Codul fiscal 2013. Cuprinde modificarile aduse prin O.G. nr. 8/2013

Codul fiscal 2013. Cuprinde modificarile aduse prin O.G. nr. 8/2013
-10%
Preț: 17,10 lei
19,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: Cod

DESCRIERE

Anul 2013 debuteaza cu schimbari semnificative de natura fiscala, cu impact atat in mediul de afaceri, cat si pentru persoanele fizice. Cele mai importante modificari aduse Codului Fiscal se refera la: platile anticipate pentru impozitul pe profit, retinerea impozitului din activitatile independente, plata TVA la incasare, recuperarea pierderilor fiscale in cazul operatiunilor de fuziune sau divizare a persoanelor juridice, declararea antrepozitelor fiscale, impozitul pe microintreprinderi, impozitul pentru venituri din silvicultura si piscicultura.

Pentru a fi informat si a afla in ce fel va afecteaza schimbarile legislative, Editura Hamangiu va ofera versiunea consolidata a Codului fiscal 2013, cu toate modificarile la zi.

Editia de fata cuprinde si modificarile aduse prin O.G. nr. 8/2013 in vigoare de la 1 februarie 2013.

Pentru ca, dupa cum ne-am obisnuit deja, Codul fiscal ar fi inaplicabil fara noianul de ordine, instructiuni, decizii si proceduri emise de Ministerul Finantelor, ANAF sau Comisia fiscala centrala, veti gasi in lucrarea noastra note explicative si trimiteri la toate aceste acte normative, cu toate modificarile la zi.
Cuprins

Art. Pag.
Titlul I. Dispozitii generale
Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a
Codului fiscal
Capitolul II. Interpretarea si modificarea Codului
fiscal
Capitolul III. Definitii
Capitolul IV. Reguli de aplicare generala
Titlul II. Impozitul pe profit
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Calculul profitului impozabil
Capitolul III. Aspecte fiscale internationale
Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile
vanzariicesionarii proprietatilor imobiliare
si titlurilor de participare (abrogat)
Capitolul V. Plata impozitului si depunerea
declaratiilor fiscale
Capitolul VI. Impozitul pe dividende
Capitolul VII. Dispozitii tranzitorii si finale
Titlul III. Impozitul pe venit
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Venituri din activitati independente 
Capitolul III. Venituri din salarii
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei
bunurilor
Capitolul V. Venituri din investitii
Capitolul VI. Venituri din pensii 
Capitolul VII. Venituri din activitati agricole  
Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri
de noroc
Capitolul VIII. Venituri din transferul proprietatilor
imobiliare din patrimoniul personal
Capitolul IX. Venituri din alte surse
Capitolul X. Venitul net anual impozabil
Capitolul XI. Proprietatea comuna si asociatiile
fara personalitate juridica
Capitolul XII. Aspecte fiscale internationale
Capitolul XIII. Obligatii declarative ale platitorilor
de venituri cu retinere la sursa
Capitolul XIV. Dispozitii tranzitorii si finale
Cuprins 
Titlul IV. Impozitul pe veniturile
microintreprinderilor (abrogat)
Titlul IV. Impozitul pe venitul
microintreprinderilor 
Titlul V. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania
de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele
firmelor straine infiintate in Romania
Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din
Romania de nerezidenti
Capitolul II. Impozitul pe reprezentante
Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din
economii obtinute din Romania de persoane fizice
rezidente in state membre si aplicarea schimbului
de informatii in legatura cu aceasta categorie
de venituri 
Capitolul IV. Redevente si dobanzi la
intreprinderi asociate
Capitolul V. Schimb de informatii in domeniul
impozitelor directe (abrogat)
Titlul VI. Taxa pe valoarea adaugata
Capitolul I. Definitii
Capitolul II. Operatiuni impozabile 
Capitolul III. Persoane impozabile
Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de
aplicare a taxei 
Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in
sfera de aplicare a taxei
Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea
taxei pe valoarea adaugata
Capitolul VII. Baza de impozitare
Capitolul VIII. Cotele de taxa
Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa
Capitolul X. Regimul deducerilor
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei  
Capitolul XII. Regimuri speciale
Capitolul XIII. Obligatii
Capitolul XIV. Dispozitii comune 
Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii
Titlul VII. Accize si alte taxe speciale
Capitolul I. Accize armonizate 
Sectiunea . Dispozitii generale (abrogat)
Sectiunea a a. Produse accizabile (abrogat) 
  Cuprins
Sectiunea a a. Nivelul accizelor
Sectiunea a a. Regimul de antrepozitare
(abrogat)
Sectiunea a a. Operatorul inregistrat si
operatorul neinregistrat (abrogat) 
Sectiunea a a. Deplasarea si primirea produselor
accizabile aflate in regim suspensiv (abrogat) 
Sectiunea a a. Lipsuri si nereguli pe parcursul
