Codul muncii. Legea dialogului social si 7 legi uzuale (Actualizat 4 februarie 2013)

Codul muncii. Legea dialogului social si 7 legi uzuale (Actualizat 4 februarie 2013)
-10%
Preț: 10,80 lei
12,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: Cod

DESCRIERE

Editia de fata cuprinde textul la zi al Codului muncii, republicat, cu modificarile aduse prin Legea privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, varianta finala, promulgata, precum si cateva legi uzuale, cea mai importanta fiind Legea nr. 62/2011 a dialogului social, actualizata, cu modificarile aduse prin aceeasi lege pentru degrevarea instantelor judecatoresti, in vigoare de la 15 februarie 2013.

Am inclus in aceasta editie si ultimele 2 recursuri in interesul legii privitoare la momentul de la care incepe sa curga termenul pentru aplicarea sanctiunii disciplinare, precum si la instanta competenta teritorial in solutionarea conflictelor de munca in cazul actiunilor promovate in numele membrilor de sindicat.

De asemenea, contine modelul-cadru privind contractul individual de munca, precum si H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate.Cuprins general
Codul muncii _______________________________________ 1
Index ________________________________________ 91
Legea nr. 62/2011 a dialogului social ___________________ 97
Index _______________________________________ 165
1. Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general
de informare si consultare a angajatilor _ ______________ 167
2. Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor
in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor
parti ale acestora _________________________________ 172
3. Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in
cadrul prestarii de servicii transnationale_______________ 176
4. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca_____ 179
5. Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia
maternitatii la locurile de munca______________________ 202
6. Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru
al contractului individual de munca_ __________________ 212
7. H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate
stabilite conform Legii nr. 62/2011____________________ 218

Denumirile marginale ale articolelor din Codul muncii si Legea
dialogului social, astfel cum le veti regasi in prezenta lucrare,
nu fac parte din textul oficial. Ele au fost introduse de redactie,
pentru a se facilita cautarea in coduri.
Nota asupra editiei
1. Editia de fata cuprinde textul la zi al Codului muncii, inclusiv cu recentele
modificari aduse prin Legea privind unele masuri pentru degrevarea
instantelor judecatoresti, varianta finala, promulgata, astfel cum a fost
preluata de pe site-ul Camerei Deputatilor (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/
upl_pck.proiect?cam=2&idp=12944), accesat la data de 1 februarie 2013.
2. Pentru a fi mai usor de urmarit, textele din Cod, modificate sau abrogate
prin Legea privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti
sunt evidentiate printr-o linie verticala, la margine
de rand. De asemenea,
pentru ca cititorii sa poata vedea in ce constau efectiv modificarile
aduse, versiunea textelor din Cod anterioara este redata in note de subsol,
cu caractere italice.

Exemplu:
Art. 269. [Instanta competenta] (1)[1] Judecarea conflictelor de munca
este de competenta instantelor judecatoresti, stabilite potrivit legii.
[1] Alin. (1) al art. 269 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea privind unele
masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, varianta finala, promulgata, astfel
cum a fost preluata de pe site-ul Camerei Deputatilor (http://www.cdep.ro/pls/proiecte/
upl_pck.proiect?cam=2&idp=12944), accesat la data de 1 februarie 2013. Pana la data
trimiterii acestei editii in tipar, aceasta lege nu a fost publicata in Monitorul Oficial. Anterior
acestei modificari, pana la 15 februarie 2013, alin. (1) al art. 269 avea urmatorul
cuprins:„(1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor stabilite
conform Codului de procedura civila”.


Codul muncii

– Legea nr. 53/2003–

republicata[*] in
M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011
cu modificarile si completarile aduse prin:
 Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul
de procedura civila (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), in vigoare de la 15 februarie
2013, conform art. 82 raportat la art. 81 alin. (1), astfel cum a fost modificat prin
O.U.G. nr. 4/2013 (M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013);
 Legea nr. 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003
– Codul muncii (M. Of. nr. 509 din 24 iulie 2012);
 Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012).
[*] Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 53/2003– Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 225 din 31 martie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 53/2003– Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, si a mai fost modificata si completata prin:
– Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003– Codul
muncii, publicata in Monitorul Oficial Romaniei, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;
– Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003– Codul
muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea
Legii nr. 53/2003– Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 371/2005,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;
– Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobata cu completari prin Legea nr. 94/2007, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;
– Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003–
Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;
– Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003–
Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie
2008;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii
nr. 53/2003– Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765
din 13 noiembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 167/2009, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I nr. 321 din 14 mai 2009;
– Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea
nr. 53/2003– Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779
din 13 noiembrie 2009;
– Legea nr. 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.


