________________________________________ 91
Legea nr. 62/2011 a dialogului social ___________________ 97
Index _______________________________________ 165
1. Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general
de informare si consultare a angajatilor _ ______________ 167
2. Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor
in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor
parti ale acestora _________________________________ 172
3. Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in
cadrul prestarii de servicii transnationale_______________ 176
4. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca_____ 179
5. Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia
maternitatii la locurile de munca______________________ 202
6. Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru
al contractului individual de munca_ __________________ 212
7. H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate
stabilite conform Legii nr. 62/2011____________________ 218


CP• IV
Denumirile marginale ale articolelor din Codul muncii si Legea
dialogului social, astfel cum le veti regasi in prezenta lucrare,
nu fac parte din textul oficial. Ele au fost introduse de redactie,
pentru a se facilita cautarea in coduri.
Nota asupra editiei
1. Editia de fata cuprinde textul la zi al Codului muncii, inclusiv cu recentele
modificari aduse prin Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea
instantelor judecatoresti (M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013).
2. Pentru a fi mai usor de urmarit, textele din Cod, modificate sau abrogate
prin Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor
judecatoresti sunt evidentiate printr-o linie verticala, la margine
de rand. De
asemenea, pentru ca cititorii sa poata vedea in ce constau efectiv modificarile
aduse, versiunea textelor din Cod anterioara este redata in note de
subsol, cu caractere italice.
Exemplu:
Art. 269. [Instanta competenta] (1)[1] Judecarea conflictelor de munca
este de competenta instantelor judecatoresti, stabilite potrivit legii.
[1] Alin. (1) al art. 269 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. XX din Legea
nr. 2/2013. Anterior acestei modificari, pana la 15 februarie 2013, alin. (1) al
art. 269 avea urmatorul cuprins:„(1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta
instantelor stabilite conform Codului de procedura civila”.
3. In cuprinsul acestei lucrari a fost utilizata abrevierea„R.I.L.”, reprezentand
Recurs/uri in interesul legii.
Exemplu:
R.I.L. Prin Decizia nr. LXXVIII (78)/2007 (M. Of. nr. 553 din 22 iulie 2008), Inalta
Curte de Casatie si Justitie a admis ca:
„Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 514/2003, modificata prin Legea nr. 246/2006,
raportate la dispozitiile art. 60 alin. (1) si (2) din Statutul profesiei de consilier
juridic, art. 31 (fost art. 29) si art. 117 (fost art. 93) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata, se interpreteaza in sensul ca nu se pot
negocia de consilierii juridici cu statut de functionari publici prestatiile
suplimentare
in bani, reprezentand clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate, in
conditiile prevazute de art. 25 si 26 din Codul muncii. Aceasta categorie poate
beneficia de sporuri salariale in conditiile stabilite prin acte normative de salarizare
a functionarilor publici si de legislatia specifica autoritatii sau institutiei
publice in care isi desfasoara activitatea”.
1• C. muncii
Codul muncii
– Legea nr. 53/2003–
republicata[*] in
M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011
cu modificarile si completarile aduse prin:
 Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul
de procedura civila (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), in vigoare de la 15 februarie
2013, conform art. 82 raportat la art. 81 alin. (1), astfel cum a fost modificat prin
O.U.G. nr. 4/2013 (M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013);
 Legea nr. 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003
– Codul muncii (M. Of. nr. 509 din 24 iulie 2012);
 Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012);
 Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti,
precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedura civila (M. Of. nr. 89 din 12 februarie 2013).
[*] Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 53/2003– Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 225 din 31 martie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 53/2003– Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, si a mai fost modificata si completata prin:
– Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003– Codul
muncii, publicata in Monitorul Oficial Romaniei, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;
– Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003– Codul
muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea
Legii nr. 53/2003– Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 371/2005,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;
– Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobata cu completari prin Legea nr. 94/2007, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;
– Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003–
Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;
– Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003–
Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie
2008;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii
nr. 53/2003– Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765
din 13 noiembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 167/2009, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I nr. 321 din 14 mai 2009;
– Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea
nr. 53/2003– Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779
din 13 noiembrie 2009;
– Legea nr. 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.
C. muncii• 2
Tabla de materii
Art.