circulatiei intracomunitare in regim suspensiv
a produselor accizabile (abrogat)
Sectiunea a a. Deplasarea intracomunitara
a produselor cu accize platite (abrogat)
Sectiunea a a. Inregistrarea operatorilor
de produse accizabile (abrogat)
Sectiunea a a. Obligatiile platitorilor de accize
(abrogat)
Sectiunea a a. Scutiri la plata accizelor
(abrogat)
Sectiunea a a. Marcarea produselor
alcoolice si tutunului prelucrat (abrogat)
Sectiunea a a. Inregistrarea operatorilor
de produse accizabile (abrogat)
Capitolul I. Regimul accizelor armonizate
Sectiunea  Dispozitii generale 
Sectiunea a a. Alcool si bauturi alcoolice 
Sectiunea a a. Tutun prelucrat 
Sectiunea a a. Produse energetice
Sectiunea a a. Energie electrica
Sectiunea a a. Exceptii de la regimul de accizare
pentru produse energetice si energie electrica 
Sectiunea a a. Regimul de antrepozitare 
Sectiunea a a. Destinatarul inregistrat 
Sectiunea a a. Deplasarea si primirea produselor
accizabile aflate in regim suspensiv de accize
Sectiunea a a. Restituiri de accize 
Sectiunea a a. Deplasarea intracomunitara
si impozitarea produselor accizabile dupa
eliberarea pentru consum
Sectiunea a a. Obligatiile platitorilor
de accize
Sectiunea a a. Scutiri la plata accizelor
Sectiunea a a. Marcarea produselor
alcoolice si a tutunului prelucrat
Sectiunea a a. Alte obligatii pentru
operatorii economici cu produse accizabile
Cuprins 
Capitolul II. Alte produse accizabile
Capitolul II. Taxe speciale pentru autoturisme
si autovehicule (abrogat)
Capitolul III. Impozitul la titeiul din productia
interna
Capitolul IV. Dispozitii comune
Capitolul V. Dispozitii tranzitorii si derogari
Capitolul VI. Contraventii si sanctiuni
Anexe la Titlul VII din Codul fiscal
Titlul VIII. Masuri speciale privind supravegherea
productiei, importului si circulatiei unor produse
accizabile
Capitolul I. Sistemul de supraveghere a
productiei de alcool etilic (abrogat) 
Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulatiei
alcoolului etilic si a distilatelor in vrac din productia
interna sau din import (abrogat)
Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru tuica
si rachiuri de fructe (abrogat)
Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor
de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase, in vrac
(abrogat)
Capitolul V. Dispozitii comune de supraveghere
aplicate productiei si importului de alcool, distilate
si bauturi spirtoase (abrogat)
Capitolul VI. Masuri speciale privind productia,
importul si circulatia uleiurilor minerale (abrogat) 
Capitolul VII. Alte masuri speciale (abrogat) 
Capitolul VIII. Sanctiuni (abrogat)
Titlul IX. Impozite si taxe locale
Capitolul I. Dispozitii generale
Capitolul II. Impozitul si taxa pe cladiri
Capitolul III. Impozitul si taxa pe teren
Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport   
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor si a autorizatiilor
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de
reclama si publicitate
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole 
Capitolul VIII. Taxa hoteliera
Capitolul IX. Taxe speciale
Capitolul X. Alte taxe locale
Capitolul XI. Facilitati comune
  Cuprins
Capitolul XII. Alte dispozitii comune
Capitolul XIII. Sanctiuni
Capitolul XIV. Dispozitii finale 
Titlul IX. Infractiuni  
Titlul IX. Contributii sociale obligatorii
Capitolul I. Contributii sociale obligatorii privind
persoanele care realizeaza venituri din salarii,
venituri asimilate salariilor si venituri din pensii,
precum si persoanele aflate sub protectia sau
in custodia statului
Capitolul II. Contributii sociale obligatorii privind
persoanele care realizeaza venituri din activitati
independente, activitati agricole si asocieri fara
personalitate juridica
Capitolul III. Contributia de asigurari sociale
de sanatate privind persoanele care realizeaza
alte venituri, precum si persoanele care nu
realizeaza venituri
Titlul X. Dispozitii finale
Dispozitii tranzitorii cuprinse in actele normative
de modificare a Codului fiscal


13• T. I. Dispozitii generale
Titlul I. Dispozitii generale
Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere
a Codului fiscal
Art. 1. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal. (1)[1] Prezentul
cod stabileste cadrul legal pentru impozitele, taxele si contributiile
sociale obligatorii prevazute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de
stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru
somaj si fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, precizeaza
contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite, taxe si contributii
sociale, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Prezentul
cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite, taxe si contributii
sociale. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze
norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod
si a conventiilor de evitare a dublei impuneri.
