Raportarea financiara la nivelul grupurilor de societati

Raportarea financiara la nivelul grupurilor de societati
-5%
Preț: 71,25 lei
75,00 lei (-5%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2011

Alertă stoc

?
Completați adresa dumneavoastră de e-mail
*
?
Codul de siguranță, necesar pentru a face distincție între oameni și programele informatice automate care răspândesc spam

DESCRIERE

Am prezentat in lucrarea noastra impactul luarii in considerare a formelor de restructurare privitor la identificarea dobanditorului controlului in toate imprejurarile, inclusiv in situatiile specifice precum cazul achizitiilor in etape. Totodata, scopul propus a fost sa aratam faptul ca analiza situatiilor financiare ale grupurilor de societati prezinta anumite aspecte particulare, spre deosebire de analiza situatiilor financiare individuale, care deriva din particularitatile grupului ca entitate raportoare. Spre exemplu, analiza raportarii pe segmente a unui grup, pe baza informatiilor prezentate in notele explicative la situatiile financiare, poate evidentia strategia corporativa a grupului, precum si importanta anumitor segmente in activitatea grupului respectiv. Intrucat consideram ca raportarea financiara a grupurilor de societati din zilele noastre necesita o abordare complexa si integrata, am cautat sa subliniem si aspectele referitoare la modalitatile de guvernare, evidentiind formele adecvate de guvernare pentru organizatiile de grup din tara noastra. Nu am omis nici aspectele privitoare la specificul procedurilor de audit al situatiilor financiare consolidate.

      Nutrim speranta ca eforturile noastre transpuse in elaborarea acestei carti pot reprezenta cea mai bine primita forma de omagiu pe care o putem oferi in amintirea profesorilor nostri Mihail Epuran si Valer Pop, carora le datoram formarea si cresterea noastra profesionala, dar si umana. Cuvintele, oricat ar fi de bine alese, nu pot exprima recunostinta noastra. Intentia noastra de„a duce flacara mai departe” ar putea fi regasita de-a lungul filelor acestui volum, care insumeaza eforturile noastre de a concentra esentialul privind metodele de intocmire a situatiilor financiare consolidate, incercand sa prezentam cele mai elocvente solutii de rezolvare.

 

