Chirica Dan, Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile

Chirica Dan, Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
-15%
Preț: 135,15 lei
159,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2014
Categoria: General

DESCRIERE

Desi materia succesiunilor si liberalitatilor este una traditional impregnata de„clasicism”, adica de solutii legislative mai putin supuse schimbarii fata de alte materii ale dreptului civil, iata ca noua reglementare, inspirandu-se din reglementarile de data mai recenta din alte tari (in special, din Franta si Quebec, dar si din Elvetia si Italia), dar si inovand (uneori, temerar), contine, pe langa regulile traditionale (unele adevarate„fosile” juridice, care in mod normal ar fi trebuit sa fie abandonate), si solutii legislative inedite pentru dreptul nostru, care, cu siguranta, dupa etapa de buimaceala generala specifica adoptarii unei reglementari de o asemenea anvergura, de o maniera destul de intempestiva, vor constitui adevarate pietre de incercare pentru jurisprudenta si pentru doctrina.

Din cuprins

    caracterele juridice ale transmisiunii succesorale
    deschiderea mostenirii
    conditiile cerute de lege pentru a putea mosteni
    devolutiunea legala a mostenirii
    drepturile succesorale ale sotului supravietuitor
    dreptul statului asupra mostenirilor vacante
    liberalitatile (donatii si testamente)
    dreptul de optiune succesorala
    procedura succesorala notariala
    partajul de ascendent


Puncte forte

    succesiunile si liberalitatile in reglementarea noului Cod civil
    instrument de lucru excelent pentru studenti, dar si pentru practicienii dreptului
    evidentierea legaturii dintre noile reglementari si cele ale Codului civil din 1864, cu jurisprudenta si doctrina aferente
    prezentarea surselor de inspiratie a textelor noului Cod civil, fie ca a fost vorba de legislatie straina, fie de o anume jurisprudenta sau doctrina, a ratiunii lor si a modului cum acestea se integreaza ca elemente ale sistemului nostru de drept, daca sunt sau nu compatibile cu acesta
    numeroase trimiteri la lucrari de specialitate autohtone si straine
    valorificarea problemelor practice in domeniu


Despre autor

Profesor universitar, Facultatea de Drept a Universitatii„Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca si Avocat pledant in Baroul Cluj

Public tinta

Lucrarea este nu numai un instrument de lucru pentru studentii facultatilor de drept (nivel de licenta, masterat si doctorat) si pentru cercetatori, ci si, mai ales, pentru practicienii dreptului (notari, judecatori, avocati, consilieri juridici), institutiile juridice si functionarea acestora fiind prezentate nu numai didactic, ci si avand in vedere problemele practice pe care acestea le pot ridica, trimiterile la lucrarile de specialitate, precum si la diferite jurisprudente, autohtone si straine, fiind foarte numeroase si foarte diverse.Cuprins
Cuvant-inainte XXXV
Abrevieri XXXVII
Titlul I. Despre succesiuni in general 1
Capitolul I. Introducere 1
Sectiunea 1. Moartea persoanei fizice si consecintele ei juridice 1
Sectiunea a 2-a. Precizari terminologice cu privire la notiunile
de„succesiune" sau de„mostenire" 2
 1. Acceptiunea de mod specific de dobandire sau transmitere
a proprietatii 2
2. Acceptiunea de obiect al transmisiunii succesorale 3
Sectiunea a 3-a. Felurile mostenirii in intelesul de moduri de dobandire
sau transmitere a proprietatii 3
 1. Mostenirea legala 3
2. Mostenirea testamentara 4
3. Mostenirea contractuala 4
Capitolul II. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale 6
Sectiunea 1. Transmisiunea succesorala este o transmisiune mortis causa 6
Sectiunea a 2-a. Caracterul universal al transmisiunii succesorale 7
Sectiunea a 3-a. Transmisiunea succesorala are un caracter unitar 7
1. Regula 7
2. Exceptiile de la regula. Succesiunile anomale 8
2.1. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor conferit de
art. 973 NCC 9
2.2. Bunurile formand obiectul dreptului special de mostenire
al sotului supravietuitor prevazut la art. 974 NCC 9
2.3. Mostenirile cu elemente de extraneitate in dreptul anterior
si in prezent 10
2.4. Bunurile reprezentand amintiri de familie 11
Capitolul III. Deschiderea mostenirii 13
Sectiunea 1. Cauza deschiderii mostenirii 13
Sectiunea a 2-a. Data deschiderii mostenirii 14
 1. Interesul practic al datei deschiderii mostenirii 14
2. Determinarea datei deschiderii mostenirii 14
2.1. Situatiile obisnuite 14

VI
Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
2.2. Situatia comorientilor 16
Sectiunea a 3-a. Locul deschiderii mostenirii 16
 1. Importanta practica a locului deschiderii mostenirii 16
2. Determinarea locului deschiderii mostenirii 17
Capitolul IV. Conditiile cerute de lege pentru a putea mosteni 18
Sectiunea 1. Capacitatea succesorala 18
 1. Persoanele care au capacitate succesorala 18
1.1. Persoanele fizice in viata la data deschiderii mostenirii 18
1.2. Persoanele disparute 19
1.3. Copilul conceput, dar nenascut la data deschiderii succesiunii 19
1.4. Persoanele juridice in fiinta la data deschiderii succesiunii 20
2. Persoanele care nu au capacitate succesorala 20
2.1. Persoanele fizice care nu sunt in viata sau cel putin concepute
si persoanele juridice care nu sunt in fiinta la data deschiderii
succesiunii 21
2.2. Comorientii 21
Sectiunea a 2-a. Mostenitorul sa nu fie nedemn 23
 1. Nedemnitatea de drept 23
1.1. Cazuri si conditii 23
Cazul succesibilului condamnat penal pentru savarsirea unei infractiuni cu intentia de a-l ucide pe cel care lasa
mostenirea 23
Cazul succesibilului condamnat penal pentru savarsirea, inainte de deschiderea mostenirii, a unei infractiuni cu intentia de a-l ucide pe un alt succesibil care, daca mostenirea ar fi fost deschisa la data savarsirii faptei,
ar fi inlaturat sau ar fi restrans vocatia la mostenire
a faptuitorului 24
1.2. Regimul juridic al nedemnitatii de drept 24
Cine si cand poate invoca nedemnitatea? 24
Efectele„de drept" ale nedemnitatii reglementate de
art. 958 NCC. 25
2. Nedemnitatea judiciara 25
2.1. Cazuri si conditii 26
Cazul cand un succesibil este condamnat penal pentru savarsirea, cu intentie, impotriva celui care lasa mostenirea a unor fapte grave de violenta, fizica sau morala, ori
a unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei 26
Cazul cand un succesibil, cu rea-credinta, ascunde,
altereaza, distruge sau falsifica testamentul defunctului 27
Cazul cand un succesibil, prin dol sau violenta, il impiedica pe cel care lasa mostenirea sa intocmeasca,
sa modifice sau sa-si revoce testamentul.. 27
2.2. Regimul juridic al nedemnitatiijudiciare 27