(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor si taxelor reglementate
de prezentul cod este stabilit prin legislatia privind procedurile fiscale.
(3) In materie fiscala, dispozitiile prezentului cod prevaleaza asupra
oricaror prevederi din alte acte normative, in caz de conflict intre acestea
aplicandu-se dispozitiile Codului fiscal.
(4) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a
unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat.
(5)[2] Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se
acorda potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006
privind
procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 137/2007.
Art. 2.[3] Impozitele, taxele si contributiile sociale reglementate de
Codul fiscal. (1) Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt
urmatoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe venit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;
[1] Alin. (1) al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G.
nr. 117/2010.
[2] Alin. (5) al art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G.
nr. 106/2007.
[3] Art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G.
nr. 117/2010.
Art. 3 T. I. Dispozitii generale• 14
e) impozitul pe reprezentante;
f) taxa pe valoarea adaugata;
g) accizele;
h) impozitele si taxele locale.
(2)[1] Contributiile sociale reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale
de stat;
b) contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
datorata de angajator bugetului Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate;
d) contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor
pentru somaj;
e) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat;
f) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale,
datorata de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator potrivit
art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului
de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.
Capitolul II. Interpretarea
si modificarea Codului fiscal
Art. 3. Principiile fiscalitatii. Impozitele si taxele reglementate de prezentul
cod se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori
si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor,
capitalului roman si strain;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care
sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele
de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa
poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata
determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii
lor fiscale;
c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita
a veniturilor, in functie de marimea acestora;
d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor
Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte
retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu
[1] Alin. (2) al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G.
nr. 125/2011.
15• T. I. Dispozitii generale Art. 4-6
impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii
investitionale majore.
Art. 4. Modificarea si completarea Codului fiscal. (1) Prezentul cod
se modifica si se completeaza numai prin lege, promovata, de regula, cu 6
luni inainte de data intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intra in vigoare
cu incepere din prima zi a anului urmator celui in care a fost adoptata prin
lege.
Art. 5. Norme metodologice, instructiuni si ordine. (1) Ministerul Finantelor
Publice are atributia elaborarii normelor necesare pentru aplicarea
unitara a prezentului cod.
(2) In intelesul prezentului cod, prin norme se intelege norme metodologice,
instructiuni si ordine.
(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotarare, si
sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4)[1] Ordinele si instructiunile pentru aplicarea unitara a prezentului cod
se emit de ministrul finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I. Ordinele si instructiunile referitoare la proceduri de administrare
a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod, datorate
bugetului general consolidat, se emit de presedintele Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Institutiile publice din subordinea Guvernului, altele decat Ministerul
Finantelor Publice, nu pot elabora si emite norme care sa aiba legatura cu
prevederile prezentului cod, cu exceptia celor prevazute in prezentul cod.
(6) Anual, Ministerul Finantelor Publice colecteaza si sistematizeaza
toate normele in vigoare avand legatura cu prevederile prezentului cod si
pune aceasta colectie oficiala la dispozitia altor persoane, spre publicare.
Art. 6. Infiintarea si functionarea Comisiei fiscale centrale. (1) Ministerul
Finantelor Publice infiinteaza o Comisie fiscala centrala, care are
responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitara a
prezentului cod.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale
se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(3) Comisia fiscala centrala este coordonata de secretarul de stat din
Ministerul Finantelor Publice care raspunde de politicile si legislatia fiscala.
(4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aproba prin ordin al ministrului
economiei si finantelor.
(5)-(8)[2] Abrogate.
[1] Alin. (4) al art. 5 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G.
nr. 109/2009.