Titlul I. Dispozitii generale ____________________________________ 1-9
Capitolul I. Domeniul de aplicare_________________________________ 1-2
Capitolul II. Principii fundamentale_ ______________________________ 3-9
Titlul II. Contractul individual de munca _ ____________________ 10-110
Capitolul I. Incheierea contractului individual de munca_____________ 10-36
Capitolul II. Executarea contractului individual
de munca_________________________________________________ 37-40
Capitolul III. Modificarea contractului individual de munca___________ 41-48
Capitolul IV. Suspendarea contractului individual de munca_________ 49-54
Capitolul V. Incetarea contractului individual de munca_ ____________ 55-79
Sectiunea 1. Incetarea de drept a contractului individual
de munca _______________________________________________ 56-57
Sectiunea a 2-a. Concedierea _______________________________ 58-60
Sectiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care tin de persoana
salariatului ______________________________________________ 61-64
Sectiunea a 4-a. Concedierea pentru motive care nu tin de
persoana salariatului _ _____________________________________ 65-67
Sectiunea a 5-a. Concedierea colectiva. Informarea, consultarea
salariatilor si procedura concedierilor colective__________________ 68-74
Sectiunea a 6-a. Dreptul la preaviz____________________________ 75-77
Sectiunea a 7-a. Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale____ 78-80
Sectiunea a 8-a. Demisia_____________________________________ 81
Capitolul VI. Contractul individual de munca pe durata
determinata_______________________________________________ 82-87
Capitolul VII. Munca prin agent de munca temporara______________ 88-102
Capitolul VIII. Contractul individual de munca cu timp partial_______ 103-107
Capitolul IX. Munca la domiciliu_____________________________ 108-110
Titlul III. Timpul de munca si timpul de odihna _______________ 111-158
Capitolul I. Timpul de munca________________________________ 111-132
Sectiunea 1. Durata timpului de munca_ _____________________ 111-119
Sectiunea a 2-a. Munca suplimentara_______________________ 120-124
Sectiunea a 3-a. Munca de noapte__________________________ 125-128
Sectiunea a 4-a. Norma de munca__________________________ 129-132
Capitolul II. Repausuri periodice_____________________________ 133-143
Sectiunea 1. Pauza de masa si repausul zilnic_________________ 134-136
Sectiunea a 2-a. Repausul saptamanal_ _____________________ 137-138
Sectiunea a 3-a. Sarbatorile legale__________________________ 139-143
Capitolul III. Concediile____________________________________ 144-158
Sectiunea 1. Concediul de odihna anual si alte concedii
ale salariatilor__________________________________________ 144-153
Sectiunea a 2-a. Concediile pentru formare profesionala_________ 154-158
Titlul IV. Salarizarea _____________________________________ 159-173
Capitolul I. Dispozitii generale_______________________________ 159-163
3• C. muncii
Capitolul II. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata____ 164-165
Capitolul III. Plata salariului_________________________________ 166-171
Capitolul IV. Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale_ ____ 172
Capitolul V. Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului
intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia___________ 173-174
Titlul V. Sanatatea si securitatea in munca __________________ 175-191
Capitolul I. Reguli generale_________________________________ 175-182
Capitolul II. Comitetul de securitate si sanatate in munca_________ 183-185
Capitolul III. Protectia salariatilor prin servicii medicale___________ 186-191
Titlul VI. Formarea profesionala ___________________________ 192-210
Capitolul I. Dispozitii generale_______________________________ 192-200
Capitolul II. Contracte speciale de formare profesionala
organizata de angajator__________________________________ 201-207
Capitolul III. Contractul de ucenicie la locul de munca_ ___________ 208-210
Titlul VII. Dialogul social _ ________________________________ 211-228
Capitolul I. Dispozitii generale_______________________________ 211-213
Capitolul II. Sindicatele_ ___________________________________ 214-220
Capitolul III. Reprezentantii salariatilor_ _______________________ 221-226
Capitolul IV. Patronatul____________________________________ 227-228
Titlul VIII. Contractele colective de munca __________________ 229-230
Titlul IX. Conflictele de munca _ ___________________________ 231-236
Capitolul I. Dispozitii generale_______________________________ 231-232
Capitolul II. Greva________________________________________ 233-236
Titlul X. Inspectia Muncii _________________________________ 237-240
Titlul XI. Raspunderea juridica _ ___________________________ 241-265
Capitolul I. Regulamentul intern_ ____________________________ 241-246
Capitolul II. Raspunderea disciplinara_________________________ 247-252
Capitolul III. Raspunderea patrimoniala_ ______________________ 253-259
Capitolul IV. Raspunderea contraventionala_______________________ 260
Capitolul V. Raspunderea penala____________________________ 261-265
Titlul XII. Jurisdictia muncii _______________________________ 266-275
Capitolul I. Dispozitii generale_______________________________ 266-268
Capitolul II. Competenta materiala si teritoriala_____________________ 269
Capitolul III. Reguli speciale de procedura_ ____________________ 270-275
Titlul XIII. Dispozitii tranzitorii si finale ______________________ 276-281
Index____________________________________________________ p. 91
C. muncii• 4
5• C. muncii
Titlul I. Dispozitii generale
Capitolul I. Domeniul de aplicare
Art. 1. [Obiectul reglementarii] (1) Prezentul cod reglementeaza domeniul
raporturilor de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii
reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia
muncii.