AutoriiCuprins
Prefata ....................................................................................................................................... 11
Catre cititor .............................................................................................................................. 13
Capitolul 1. Grupurile de societati– geneza, definitii si delimitari conceptuale ................ 15
1.1. Grupul– problematica, concept, premise ...................................................................... 15
1.1.1. Structura de grup. Problematica si aparitie .......................................................... 15
1.1.2. Conceptul de conturi de grup ............................................................................... 17
1.1.3. Grupul ca ansamblu de entitati ............................................................................ 19
1.1.4. Diverse interpretari ale notiunii de grup de societati ........................................... 21
1.2. Tipologia grupurilor de societati ................................................................................... 31
1.2.1. Clasificare in functie de dimensiunea grupului ................................................... 32
1.2.2. Clasificare in functie de structura juridica ........................................................... 32
1.2.3. Clasificare in functie de natura activitatii ............................................................ 34
1.2.4. Clasificare in functie de localizarea geografica a activitatilor ............................. 34
1.2.5. Clasificare in functie de legaturile existente intre societatile grupului ................ 36
1.3. Avantajele si limitele grupurilor de societati ................................................................. 40
Capitolul 2. Standarde si reglementari privind consolidarea conturilor ............................ 43
2.1. Rolul si importanta conturilor consolidate .................................................................... 43
2.2. Utilitatea conturilor consolidate .................................................................................... 45
2.2.1. Conturile consolidate ca instrument de gestiune ................................................. 46
2.2.2. Conturile consolidate ca instrument de comunicare exterioara grupului ............. 47
2.3. Necesitatea normalizarii contabilitatii consolidate ........................................................ 50
2.3.1. Reglementari la nivel european privind consolidarea conturilor ......................... 51
2.3.2. Standarde internationale privind consolidarea conturilor .................................... 54
2.4. Evolutia reglementarilor cu privire la conturile consolidate in Romania ...................... 57
Capitolul 3. Stabilirea perimetrului de consolidare si organizarea procesului de
consolidare a conturilor ........................................................................................................... 63
3.1. Consolidarea conturilor– un proces de tipul Intrari– Prelucrari– Iesiri ...................... 63
3.2. Aria de consolidare, procentajul de control si procentajul de interes ............................ 64
3.2.1. Perimetrul sau aria de consolidare a conturilor.................................................... 64
3.2.2. Procentajul de control .......................................................................................... 71
3.2.3. Procentajul de interes........................................................................................... 75
3.2.4. Procentajul de integrare ....................................................................................... 81
3.3. Modalitati si tehnici de consolidare a conturilor ........................................................... 88
3.3.1. Modalitati de consolidare .................................................................................... 88
3.3.2. Tehnici de consolidare ......................................................................................... 89
3.4. Etapele consolidarii conturilor..................................................................................... 101
Raportarea financiara l 8 a nivelul grupurilor de societati
Capitolul 4. Operatiuni de preconsolidare– retratarea situatiilor financiare individuale
ale societatilor intrate in perimetrul de consolidare ....................................... 105
4.1. Principii si reguli contabile aplicabile conturilor consolidate...................................... 105
4.2. Pregatirea datelor in vederea consolidarii.................................................................... 110
4.2.1. Determinarea procedurilor contabile si de control ale grupului......................... 110
4.2.2. Operatiunile de omogenizare ............................................................................. 112
4.3. Recunoasterea impozitelor amanate ............................................................................ 114
4.4. Retratari de omogenizare privind diversele structuri ale situatiilor financiare ............ 117
4.4.1. Retratari de omogenizare privind imobilizarile necorporale si corporale .......... 117
4.4.2. Retratari de omogenizare privind stocurile ........................................................ 124
4.4.3. Retratari de omogenizare privind instrumentele financiare ............................... 128
4.4.4. Retratari de omogenizare privind veniturile ...................................................... 128
4.4.5. Retratari de omogenizare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli ...... 128
4.4.6. Ajustarile generate de recunoasterea si derecunoasterea unor elemente............ 130
4.4.7. Retratarile privind eliminarea incidentelor fiscale ............................................. 131
4.5. Maniera de realizare practica a retratarilor specifice consolidarii ............................... 134
Capitolul 5. Operatiunile de consolidare propriu-zisa ........................................................ 137
5.1. Cumularea conturilor retratate ..................................................................................... 137
5.2. Eliminarea conturilor, operatiilor reciproce si a rezultatului intern ............................. 138
5.2.1. Reconcilierea conturilor reciproce ..................................................................... 139
5.2.2. Eliminarea conturilor reciproce ......................................................................... 141
5.2.3. Eliminarea rezultatelor interne .......................................................................... 146
5.3. Eliminarea titlurilor in contrapartida cu cota-parte din capitalurile proprii existente
in momentul achizitiei ................................................................................................. 158
5.3.1. Eliminarea titlurilor detinute la filiale ............................................................... 159
5.3.2. Eliminarea titlurilor detinute la entitatile controlate in comun .......................... 162
5.3.3. Eliminarea titlurilor detinute la o intreprindere asociata ................................... 164
5.4. Redactarea conturilor consolidate ............................................................................... 167
Capitolul 6. Metode de consolidare a conturilor ................................................................. 171
6.1. Caracterizarea generala a metodelor de consolidare .................................................... 171
6.2. Consolidarea conturilor prin metoda integrarii globale ............................................... 173
6.2.1. Continut, etape si prezentarea informatiilor ...................................................... 173
6.2.2. Cazuri practice ................................................................................................... 178
6.3. Consolidarea conturilor prin metoda integrarii proportionale ..................................... 205
6.3.1. Continut, etape si prezentarea informatiilor ...................................................... 205
6.3.2. Cazuri practice ................................................................................................... 211
6.4. Consolidarea conturilor prin metoda punerii in echivalenta ........................................ 230
6.4.1. Continut, etape si prezentarea informatiilor ...................................................... 230
6.4.2. Cazuri practice ................................................................................................... 235
Capitolul 7. Particularitati ale procesului de consolidare a conturilor in grupurile
multinationale– conversia conturilor straine ...................................................................... 247
7.1. Clasificarea activitatilor din strainatate ....................................................................... 247
7.2. Conversia situatiilor financiare ale societatilor straine ................................................ 250
7.2.1. Conversia tranzactiilor efectuate in moneda straina .......................................... 250