[2] Alin. (5)-(8) ale art. 6 au fost introduse prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 123/2004 si
ulterior abrogate prin art. 411 alin. (5) din Codul de procedura fiscala (articol introdus prin
Legea nr. 210/2005).
Art. 7 T. I. Dispozitii generale• 16
Nota: A se vedea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1765/2011 privind
constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale (M. Of. nr. 195 din 21 martie
2011).
Capitolul III. Definitii
Art. 7. Definitii ale termenilor comuni. (1)[1] In intelesul prezentului
cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
1. activitate– orice activitate desfasurata de catre o persoana in scopul
obtinerii de venit;
2. activitate dependenta– orice activitate desfasurata de o persoana
fizica intr-o relatie de angajare;
2.1.[2] Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta
daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de
platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit,
si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile
ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii,
programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza
materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare,
echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau
altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala,
nu si cu capitalul propriu;
c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile
de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-
detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta
natura;
d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si
indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului
de venit.
2.2. In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul
pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi
recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul
de venit. In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru
veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.
3.[3] activitate dependenta la functia de baza– orice activitate desfasurata
in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special
[1] Partea introductiva a alin. (1) al art. 7 este reprodusa astfel cum a fost modificata
prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 106/2007.
[2] Subpunctele 2.1. si 2.2. ale pct. 2 de la alin. (1) al art. 7 au fost introduse prin art.
I pct. 1 din O.U.G. nr. 58/2010. Subpunctul 2.1. este reprodus astfel cum a fost modificat
prin art. I din O.U.G. nr. 82/2010.
[3] Pct. 3 al alin. (1) de la art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 1 din O.G. nr. 30/2011 si se aplica de la 1 ianuarie 2012.
17• T. I. Dispozitii generale Art. 7
prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat;
in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori,
angajatul este obligat sa declare fiecaruia locul unde exercita functia pe
care o considera de baza;
4. activitate independenta– orice activitate desfasurata cu regularitate
de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta;
5. asociere, fara personalitate juridica– orice asociere in participatiune,
grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o
persoana impozabila distincta, in intelesul impozitului pe venit si pe profit,
conform normelor emise in aplicare;
51.[1] autoritate fiscala centrala– Ministerul Finantelor Publice, institutie
cu rolul de a coordona aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale;
6. autoritate fiscala competenta– organul fiscal din cadrul Ministerului
Economiei si Finantelor si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei
publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale;
7.[2] contract de leasing financiar– orice contract de leasing care indeplineste
cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care
face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care
contractul de leasing produce efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate
asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul
expirarii contractului;
c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii
contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica
sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si
durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare
maxima, exprimata in procente;
d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare
maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei
definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul
de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii,
este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;
8. contract de leasing operational– orice contract de leasing incheiat
intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile
dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea
reziduala, si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la
pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista
atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului
sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la
momentul expirarii contractului;
[1] Pct. 51 de la alin. (1) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 117/2010.
[2] Pct. 7 si 8 de la alin. (1) al art. 7 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin
pct. 1 al art. I din Legea nr. 343/2006.
Art. 7 T. I. Dispozitii generale• 18
9. comision– orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker,
un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui
broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere
efectuate in legatura cu o operatiune comerciala;
10. contributii sociale obligatorii– orice contributii care trebuie platite,
in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari
de sanatate sau asigurari sociale;
11. credit fiscal– o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului
pe profit cu suma impozitului achitat in strainatate, conform conventiilor de
evitare a dublei impuneri sau asa cum se stabileste in prezentul cod;
12. dividend[1]– o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana
juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii
unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:
a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica
procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la
persoana
juridica;
b) o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor
de participare proprii de catre persoana juridica, ce nu modifica pentru
participantii la persoana juridica respectiva procentul de detinere a titlurilor
de participare;
c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea
unei persoane juridice;
d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului
social constituit efectiv de catre participanti;
e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine
fiecarui participant.
Se considera dividend din punct de vedere fiscal si se supune aceluiasi
regim fiscal ca veniturile din dividende:
– suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile achizitionate
de la un participant la persoana juridica peste pretul pietei pentru
astfel de bunuri si/sau servicii, daca suma respectiva nu a facut obiectul
impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;
– suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate
in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este
facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.