(2) Prezentul cod se aplica si raporturilor de munca reglementate prin
legi speciale, numai in masura in care acestea nu contin dispozitii specifice
derogatorii.
Nota: A se vedea si Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului (M. Of.
nr. 440 din 24 iunie 2002); Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea
profesiei de consilier juridic (M. Of. nr. 867 din 5 decembrie 2003); Legea
nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei (M. Of. nr. 172 din
28 februarie 2005); Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici
(republicata in M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007).
Art. 2. [Subiectele reglementarii] Dispozitiile cuprinse in prezentul
cod se aplica:
a) cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca, care
presteaza munca in Romania;
b) cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca si care
presteaza activitatea in strainatate, in baza unor contracte incheiate cu un
angajator roman, cu exceptia cazului in care legislatia statului pe al carui
teritoriu se executa contractul individual de munca este mai favorabila;
c) cetatenilor straini sau apatrizi incadrati cu contract individual de munca,
care presteaza munca pentru un angajator roman pe teritoriul Romaniei;
d) persoanelor care au dobandit statutul de refugiat si se incadreaza cu
contract individual de munca pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;
e) ucenicilor care presteaza munca in baza unui contract de ucenicie
la locul de munca;
f) angajatorilor, persoane fizice si juridice;
g) organizatiilor sindicale si patronale.
Note: 1. A se vedea, cu referire la lit. c) si d) ale art. 2, si dispozitiile O.U.G.
nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata (M. Of. nr. 421 din
5 iunie 2008), cu modificarile ulterioare, precum si art. 16 alin. (3) din Constitutie.
2. A se vedea, cu referire la lit. b) a art. 2 si dispozitiile Legii nr. 156/2000 privind
protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate (republicata
in M. Of.
nr. 291 din 5 mai 2009).
Art. 3-5 C. muncii• 6
Capitolul II. Principii fundamentale
Art. 3. [Libertatea muncii] (1) Libertatea muncii este garantata prin
Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ingradit.
(2) Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei,
meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze.
(3) Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca
intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie, oricare ar fi acestea.
(4) Orice contract de munca incheiat cu nerespectarea dispozitiilor
alin. (1)-(3) este nul de drept.
Nota: A se vedea in acest sens si art. 41 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
Declaratia universala a drepturilor omului– art. 23 pct. 1 si Pactul international
cu privire la drepturile economice, sociale si culturale– art. 6 pct. 1.
Art. 4. [Interzicerea muncii fortate] (1) Munca fortata este interzisa.
(2) Termenul munca fortata desemneaza orice munca sau serviciu impus
unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat
consimtamantul in mod liber.
(3) Nu constituie munca fortata munca sau activitatea impusa de
autoritatile publice:
a) in temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;
b) pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege;
c) in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva,
in conditiile legii;
d) in caz de forta majora, respectiv in caz de razboi, catastrofe sau pericol
de catastrofe precum: incendii, inundatii, cutremure, epidemii sau epizootii
violente, invazii de animale sau insecte si, in general, in toate circumstantele
care pun in pericol viata sau conditiile normale de existenta ale ansamblului
populatiei ori ale unei parti a acesteia.
