Calitatea in constructii ( editia a VI-a ) actualizata la 7 februarie 2011

Calitatea in constructii ( editia a VI-a ) actualizata la 7 februarie 2011
-15%
Preț: 5,95 lei
7,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
       Dispozitii generale
       Sistemul calitatii in constructii
       Obligatii si raspunderi
              Obligatii si raspunderi ale investitorilor
              Obligatii si raspunderi ale proiectantilor
              Obligatii si raspunderi ale executantilor
              Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici, atestati
              Obligatii si raspunderi ale proprietarilor constructiilor
              Obligatii si raspunderi ale administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor
              Obligatii si raspunderi in activitatea de cercetare
              Obligatii si raspunderi comune
              Obligatiile si raspunderile Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului
       Sanctiuni
       Dispozitii finale si tranzitorii

Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii - actualizata
       Regulament privind activitatea de metrologie in constructii
              Prevederi generale
              Elemente principale de continut ale activitatii de metrologie in constructii
              Elemente metodologice si de organizare a activitatii de metrologie in constructii
              Obligatii si raspunderi
              Dispozitii finale
       Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii
              Prevederi generale
              Elemente de continut si metodologice ale conducerii si asigurarii calitatii in constructii
              Atributii, obligatii, raspunderi
              Dispozitii finale
       Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
              Prevederi generale
              Categorii de importanta
              Dispozitii finale
       Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor
              Dispozitii generale
              Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor
              Interventiile in timp asupra constructiilor
              Postutilizarea constructiilor
              Dispozitii finale
       Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii
              Prevederi generale
              Elemente principale de continut ale agrementului tehnic
              Elemente metodologice si de organizare privind agrementul tehnic in constructii
              Obligatii si raspunderi
              Dispozitii finale
                     Componenta Comisiei Nationale de Agrement Tehnic in Constructii

Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii
       Dispozitii generale
       Introducerea pe piata a produselor
       Specificatii tehnice si documente tehnice directoare
       Agrementul tehnic european
       Atestarea conformitatii produselor
       Proceduri speciale
       Organisme desemnate si notificate
       Supravegherea pietei
       Masuri tranzitorii
       Sanctiuni
       Dispozitii finale
       Cerintele esentiale ale constructiilor
       Agrementul tehnic european
       Atestarea conformitatii cu specificatiile tehnice
       Notificarea laboratoarelor de incercari, a organismelor de inspectie si a organismelor de certificare
       Prezentarea schematica a sistemelor de atestare a conformitatii produselor pentru constructii

Hotararea Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii
       Prevederi generale
       Obiectivele controlului de stat al calitatii in constructii
       Organizarea si modul de exercitare a controlului de stat al calitatii in constructii
       Obligatii si raspunderi
       Dispozitii finale

Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de  receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
       Prevederi generale
       Receptia la terminarea lucrarilor
       Receptia finala
       Dispozitii finale
       Norme de intocmire a cartii tehnice a constructiei
       Dispozitii generale
       Cuprinsul cartii tehnice a constructiei
       Modul de intocmire, folosire si pastrare a cartii tehnice a constructiei

Hotararea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public
       Regulament privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat
       Norme metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public
       Centralizatorul deconturilor justificative
       Nota de fundamentare

Ordinul I. S. C. nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
       Scop
       Domeniul de aplicare
       Cadrul legal
       Termeni utilizati
       Cerinte si domenii de autorizare
       Procedura autorizarii
       Recunoasterea calitatii de diriginte de santier obtinuta in alt stat membru
       Documentatii solicitate in vederea autorizarii
       Desfasurarea examenului de autorizare    
       Drepturile si obligatiile titularilor de autorizatii
       Suspendarea/anularea autorizatiilor
       Dispozitii finale
       Anexe

Ordinul MTCT/MAI nr. 2134/460/2004 pentru aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii - actualizat
       Obiectul si domeniul de aplicare
       Documente de referinta
       Termeni si definiteii
       Domenii si conditii de recunoastere si desemnare
       Solicitarea recunosterii si desemnarea
       Evaluarea solicitarii
       Acordarea certificatului de recunoastere si desemnare
       Supravegherea organismelor recunoscute si desemnate
       Limitarea, suspendarea si retragerea recunoasterii si desemnarii
       Masuri tranzitorii
       Responsabilitati
       Prevederi finale

Hotararea Guvernului nr. 1378/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I. S. C.
       Dispozitii generale
       Atributii
       Organizare
       Organele de conducere
       Bugetul de venituri si cheltuieli
       Personalul
       Relatiile
       Dispozitii tranzitorii si finale
       Structura organizatorica a inspectoratului teritorial in constructii
       Structurile administrativ-teritoriale aflate in responsabilitatea inspectoratelor teritoriale in constructii

Ordinul MDLPL/I. S. C. nr. 726/549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I. S. C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice
       Dispozitii generale
       Documentele de referinta
       Cerintele privind documentatia tehnico-economica supusa avizarii
       Etapele procesului de avizare
       Competentele privind emiterea avizelor
       Criteriile tehnice privind analizarea documentatiilor supuse avizarii

Ordinul MDLPL/I. S. C. nr. 486/500/2007 pentru aprobareaProcedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii - I. S. C. pentru interventii in timp asupra constructiilor existente - actualizat
       Dispozitii generale
       Cadrul legal
       Domeniul de aplicare
       Continutul documentatiei tehnice necesare in vederea emiterii acordului
       Competentele privind emiterea acordului
       Etapele procesului de emitere a acordului
       Dispozitii finale
       Cerere
       Acord

Ordinul I. S. C. nr. 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii - I. S. C. - actualizat
       Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
       Lista informatiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
       Lista informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii
       Structurile componente si activitatea acestora pentru asigurarea accesului la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii - I. S. C.

Ordinul I. S. C. nr. 356/2009 privind abrogarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectorului de Stat in Constructii nr. 646/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a personalului de specialitate in constructii

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.0423 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.