13. dobanda– orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea
banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in cadrul unei datorii,
in legatura cu un depozit sau in conformitate cu un contract de leasing
financiar, vanzare cu plata in rate sau orice vanzare cu plata amanata;
[1] Pct. 12 de la alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 2 din O.U.G. nr. 109/2009.
19• T. I. Dispozitii generale Art. 7
131.[1] dreptul de autor si drepturile conexe– constituie obiect al acestora
operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau
stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare
si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au
fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si
drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis, potrivit prevederilor
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu
modificarile si completarile ulterioare.
14. franciza– sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua
intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar,
prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei alte persoane,
denumita beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un
produs, o tehnologie sau un serviciu;
141.[2] impozitul pe profit amanat– impozitul platibil/recuperabil in perioadele
viitoare in legatura cu diferentele temporare impozabile/deductibile
dintre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii si valoarea fiscala
a acestora;
15. know-how– orice informatie cu privire la o experienta industriala,
comerciala sau stiintifica care este necesara pentru fabricarea unui produs
sau pentru aplicarea unui proces existent si a carei dezvaluire catre alte
persoane nu este permisa fara autorizatia persoanei care a furnizat aceasta
informatie; in masura in care provine din experienta, know-how-ul reprezinta
ceea ce un producator nu poate sti din simpla examinare a produsului
si din simpla cunoastere a progresului tehnicii;
16. mijloc fix– orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a
fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii,
pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata
normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decat limita
stabilita prin hotarare a Guvernului;
17.[3] nerezident– orice persoana juridica straina, orice persoana fizica
nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament
colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate
in Romania, potrivit legii;
18. organizatie nonprofit– orice asociatie, fundatie sau federatie infiintata
in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca
veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru
o activitate de interes general, comunitar sau non-patrimonial;
19. participant– orice persoana care este proprietarul unui titlu de participare;
[1] Pct. 131 de la alin. (1) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 58/2010.
[2] Pct. 141 de la alin. (1) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 125/2011
si se aplica de la 1 ianuarie 2012.
[3] Pct. 17 de la alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 1 din O.U.G. nr. 127/2008.
Art. 7 T. I. Dispozitii generale• 20
20. persoana– orice persoana fizica sau juridica;
21.[1] persoane afiliate– o persoana este afiliata cu alta persoana daca
relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea
sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv. Intre persoanele
afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se
presteaza servicii reprezinta pret de transfer;
b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana
fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor
afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al
drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod
efectiv persoana juridica;
c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel
putin:
(i) prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv
detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor
de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca
controleaza persoana juridica;
(ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv
detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor
de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;
(iii) o persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv
detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor
de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat
si la cea de-a doua.
22. persoana fizica nerezidenta– orice persoana fizica care nu este
persoana fizica rezidenta;
23. persoana fizica rezidenta– orice persoana fizica ce indeplineste cel
putin una dintre urmatoarele conditii:
a) are domiciliul in Romania;
b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;
c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade
ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni
consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;
d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau
angajat al Romaniei intr-un stat strain.
Prin exceptie de la prevederile lit. a)-d), nu este persoana fizica rezidenta
un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, un
cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international
si interguvernamental inregistrat in Romania, un cetatean strain care
este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii
familiilor acestora;
[1] Pct. 21 de la alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 2 din O.G. nr. 83/2004, cu exceptia lit. a), care este reprodusa astfel cum a fost
modificata prin pct. 2 al art. I din Legea nr. 343/2006.
21• T. I. Dispozitii generale Art. 7
24.[1] persoana juridica romana– orice persoana juridica care a fost
infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei;
241.[2] persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene– orice
persoana juridica constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de
reglementarile europene;
25[3]. persoana juridica straina– orice persoana juridica care nu este
persoana juridica romana si orice persoana juridica infiintata potrivit legislatiei
europene care nu are sediul social in Romania;
26. pret de piata– suma care ar fi platita de un client independent unui
furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun
sau serviciu ori pentru unul similar, in conditii de concurenta loiala;
27.[4] proprietate imobiliara– orice teren, cladire sau alta constructie
ridicata ori incorporata intr-un teren;
28. redeventa– orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru
folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele:
a) drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice,
inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune,
precum si efectuarea de inregistrari audio, video;
b) orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica,
franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu
de fabricatie ori software.