Nota: 1. A se vedea si art. 42 din Constitutia Romaniei.
2. Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat, incepand cu 1 ianuarie 2007, prin
intrarea in vigoare a Legii nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a
serviciului militar obligatoriu si trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat
(M. Of. nr. 1155 din 20 decembrie 2005).
3. Cu privire la alin. (3), a se vedea si dispozitiile H.G. nr. 1204/2007 privind
asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si
pe timpul starii de razboi (M. Of. nr. 699 din 17 octombrie 2007).
Art. 5. [Principiul nediscriminarii] (1) In cadrul relatiilor de munca
functioneaza
principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.
(2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata
pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta
nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala,
handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate
sindicala, este interzisa.
7• C. muncii Art. 6
(3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere,
deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre
criteriile prevazute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea,
restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor
prevazute in legislatia muncii.
(4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod
aparent pe alte criterii decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc
efectele unei discriminari directe.
Nota: A se vedea si:
- dispozitiile referitoare la egalitatea in activitatea economica si in materie de
angajare si profesie cuprinse in art. 5-9 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea
si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata (M. Of. nr. 99 din
8 februarie 2007). Potrivit art. 3 lit. a) O.G. nr. 137/2000:„Dispozitiile prezentei
ordonante se aplica tuturor persoanelor
fizice sau juridice, publice sau private,
precum si institutiilor publice cu atributii in ceea ce priveste: (…) a) conditiile de
incadrare in munca, criteriile si conditiile de recrutare, selectare si promovare,
accesul
la toate formele si nivelurile de orientare, formare si perfectionare profesionala;”
- art. 41 alin. (4) coroborat cu art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati (republicata
in M. Of. nr. 150 din 1 martie 2007).
Art. 6. [Protectia salariatilor] (1) Orice salariat care presteaza o munca
beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie
sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea
demnitatii si a constiintei sale, fara nicio discriminare.
(2) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute
dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal,
precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.
(3) Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice discriminare
bazata pe criteriul de sex cu privire la toate elementele si conditiile
de remunerare.
Note: 1. A se vedea si dispozitiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date, care prevad o exceptie a aplicarii interzicerii
prelucrarii anumitor date cu caracter personal in anumite situatii din domeniul
dreptului muncii.
2. A se vedea infra si art. 58-80 C. muncii, care reglementeaza concedierea.
3. A se vedea dispozitiile art. 7-14 (Capitolul II. Egalitatea de sanse si de tratament
intre femei si barbati in domeniul muncii) din Legea nr. 202/2002 privind
egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata in M. Of. nr. 150 din 1
martie 2007, Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 5 iulie 2006 privind punerea in aplicare a principiului egalitatii de sanse si al
egalitatii de tratament intre barbati si femei in materie de incadrare in munca si
de munca (reforma) (JO L 204 din 26 iulie 2006), precum si art. 141 din Tratatul
Consiliului Comunitatilor Europene (CEE) care consacra principiul platii egale
pentru munca egala (Jurnal Oficial C 321 E din 29 decembrie 2006, p. 110).
Art. 7-9 C. muncii• 8
Art. 7. [Libertatea de asociere] Salariatii si angajatorii se pot asocia
liber pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale,
economice si sociale.
Nota: A se vedea in acest sens:
- Legea nr. 62/2011 a dialogului social (republicata in M. Of. nr. 625 din 31
august 2012);
- Conventia OIM nr. 87/1948 privind libertatea sindicala si protectia dreptului
sindical; Conventia OIM nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor de drept de
organizare si negociere colectiva; Carta sociala europeana revizuita, adoptata la
Strasbourg la 3 mai 1996: art. 5– Dreptul sindical si art. 6– Dreptul la negociere
colectiva.
Art. 8. [Principiul consensualitatii si al bunei-credinte] (1) Relatiile
de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte.
(2) Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile
de munca se vor informa si se vor consulta reciproc, in conditiile legii
si ale contractelor colective de munca.
Art. 9. [Libertatea muncii in strainatate] Cetatenii romani sunt liberi sa
se incadreze in munca in statele membre ale Uniunii Europene, precum si
in oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului international al muncii
si a tratatelor bilaterale la care Romania este parte.