Tabla de materii

Art.
Titlul I. Dispozitii generale ____________________________________ 1-9
Capitolul I. Domeniul de aplicare_________________________________ 1-2
Capitolul II. Principii fundamentale_ ______________________________ 3-9
Titlul II. Contractul individual de munca _ ____________________ 10-110
Capitolul I. Incheierea contractului individual de munca_____________ 10-36
Capitolul II. Executarea contractului individual
de munca_________________________________________________ 37-40
Capitolul III. Modificarea contractului individual de munca___________ 41-48
Capitolul IV. Suspendarea contractului individual de munca_________ 49-54
Capitolul V. Incetarea contractului individual de munca_ ____________ 55-79
Sectiunea 1. Incetarea de drept a contractului individual
de munca _______________________________________________ 56-57
Sectiunea a 2-a. Concedierea _______________________________ 58-60
Sectiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care tin de persoana
salariatului ______________________________________________ 61-64
Sectiunea a 4-a. Concedierea pentru motive care nu tin de
persoana salariatului _ _____________________________________ 65-67
Sectiunea a 5-a. Concedierea colectiva. Informarea, consultarea
salariatilor si procedura concedierilor colective__________________ 68-74
Sectiunea a 6-a. Dreptul la preaviz____________________________ 75-77
Sectiunea a 7-a. Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale____ 78-80
Sectiunea a 8-a. Demisia_____________________________________ 81
Capitolul VI. Contractul individual de munca pe durata
determinata_______________________________________________ 82-87
Capitolul VII. Munca prin agent de munca temporara______________ 88-102
Capitolul VIII. Contractul individual de munca cu timp partial_______ 103-107
Capitolul IX. Munca la domiciliu_____________________________ 108-110
Titlul III. Timpul de munca si timpul de odihna _______________ 111-158
Capitolul I. Timpul de munca________________________________ 111-132
Sectiunea 1. Durata timpului de munca_ _____________________ 111-119
Sectiunea a 2-a. Munca suplimentara_______________________ 120-124
Sectiunea a 3-a. Munca de noapte__________________________ 125-128
Sectiunea a 4-a. Norma de munca__________________________ 129-132
Capitolul II. Repausuri periodice_____________________________ 133-143
Sectiunea 1. Pauza de masa si repausul zilnic_________________ 134-136
Sectiunea a 2-a. Repausul saptamanal_ _____________________ 137-138
Sectiunea a 3-a. Sarbatorile legale__________________________ 139-143
Capitolul III. Concediile____________________________________ 144-158
Sectiunea 1. Concediul de odihna anual si alte concedii
ale salariatilor__________________________________________ 144-153
Sectiunea a 2-a. Concediile pentru formare profesionala_________ 154-158
Titlul IV. Salarizarea _____________________________________ 159-173
Capitolul I. Dispozitii generale_______________________________ 159-163


Capitolul II. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata____ 164-165
Capitolul III. Plata salariului_________________________________ 166-171
Capitolul IV. Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale_ ____ 172
Capitolul V. Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului
intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia___________ 173-174
Titlul V. Sanatatea si securitatea in munca __________________ 175-191
Capitolul I. Reguli generale_________________________________ 175-182
Capitolul II. Comitetul de securitate si sanatate in munca_________ 183-185
Capitolul III. Protectia salariatilor prin servicii medicale___________ 186-191
Titlul VI. Formarea profesionala ___________________________ 192-210
Capitolul I. Dispozitii generale_______________________________ 192-200
Capitolul II. Contracte speciale de formare profesionala
organizata de angajator__________________________________ 201-207
Capitolul III. Contractul de ucenicie la locul de munca_ ___________ 208-210
Titlul VII. Dialogul social _ ________________________________ 211-228
Capitolul I. Dispozitii generale_______________________________ 211-213
Capitolul II. Sindicatele_ ___________________________________ 214-220
Capitolul III. Reprezentantii salariatilor_ _______________________ 221-226
Capitolul IV. Patronatul____________________________________ 227-228
Titlul VIII. Contractele colective de munca __________________ 229-230
Titlul IX. Conflictele de munca _ ___________________________ 231-236
Capitolul I. Dispozitii generale_______________________________ 231-232
Capitolul II. Greva________________________________________ 233-236
Titlul X. Inspectia Muncii _________________________________ 237-240
Titlul XI. Raspunderea juridica _ ___________________________ 241-265
Capitolul I. Regulamentul intern_ ____________________________ 241-246
Capitolul II. Raspunderea disciplinara_________________________ 247-252
Capitolul III. Raspunderea patrimoniala_ ______________________ 253-259
Capitolul IV. Raspunderea contraventionala_______________________ 260
Capitolul V. Raspunderea penala____________________________ 261-265
Titlul XII. Jurisdictia muncii _______________________________ 266-275
Capitolul I. Dispozitii generale_______________________________ 266-268
Capitolul II. Competenta materiala si teritoriala_____________________ 269
Capitolul III. Reguli speciale de procedura_ ____________________ 270-275
Titlul XIII. Dispozitii tranzitorii si finale ______________________ 276-281
Index____________________________________________________ p. 91Data aparititei:    8 Februarie 2013
Format: Carte brosata
Nr. pagini: 240

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.0471 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.