Nu se considera redeventa, in sensul prezentei legi, remuneratia in
bani sau in natura platita pentru achizitiile de software destinate exclusiv
operarii respectivului software, fara alte modificari decat cele determinate
de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea,
nu va fi considerata redeventa, in sensul prezentei legi, remuneratia
in bani sau in natura platita pentru achizitia in intregime a drepturilor de
autor asupra unui program pentru calculator;
c) orice transmisiuni, inclusiv catre public, directe sau indirecte, prin
cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
d) orice echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil,
mijloc de transport ori container;
e) orice know-how;
f) numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare
referitoare la o persoana fizica.
In plus, redeventa cuprinde orice suma ce trebuie platita in bani sau in
natura pentru dreptul de a inregistra sau transmite sub orice forma spectacole,
emisiuni, evenimente sportive sau alte activitati similare;
[1] Pct. 24 de la alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 3 din O.U.G. nr. 109/2009.
[2] Pct. 241 de la alin. (1) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 109/2009.
[3] Pct. 25 de la alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 5 din O.U.G. nr. 109/2009.
[4] Pct. 27 de la alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 2 din O.G. nr. 83/2004.
Art. 7 T. I. Dispozitii generale• 22
29.[1] rezident– orice persoana juridica romana, orice persoana juridica
straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice
persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei
europene, si orice persoana fizica rezidenta;
30. Romania– teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala
si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora
Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental
si zona economica exclusiva, asupra carora Romania isi exercita
drepturile suverane si jurisdictia in conformitate cu legislatia sa si potrivit
normelor si principiilor dreptului international;
31. titlu de participare– orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate
in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni,
societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata
sau intr-o alta persoana juridica sau la un fond deschis de investitii;
311[2]. titlu de valoare– orice valori mobiliare, titluri de participare la un
fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare
derivate, precum si partile sociale;
32. [3] transfer– orice vanzare, cesiune sau instrainare a dreptului de
proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept
de proprietate, precum si transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul
operatiunii de fiducie potrivit Codului civil;
33.[4] valoarea fiscala reprezinta:
a)[5] pentru active si pasive, altele decat cele mentionate la lit. b) si c)–
valoarea de inregistrare in patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile;
b) pentru titlurile de participare/valoare– valoarea de achizitie sau de
aport, utilizata pentru calculul castigului sau al pierderii, in intelesul impozitului
pe venit ori al impozitului pe profit;
c)[6] pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri– costul de achizitie, de
productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit
ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata
pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ
si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se efectueaza
reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere
a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata
[1] Pct. 29 de la alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 6 din O.U.G. nr. 109/2009.
[2] Pct. 311 de la alin. (1) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 109/2009.
[3] Pct. 32 al alin. (1) de la art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I
pct. 2 din O.G. nr. 30/2011 si a intrat in vigoare odata cu Noul Cod civil, la 1 octombrie
2011.
[4] Pct. 33 de la alin. (1) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 83/2004.
[5] Lit. a) si b) de la pct. 33 al alin. (1) al art. 7 sunt reproduse astfel cum au fost
modificate prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 109/2009.
[6] Lit. c) a pct. 33 este reprodusa astfel cum a fost modificata prin art. 2 pct. 1 din
O.U.G. nr. 106/2007.
23• T. I. Dispozitii generale Art. 7
a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa
caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile
se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie,
de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit
ori constituite ca aport, dupa caz. In situatia reevaluarii terenurilor care
determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub
valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport,
dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a
celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz.
d) pentru provizioane si rezerve– valoarea deductibila la calculul profitului
impozabil.
34.[1] Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu
Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea valorii
fiscale vor avea in vedere si urmatoarele reguli:
a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscala se includ si reevaluarile
efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se
efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determina o descrestere
a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in
baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscala ramasa neamortizata
a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite
pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu;
b) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat
pe cost, in valoarea fiscala a activelor si pasivelor stabilita potrivit regulilor
prevazute la pct. 33, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor,
nu se include actualizarea cu rata inflatiei;
c) in cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe
cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se
scad reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile si se include
actualizarea cu rata inflatiei;
d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea
fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau
de valoarea de piata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori
constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata
pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si
evaluarile efectuate potrivit reglementari lor contabile. In cazul in care se
efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliare care determina o descrestere
a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza
costului de achizitie/productie sau valorii de piata a investitiilor imobiliare
dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa
neamortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pana la nivelul celei
stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata, dupa
caz, a investitiilor imobiliare;
[1] Pct. 34 de la alin. (1) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 125/2011
si se aplica de la 1 ianuarie 2012.