Nota: A se vedea si:
- Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in
strainatate (M. Of. nr. 682 din 29 iulie 2005);
- Carta sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996:
art. 18– Dreptul la exercitarea unei activitati lucrative pe teritoriul
celorlalte parti;
art. 19– Dreptul lucratorilor migranti si al familiilor
lor la protectie si asistenta.
9• C. muncii
Titlul II. Contractul individual
de munca
Capitolul I. Incheierea contractului
individual de munca
Art. 10. [Definitie] Contractul individual de munca este contractul in
temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze
munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica,
in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
Art. 11. [Clauze interzise] Clauzele contractului individual de munca
nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin
acte normative ori prin contracte colective de munca.
Art. 12. [Durata contractului] (1) Contractul individual de munca se
incheie pe durata nedeterminata.
(2) Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe
durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.
Art. 13. [Capacitatea juridica a salariatului] (1) Persoana fizica dobandeste
capacitate de munca la implinirea varstei de 16 ani.
(2) Persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de
salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor
legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile
si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea
si pregatirea profesionala.
(3) Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa.
(4) Incadrarea in munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca
este interzisa.
(5) Incadrarea in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau
periculoase se poate face dupa implinirea varstei de 18 ani; aceste locuri
de munca se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 14. [Capacitatea juridica a angajatorului] (1) In sensul prezentului
cod, prin angajator se intelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit
legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual
de munca.
(2) Persoana juridica poate incheia contracte individuale de munca, in
calitate de angajator, din momentul dobandirii personalitatii juridice.
(3) Persoana fizica dobandeste capacitatea de a incheia contracte
individuale de munca in calitate de angajator, din momentul dobandirii
capacitatii depline de exercitiu.
Art. 15-17 C. muncii• 10
Art. 15. [Interzicerea muncii ilicite sau imorale] Este interzisa, sub
sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca
in scopul prestarii unei munci sau a unei activitati ilicite ori imorale.
Art. 16. [Forma scrisa a contractului] (1) Contractul individual de
munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba
romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma
scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea
valabila a contractului.
(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza
in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite
inspectoratului teritorial de munca.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze
salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie
vechime in munca.
Art. 17. [Informarea cu privire la clauzele esentiale din contract]
(1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca,
angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii
ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza
sa le inscrie in contract sau sa le modifice.
(2) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii
sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul
semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.
(3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va
fi informata
cu privire la cel putin urmatoarele elemente:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca
salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din
Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea
atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile
la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui
contract de munca temporara, durata acestora;
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si
durata acestuia;
k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale,
precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
11• C. muncii Art. 18
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile
de munca ale salariatului;
n) durata perioadei de proba.
(4) Elementele din informarea prevazuta la alin. (3) trebuie sa se
regaseasca si in continutul contractului individual de munca.
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in
timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui
act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data
aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare
este prevazuta in mod expres de lege.
(6) La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual
de
munca, oricare dintre parti poate fi asistata de terti, conform propriei optiuni,
cu respectarea prevederilor alin. (7).
(7) Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii
contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de
confidentialitate.
Note: 1. A se vedea si Directiva 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 referitoare
la obligatia angajatorului de a informa salariatii cu privire la conditiile aplicabile
contractului sau relatiei de munca (Jurnal Oficial L 288 din 18 octombrie 1991,
p. 32-35).
2. A se vedea si dispozitiile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general
de informare si consultare a angajatilor (M. Of. nr. 1006 din 18 decembrie
2006),
precum si H.G. nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare si alte
modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene (M. Of.
nr. 161 din 7 martie 2007) si H.G. nr. 188/2007 privind procedurile de informare,
consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatii
cooperative europene.
3. A se vedea si Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru
aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, modificat prin
Ordinul nr. 1616/2011 (M. Of. nr. 415 din 14 iunie 2011).