Cuprins
Cine poate solicita declararea nedemnitatii? 27
Termenul in care poate fi solicitata declararea
nedemnitatii si natura lui 28
3. Efectele nedemnitatii 29
3 .1. Efectele in raport cu nedemnul 29
Inlaturarea de la mostenire 29
Obligatia de a restitui bunurile mostenirii 30
~ .2. Efectele in raporturile cu descendentii nedemnului 31
4. Inlaturarea efectelor nedemnitatii 32
5. Dispozitiile legale tranzitorii 33
Sectiunea a 3-a. Vocatia la mostenire 34
Titlul II. Devolutiunea legala a mostenirii.. 35
Capitolul I. Regulile generale aplicabile devolutiunii legale a mostenirii 35
Sectiunea 1. Criteriul si sfera persoanelor din randul carora vor fi
desemnati mostenitorii 36
 1. Mostenirea legala - o mostenire de familie 36
2. Sfera persoanelor chemate de lege la mostenire 36
Sectiunea a 2-a. Principiile generale de stabilire a rudelor chemate
efectiv la mostenire si exceptiile de la acestea 3 7
 1. Principiul prioritatii sau al chemarii la mostenire in ordinea
claselor de mostenitori 3 7
1.1. Clasele de mostenitori si continutul principiului 3 7
1.2. Problema posibilitatii (imposibilitatii) ca doua clase de
mostenitori sa vina la mostenire in acelasi timp 38
2. Principiul proximitatii gradului de rudenie cu defunctul 41
2.1. Regula 41
2.2. Exceptii 41
3. Principiul impartirii mostenirii in parti egale (pe capete)
intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad 41
3.1. Regula 41
3.2. Exceptii 42
Sectiunea a 3-a. Reprezentarea succesorala 42
 1. Domeniul reprezentarii 44
1.1. Reprezentarea descendentilor in linie dreapta 44
1.2. Reprezentarea colateralilor privilegiati 4 7
2. Conditiile reprezentarii 4 7
2.1. Conditiile cerute in persoana reprezentatului 4 7
Reprezentatul sa fie predecedat lui de cuius sau sa fie
nedemn fata de acesta 47
Reprezentatul sa fi avut chemare efectiva la mostenirea lui de cuius daca ar fi avut capacitate succesorala sau
daca nu ar fi fost nedemn 48
2.2. Conditiile cerute in persoana reprezentantului 49
VII

Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
Reprezentantul trebuie sa aiba aptitudinea de a-l mosteni
pe defunct 49
Aptitudinea reprezentantului de a culege mostenirea
celui reprezentat este indiferenta 50
3. Efectele reprezentarii 50
3.1. Efectele generale 50
Plasarea reprezentantului in locul reprezentatului 50
Impartirea mostenirii pe tulpini 51
Impartirea mostenirii pe tulpini 51
Efectele secundare ale impartirii mostenirii pe tulpini 51
Reprezentarea opereaza de drept 52
3.2. Efectele particulare ale reprezentarii 52
Capitolul II. Aplicarea principiilor devolutiunii legale in cazul celor
patru clase de mostenitori legali 54
Sectiunea 1. Clasa intai de mostenitori - a descendentilor.. 54
1. Componenta 54
2. Regulile aplicabile 54
3. Caracterele juridice ale dreptului de mostenire legala al
descendentilor 55
Sectiunea a 2-a. Clasa a doua de mostenitori - a ascendentilor si
colateralilor privilegiati 55
 1. Ascendentii privilegiati 55
1.1. Componenta. Cand vin la mostenire? 55
1.2. Repartizarea mostenirii 56
Cazul in care ascendentii privilegiati vin singuri
la mostenire 56
Cazul in care ascendentii privilegiati vin la mostenire
impreuna cu colateralii privilegiati 56
Cazul in care la mostenire vine un singur parinte 57
Cazul cand la mostenire vin ambii parinti 57
Cazul in care la mostenire vin parintii si sotul
supravietuitor al defunctului 57
1.3. Caracterele juridice ale dreptului de mostenire legala
al ascendentilor privilegiati 57
2. Colateralii privilegiati 58
2.1. Componenta. Cand vin la mostenire? 5 8
2.2. Repartizarea mostenirii intre colateralii privilegiati 5 8
Colateralii nascuti din aceiasi parinti 58
Cazul cand mostenirea se imparte doar intre
colateralii privilegiati 5 8
Cazul cand colateralii privilegiati vin la mostenire
in concurs cu parintii defunctului 59
Cazul cand colateralii privilegiati vin la mostenire
in concurs cu sotul supravietuitor.. 59
VIII

Cuprins
Colateralii nascuti din parinti diferiti. Impartirea
pe linii a mostenirii 59
2.3. Caracterele juridice ale dreptului la mostenire legala
al colateralilor privilegiati 60
3. Clasa a treia - a ascendentilor ordinari 60
3 .1. Componenta. Cand sunt chemati la mostenire? 60
3.2. Repartizarea mostenirii intre ascendentii ordinari 61
3.3. Caracterele juridice ale dreptului la mostenire legala
al ascendentilor ordinari 61
4. Clasa a patra - a colateralilor ordinari 61
4.1. Componenta. Cand sunt chemati la mostenire? 61
4.2. Repartizarea mostenirii intre colateralii ordinari 62
4.3. Caracterele juridice ale dreptului la mostenire al
colateralilor ordinari 62
Capitolul III. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor
in cadrul mostenirii legale 63
Sectiunea 1. Generalitati 63
 1. Evolutia reglementarilor 63
2. Conditiile cerute de lege sotului supravietuitor pentru
a putea mosteni 63
Sectiunea a 2-a. Drepturile conferite de lege sotului supravietuitor.. 64
 1. Drepturile de mostenire proprii ale sotului supravietuitor in
concurs cu fiecare clasa de mostenitori 65
2. Dreptul special de mostenire al sotului supravietuitor asupra
mobilierului si obiectelor de uz casnic 65
2.1. Mobilierul si obiectele apartinand gospodariei casnice 66
2.2. Conditiile de acordare 67
2.3. Natura juridica a dreptului special de mostenire 69
3. Dreptul temporar de abitatie asupra casei de locuit 70
3 .1. Reglementare legala 70
3.2. Conditiile cerute pentru a lua nastere 71
3.3. Caractere juridice 72
3.4. Modificari pe parcursul exercitarii dreptului de abitatie
al sotului supravietuitor 73
A Restrangerea dreptului de abitatie 73
Obligatia sotului supravietuitor de a primi o locuinta
in schimb 73
3.5. Incetarea dreptului de abitatie 73
Capitolul IV. Dreptul statului (comunei) asupra mostenirilor vacante 75
Sectiunea 1. Reglementare legala 75
Sectiunea a 2-a. Fundamentul vocatiei succesorale a statului (comunei) 76
1. Teoria dreptului legal de mostenire 76
2. Teoria dreptului de suveranitate 77
3. Interesul practic al optiunii intre una sau alta din cele doua teorii 77
IX

Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
3 .1. Din punctul de vedere al dezmostenirii tuturor mostenitorilor.. 78
3.2. Din punctul de vedere al revocarii renuntarii la mostenire
a unui mostenitor legal 78
3.3. Conceptia care se desprinde din dispozitiile noului Cod civil... 79
Sectiunea a 3-a. Administrarea provizorie a bunurilor mostenirii.
Curatorul special 79
Sectiunea a 4-a. Constatarea vacantei succesorale. Certificatul
de vacanta succesorala si anularea lui 80
Sectiunea a 5-a. Efectele vacantei succesorale 82
Sectiunea a 6-a. Trimiterea in posesie a comunei (sezina) 83
Titlul III. Introducere in dreptul liberalitatilor 85
Capitolul I. Liberalitatile ca specie a actelor juridice 85
Sectiunea 1. Consideratii introductive 85
 1. Liberalitatile - specie a actelor juridice cu titlu gratuit 85
2. Caracterul exceptional 87
3. Inadecvarea criteriului formal pentru caracterizarea actelor
de liberalitate 87
Sectiunea a 2-a. Criteriile de caracterizare a liberalitatilor.. 88
1. Criteriul material (economic) 88
1.1. Saracirea dispunatorului in corelatie cu imbogatirea
beneficiarului 88
1.2. Liberalitatile si contractele de binefacere 90
2. Criteriul volitional (moral) 90
2.1. Conceptiile„obiectiva" si„subiectiva" asupra intentiei
de a gratifica 91
2.2. Recompensa morala sau materiala asteptata de dispunator
si raportul acesteia cu intentia de a gratifica 93
2.3. Proba intentiei de a gratifica 95
3. Cazuri care prezinta dificultati de calificare 97
3 .1. Actele de executare a unor obligatii naturale 97
Obligatiile naturale obisnuite 97
Cazul special al executarii de bunavoie de catre mostenitorii unei persoane a unei liberalitati facute de aceasta fara respectarea conditiilor de forma prevazute
&~ ~
3 .2. Liberalitatile remuneratorii 100
3.3. Liberalitatile modice 102
3.4. Calificarea actelor de dobandire a unui bun cu clauza
tontiniera ( de acrescamant) de doua sau mai multe
persoane impreuna 103
Capitolul II. Conditiile de validitate a liberalitatilor 106
Sectiunea 1. Consimtamantul 106
X