Art. 8 T. I. Dispozitii generale• 24
e)[1] pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice,
valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau
de valoarea de piata in cazul celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite
ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, dupa caz, utilizata
pentru calculul amortizarii fiscale. In valoarea fiscala se includ si evaluarile
efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza
evaluari ale activelor biologice care determina o descrestere a valorii
acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza costului de
achizitie/productie sau valorii de piata in cazul celor dobandite cu titlu
gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a
activelor biologice se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza
costului de achizitie/productie sau a valorii de piata, dupa caz.
(2) Criteriile care stabilesc daca o activitate desfasurata de o persoana
fizica reprezinta o activitate dependenta sau independenta sunt prevazute
in norme.
Art. 8. Definitia sediului permanent. (1) In intelesul prezentului cod,
sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial
activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.
(2)[2] Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursala,
birou, fabrica, magazin, atelier, precum si o mina, un put de titei sau gaze,
o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale, precum si locul
in care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei
persoane juridice romane care intra intr-un proces de reorganizare prevazut
la art. 271.
(3) Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect
de constructie, ansamblu sau montaj sau activitati de supervizare legate
de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai
mult de 6 luni.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(3), un sediu permanent nu
presupune urmatoarele:
a) folosirea unei instalatii numai in scopul depozitarii sau al expunerii
produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului;
b) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident
numai in scopul de a fi depozitate sau expuse;
c) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident
numai in scopul de a fi procesate de catre o alta persoana;
d) vanzarea de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident, care au
fost expuse in cadrul unor expozitii sau targuri fara caracter permanent ori
ocazionale, daca produsele ori bunurile sunt vandute nu mai tarziu de o
luna dupa incheierea targului sau a expozitiei;
[1] Lit. e) de la alin. (1) pct. 34 al art. 7 a fost introdusa prin art. I pct. 1 din O.G.
nr. 8/2013 si se aplica de la 1 februarie 2013.
[2] Alin. (2) al art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G.
nr. 109/2009.
25• T. I. Dispozitii generale Art. 8
e) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de
produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident;
f) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul desfasurarii de
activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident;
g) pastrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinatie a activitatilor
prevazute la lit. a)-f), cu conditia ca intreaga activitate desfasurata
in locul fix sa fie de natura preparatorie sau auxiliara.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si (2), un nerezident este
considerat a avea un sediu permanent in Romania, in ceea ce priveste activitatile
pe care o persoana, alta decat un agent cu statut independent, le
intreprinde in numele nerezidentului, daca persoana actioneaza in Romania
in numele nerezidentului si daca este indeplinita una din urmatoarele
conditii:
a) persoana este autorizata si exercita in Romania autoritatea de a
incheia contracte in numele nerezidentului, cu exceptia cazurilor in care
activitatile respective sunt limitate la cele prevazute la alin. (4) lit. a)-f);
b) persoana mentine in Romania un stoc de produse sau bunuri din
care livreaza produse sau bunuri in numele nerezidentului.
(6) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania
daca doar desfasoara activitate in Romania prin intermediul unui
broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar avand un
statut independent, in cazul in care aceasta activitate este activitatea obisnuita
a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Daca
activitatile unui astfel de agent sunt desfasurate integral sau aproape integral
in numele nerezidentului, iar in relatiile comerciale si financiare dintre
nerezident si agent exista conditii diferite de acelea care ar exista intre
persoane independente, agentul nu se considera ca fiind agent cu statut
independent.
(7) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania
numai daca acesta controleaza sau este controlat de un rezident ori
de o persoana ce desfasoara o activitate in Romania prin intermediul unui
sediu permanent sau altfel.
(71)[3] Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum
si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine
beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de
constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice
alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente
pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu
acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite
prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Contractele
incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei
nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea
ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect
[3] Alin. (71) al art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.G.
nr. 30/2011 si se aplica cu incepere de la 1 ianuarie 2012.


Data aparititei:    30 Ianuarie 2013
Format: Carte brosata
Nr. pagini: 496

OPINIA CITITORILOR

Nu există opinii exprimate. Fii primul care comentează. scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.0464 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.