Art. 18. [Informarea in cazul salariatului care isi va desfasura munca
in strainatate] (1) In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii
ori salariatul, dupa caz, urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate,
angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util, inainte de plecare,
informatiile prevazute la art. 17 alin. (3), precum si informatii referitoare la:
a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
b) moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile
de plata;
c) prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii in
strainatate;
d) conditiile de clima;
e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
f) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata,
libertatea sau siguranta personala;
Art. 19-21 C. muncii• 12
g) conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c) trebuie sa se regaseasca
si in continutul contractului individual de munca.
(3) Dispozitiile alin. (1) se completeaza prin legi speciale care reglementeaza
conditiile specifice de munca in strainatate.
Nota: A se vedea Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care
lucreaza in strainatate, republicata (M. Of. nr. 291 din 5 mai 2009), precum si
Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 156/2000, aprobate
prin H.G. nr. 384/2001, cu modificarile
si completarile
ulterioare.
Art. 19. [Sanctiunea neindeplinirii obligatiei de informare] In situatia
in care angajatorul nu isi executa obligatia de informare prevazuta
la art. 17
si 18, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, are
dreptul sa sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii acestei
obligatii, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri
corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii
de catre angajator a obligatiei de informare.
Art. 20. [Clauzele specifice] (1) In afara clauzelor esentiale prevazute
la art. 17, intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de
munca si alte clauze specifice.
(2) Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:
a) clauza cu privire la formarea profesionala;
b) clauza de neconcurenta;
c) clauza de mobilitate;
d) clauza de confidentialitate.
Art. 21. [Clauza de neconcurenta] (1) La incheierea contractului individual
de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia
si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie
obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu
sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la
angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta
lunare pe
care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
(2) Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul
contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile
ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei
de neconcurenta lunare, perioada pentru care isi produce efectele
clauza de neconcurenta, tertii in favoarea carora se interzice prestarea
activitatii,
precum si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie
cu angajatorul.
(3) Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de
natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor
salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii
contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului
13• C. muncii
individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale
lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
(4) Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de
angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza
la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.
Art. 22. [Perioada in care clauza de neconcurenta isi produce efectele]
(1) Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada
de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazurile in care incetarea
contractului individual de munca s-a produs de drept, cu exceptia cazurilor
prevazute la art. 56 alin. (1) lit. c), e), f), g) si i), ori a intervenit din initiativa
angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
Art. 23. [Limitari ale clauzei de neconcurenta] (1) Clauza de neconcurenta
nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii
profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine.
(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru munca
instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta.
Art. 24. [Consecintele nerespectarii clauzei de neconcurenta] In
cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul
poate
fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese
corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.
Nota: A se vedea si dispozitiile art. 62 din Legea concurentei nr. 21/1996 (republicata
in M. Of. nr. 742 din 16 august 2005).
Art. 25. [Clauza de mobilitate] (1) Prin clauza de mobilitate partile in
contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificului
muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza
intr-un loc stabil de munca. In acest caz salariatul beneficiaza de prestatii
suplimentare in bani sau in natura.
(2) Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor
suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual
de munca.
Art. 26. [Clauza de confidentialitate] (1) Prin clauza de confidentialitate
partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca
si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care
au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in
regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele
individuale de munca.
(2) Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage
obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.
R.I.L. Prin Decizia nr. LXXVIII (78)/2007 (M. Of. nr. 553 din 22 iulie 2008),
Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii declarat de
procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,
cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 6 din Legea
Art. 22-26
Art. 27-28 C. muncii• 14
nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier
juridic,
modificata prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispozitiile art. 60 alin. (1) si (2)
din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 si 117 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul functionarilor publici, republicata, privind admisibilitatea acordarii
consilierilor juridici, cu statut de functionari publici, a prestatiilor suplimentare in
bani, reprezentand clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate si a statuat
ca:
„Dispozitiile art. 6 din Legea nr. 514/2003, modificata prin Legea nr. 246/2006,
raportate la dispozitiile art. 60 alin. (1) si (2) din Statutul profesiei de consilier
juridic, art. 31 (fost art. 29) si art. 117 (fost art. 93) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata, se interpreteaza in sensul ca nu se pot
negocia de consilierii juridici cu statut de functionari publici prestatiile
suplimentare
in bani, reprezentand clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate, in
conditiile prevazute de art. 25 si 26 din Codul muncii. Aceasta categorie poate
beneficia de sporuri salariale in conditiile stabilite prin acte normative de salarizare
a functionarilor publici si de legislatia specifica autoritatii sau institutiei
publice in care isi desfasoara activitatea”.