Cuprins
1. Neafectarea consimtamantului de o tulburare mentala din
partea dispunatorului 107
1.1. Situatia sub regimul Codului civil din 1864 107
1.2. Situatia sub regimul noului Cod civil... 109
2. Consimtamantul trebuie sa fie neviciat 113
2.1. Eroarea esentiala 114
2.2. Dolul. 115
2.3. Violenta 118
Sectiunea a 2-a. Capacitatea 119
 1. Incapacitatile de a dispune prin liberalitati 119
1.1. Incapacitati absolute de a dispune prin liberalitati 119
Incapacitatea minorilor 121
Incapacitatea interzisilor judecatoresti 123
Incapacitatea persoanelor insolvabile de a face liberalitati 123
1.2. Incapacitati relative de a dispune prin liberalitati 124
Incapacitatea majorului de a dispune in favoarea reprezentantului sau ocrotitorului legal avut in timpul minoritatii sau interdictiei, pana la descarcarea acestora
de gestiune de catre instanta de tutela 125
Incapacitatea persoanelor aflate in ingrijire de a dispune in favoarea medicilor, farmacistilor sau altor persoane
in perioada in care se afla sub ingrijirea acestora 125
Persoanele carora cel aflat in ingrijire nu le poate
face liberalitati 125
Conditiile in care poate fi retinuta incapacitatea 12 7
Exceptii de la incapacitatile prevazute la art. 990
alin. (1) NCC 128
Sanctiunea incapacitatii 128
Incapacitatea de a dispune in favoarea preotilor sau
a altor persoane care acorda asistenta religioasa 129
Incapacitatile de a dispune prin legate prevazute la
art. 991 NCC. 130
Sanctionarea simulatiei in privinta incapacitatilor
de a dispune prin liberalitati 130
2. Incapacitatile de a primi liberalitati 130
2.1. Incapacitati de folosinta 130
Incapacitatea persoanelor viitoare 131
Incapacitatea persoanelor incerte (nedeterminate) 133
Incapacitatea strainilor si apatrizilor de a dobandi
prin liberalitati terenuri in Romania 134
Principiul specialitatii persoanei juridice 13 6
2.2. Incapacitati de exercitiu 137
Incapacitatea minorilor 13 8
Incapacitatea minorilor lipsiti complet de
capacitate de exercitiu 138
XI

XII
Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
Incapacitatea minorilor cu capacitate de exercitiu
restransa 138
B. Incapacitatea interzisilor judecatoresti 138
Sectiunea a 3-a. Obiectul 138
 1. Bunul transmis 139
2. Sarcinile si conditiile transmisiunii 139
2.1. Sarcinile si conditiile liberalitatilor 139
Sarcina 139
Conditia 140
Dificultatile de diferentiere 140
2.2. Sarcinile si conditiile imposibile, ilicite sau imorale 141
Clauzele imposibile 141
Clauzele ilicite sau imorale 141
Clauzele referitoare la persoana gratificatului 141
Clauzele referitoare la bunuri 143
Clauzele referitoare la succesiune 144
Sanctiunea clauzelor imposibile, ilicite sau imorale 144
2.3. Revizuirea sarcinilor si conditiilor 145
Sectiunea 4-a. Cauza 146
 1. Existenta cauzei. Cauza falsa 146
2. Cauza ilicita si cauza imorala 148
Sectiunea a 5-a. Substitutiile fideicomisare si liberalitatile reziduale 151
 1. Substitutiile fideicomis are 151
1.1. Situatia sub regimul Codului civil din 1864 151
Notiune. Reglementare legala 151
Scurt istoric al institutiei 152
Considerentele care stateau la baza interdictiei 153
1.2. Reglementarea substitutiei fideicomis are in noul Cod civil 153
Conditiile substitutiei fideicomisare 154
Existenta a doua liberalitati succesive avand
acelasi obiect. 154
Obligarea primului gratificat (instituitul) la conservarea si remiterea obiectului legatului celui
de al doilea gratificat (substituitului) 157
Reportarea transmiterii obiectului liberalitatii catre substituit la momentul si ca urmare a decesului
instituitului 158
Efectele substitutiei fideicomisare 158
Efectele in privinta instituitului 15 8
Efectele in privinta substituitului 167
Ineficacitatea substitutiei 168
2. Liberalitatile reziduale 169
2.1. Situatia sub regimul Codului civil din 1864 169
2.2. Situatia sub regimul noului Cod civil... 171

Cuprins
Titlul IV. Donatia 175
Capitolul I. Consimtamantul. Promisiunea de donatie.
Forma donatiilor 177
Sectiunea 1. Oferta si acceptarea. Formarea contractului 177
 1. Oferta si acceptarea cand ambele parti sunt de fata 177
2. Oferta si acceptarea intre absenti 177
2.1. Oferta 177
2.2. Acceptarea 178
Sectiunea a 2-a. Promisiunea de donatie 181
Sectiunea a 3-a. Conditia formei autentice 183
Sectiunea a 4-a. Formalitatea speciala a actului care trebuie sa
enumere si sa evalueze bunurile mobile facand obiectul unei donatii 186
Sectiunea a 5-a. Exceptii de la regula formei autentice 18 7
 1. Dami manual 187
1.1. Evolutia si fundamentul darului manual... 18 8
1.2. Obiectul darului manual 189
Bunurile mobile corporale 189
Dami manual in nuda proprietate si uzufruct 190
Dami manual prin virament bancar de la cont la cont... 191
Dami manual prin remiterea unui cec 192
Excluderi 193
Bunurile imobile 193
Bunurile mobile incorporale 193
Bunurile mobile corporale in valoare mai mare
de 25.000 lei 193
Drepturile indivize, universalitatile de fapt si bunurile supuse unor forme de inmatriculare
(navele si aeronavele) 194
1.3. Traditiunea si modalitatile de realizare a acesteia 194
Traditiunea trebuie sa fie efectiva 195
Traditiunea trebuie sa fie actuala, definitiva si irevocabila 196
Traditiunea trebuie sa fie facuta cu titlu autonom
si distinct 199
1.4. Pactele adaugate darului manual 199
1.5. Proba darului manual... 200
Existenta darului manual este invocata de donatar 200
Prezumtia relativa de existenta si valabilitate a titlului (darului manual). Reconsiderare in lumina
dispozitiilor art. 1225 alin. (2) NCC 200
Prezumtia absoluta de proprietate 202
Existenta darului manual este invocata de donator sau
mostenitorii sai 202
Situatia donatorului 202
Situatia mostenitorilor donatorului 202
XIII

Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
2. Donatia deghizata 203
2.1. Dificultatile de calificare a donatiilor deghizate 203
2.2. Recunoasterea valabilitatii donatiei deghizate 205
2.3. Conditiile de validitate ale donatiei deghizate 205
Conditiile referitoare la actul care deghizeaza donatia 205
Actul aparent trebuie sa ascunda perfect donatia 205
Actul care disimuleaza donatia trebuie sa intruneasca cel putin in aparenta conditiile de fond ale unui
asemenea act 206
Actul care disimuleaza donatia trebuie sa intruneasca
toate conditiile de forma ale unui asemenea act 206
Conditiile referitoare la donatia propriu-zisa 207
Donatia trebuie sa intruneasca toate conditiile de fond
Aale unei liberalitati 207
In privinta formei, donatia deghizata constituie
o exceptie de la regulile de drept comun 207
2.4. Efectele donatiei deghizate 207
2.5. Proba donatiei deghizate 207
3. Donatia indirecta 208
3 .1. Conditiile de validitate 210
Existenta unui actjuridic 210
Actul juridic sa fie ambivalent 212
Actele cu titlu oneros 212
Actele neutre 213
Din punctul de vedere al conditiilor de validitate,
trebuie intrunite cerintele de fond atat ale actului vector,
cat si ale donatiei 215
Din punctul de vedere al conditiilor de forma, trebuie intrunite cerintele referitoare la actul vector, nu si
cele referitoare la donatie 216
3.2. Proba donatiei indirecte 216
Capitolul II. Principiul irevocabilitatii donatiilor 218
Sectiunea 1. Sensul principiului irevocabilitatii 218
Sectiunea a 2-a. Clauzele interzise de lege 219
Sectiunea a 3-a. Sanctiunea incalcarii interdictiilor prevazute de lege 220
Sectiunea a 4-a. Clauza de intoarcere conventionala 220
Capitolul III. Efectele donatiei 223
Sectiunea 1. Derogari in privinta garantiei contra evictiunii 223
Sectiunea a 2-a. Derogari in privinta garantiei pentru vicii ascunse 224
Capitolul IV. Revocarea donatiilor 225
Sectiunea 1. Revocarea donatiilor pentru ingratitudine 225
 1. Cazurile de ingratitudine prevazute de lege 225
2. Actiunea in revocarea donatiilor pentru ingratitudine 227
XIV

Cuprins
2.1. Regimul juridic al actiunii 227
2.2. Efectele actiunii in revocare 228
Efectele generale (intre parti) 228
Efectele speciale (fata de terti) 230
Sectiunea a 2-a. Revocarea donatiilor pentru neindeplinirea sarcinilor. 231
 1. Reglementare legala 231
2. Regimul juridic al actiunii in revocarea donatiei pentru
neindeplinirea sarcinii 232
3. Efectele revocarii 234
3 .1. Efectele intre parti 234
3.2. Efectele fata de terti 235
Sectiunea a 3-a. Donatiile dintre soti 235
1. Reglementare legala 235
2. Conditii 235
3. Efecte 236
3.1. Intre parti 236
3.2. Fata de terti 236
Titlul V. Testamentul. 239
Capitolul I. Prezentare generala 240
Sectiunea 1. Definitia testamentului 240
Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale testamentului 241
1. Un act unilateral si personal... 242
2. Un act solemn 242
3. Un act de dispozitie cu titlu gratuit 242
4. Un act mortis causa 243
5. Un act revocabil... 243
Capitolul II. Conditiile de forma 244
Sectiunea 1. Regulile comune tuturor testamentelor 244
 1. Exigenta unui inscris 244
1.1. Prohibirea testamentelor verbale 244
1.2. Proba testamentului 245
2. Interzicerea testamentului reciproc (conjunctiv) 247
3. Sanctiunea nerespectarii conditiilor de forma 249
3 .1. Nulitatea absoluta 249
3.2. Confirmarea testamentului nul 249
Sectiunea a 2-a. Diferitele feluri de testamente 250
1. Testamentele ordinare (obisnuite) 250
1.1. Testamentul olograf 25 O
Notiune 250
Solemnitatile impuse de lege 251
Scrierea 252
Data 255
Semnatura 261
xv

Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
Sanctiunea nerespectarii conditiilor de forma
in cazul testamentului olograf.. 262
Formalitatile instituite de art. 1042 NCC 262
Forta probanta a testamentului olograf... 263
1.2. Testamentul autentic 265
Avantaje si dezavantaje 265
Formalitatile de autentificare 265
Forta probanta a testamentului autentic 268
2. Testamentele privilegiate 268
2.1. Testamentele privilegiate reglementate de noul Cod civil 268
2.2. Formele comune tuturor testamentelor privilegiate 269
2.3. Caducitatea testamentelor privilegiate 269
2.4. Forta probanta a testamentelor privilegiate 269
3. Testamentele referitoare la sumele de bani, valori sau
titluri de valoare depuse la institutii specializate 269
4. Testamentul international 270
4.1. Generalitati 270
4.2. Formalitatile cerute de legea uniforma 271
4.3. Sanctiunile nerespectarii formalitatilor prevazute de
Legea uniforma 273
4.4. Revocarea testamentului international 273
4.5. Forta probanta 273
Capitolul III. Regulile de interpretare a testamentelor 274
Sectiunea 1. Situatia sub regimul Codului civil din 1864 274
Sectiunea a 2-a. Interpretarea testamentelor in lumina noului Cod civil 276
Titlul VI. Principalele dispozitii testamentare 277
Capitolul I. Legatele 278
Sectiunea 1. Obiectul legatelor.. 278
1. Legatul universal 278
1.1. Elementul definitoriu - conferirea vocatiei eventuale
la intregul patrimoniu succesoral... 278
1.2. Formule de desemnare a legatarilor universali 280
1.3. Efecte 282
2. Legatul cu titlu universal 283
2.1. Notiune. Enumerare 283
2.2. Probleme de calificare a unor legate ca fiind sau nu cu
titlu universal 285
Legatul care are ca obiect un fond de comert 285
Legatul care are ca obiect o succesiune nelichidata 286
Efecte 287
3. Legatul particular 287
3.1. Notiune 287
3.2. Obiect 288
XVI

Cuprins
Bunurile apartinand dispunatorului 288
Legatul bunului altuia 289
Legatul unui bun comun sau indiviz 290
3.3. Efecte 291
4. Pluralitatea de legate 292
4.1. Coexistenta legatelor constituite in favoarea unor persoane
diferite 292
Legatele de aceeasi natura 292
Legatele universale 292
Legatele cu titlu universal 293
Legatele particulare 293
Legatele de naturi diferite 293
4.2. Cumulul de legate in favoarea aceleiasi persoane 294
Sectiunea a 2-a. Desemnarea beneficiarilor legatelor 294
 1. Desemnarea trebuie sa fie facuta de testator.. 295
1.1. Legatul cu facultate de alegere 295
Principiul potrivit caruia un tert nu poate desemna
beneficiarul legatului 295
Temperari ale principiului 296
1.2. Legatul secret 297
2. Posibilitatea desemnarii directe sau indirecte a legatarului 298
2.1. Desemnarea directa 298
2.2. Desemnarea indirecta 298
Sectiunea a 3-a. Ineficacitatea legatelor 299
1. Revocarea prin vointa testatorului 300
1.1. Revocarea expresa 300
Revocarea prin testament 301
Revocarea prin act autentic 301
1.2. Revocarea tacita 302
Contrarietatea si incompatibilitatea 303
Notiunile de„contrarietate" si„incompatibilitate" 303
Probleme de probatiune 305
Testamentul ulterior trebuie sa fie valabil 305
Intinderea revocarii 305
Instrainarea obiectului legatului 306
Instrainarea 306
Instrainarea trebuie sa se refere la un bun care
formeaza obiectul unui legat particular 306
Intentia 307
Distrugerea voluntara a obiectului legatului de catre
testator 309
Distrugerea voluntara a testamentului de catre testator 310
1.3. Retractarea revocarii 311
2. Revocarea prin hotarare judecatoreasca 312
2.1. Revocarea pentru neindeplinirea sarcinilor 313
XVII

Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
Sarcinile in materie de legate 313
Revocarea aste atrasa de neindeplinirea
,,fara justificare" a sarcinii 314
2.2. Revocarea pentru ingratitudine 316
2.3. Regimul juridic al actiunilor in revocare pentru
neindeplinirea sarcinilor si pentru ingratitudine 31 7
Actiunea in revocare pentru neindeplinirea sarcinilor 31 7
Cine o poate invoca? 317
Contra cui se poate invoca? 318
Actiunea in revocare pentru ingratitudine 318
Cine o poate invoca? 318
Contra cui se poate exercita? 318
Termenul de exercitare a actiunii in revocare pentru
neindeplinirea sarcinilor si pentru ingratitudine 319
Probleme legate de inceperea curgerii termenului
de prescriptie pentru neindeplinirea sarcinilor.. 319
Probleme legate de inceperea curgerii termenului de prescriptie pentru revocarea legatului pentru
ingratitudine 320
Efectele revocarii pentru neindeplinirea sarcinilor
si pentru ingratitudine 322
3. Caducitatea 323
3.1. Predecesul legatarului 324
3.2. Incapacitatea legatarului de a primi legatul la data
deschiderii mostenirii 324
3.3. Legatarul este nedemn 325
3.4. Legatarul renunta la legat 325
3.5. Legatarul decedeaza inaintea implinirii conditiei
suspensive care afecteaza legatul 325
3.6. Pieirea lucrului legat in timpul vietii testatorului 327
3.7. Disparitia cauzei 329
Sectiunea a 4-a. Destinatia bunurilor care au format obiectul
legatelor ineficace 331
 1. Regula - atribuirea bunurilor celor obligati la plata legatelor 332
2. Exceptia - legatele conjunctive si dreptul de acrescamant 332
2.1. Criteriile de stabilire a conjunctivitatii legatelor 333
2.2. Domeniul de aplicare a dreptului de acrescamant 334
2.3. Caracterul obligatoriu si efectele dreptului de acrescamant 335
2.4. Situatia legatului-sarcina 336
Capitolul II. Dezmostenirea (exheredarea) 337
Sectiunea 1. Dezmostenirea ferma 339
1. Dezmostenirea ferma cu instituirea de legatari 339
2. Dezmostenirea ferma fara instituirea directa de legatari 340
2.1. Dezmostenirea partiala 341
XVIII

Cuprins
2.2. Dezmostenirea totala 343
Sectiunea a 2-a. Dezmostenirea conditionala inserata in testament
cu titlu de clauza penala 344
1. Valabilitatea de principiu 344
2. Limitele dezmostenirii-sanctiune 345
Capitolul III. Executiunea testamentara 348
Sectiunea 1. Notiune. Evolutie istorica 348
Sectiunea a 2-a. Reglementare legala 350
1. Desemnarea executorului testamentar 350
2. Cine poate fi desemnat executor testamentar? 352
3. De cand incepe executiunea testamentara? 352
Sectiunea a 3-a. Natura juridica si caracterele specifice 353
Sectiunea a 4-a. Puterile executorului testamentar 355
1. Reglementare legala 355
2. Critica reglementarii legale 356
3. Puterile executorului testamentar nu sunt transmisibile 358
Sectiunea a 5-a. S)bligatia de a da socoteala 358
Sectiunea a 6-a. Incetarea executiunii 359
Titlul VII. Instituirea contractuala 361
Capitolul I. Instituirea contractuala in reglementarea anterioara
noului Cod civil 361
Capitolul II. Clauza de preciput in noul Cod civil 362
Sectiunea 1. Reglementare legala 362
Sectiunea a 2-a. Natura juridica a clauzei de preciput in dreptul roman 363
Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al instituirii preciputare 371
 1. Situatia dinaintea deschiderii mostenirii 3 71
2. Situatia dupa deschiderea mostenirii 372
2.1. Dreptul de optiune al beneficiarului preciputului 3 72
2.2. Executarea preciputului 373
In natura 3 73
Prin echivalent. 373
2.3. Imputarea si reductiunea preciputului 374
Titlul VIII. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice mortis causa 377
Capitolul I. Interdictia actelor asupra mostenirii nedeschise 378
Sectiunea 1. Introducere 3 78
1. Actele asupra succesiunilor nedeschise. Istoric 378
2. Fundamentele interdictiei 379
3. Abordarea interdictiei in diferite sisteme de drept 380
Sectiunea a 2-a. Elementele care caracterizeaza actele interzise
asupra succesiunii nedeschise 3 81
XIX

Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
 1. Actele vizate de interdictie 3 81
2. Actul trebuie sa se refere la o succesiune nedeschisa 382
3. Actul trebuie sa confere doar drepturi eventuale, iar nu actuale 383
3 .1. Drepturile eventuale in contextul succesiunilor nedeschise 3 83
3.2. Diferite ipoteze practice care ilustreaza principiul 384
3.3. Moartea lui de cuius ca modalitate a actelor juridice
si raportul acesteia cu actele interzise de lege 386
4. Sanctionarea incalcarii interdictiei 3 8 8
Sectiunea a 3-a. Actele permise in mod exceptional de lege 3 8 8
Capitolul II. Rezerva succesorala 390
Sectiunea 1. Consideratii introductive. Principiul libertatii de a dispune de propriile bunuri si limitarea acesteia prin dispozitiile legale
referitoare la rezerva 390
 1. Rezerva si cotitatea disponibila in Codul civil din 1864 390
2. Rezerva si cotitatea disponibila in noul Cod civil... 390
Sectiunea a 2-a. Istoricul si caracterele generale ale rezervei 393
 1. Istoric 393
1.1. Originile rezervei - legitima romana si pars bonorum 393
1.2. Dreptul cutumiar - rezerva cutumiara si pars hereditatis 393
1.3. Rezerva succesorala in Codul civil Napoleon si in
dreptul roman 394
2. Caracterele generale ale rezervei 395
2.1. Este o parte a succesiunii care se defera conform legii 395
2.2. Are caracter de ordine publica 395
2.3. Este colectiva 397
2.4. Este datorata in natura 399
Sectiunea a 3-a. Mostenitorii rezervatari 399
 1. Descendentii 399
2. Ascendentii privilegiati 400
2.1. Cuantumul rezervei cand vin singuri la mostenire 400
2.2. Cuantumul rezervei cand vin la mostenire in concurs
cu colateralii privilegiati 400
3. Sotul supravietuitor. 401
3 .1. Rezerva de drept comun a sotului supravietuitor 402
Cuantumul rezervei 402
Stabilirea rezervei in functie de titlul de mostenire
al celor care vin la succesiune 402
Corelatia dintre rezerva sotului supravietuitor si drepturile sale speciale conferite de art. 974 NCC in cazul in care vine la mostenire in concurs cu parintii
defunctului 403
3.2. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor in
concurs cu alti descendenti decat cei comuni 404
A. Reglementare legala. Justificare 404
XX

Cuprins
Copiii la care se refera art. 1090 NCC 405
Liberalitatile care intra sub incidenta art. 1090 NCC 405
Criteriile de stabilire a cotitatii disponibile speciale 406
Art. 1090 NCC in contradictie cu logica, cu Conventia
europeana a drepturilor omului si cu alte texte ale NCC 407
Sanctiunea depasirii cotitatii disponibile speciale si a disimularii liberalitatilor in favoarea sotului supravietuitor
prin acte oneroase sau prin persoane interpuse 408
Reductiunea - sanctiunea specifica depasirii limitelor
cotitatii disponibile speciale 408
Cine poate invoca reductiunea? 409
Sectiunea a 4-a. Calculul rezervei si al cotitatii disponibile 409
 1. Masa de calcul si operatiunile pentru stabilirea acesteia 409
2. Stabilirea activului brut prin determinarea si evaluarea
bunurilor lasate de defunct la data decesului 410
3. Stabilirea activului net prin scaderea pasivului succesoral
din activul brut 411
3 .1. Pasivul succesoral se deduce din activul brut... 411
3 .2. Situatia in care soldul este negativ 411
4. Reunirea fictiva (pentru calcul) la activul net a valorii
donatiilor facute de defunct in timpul vietii 412
4 .1. Domeniul reunirii fictive 412
Reunirea fictiva - sensul notiunii 412
Generalitatea regulii 413
Exceptii 413
Exceptiile prevazute la art. 1091 alin. (3) NCC 413
Situatia speciala a primelor de asigurare si a
capitalului asigurarilor de viata 414
4.2. Proba donatiilor supuse reunirii fictive 414
Regula 414
Prezumtia de donatie instituita de art. 1091 alin. (4) NCC 415
Reglementare legala 415
Conditiile cerute pentru aplicarea prezumtiei 415
Cine poate invoca prezumtia? 417
Rezervatarii care au fost de acord cu instrainarea nu
pot invoca prezumtia 419
Naturaprezumtiei 419
Efectele art. 1091 alin. (4) teza I NCC 420
4.3. Determinarea valorii bunurilor care formeaza obiectul
reunirii fictive 420
Regula 420
Cazul in care bunul donat a fost instrainat de donatar
inaintea deschiderii mostenirii 421
Cazul in care bunul donat este inlocuit cu un alt bun 422


Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
Cazul in care bunul donat sau cel care l-a inlocuit
piere fortuit inaintea deschiderii mostenirii 422
Cazul in care obiectul donatiei il constituie o suma
de bani 423
Cazul in care donatia are ca obiect un drept viager (uzufructul, uzul, abitatia, o renta viagera sau
o intretinere) 423
Normele legale referitoare la determinarea valorii donatiilor pentru calcul sunt de ordine publica, neputandu-se deroga de la ele (acte asupra unor
succesiuni viitoare) 4 24
Sectiunea a 5-a. Imputarea liberalitatilor.. 424
1. Sectorul asupra caruia se face imputarea 425
1.1. Liberalitatile care se imputa pe cotitatea disponibila 425
Liberalitatile facute altor persoane decat mostenitorii
rezervatari care vin la mostenire in aceasta calitate 426
Liberalitatile neraportabile facute mostenitorilor
rezervatari 426
1.2. Liberalitati care se imputa pe rezerva celui gratificat... 426
1.3. Liberalitatile care se imputa prioritar pe cotitatea
disponibila, iar pentru diferenta pe rezerva celui gratificat 427
1.4. Liberalitatile care se imputa prioritar pe rezerva celui
gratificat, iar pentru diferenta pe cotitatea disponibila 428
2. Ordinea in care se face imputarea 431
2.1. Donatiile se imputa inaintea legatelor, in ordine cronologica 431
Donatiile se imputa inaintea legatelor.. 431
Donatiile se imputa in ordine cronologica 432
Donatiile concomitente se imputa deodata- regula 432
Unele dintre donatiile concomitente se imputa prioritar,
in ordinea stabilita de catre de cuius - exceptia 432
2.2. Legatele se imputa dupa donatii si toate deodata 432
Sectiunea a 6-a. Reductiunea liberalitatilor excesive 432
 1. Reductiunea - sanctiune specifica incalcarii rezervei 432
2. Cine poate invoca reductiunea? 434
2.1. Rezervatarii 434
2.2. Alte persoane 434
Avanzii-cauza ai rezervatarilor 434
Creditorii personali ai rezervatarilor neglijenti 434
Situatia donatarilor si legatarilor defunctului 434
Situatia creditorilor defunctului 435
3. Caile, modalitatile si efectele reductiunii 437
3 .1. Reductiunea conventionala 43 7
3.2. Reductiunea pe cale de exceptie 437
3.3. Reductiunea pe cale de actiune 438
A. Caractere si regimjuridic 438

Cuprins
Este un drept propriu al rezervatarilor.. 438
Este o actiune personala supusa prescriptiei extinctive 438
Actiunea este divizibila 440
Rezervatarii pot renunta la reductiune 440
Efectele actiunii in reductiune 441
Reductiunea in natura 441
Reductiunea prin echivalent 443
4. Ordinea reductiunii 445
A Legatele se reduc inaintea donatiilor 445
Regula si justificarea ei 445
Caracterul imperativ 445
Legatele se reduc toate deodata si in mod proportional 446
Regula si justificarea ei 446
Exceptii de la regula 44 7
Donatiile se reduc in ordinea inversa a datei lor,
incepand cu cea mai recenta 448
Regula si justificarea ei 448
Proba datei 448
Situatia insolvabilitatii donatarului a carui liberalitate
este supusa reductiunii 449
Caracterul de ordine publica 450
Liberalitatile hibride, a caror ordine de reductiune
prezinta anumite particularitati 450
Donatiile facute intre soti in timpul casatoriei 450
Instituirea prin contractul de casatorie a unei clauze
de preciput 451
Trust-ul anglo-american 451
5. Reductiunea liberalitatilor de uzufruct si renta viagera 453
5 .1. Reglementarea legala 453
5.2. Exercitarea dreptului de optiune 454
5.3. Efectele art. 1098 NCC 455
Titlul IX. Dreptul de optiune succesorala 457
Capitolul I. Optiunea succesorala 458
Sectiunea 1. Titularii dreptului de optiune 458
1. Succesibilii 458
2. Capacitatea ceruta pentru exercitarea dreptului de optiune 459
3. Acceptarea pe cale oblica de catre creditorii succesibililor 460
Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale actului de optiune 460
1. Libertatea optiunii 460
1.1. Ipoteza sustragerii sau ascunderii unor bunuri succesorale
ori a unor donatii de catre succesibili 460
A Elementele constitutive ale comportamentului dolosiv 461
a) Elementul material de sustragere sau ascundere 461


Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
b) Elementul intentional - dolul 464
Sanctiunile sustragerii sau ascunderii 466
Atribuirea fortata a calitatii de acceptant al mostenirii 466
Pierderea drepturilor asupra bunurilor care au format
obiectul fraudei 467
Obligarea la plata datoriilor si sarcinilor mostenirii
si cu bunurile proprii, nu numai cu bunurile succesorale .... 468
Pedepsele civile mentionate la art. 1119 NCC
se aplica doar la cererea celor interesati 468
1.2. Ipoteza succesibililor indecisi sau neglijenti considerati
renuntatori 469
2. Caracterul pur si simplu al optiunii 469
3. Caracterul indivizibil 470
4. Caracterul retroactiv 471
Sectiunea a 3-a. Termenul de optiune 471
 1. Natura juridica 4 72
2. Domeniul de aplicare 4 72
3. Momentul inceperii curgerii termenului de decadere 473
3.1. Regula 473
3.2. Exceptii de la regula. Aplicarea principiului contra
non valentem agere non currit prescriptio 4 74
3.3. Suspendarea si intreruperea termenului 475
3.4. Efectele decaderii 475
Capitolul II. Formele optiunii 480
Sectiunea 1. Acceptarea mostenirii 480
 1. Acceptarea expresa 481
2. Acceptarea tacita 482
2.1. Actele a caror indeplinire implica acceptarea tacita 483
Instrainarea, cu titlu gratuit sau oneros, a drepturilor
asupra mostenirii 483
Renuntarile in favorem 483
2.2. Actele care pot avea valoarea de acte de acceptare tacita 484
Actele de dispozitie asupra bunurilor mostenirii 485
Actele de dispozitie juridica asupra bunurilor
succesorale 485
Actele de dispozitie materiala asupra bunurilor
succesorale 486
Actele de administrare definitiva ori de folosinta
asupra bunurilor succesorale 486
2.3. Actele de conservare, supraveghere si de administrare provizorie nu implica acceptarea tacita, daca din imprejurarile in care au fost facute nu rezulta ca succesibilul si-a insusit
calitatea de mostenitor 488
A. Actele de conservare 488
XXIV

Cuprins
Actele de supraveghere 489
Actele de administrare provizorie 489
2.4. Situatia actelor care au ca finalitate atribuirea in tot sau
in parte a succesiunii 489
2.5. Posibilitatea succesibilului de a face o declaratie de
neacceptare in situatia in care indeplineste acte care pot fi
de acceptare tacita 490
Sectiunea a 2-a. Renuntarea la mostenire 490
1. Actul de renuntare 491
1.1. Prezentare generala 491
1.2. Conditiile de forma 491
1.3. Efecte 492
2. Revocarea pauliana a renuntarii frauduloase la mostenire 493
2.1. Reglementare legala 493
2.2. Efectele admiterii actiunii 493
3. Retractarea renuntarii 493
3.1. Fundament 493
3.2. Conditii 494
3.3. Efecte 495
Titlul X. Transmisiunea activului si pasivului mostenirii 497
Capitolul I. Obiectul transmisiunii succesorale 498
Sectiunea 1. Activul succesoral 499
Sectiunea a 2-a. Pasivul succesoral 500
 1. Datoriile mostenirii 5 00
2. Sarcinile mostenirii 501
3. Plata legatelor 502
Capitolul II. Transmisiunea activului mostenirii 503
Sectiunea 1. Transmisiunea calitatii de subiect activ al drepturilor
succesorale 503
Sectiunea a 2-a. Transmisiunea posesiunii mostenirii sau sezinei 504
 1. Sezina si dobandirea de drept a posesiunii mostenirii
de catre mostenitorii sezinari 505
1.1. Intelesul notiunii de sezina 505
1.2. Mostenitorii sezinari 507
1.3. Caracterele sezinei 508
A Caracterul de ordine publica 508
Caracterul individual... 508
Caracterul succesiv 509
Caracterul indivizibil 509
1. 4. Efectele sezinei 51 O
A Verificarea titlurilor mostenitorilor nesezinari 51 O
Preluarea si administrarea bunurilor succesorale 513
a) Preluarea bunurilor succesorale 513


Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
b) Administrarea bunurilor succesorale 514
Reprezentarea in justitie activ si pasiv a intereselor
succesiunii 514
2. Trimiterea in posesie a mostenitorilor nesezinari 514
2.1. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari 514
Mostenitorii legali nesezinari 514
Caile de realizare a trimiterii in posesie 515
Efectele trimiterii in posesie 515
2.2. Predarea legatelor 516
2.3. Realizarea predarii 517
Generalitati 517
Predarea legatelor universale 518
Predarea legatelor cu titlu universal 519
Predarea legatelor particulare 520
2.4. Efectele predarii legatelor 520
Abilitarea legatarului de a-si exercita drepturile 520
Dobandirea dreptului la fructele bunurilor succesorale 521
Predarea legatelor nu inchide altor persoane dreptul
de a revendica drepturi succesorale proprii 5 21
Capitolul III. Transmiterea pasivului mostenirii 522
Sectiunea 1. Persoanele obligate la plata pasivului 522
 1. Regula - plata pasivului revine mostenitorilor universali
sau cu titlu universal 522
2. Exceptia-;: legatarii particulari 522
Sectiunea a 2-a. Intinderea obligatiei de plata a pasivului 523
Sectiunea a 3-a. Principiul divizarii de drept a obligatiei de plata
a pasivului succesoral si exceptiile de la acesta 523
 1. Regula divizarii de drept a obligatiei de plata a pasivului
succesoral 5 23
2. Exceptii de la regula 524
2.1. Derogarea care decurge din calitatea de creditor al
succesiunii 524
2.2. Derogari care decurg din natura obligatiei 525
Obligatia este indivizibila 525
Obligatia este garantata cu o ipoteca sau o alta garantie
reala 525
2.3. Derogari care decurg din vointa lui de cuius 526
Sectiunea a 4-a. Contributia la plata pasivului 526
 1. Principiul contributiei proportionale la plata pasivului 526
2. Recursul intre succesori in cazul in care unul dintre ei
a fost tinut la plata peste partea ce ii revine 527
3. Recursul intre succesori in cazul platii voluntare facute de
unul dintre ei peste partea ce ii revine din datoriile si sarcinile
mostenirii 527
XXVI

Cuprins
Capitolul IV. Lichidarea pasivului succesoral.. 528
Sectiunea 1. Solutiile legislative posibile 528
1.1. Sistemul germanic de lichidare organizata a succesiunii 528
1.2. Sistemul francez de lichidare neorganizata, care a fost
si acela al Codului civil roman din 1864 528
1.3. Sistemul mixt specific dreptului Quebec 529
Sectiunea a 2-a. Sistemul de lichidare care rezulta din noul Cod civil... 530
Sectiunea a 3-a. Lichidarea reglementata de Legea nr. 36/1995,
republicata 530
Capitolul V. Petitia de ereditate 532
Sectiunea 1. Notiune 532
Sectiunea a 2-a. Actiunea in petitie de ereditate 533
1. Natura actiunii 533
2. Caracterul imprescriptibil 533
3. Partile la actiune 533
4. Dovada calitatii de mostenitor 534
Sectiunea a 3-a. Efectele admiterii petitiei de ereditate 535
1. Raporturile dintre reclamant si parat... 535
2. Raporturile dintre reclamant si terti 535
2.1. Temperari legale ale regulii nemo plus iuris ad alium
transfere potest quam ipse habet 536
2.2. Temperarea pe baza principiului error communis facit ius 536
Justificarea principiului 536
Conditii 537
Sa existe o eroare comuna si invincibila 537
Tertul subdobanditor sa fie de buna-credinta 538
Actul incheiat intre mostenitorul aparent si tertul
subdobanditor sa fie cu titlu oneros 538
C. Efecte 539
Titlul XI. Procedura succesorala notariala si dovada drepturilor
succesorale prin certificatul de mostenitor 541
Capitolul I. Procedura succesorala notariala 541
Sectiunea 1. Dispozitii generale 541
 1. Reguli de competenta teritoriala 541
2. Deschiderea procedurii succesorale 542
3. Luarea masurilor pentru conservarea si administrarea
bunurilor succesorale 542
Sectiunea a 2-a. Desfasurarea procedurii succesorale propriu-zise
in fata notarului public 543
 1. Citarea mostenitorilor 543
2. Stabilirea drepturilor succesorale ale mostenitorilor.
Incheierea finala 544


Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
3. Suspendarea procedurii succesorale 545
Capitolul II. Dovada drepturilor succesorale prin certificatul
de mostenitor 546
Sectiunea 1. Eliberarea certificatului de mostenitor 546
Sectiunea a 2-a. Valoarea juridica a certificatului de mostenitor 54 7
Sectiunea a 3-a. Anularea certificatului de mostenitor 548
Titlul XII. Pluralitatea de mostenitori 551
Capitolul I. Indiviziunea succesorala 552
Sectiunea 1. Generalitati 552
Sectiunea a 2-a. Influentele suferite de patrimoniul succesoral
pe timpul indiviziunii 553
 1. Subrogatia reala 553
2. Fructele si veniturile bunurilor succesorale sporesc masa indiviza 554
3. Sporirea sau scaderea valorii bunurilor succesorale profita sau,
dupa caz, afecteaza indiviziunea 556
Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al bunurilor succesorale pe timpul
indiviziunii 556
1. Exercitarea atributelor dreptului de proprietate 557
1.1. Uzul 557
1.2. Folosinta 557
1.3. Dispozitia 558
2. Actele incheiate de coindivizari cu tertii 558
2.1. Actele de dispozitie si actele asimilate 558
2.2. Actele de administrare 559
2.3. Soarta juridica a actelor incheiate cu nesocotirea regulilor
aplicabile actelor de dispozitie si de administrare 559
A Situatia actelor de dispozitie 559
B. Situatia actelor de administrare 560
2.4. Actele de conservare 561
Sectiunea a 4-a. Durata indiviziunii 562
 1. Regula potrivit careia poate inceta oricand, la cererea
oricarui coindivizar 562
2. Conventiile de mentinere temporara a indiviziunii 562
Capitolul II. Raportul liberalitatilor 564
Sectiunea 1. Introducere 564
1. Notiune 564
2. Diferente fata de alte institutii 566
2.1. Raportul donatiilor si reunirea fictiva 566
2.2. Raportul donatiilor si reductiunea liberalitatilor excesive 566
Sectiunea a 2-a. Liberalitatile raportabile 567
1. Donatiile supuse raportului 567
1.1. Donatiile in deplina proprietate, cu si fara sarcini 567
XXVIII