7.2.2. Conversia situatiilor financiare exprimate in moneda straina ............................ 252
Cuprins 9
7.3. Alegerea metodei de conversie .................................................................................... 252
7.4. Prezentarea metodelor de conversie ............................................................................ 255
7.4.1. Metoda cursului istoric ...................................................................................... 255
7.4.2. Metoda cursului de inchidere ............................................................................ 257
7.5. Cazuri practice ............................................................................................................. 258
Capitolul 8. Metoda achizitiei in viziunea IFRS 3„combinari de intreprinderi” ............ 267
8.1. Obiectivul IFRS 3 si principalele modificari aduse de versiunea sa revizuita
din anul 2008 ............................................................................................................... 268
8.2. Aria de aplicabilitate a IFRS 3 .................................................................................... 273
8.2.1. Identificarea unei combinari de intreprinderi .................................................... 274
8.2.2. Metoda de contabilizare a combinarilor de intreprinderi ................................... 275
8.2.3. Cazuri practice ................................................................................................... 281
8.3. Combinari de intreprinderi realizate fara transferul unei contravalori si indrumari
suplimentare ale IFRS 3 revizuit in ceea ce priveste perioada de evaluare ................. 286
8.4. Combinari de intreprinderi realizate in etape .............................................................. 288
8.5. Prezentarea informatiilor referitoare la combinarile de intreprinderi .......................... 294
Capitolul 9. Situatiile financiare consolidate ....................................................................... 297
9.1. Obiectivele situatiilor financiare consolidate si informatiile de furnizat ..................... 297
9.2. Teorii privind situatiile financiare consolidate ............................................................ 299
9.2.1. Teoria proprietatii (proprietary theory).............................................................. 300
9.2.2. Teoria entitatii (entity theory) ............................................................................ 300
9.2.3. Teoria societatii-mama (parent company theory) .............................................. 301
9.2.4. Teoria extinsa a societatii-mama (parent company extension theory) ............... 302
9.3. Componenta situatiilor financiare consolidate ............................................................ 302
9.3.1. Prezentarea bilantului consolidat sau a situatiei pozitiei financiare
consolidate ......................................................................................................... 303
9.3.2. Prezentarea contului de profit si pierdere consolidat sau a performantelor
grupului ............................................................................................................. 307
9.3.3. Prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie consolidat ................................... 310
9.3.4. Prezentarea situatiei variatiilor capitalurilor proprii consolidata ....................... 313
9.3.5. Prezentarea politicilor contabile si a notelor explicative consolidate ................ 314
9.3.6. Raportul consolidat al administratorilor ............................................................ 319
9.4. Caz practic de elaborare a situatiilor financiare consolidate ....................................... 321
Capitolul 10. Analiza financiara a grupurilor de societati ................................................. 337
10.1. Abordari contemporane in analiza financiara a grupurilor de societati ..................... 337
10.2. Indicatori financiari utilizati in analiza grupurilor de societati .................................. 338
10.3. Particularitati ale analizei financiare la nivelul grupurilor de societati ..................... 343
10.3.1. Analiza cifrei de afaceri ................................................................................. 343
10.3.2. Analiza performantelor grupului pe baza valorii economice adaugate
si a valorii de piata adaugate .......................................................................... 345
10.3.3. Analiza indicatorilor de rezultate ................................................................... 350
10.3.4. Analiza ratelor de rentabilitate ....................................................................... 357
10.3.5. Analiza indicatorilor de gestiune (eficienta operationala) a grupului ............ 363
10.3.6. Analiza echilibrului financiar ......................................................................... 364
10.3.7. Analiza perspectivei investitionale a grupului ............................................... 366
Raportarea financiara l 10 a nivelul grupurilor de societati
10.3.8. Analiza situatiei nete ...................................................................................... 367
10.3.9. Analiza fluxurilor de trezorerie ...................................................................... 368
10.3.10. Elemente privind analiza calitativa a situatiilor financiare consolidate ....... 370
Capitolul 11. Guvernanta corporativa ................................................................................. 371
11.1. Conceptul de guvernanta corporativa ........................................................................ 371
11.2. Teorii economice care au stat la baza dezvoltarii conceptului de guvernanta
corporativa ................................................................................................................. 377
11.2.1. Teoria agentiei (agency theory) ..................................................................... 377
11.2.2. Teoria administratiei (stewardship theory) .................................................... 380
11.2.3. Teoria partilor interesate (stakeholder theory) ............................................... 382
11.2.4. Teoria politicii firmei ..................................................................................... 383
11.3. Necesitatea si obiectivele guvernantei corporative .................................................... 384
11.4. Modele consacrate de guvernanta corporativa........................................................... 389
11.4.1. Modelul de guvernanta corporativa anglo-saxon ........................................... 392
11.4.2. Modelul de guvernanta corporativa german .................................................. 395
11.4.3. Modelul de guvernanta corporativa japonez .................................................. 397
11.5. Avantajele guvernantei corporative ........................................................................... 399
11.6. Adoptarea unui model de guvernanta pentru grupurile de societati .......................... 402
11.7. Scandalurile financiare din ultimul deceniu si impactul asupra credibilitatii
raportarii financiare si asupra guvernantei corporative ............................................. 406
11.8. Corelatia comunicare financiara– guvernanta corporativa– responsabilitate sociala
la nivelul grupurilor de societati ................................................................................ 411
11.9. Impactul guvernantei corporative asupra performantelor grupurilor de societati ...... 417
11.10. Guvernanta corporativa in Romania ........................................................................ 420
Capitolul 12. Auditarea situatiilor financiare consolidate .................................................. 425
12.1. Aspecte generale privind auditarea situatiilor financiare consolidate ....................... 425
12.1.1. Misiunea de auditare a situatiilor financiare consolidate ............................... 426
12.1.2. Manualul de consolidare a conturilor ............................................................ 428
12.2. Internationalizarea auditului ...................................................................................... 428
12.3. Strategia generala de audit, intelegerea grupului, a componentelor sale
si a mediilor in care activeaza .................................................................................... 431
12.4. Raportul auditorilor privind conturile consolidate..................................................... 434
12.5. Auditarea procesului de consolidare a conturilor ...................................................... 440
Bibliografie ............................................................................................................................. 447


Autori: Victoria Bogdan, Marcel Ioan Bolos, Nicoleta Farcane, Dorina Nicoleta Popa
Nr. de pagini:  455
Format 17x24 cm
An aparitie 2011

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review
Created in 0.0336 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.