Art. 27. [Obligativitatea certificatului medical la angajare. Interzicerea
testelor de graviditate] (1) O persoana poate fi angajata in munca
numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza
este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului
individual de munca.
(3) Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum
si sanctiunile aplicabile angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii
locului ori felului muncii fara certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.
(4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.
(5) La angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si
in alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita si teste medicale
specifice.
Note: 1. A se vedea si dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 202/2002 privind
egalitatea de sanse intre femei si barbati (republicata in M. Of. nr. 150 din 1
martie 2007), care, impreuna cu dispozitiile art. 27 alin. (5) C. muncii, transpun
prevederile cuprinse in art. 9 pct. 2 din Conventia Organizatiei Internationale a
Muncii (OIM) nr. 183/2000 asupra protectiei
maternitatii, revizuita, ratificata de
Romania prin Legea nr. 452/2002 (M. Of. nr. 535 din 23 iulie 20 02).
2. A se vedea si art. 9 alin. (4) din O.U.G. nr. 10/2004 privind statutul personalului
vamal (M. Of. nr. 256 din 23 martie 2004), art. 70 din O.G. nr. 29/1997 privind
Codul aerian (republicata in M. Of. nr. 45 din 26 ianuarie 2001), art. 20 alin. (1)
lit. d) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probatiune (M. Of.
nr. 407 din 10 mai 2006).
Art. 28. [Obligativitatea certificatului medical in situatii speciale]
Certificatul medical este obligatoriu si in urmatoarele situatii:
a) la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, pentru
locurile de munca avand expunere la factori nocivi profesionali, si de un an,
in celelalte situatii;
15• C. muncii Art. 29-30
b) in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta activitate,
daca se schimba conditiile de munca;
c) la inceperea misiunii, in cazul salariatilor incadrati cu contract de
munca temporara;
d) in cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor, in situatia
in care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesii, precum si in situatia
schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;
e) periodic, in cazul celor care lucreaza in conditii de expunere la factori
nocivi profesionali, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii;
f) periodic, in cazul celor care desfasoara activitati cu risc de transmitere
a unor boli si care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, la instalatiile
de aprovizionare cu apa potabila, in colectivitati de copii, in unitati sanitare,
potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii;
g) periodic, in cazul celor care lucreaza in unitati fara factori de risc, prin
examene medicale diferentiate in functie de varsta, sex si stare de sanatate,
potrivit reglementarilor din contractele colective de munca.
Art. 29. [Verificarea aptitudinilor profesionale si personale la angajare]
(1) Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea
prealabila
a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea.
(2) Modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prevazuta la
alin. (1) sunt stabilite in contractul colectiv de munca aplicabil, in statutul de
personal– profesional sau disciplinar– si in regulamentul intern, in masura
in care legea nu dispune altfel.
(3) Informatiile cerute, sub orice forma, de catre angajator persoanei
care solicita angajarea cu ocazia verificarii prealabile a aptitudinilor nu pot
avea un alt scop decat acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul
respectiv, precum si aptitudinile profesionale.
(4) Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita
angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile
indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a
celui in cauza.
Nota: A se vedea Conventia OIM nr. 111/1958 privind discriminarea in domeniul
ocuparii fortei de munca si exercitarii profesiei, ratificata de Romania prin
Decretul nr. 284/1973 (B. Of. nr. 81 din 6 iunie 1973), art. 1-5.
Art. 30. [Angajarea la institutii si autoritati publice si la alte unitati
bugetare] (1) Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si
la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz.
(2) Posturile vacante existente in statul de functii vor fi scoase la concurs,
in raport cu necesitatile fiecarei unitati prevazute la alin. (1).
(3) In cazul in care la concursul organizat in vederea ocuparii unui post
vacant nu s-au prezentat mai multi candidati, incadrarea in munca se face
prin examen.


Pagini:    240
Format:    Carte brosata
Data aparititei:    8 Mai 2013

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.0485 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.