Cuprins
1.2. Alte donatii 567
A Donatiile de uzufruct 568
Donatiile constand intr-un avantaj profesional
patrimonial indirect 568
Donatiile„in posesiune" 568
Asigurarile de viata 569
2. Donatiile exceptate de la raport 569
2.1. Exceptiile prevazute la art. 1150 alin. (1) NCC 569
A Donatiile pe care defunctul le-a facut cu scutire de raport 569
Donatiile deghizate sub forma unor instrainari cu titlu
oneros sau efectuate prin persoane interpuse 570
Darurile obisnuite, donatiile remuneratorii si, in masura in care nu sunt excesive, sumele cheltuite pentru intretinerea sau, daca este cazul, pentru formarea profesionala a descendentilor, a parintilor sau a sotului si nici cheltuielile de nunta, in masura in care cel care
lasa mostenirea nu a dispus altfel... 570
Fructele culese, veniturile scadente pana in ziua deschiderii mostenirii si echivalentul banesc al folosintei
exercitate de donatar asupra bunului donat 572
2.2. Dreptul renuntatorului la mostenirea legala a defunctului
de a pastra donatia in limitele cotitatii disponibile a mostenirii 573
2.3. Cazul in care bunul donat a pierit fara culpa donatarului 574
Sectiunea a 3-a. Persoanele tinute la raport si persoanele carora
raportul le este datorat 574
 1. Persoanele tinute la raport 5 7 4
1.1. Calitatea de mostenitor legal 575
1.2. Calitatea de beneficiar al unei liberalitati nescutite de raport 576
2. Persoanele carora le este datorat raportul 577
2.1. Raportul este datorat comostenitorilor 577
2.2. Situatia legatarilor si creditorilor succesiunii 577
A Legatarii 577
B. Creditorii mostenirii 577
Sectiunea a 4-a. Modalitatile de executare ale raportului 578
 1. Regula - raportul prin echivalent... 5 78
1.1. Raportul prin preluare 578
1.2. Raportul prin imputatie 579
1.3. Raportul in bani 579
1.4. Evaluarea bunului donat 580
A Regula 580
Exceptii 580
Daca bunul donat a fost instrainat de donatar anterior
cererii de raport 580
Daca bunul donat a fost inlocuit cu altul... 5 80
Raportul donatiilor avand ca obiect sume de bani 581


Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
2. Exceptia -raportul in natura 581
Sectiunea a 5-a. Caile pe care se realizeaza raportul donatiilor.. 582
 1. Pozitia jurisprudentei si doctrinei noastre sub regimul
Codului civil anterior 5 82
2. Caile de realizare a raportului conform noului Cod civil... 586
Capitolul III. Raportul datoriilor 587
Sectiuneal. Notiune 587
Sectiunea a 2-a. Corelatia dintre raportul datoriilor si raportul donatiilor.. 588
Sectiunea a 3-a. Domeniul de aplicare 589
1. Datoriile supuse raportului 589
2. Persoanele tinute la raportul datoriilor.. 590
Sectiunea a 4-a. Regimul juridic al raportului datoriilor pana la partaj 591
 1. Raportul datoriilor nu opereaza de drept, trebuind sa fie
solicitat de un coindivizar 591
2. Problema exigibilitatii creantei al carei debitor este un
coindivizar, intre data deschiderii mostenirii si data partajului 591
3. Executarea raportului 592
4. Efectele raportului 592
Capitolul IV. Partajul 594
Sectiunea 1. Formele partajului 594
 1. Partajul amiabil 594
2. Partajul judiciar 598
2.1. Persoanele care pot cere partajul 599
Coindivizarii 599
Creditorii personali ai coindivizarilor si orice persoana care justifica un interes legitim pot solicita
partajul pe cale oblica 600
Creditorii personali ai coindivizarilor 600
Alte persoane care justifica un interes legitim 600
2.2. Capacitatea necesara pentru a putea participa la partaj 601
2.3. Realizarea efectiva a partajului 602
Cererea de partaj 602
Admiterea cererii de partaj 602
Admiterea in principiu a cererii de partaj 603
Partajul propriu-zis. Atribuirea bunurilor succesorale 604
Principiul atribuirii bunurilor succesorale in natura 604
Partajul bunurilor indivizibile sau care nu sunt comod
partajabile in natura 606
2.4. Efectele hotararii de partaj 607
Sectiunea a 2-a. Opozitia la partaj a persoanelor interesate 608
1. Opozitia la partaj - mijloc specific de aparare a persoanelor
interesate 608
2. Cine poate face opozitie? 609
3. Cum si pana cand se poate face opozitie? 610
XXX

Cuprins
4. Efecte 611
4.1. Sub regimul Codului civil din 1864 611
A Coindivizarii trebuia sa convoace pe creditorii opozanti
sa asiste la partaj, iar in caz contrar sa suporte anumite
consecinte 611
Indisponibilizarea drepturilor succesorale ale debitorului 611
4.2. Sub regimul noului Cod civil 612
5. Consecintele lipsei opozitiei 613
5 .1. Sub regimul Codul civil din 1864 613
5.2. Sub regimul noului Cod civil 613
Sectiunea a 3-a. Efectele partajului 613
 1. Conceptiile posibile cu privire la caracterul partajului 613
1.1. Partajul - act translativ 613
1.2. Partajul - act declarativ 614
1.3. Partajul - act constitutiv 614
2. Partajul sub regimul Codului civil din 1864 615
2.1. Partajul - act declarativ prin fictiunea legii sau prin natura sa? 615
2.2. Domeniul efectului declarativ al partajului 616
A Actele care intra sub incidenta efectului declarativ 616
Partajul propriu-zis 616
Actele echivalente partajului 617
Bunurile supuse efectului declarativ 618
Bunurile corporale 618
Problema creantelor succesorale 618
Problema creantei pretului adjudecarii de catre
un tert la licitatie a unui imobil succesoral... 619
Persoanele care intra sub incidenta efectului declarativ.
Efectele erg a omnes 620
2.3. Consecintele efectului declarativ al partajului 620
A Atributaml este proprietar de la data deschiderii
mostenirii 620
Drepturile constituite in favoarea tertilor prin acte de administrare si de dispozitie facute de coindivizarii
neatributari pe timpul indiviziunii se desfiintau 621
Partajul nu era considerat un act translativ de proprietate 621
Partajul nu putea servi ca just titlu pentru
uzucapiunea de 10-20 de ani 622
3. Partajul sub regimul noului Cod civil 622
3 .1. Partajul - act constitutiv 622
3.2. Suspendarea pronuntarii partajului 623
3.3. Unele efecte speciale ale partajului 624
A Opozabilitatea actelor juridice incheiate legal de un
coindivizar anterior partajului 624
Stramutarea garantiilor 624
Sectiunea a 4-a. Garantiile partajului 625


Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalitatile
 1. Garantiile sub regimul Codului civil din 1864 625
1.1. Reglementare legala 625
1.2. Conditii 625
Aparitia unei tulburari sau evictiuni 625
Tulburarea sau evictiunea trebuia sa aiba o cauza
anterioara partajului 626
Evictiunea sa nu fi fost imputabila coindivizarului evins 626
Actul de partaj sa nu contina o clauza de exonerare
de raspundere 626
1.3. Efecte 626
1.4. Cazul special al tulburarilor provenind de la un coindivizar 62 7
2. Reglementarea sub regimul noului Cod civil... 627
Sectiunea a 5-a. Nevalabilitatea partajului 628
 1. Regulile aplicabile sub regimul Codului civil din 1864 628
1.1. Anularea pentru vicii de forma 628
1.2. Anularea pentru violenta sau dol... 628
1.3. Eroarea ca viciu de consimtamant in cazul partajului 629
1.4. Nulitatea absoluta pentru omiterea unui coindivizar la partaj 630
1.5. Efectele nulitatii 630
2. Regulile aplicabile sub regimul noului Cod civil... 630
Capitolul V. Partajul de ascendent 632
Sectiunea 1. Notiune. Forme 632
Sectiunea a 2-a. Donatia-partaj 633
 1. Notiune si natura juridica 633
2. Conditiile de validitate 634
2.1. Partile 634
Persoanele care pot face o donatie-partaj 634
Persoanele care pot beneficia de donatia-partaj 635
2.2. Bunurile ce pot face obiectul donatiei-partaj 636
Bunurile prezente 636
Bunurile sotilor obiect al unei donatii-partaj conjunctive 637
Bunurile indivize obiect al donatiei-partaj cumulative 638
Bunurile care au format obiectul unor donatii anterioare 638
2.3. Repartizarea bu

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.0454 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.